Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

FP2002: Problemy z programem FrontPage 2002 rozwiązywane przez dodatek Microsoft Office XP Service Pack 1

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL311574
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1). Ten artykuł zawiera podsumowanie problemów rozwiązywanych przez dodatek SP-1 w programie Microsoft FrontPage 2002.
Więcej informacji

Sposób uzyskania i instalacji dodatku Service Pack 1

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskania i instalacji dodatku Office XP SP-1, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307843 OFFXP: Omówienie dodatku Office XP Service Pack 1
Następujące problemy z programem FrontPage zostały naprawione w dodatku Office XP SP-1:

Zawartość jest wyświetlana jako duplikat, jeżeli jest zagnieżdżona w składniku Dołącz stronę

Jeżeli zostanie otwarta strona zawierająca składnik Dołącz stronę, a dołączona strona zawiera składnik sieci Web, może pojawić się następujący komunikat ostrzegawczy:
Zawartość składnika programu FrontPage została zmodyfikowana. Zawartość ta zostanie zastąpiona, jeżeli zapiszesz tę stronę.
Po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlona strona, a jej zawartość zostanie zduplikowana.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304542 FP: Warning Message and Content Appears Duplicated When Opening Page

Błąd obsługi skryptów „Jest zerowy lub nie jest obiektem”

Podczas wklejania w programie FrontPage osadzonego tekstu formularza do tekstu strony, a następnie przeglądania strony w programie FrontPage lub w programie Microsoft Internet Explorer może pojawić się komunikat o błędzie „Jest zerowy lub nie jest obiektem”.

Komunikat o błędzie „Wystąpił wyjątek ADO” podczas tworzenia bazy danych programu Microsoft Access

Podczas używania Kreatora połączenia bazy danych programu FrontPage do utworzenia bazy danych programu Access pojawia się komunikat o błędzie „Wystąpił wyjątek ADO”. Ten problem może występować na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows w tureckiej wersji językowej. Turecki zestaw znaków zawiera małą literę „i” bez kropki i wielką literę „I” z kropką. Komunikat o błędzie jest wyświetlany, jeżeli nazwa bazy danych zawiera wielką literę „I” bez kropki.

Tag span lang jest wstawiany, gdy język klawiatury i język strony są niezgodne

Jeżeli język strony zostanie ustawiony na inny niż język klawiatury, tekst wpisany na stronie zostanie zamknięty następującym tagiem:
<span lang="kod języka klawiatury">
Dodatek SP-1 zmienia to zachowanie, tak aby ten tag był używany tylko w przypadku, gdy język klawiatury i język strony używają innych stron kodowych.

Niska wydajność podczas łączenia się z bazą danych przy użyciu połączenia ODBC

Wydajność zmniejsza się w czasie łączenia się z bazą danych programu Access lub programu Microsoft SQL przy użyciu połączenia ODBC.

Obecnie Rozszerzenia serwera programu FrontPage konwertują ciąg połączenia ODBC na OLEDB, co poprawia wydajność dostępu do danych.

Jeżeli po tagu otwierającym następuje komentarz, dodawany jest tag zamykający

Jeżeli komentarz następuje po tagu wymagającym tagu zamykającego (TABLE, H1, SPAN, DIV itd.), automatycznie wstawiany jest tag zamykający podczas zapisywania lub przeglądania strony w programie FrontPage. Tag zamykający jest wstawiany przed komentarzem, ale tylko w przypadku, gdy nie ma tagu zamykającego.

Pojedyncze podziały wierszy są konwertowane na akapity podczas wklejania lub wstawiania

Podczas wstawiania pliku lub wklejania tekstu zawierającego pojedyncze podziały wierszy podziały te są konwertowane na akapity. Na przykład jeżeli kopiowany jest zaznaczony tekst zawierający pojedyncze podziały wierszy, należy kliknąć polecenieWklej specjalniew menuEdycja,a następnie wybrać opcjęNormalne akapity, po czym pojedyncze podziały wierszy zostaną przekonwertowane na akapity.

Niektóre tagi są nieprawidłowo wyświetlane po użyciu polecenia Wyświetl tagi

Po zaznaczeniu opcjiWyświetl tagiw menuWidoktagi zawierające więcej niż 15 znaków są niepoprawnie wyświetlane.

Wydajność zmniejsza się po zapisaniu zmodyfikowanego pliku w zdalnej sieci Web

Po zmodyfikowaniu i zapisaniu w programie FrontPage strony zlokalizowanej na serwerze zdalnym zwiększa się ruch na serwerze. Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy strona zawiera wiele osadzonych obrazów.

Pliki i foldery w podsieci web są usuwane po ponownym opublikowaniu sieci Web

W przypadku, gdy użytkownik opublikuje ponownie sieć Web na serwerze i zdecyduje się nie dołączać podsieci web, pliki i foldery w podsieci zlokalizowane na serwerze są usuwane.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które mogą pojawić się po zainstalowaniu dodatku SP-1 dla pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313922 FP2002: Customized Toolbars are Reset After You Install Office XP SP-1
inf OFFXP poprawka lista front page FP2002
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311574 — ostatni przegląd: 02/01/2014 04:21:46 — zmiana: 2.2

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdta kbgrpmose kbinfo kbofficexpsp1fix KB311574
Opinia