XL2002: Problemy rozwiązywane w programie Excel 2002 przez dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office XP

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office XP. Ten artykuł zawiera podsumowanie problemów rozwiązywanych przez dodatek Office XP SP1 w programie Microsoft Excel 2002.Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sposobu pobierania i instalowania dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307843 OFFXP: Omówienie dodatku Office XP Service Pack 1
Więcej informacji
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.

Problemy rozwiązywane przez dodatek SP1 w programie Excel 2002

Dodatek SP1 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
303836 XL2002: Cannot Access the Templates Dialog Box from a VBA Macro
306606 XL2002: Overview of the Excel 2002 Update: April 25, 2002
307741 OFFXP: Omówienie aktualizacji aktywacji pakietu Office XP z 4 października 2001
306659 FIX: Excel 2002 Series.ApplyDataLabels Method Generates Error on MFC Clients
312949 XL2002: Excel Quits Unexpectedly When You Insert Object into the Worksheet

Inne problemy rozwiązywane przez dodatek SP1

Program Excel nie uruchamia się w systemie Windows XP z językiem ustawionym na Diwehi

Na komputerze z systemem Microsoft Windows XP, na którym język użytkownika został ustawiony na Diwehi, program Excel wyświetla ekran powitalny, a następnie kończy pracę. Po ponownym uruchomieniu programu Excel pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Poprawne uruchomienie produktu Excel ostatnim razem nie powiodło się. Czy chcesz uruchomić produkt w trybie awaryjnym?

Tekst w formancie jest odwrócony w szablonie koreańskiej wersji programu Excel

W koreańskiej wersji programu Excel szablon QAMgt.xlt zawiera przycisk, na którym kolejność znaków tekstu jest odwrócona, a kontur przycisku i cieniowanie są nieoczekiwanie wyświetlane w kolorze białym.

Nieokreślony błąd podczas próby pobrania danych z serwera Oracle

Błąd występuje w innych niż angielska wersjach językowych programu Excel podczas próby utworzenia połączenia ODBC (Open Database Connectivity) z bazą danych programu Oracle. Program Excel próbuje otworzyć wykaz o nazwie „Default”, natomiast dostawca nie obsługuje wykazów.

Program Excel próbuje zwolnić nieprawidłowy blok pamięci podczas przeliczania

W przypadku przeliczania komórek następników, jeśli wartość komórki używanej przez niestandardowy zasób XLL zostanie zmieniona przez kod zewnętrzny (na przykład przez moduły DDE [Dynamic Data Exchange] lub automatyzację), program Excel musi odłożyć wywołanie zasobu XLL i ponownie przeliczyć komórki następników. W tych warunkach, jeśli wartości następników są przekazywane jako tablica, program Excel może niepoprawnie próbować zwolnić nieprzydzieloną pamięć z powodu nieprawidłowych wskaźników, co skutkuje niepowodzeniem wykonania kodu XLL.

Komunikat o błędzie w programie Graph podczas edytowania danych wykresu kołowego

Program Microsoft Graph może wygenerować następujący komunikat o błędzie:
Graph9.exe wygenerował błędy i będzie zamknięty przez system Windows. Musisz ponownie uruchomić program.
To zachowanie występuje w przypadku naciśnięcia klawisza TAB po wyedytowaniu komórki legendy wykresu kołowego. W tym momencie wykres znika.

Komunikat o błędzie „Plik w użyciu” podczas otwierania pliku o długim adresie URL

Podczas otwierania pliku programu Excel z nazwą adresu URL dłuższą niż 255 znaków może pojawić się komunikat o błędzie stwierdzający, że plik jest zablokowany do edycji. Ten komunikat o błędzie nie pojawia się w przypadku otwarcia pliku po raz pierwszy, ale podczas drugiej i następnych prób otwarcia pliku.

Komunikat o błędzie podczas drukowania przy użyciu okna Podgląd wydruku

Podczas drukowania przy użyciu okna Podgląd wydruku może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Instrukcja spod adresu 0x00000024 odwołuje się do pamięci pod adresem 0x00000024. Pamięć nie może być „odczytywana”.
To zachowanie występuje, gdy skoroszyt zawiera kod programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) wykorzystujący zdarzenie aplikacji WorkbookBeforePrint w celu zatrzymania procesu drukowania przez ustawienie argumentu Cancel na wartość True.

Zawartość komórek jest przycinana po zablokowaniu okienek

Zawartość komórek może nie być wyświetlana poprawnie w przypadku zablokowania okienek w obrębie grupy konspektu. To zachowanie występuje, jeśli powiększenie skoroszytu jest ustawione na inną wartość niż 100 procent.

Pole tekstowe na wykresach programu PowerPoint ulega zmianie po otwarciu i zamknięciu go

Jeśli w programie Microsoft PowerPoint 2002 zostanie otwarty i zamknięty osadzony wykres programu Excel 2002 zawierający pola tekstowe, te pola tekstowe mogą zniknąć lub być wyświetlane jako obcięte albo ich właściwości czcionek mogą nieoczekiwanie zostać zmienione.

Komunikat o błędzie występujący podczas zamykania po wielokrotnym uruchomieniu makra programu VBA

Po wielokrotnym uruchomieniu makra programu VBA może pojawić się komunikat o błędzie lub program Excel może przestać odpowiadać (zawiesić się) w wyniku próby zamknięcia makra. To zachowanie występuje wtedy, gdy nazwa użytkownika zawiera więcej niż dziewięć znaków.

Osadzony wykres programu Excel zmienia rozmiar po wyedytowaniu go

W przypadku wyedytowania wykresu programu Excel, który jest osadzony w prezentacji programu PowerPoint lub dokumencie programu Word, a następnie kliknięcia poza obszarem wykresu w celu powrotu do dokumentu głównego, wykres może nie powrócić do właściwego, oryginalnego rozmiaru.
inf OFFXP lista poprawek
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311597 — ostatni przegląd: 02/04/2014 14:09:30 — zmiana: 1.0

  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbofficexpsp1fix KB311597
Opinia