JAK: Scalanie danych z dwóch dokumentów XML przy użyciu biblioteki System.Xml w aplikacji programu Visual C# .NET

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL311530
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule pokazano, jak użyć obiektuDataSetdo scalenia dwóch dokumentów XML.DataSetjest podstawowym obiektem, jeśli chodzi o obsługę scenariuszy, w których używane są rozłączone i rozproszone dane oraz technologia ADO.NET. ObiektDataSetjest rezydującą w pamięci reprezentacją danych, która zapewnia spójny, relacyjny model programowania, niezależnie od źródła danych. ObiektDataSetreprezentuje pełny zestaw danych, w tym powiązane tabele, więzy i relacje między tabelami.

Wymagania

Oto lista wymaganych elementów, takich jak sprzęt, oprogramowanie, infrastruktura sieci i dodatki Service Pack:
 • System Microsoft Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Program Microsoft Visual Studio .NET
W artykule założono, że czytelnik zna następujące tematy:
 • Składnia języka Visual C# .NET
 • Język Extensible Markup Language (XML)

Tworzenie pliku Books1.xml

 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenieNotepad.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zaznacz poniższy kod, kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenieKopiuj. W Notatniku, w menuEdycjakliknij polecenieWklej.
  <?xml version='1.0' encoding='utf-16'?><catalog>  <book id="bk101">   <author>Gambardella, Matthew</author>   <title>XML Developer's Guide</title>   <genre>Computer</genre>   <price>44.95</price>  </book>  <book id="bk102">   <author>Jeanette, Dasha</author>   <title>Quack the Duck</title>   <genre>Fantasy</genre>   <price>5.95</price>  </book></catalog>
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 4. W oknie dialogowymZapisywanie jako, na liście rozwijanejZapisz jako typkliknij pozycjęWszystkie pliki. W polu tekstowymNazwa plikuwpisz nazwęBooks1.xml, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie pliku Books2.xml

 1. W Notatniku utwórz nowy plik tekstowy o nazwie Books2.xml.
 2. Skopiuj i wklej następujący kod XML do pliku Books2.xml:
  <?xml version='1.0' encoding='utf-16'?><catalog><book id="bk106">   <author>Randall, Cynthia</author>   <title>Lover Birds</title>   <genre>Romance</genre>   <price>4.95</price>  </book>  <book id="bk107">   <author>Vinzovskaia, Irina</author>   <title>Piano Fort A</title>   <genre>Romance</genre>   <price>4.95</price>  </book></catalog>
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 4. W oknie dialogowymZapisywanie jako, na liście rozwijanejZapisz jako typkliknij pozycjęWszystkie pliki. W polu tekstowymNazwa plikuwpisz nazwęBooks2.xml, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Procedura tworzenia aplikacji programu Visual C# .NET

 1. Uruchom program Visual Studio .NET, a następnie utwórz nowy projekt aplikacji konsoli języka Visual C#.
 2. Dodaj następujący kod na początku okna Code:
  using System;using System.Xml;using System.IO;using System.Data ;
 3. Skopiuj i wklej następujący kod w sekcji static void Main(string[] args):
  try	{		XmlTextReader xmlreader1 = new XmlTextReader("C:\\Books1.xml");		XmlTextReader xmlreader2 = new XmlTextReader("C:\\Books2.xml");		DataSet ds = new DataSet();		ds.ReadXml(xmlreader1);		DataSet ds2 = new DataSet();		ds2.ReadXml(xmlreader2);		ds.Merge(ds2);		ds.WriteXml("C:\\Books.xml");		Console.WriteLine("Zakończono scalanie dokumentów XML");	}	catch (System.Exception ex)	{		Console.Write(ex.Message);	}Console.Read();	
 4. Skompiluj i uruchom aplikację. Zauważ, że w oknie Console pojawia się komunikat „Zakończono scalanie dokumentów XML”.
 5. Zamknij okno Console. Zauważ, że w określonej lokalizacji został utworzony plik Books.xml.
 6. Otwórz plik Books.xml. Zauważ, że dane z pliku Books2.xml zostały dołączone na końcu pliku Books1.xml.

Różne scenariusze scalania dokumentów XML

Scalanie dokumentów XML o tej samej strukturze

Wynik scalenia dokumentów XML o tej samej strukturze pokazano w poprzednim kodzie przykładowym programu Visual C# .NET.

Scalanie dokumentów XML o różnych strukturach

 1. Otwórz plik Books2.xml i zastąp kod XML następującym kodem XML:
  <?xml version="1.0" ?><SampleData><Customer>     <CustomerName>Bob Frapples</CustomerName>     <PricePerUnit>5.95</PricePerUnit>     <ClosingDate>2001-12-16</ClosingDate></Customer><Customer>     <CustomerName>Bob Frapples</CustomerName>     <PricePerUnit>5.95</PricePerUnit>     <ClosingDate>2001-12-16</ClosingDate></Customer></SampleData>
 2. Zapisz plik Books2.xml.
 3. Uruchom ponownie projekt aplikacji programu Visual C# .NET. Zauważ, że węzły z drugiego dokumentu (Books2.xml) zostały dołączone do pierwszego dokumentu XML (Books1.xml).

Scalanie dokumentów XML o podobnej strukturze, gdzie drugi dokument XML zawiera dodatkowe elementy

 1. Otwórz plik Books2.xml i zastąp kod XML następującym kodem XML:
  <?xml version='1.0' encoding='utf-16'?><catalog><book id="bk106">   <author>Randall, Cynthia</author>   <title>Lover Birds</title>   <genre>Romance</genre>   <price>4.95</price>   <publish_date>2000-09-02</publish_date>   <description>When Carla meets Paul at an ornithology    conference, tempers fly as feathers get ruffled.</description>  </book>  <book id="bk107">   <author>Vinzovskaia, Irina</author>   <title>Piano Fort A</title>   <genre>Romance</genre>   <price>4.95</price>   <publish_date>2000-11-02</publish_date>   <description>Two young pianists strike a chord when they fight a    pitched battle to stop the metro gnomes at a key base.</description>  </book></catalog>
 2. Zapisz plik Books2.xml.
 3. Uruchom ponownie projekt aplikacji programu Visual C# .NET. Zauważ, że węzły z drugiego dokumentu zostały dołączone do pierwszego dokumentu XML.

Scalanie dokumentów XML o podobnej strukturze, gdzie drugi dokument XML zawiera atrybuty

 1. Otwórz plik Books2.xml i zastąp kod XML następującym kodem XML:
  <?xml version='1.0' encoding='utf-16'?><catalog><book id="bk106" genre="Romance">   <author>Randall, Cynthia</author>   <title>Lover Birds</title>   <price>4.95</price>  </book>  <book id="bk107" genre="Romance">   <author>Vinzovskaia, Irina</author>   <title>Piano Fort A</title>   <price>4.95</price>  </book>  <book id="bk108" genre="Horror">   <author>de Dogg, Jazz</author>   <title>Night of the Flea</title>   <price>4.95</price>  </book>  </catalog>
 2. Zapisz plik Books2.xml.
 3. Uruchom ponownie projekt aplikacji programu Visual C# .NET. Zauważ, że węzły z drugiego dokumentu zostały dołączone do pierwszego dokumentu XML, a struktura jest taka sama, jak struktura pierwszego dokument XML.

Scalanie dokumentów XML o podobnej strukturze, gdzie pierwszy dokument XML zawiera atrybuty

 1. Zmodyfikuj kod języka Visual C#, jak następuje, tak aby dokument Books1.xml został dołączony do dokumentu Books2.xml:
  try	{		XmlTextReader xmlreader1 = new XmlTextReader("C:\\Books2.xml");		XmlTextReader xmlreader2 = new XmlTextReader("C:\\Books1.xml");		DataSet ds = new DataSet();		ds.ReadXml(xmlreader1);		DataSet ds2 = new DataSet();		ds2.ReadXml(xmlreader2);		ds.Merge(ds2);		ds.WriteXml("C:\\Books.xml");		Console.WriteLine("Zakończono scalanie dokumentów XML");	}	catch (System.Exception ex)	{		Console.Write(ex.Message);	}Console.Read();	
 2. Uruchom ponownie projekt aplikacji programu Visual C# .NET. Zauważ, że wynikowy dokument XML dołącza węzły z dokumentu Books1.xml do dokumentu Books2.xml. Ponadto zauważ, że wszystkie węzły Book zawierają atrybut „genre”.

  W ten sposób, w zależności od struktury pierwszego dokumentu XML, drugi dokument XML jest modyfikowany w taki sposób, że wynikowy dokument XML jest bogatszy.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
286817 HOWTO: Merge Data in Two XML Documents by Programming the Document Object Model (DOM)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311530 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:06:26 — zmiana: 2.0

Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition, Microsoft .NET Framework Class Libraries 1.1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbgrpdsvbdb kbgrpdsmsxml KB311530
Opinia