MS16-121: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla usług Word Automation Services w programie SharePoint Server 2013: 11 października 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3118352
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach w Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych luk w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-121.

Uwaga Aby zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, musi być wersja systemu Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft SharePoint Server 2013 zainstalowane na komputerze.

Aby uzyskać pełną listę zagrożone wersje oprogramowania Microsoft Office zobacz artykuł bazy wiedzy firmy Microsoft3194063.
Ulepszenia i poprawki
Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązana z zabezpieczeniami:

  • Gdy używasz usług Word Automation Services zaktualizować pola związane z tabeli formuł są resetowane do wartości zero.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń zobacz sekcję "Włącz funkcję Aktualizacje automatyczne w Panelu sterowania" w tym artykule Centrum zabezpieczeń & bezpieczeństwa.

Metoda 2: Katalog Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny tej aktualizacji, przejdź do Wykazu usług Microsoft Update .

Metoda 3: Microsoft Download Center

Pakiet autonomiczny aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Microsoft Download Center. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji zobacz artykuł bazy wiedzy firmy Microsoft3194063.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację zabezpieczeń KB3115443.

Informacje o plikach mieszania

Nazwa pakietuPakiet mieszania SHA-1Pakiet mieszania SHA-2
wdsrvloc2013-kb3118352-fullfile-x64-glb.exe3F127BCB7DF01CBD19AA3801BA3877C24CEF61627EC3D84145919B3AEEF75323332FF0E5FF048E81A8452A992D0ACDCF6F1AA6F8

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 usług Word Automation Services w programie SharePoint Server 2013

Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
gkword.dllgkword.dll15.0.4829.1000329753627-wrz-1607:21
wac.Word.gkword.dllgkword.dll15.0.4829.1000329753627-wrz-1607:21
wdsrv.conversion.gkword.dllgkword.dll15.0.4829.1000329753627-wrz-1607:21
wac.Word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4867.1002106872828-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4867.1002106872828-wrz-1609:50
wwintl.dll_1025wwintl.dll15.0.4867.1002106872828-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4867.1002109740028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4867.1002109740028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1068wwintl.dll15.0.4867.10021097400
wac.Word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4867.1002107692028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4867.1002107692028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1026wwintl.dll15.0.4867.1002107692028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4867.1002101957628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4867.1002101957628-wrz-1609:50
wwintl.dll_5146wwintl.dll15.0.4867.10021019576
wac.Word.wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4867.1002104568828-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4867.1002104568828-wrz-1609:50
wwintl.dll_1027wwintl.dll15.0.4867.10021045688
wac.Word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4867.1002114552828-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4867.1002114552828-wrz-1609:50
wwintl.dll_1029wwintl.dll15.0.4867.1002114552828-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4867.1002102725628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4867.1002102725628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1106wwintl.dll15.0.4867.10021027256
wac.Word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4867.100298527228-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4867.100298527228-wrz-1609:50
wwintl.dll_1030wwintl.dll15.0.4867.100298527228-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4867.1002107333628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4867.1002107333628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1031wwintl.dll15.0.4867.1002107333628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4867.1002121157628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4867.1002121157628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1032wwintl.dll15.0.4867.1002121157628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4867.1002102111228-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4867.1002102111228-wrz-1609:50
wwintl.dll_3082wwintl.dll15.0.4867.1002102111228-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4867.1002100216828-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4867.1002100216828-wrz-1609:50
wwintl.dll_1061wwintl.dll15.0.4867.1002100216828-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4867.100298732028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4867.100298732028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1069wwintl.dll15.0.4867.1002987320
wac.Word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4867.1002100524028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4867.1002100524028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1035wwintl.dll15.0.4867.1002100524028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4867.1002112965628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4867.1002112965628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1036wwintl.dll15.0.4867.1002112965628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4867.1002104671228-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4867.1002104671228-wrz-1609:50
wwintl.dll_2108wwintl.dll15.0.4867.10021046712
wac.Word.wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4867.1002102367228-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4867.1002102367228-wrz-1609:50
wwintl.dll_1110wwintl.dll15.0.4867.10021023672
wac.Word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4867.1002105951228-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4867.1002105951228-wrz-1609:50
wwintl.dll_1037wwintl.dll15.0.4867.1002105951228-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4867.1002104620028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4867.1002104620028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1081wwintl.dll15.0.4867.1002104620028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4867.1002102674428-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4867.1002102674428-wrz-1609:50
wwintl.dll_1050wwintl.dll15.0.4867.1002102674428-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4867.1002116549628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4867.1002116549628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1038wwintl.dll15.0.4867.1002116549628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4867.100294636028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4867.100294636028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1057wwintl.dll15.0.4867.100294636028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4867.1002102725628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4867.1002102725628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1040wwintl.dll15.0.4867.1002102725628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4867.1002108409628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4867.1002108409628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1041wwintl.dll15.0.4867.1002108409628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4867.1002110456828-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4867.1002110456828-wrz-1609:50
wwintl.dll_1087wwintl.dll15.0.4867.1002110456828-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4867.1002108358428-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4867.1002108358428-wrz-1609:50
wwintl.dll_1042wwintl.dll15.0.4867.1002108358428-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4867.1002108562428-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4867.1002108562428-wrz-1609:50
wwintl.dll_1063wwintl.dll15.0.4867.1002108562428-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4867.1002106156028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4867.1002106156028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1062wwintl.dll15.0.4867.1002106156028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4867.1002104517628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4867.1002104517628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1071wwintl.dll15.0.4867.10021045176
wac.Word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4867.100294994428-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4867.100294994428-wrz-1609:50
wwintl.dll_1086wwintl.dll15.0.4867.100294994428-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4867.100299448828-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4867.100299448828-wrz-1609:50
wwintl.dll_1044wwintl.dll15.0.4867.100299448828-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4867.1002101189628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4867.1002101189628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1043wwintl.dll15.0.4867.1002101189628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4867.1002112352028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4867.1002112352028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1045wwintl.dll15.0.4867.1002112352028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4867.1002115781628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4867.1002115781628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1164wwintl.dll15.0.4867.10021157816
wac.Word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4867.1002102930428-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4867.1002102930428-wrz-1609:50
wwintl.dll_1046wwintl.dll15.0.4867.1002102930428-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4867.1002104261628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4867.1002104261628-wrz-1609:50
wwintl.dll_2070wwintl.dll15.0.4867.1002104261628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4867.1002116447228-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4867.1002116447228-wrz-1609:50
wwintl.dll_1048wwintl.dll15.0.4867.1002116447228-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4867.1002104979228-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4867.1002104979228-wrz-1609:50
wwintl.dll_1049wwintl.dll15.0.4867.1002104979228-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4867.1002116293628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4867.1002116293628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1051wwintl.dll15.0.4867.1002116293628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4867.1002105029628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4867.1002105029628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1060wwintl.dll15.0.4867.1002105029628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4867.1002109125628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4867.1002109125628-wrz-1609:50
wwintl.dll_3098wwintl.dll15.0.4867.10021091256
wac.Word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4867.1002108306428-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4867.1002108306428-wrz-1609:50
wwintl.dll_2074wwintl.dll15.0.4867.1002108306428-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4867.100299244028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4867.100299244028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1053wwintl.dll15.0.4867.100299244028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4867.1002101292028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4867.1002101292028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1054wwintl.dll15.0.4867.1002101292028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4867.1002112044028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4867.1002112044028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1055wwintl.dll15.0.4867.1002112044028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4867.1002105644028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4867.1002105644028-wrz-1609:50
wwintl.dll_1058wwintl.dll15.0.4867.1002105644028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4867.1002115269628-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4867.1002115269628-wrz-1609:50
wwintl.dll_1066wwintl.dll15.0.4867.1002115269628-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4867.100290284028-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4867.100290284028-wrz-1609:50
wwintl.dll_2052wwintl.dll15.0.4867.100290284028-wrz-1609:50
wac.Word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4867.100291666428-wrz-1609:50
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4867.100291666428-wrz-1609:50
wwintl.dll_1028wwintl.dll15.0.4867.100291666428-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1025Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10003185628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1025wordadmin.AR-sa.resx1360928-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1068Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4569.15012938428-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1068wordadmin.az-latn-az.resx1249528-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.5146Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4569.15012888828-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.5146wordadmin.BS-latn-ba.resx1215728-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1027Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10003037628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1027wordadmin.ca pl.resx1260828-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1029Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4454.10002824828-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1029wordadmin.cs-cz.resx1220628-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1106Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4569.15012835228-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1106wordadmin.cy gb.resx1196128-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1031Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10003034428-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1031wordadmin.de-de.resx1265128-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1032Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10004004828-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.3082Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002984028-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.3082wordadmin.ES pl.resx1260528-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1061Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002778428-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1069Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002880828-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1069wordadmin.eu pl.resx1217328-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1036Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10003034428-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1036wordadmin.fr-fr.resx1262028-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.2108Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4569.15012988828-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.2108wordadmin.GA-ie.resx1259428-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1110Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002934428-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1037Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10003084828-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1037wordadmin.HE-il.resx1300928-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1081Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10004211228-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1038Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002933628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1038wordadmin.HU-hu.resx1269728-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1057Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4463.10002825628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1057wordadmin.ID-id.resx1184728-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1040Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002935228-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1040wordadmin.it-it.resx1273728-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1041Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10003185628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1041wordadmin.ja-jp.resx1303928-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1042Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002980828-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1042wordadmin.ko-kr.resx1229128-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1063Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4460.10002879228-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1063wordadmin.lt-lt.resx1244828-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1071Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4569.15013754428-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1071wordadmin.MK-mk.resx1540528-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1086Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4481.10002825628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1086wordadmin.MS-my.resx1200528-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1043Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002932028-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1043wordadmin.NL-nl.resx1239628-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1045Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002984828-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1164Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4569.15013396028-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1164wordadmin.PRS-af.resx1399728-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1046Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002935228-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1046wordadmin.pt-br.resx1241328-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.2070Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002984028-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.2070wordadmin.PT-pt.resx1250028-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1048Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002984028-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1048wordadmin.ro-ro.resx1233528-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1049Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10003697628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1049wordadmin.ru ru.resx1501928-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1051Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4460.10002928028-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1051wordadmin.SK-sk.resx1220828-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1060Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4454.10002878428-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1060wordadmin.SL-si.resx1211528-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.3098Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4460.10003641628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.3098wordadmin.SR-cyrl-cs.resx1476428-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.2074Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4454.10002880028-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1054Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10004006428-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1058Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10003646428-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1058wordadmin.uk-ua.resx1468228-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1066Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4481.10003232028-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1066wordadmin.VI-vn.resx1348728-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.2052Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002673628-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.2052wordadmin.zh-cn.resx1133428-wrz-1609:50
wdsrv.intlresources.dll.1028Microsoft.Office.Word.Server.Intl.resources.dll15.0.4442.10002675228-wrz-1609:50
wdsrv.intladmin.resx.1028wordadmin.zh-tw.resx1138628-wrz-1609:50
conversion.Office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321627-wrz-1607:21
ppt.conversion.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321627-wrz-1607:21
ppt.Edit.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321627-wrz-1607:21
saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321627-wrz-1607:21
saext.dll_0001saext.dll15.0.4454.100030321627-wrz-1607:21
wac.Office.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321627-wrz-1607:21
xlsrv.ECS.saext.dllsaext.dll15.0.4454.100030321627-wrz-1607:21
conversion.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4815.100015076827-wrz-1607:21
ppt.conversion.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4815.100015076827-wrz-1607:21
ppt.Edit.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4815.100015076827-wrz-1607:21
wac.Office.exp_pdf_server.dllexp_pdf_server.dll15.0.4815.100015076827-wrz-1607:21
conversion.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4815.10008676827-wrz-1607:21
ppt.conversion.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4815.10008676827-wrz-1607:21
ppt.Edit.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4815.10008676827-wrz-1607:21
wac.Office.exp_xps_server.dllexp_xps_server.dll15.0.4815.10008676827-wrz-1607:21
conversion.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4857.100013359845627-wrz-1607:21
msores.dllmsores.dll15.0.4857.100013359845627-wrz-1607:21
ppt.conversion.msores.dllmsores.dll15.0.4857.100013359845627-wrz-1607:21
ppt.Edit.msores.dllmsores.dll15.0.4857.100013359845627-wrz-1607:21
wac.Office.msores.dllmsores.dll15.0.4857.100013359845627-wrz-1607:21
conversion.Office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4867.10002580710427-wrz-1607:21
ppt.conversion.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4867.10002580710427-wrz-1607:21
ppt.Edit.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4867.10002580710427-wrz-1607:21
wac.Office.msoserver.dllmsoserver.dll15.0.4867.10002580710427-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1026mshy7bg.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_bg.dllmshy7bg.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1027mshy7ct.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_2051mshy7ct.dll15.0.4763.1000226920
wac.conversion.Proof.mshy2_ct.dllmshy7ct.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1029mshy7cz.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_cz.dllmshy7cz.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1030mshy7da.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_da.dllmshy7da.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1032mshy7el.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_el.dllmshy7el.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1033mshy7en.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_en.dllmshy7en.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_3082mshy7es.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_es.dllmshy7es.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1061mshy7et.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_et.dllmshy7et.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1069mshy7eu.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_eu.dllmshy7eu.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1035mshy7fi.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_fi.dllmshy7fi.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1036mshy7fr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_fr.dllmshy7fr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1031mshy7ge.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_ge.dllmshy7ge.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1110mshy7gl.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_gl.dllmshy7gl.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_cr.dllmshy7hr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1050mshy7hr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_hr.dllmshy7hr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1040mshy7it.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_it.dllmshy7it.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1063mshy7lt.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_lt.dllmshy7lt.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1062mshy7lv.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_lv.dllmshy7lv.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1044mshy7nb.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_nb.dllmshy7nb.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1043mshy7nl.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_nl.dllmshy7nl.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_2068mshy7no.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_no.dllmshy7no.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1046mshy7pb.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_pb.dllmshy7pb.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1045mshy7pl.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_pl.dllmshy7pl.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_2070mshy7pt.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_pt.dllmshy7pt.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1048mshy7ro.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_ro.dllmshy7ro.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1049mshy7ru.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_ru.dllmshy7ru.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1051mshy7sk.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_sk.dllmshy7sk.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1060mshy7sl.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_sl.dllmshy7sl.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_sr.dllmshy7srm.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_2074mshy7srm.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_srm.dllmshy7srm.dll15.0.4763.100022548827-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_3098mshy7sro.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_7194mshy7sro.dll15.0.4763.1000226920
wac.conversion.Proof.mshy2_sro.dllmshy7sro.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1053mshy7sw.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_sw.dllmshy7sw.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1055mshy7tr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_tr.dllmshy7tr.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_ua.dllmshy7uk.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1058mshy7uk.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_uk.dllmshy7uk.dll15.0.4763.100022692027-wrz-1607:21
conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4853.10001043884027-wrz-1607:21
ppt.conversion.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4853.10001043884027-wrz-1607:21
ppt.Edit.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4853.10001043884027-wrz-1607:21
wac.Office.igxserver.dlligxserver.dll15.0.4853.10001043884027-wrz-1607:21
conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4853.1000384073627-wrz-1607:21
ppt.conversion.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4853.1000384073627-wrz-1607:21
ppt.Edit.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4853.1000384073627-wrz-1607:21
wac.Office.oartodfserver.dlloartodfserver.dll15.0.4853.1000384073627-wrz-1607:21
conversion.Office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4859.10002166807227-wrz-1607:21
ppt.conversion.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4859.10002166807227-wrz-1607:21
ppt.Edit.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4859.10002166807227-wrz-1607:21
wac.Office.oartserver.dlloartserver.dll15.0.4859.10002166807227-wrz-1607:21
conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100027-wrz-1607:21
Office.ODFOffice.ODF524100027-wrz-1607:21
Office.ODF.x64Office.ODF524100027-wrz-1607:25
ppt.conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100027-wrz-1607:21
wac.conversion.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100027-wrz-1607:21
wac.PowerPoint.Edit.bin.cultures.Office.ODFOffice.ODF524100027-wrz-1607:21
xlsrv.ECS.Culture.Office.ODFOffice.ODF524100027-wrz-1607:21
xlsrv.ECS.Office.ODFOffice.ODF524100027-wrz-1607:21
conversionhtmlutil.dllhtmlutil.dll15.0.4867.1000262425627-wrz-1607:21
SP.userprofiles.Debug.jsSP.userprofiles.Debug.js14099727-wrz-1607:21
SP.userprofiles.Debug.js.x64SP.userprofiles.Debug.js14099727-wrz-1607:21
SP.userprofiles.jsSP.userprofiles.js14099127-wrz-1607:21
SP.userprofiles.js.x64SP.userprofiles.js14099127-wrz-1607:21
conversion.microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918427-wrz-1607:21
Microsoft.Office.Server.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918427-wrz-1607:21
ppt.conversion.ULS.Native.dllMicrosoft.Office.Server.Native.dll15.0.4763.100078918427-wrz-1607:21
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll_0001Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4745.100037648827-wrz-1607:21
Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dllMicrosoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561627-wrz-1606:38
Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll_001Microsoft.SharePoint.Client.userprofiles.dll15.0.4745.100014561627-wrz-1606:38
conversion.Office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288027-wrz-1607:21
msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288027-wrz-1607:21
msptls.dll_0001msptls.dll15.0.4745.1000152288027-wrz-1607:21
ppt.conversion.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288027-wrz-1607:21
ppt.Edit.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288027-wrz-1607:21
wac.Office.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288027-wrz-1607:21
xlsrv.ECS.msptls.dllmsptls.dll15.0.4745.1000152288027-wrz-1607:21
conversion.Office.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4853.1000223662427-wrz-1607:21
ppt.conversion.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4853.1000223662427-wrz-1607:21
ppt.Edit.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4853.1000223662427-wrz-1607:21
Riched20.dllRiched20.dll15.0.4853.1000223662427-wrz-1607:21
Riched20.dll_0001Riched20.dll15.0.4853.1000223662427-wrz-1607:21
wac.Office.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4853.1000223662427-wrz-1607:21
xlsrv.ECS.Riched20.dllRiched20.dll15.0.4853.1000223662427-wrz-1607:21
calibril.ttfcalibril.ttf75819627-wrz-1607:22
calibrili.ttfcalibrili.ttf86846427-wrz-1607:22
nirmala.ttfnirmala.ttf138264027-wrz-1607:22
nirmalab.ttfnirmalab.ttf133401227-wrz-1607:22
plik alger.ttfplik alger.ttf7658827-wrz-1607:21
arialn.ttfarialn.ttf17595627-wrz-1607:21
arialnb.ttfarialnb.ttf18074027-wrz-1607:21
arialnbi.ttfarialnbi.ttf18008427-wrz-1607:21
arialni.ttfarialni.ttf18112427-wrz-1607:21
bauhs93.ttfbauhs93.ttf4764427-wrz-1607:21
conversion.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808027-wrz-1612:46
msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.325608080
ppt.conversion.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808027-wrz-1612:46
ppt.Edit.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808027-wrz-1612:46
wac.msvcp100.dllmsvcp100.dll10.00.40219.32560808027-wrz-1612:46
conversion.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926427-wrz-1612:46
msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.325829264
ppt.conversion.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926427-wrz-1612:46
ppt.Edit.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926427-wrz-1612:46
wac.msvcr100.dllmsvcr100.dll10.00.40219.32582926427-wrz-1612:46
wdsrv.powershellhelp.XML.1031Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5371828-wrz-1609:50
wdsrv.powershellhelp.XML.3082Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5397728-wrz-1609:50
wdsrv.powershellhelp.XML.1036Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5387828-wrz-1609:50
wdsrv.powershellhelp.XML.1040Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5355728-wrz-1609:50
wdsrv.powershellhelp.XML.1041Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5589727-wrz-1607:28
wdsrv.powershellhelp.XML.1042Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5372628-wrz-1609:50
wdsrv.powershellhelp.XML.1046Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5347728-wrz-1609:50
wdsrv.powershellhelp.XML.1049Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5990828-wrz-1609:50
wdsrv.powershellhelp.XML.2052Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5069428-wrz-1609:50
wdsrv.powershellhelp.XML.1028Microsoft.Office.Word.Server.dll-help.xml5065728-wrz-1609:50
conversion.Proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357927-wrz-1607:21
mshy2_en.lex_1038mshy3hu.lex93357927-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_hu.lexmshy3hu.lex93357927-wrz-1607:21
conversion.Proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898427-wrz-1607:21
mshy2_en.dll_1038mshy3hu.dll15.0.0.121898427-wrz-1607:21
wac.conversion.Proof.mshy2_hu.dllmshy3hu.dll15.0.0.121898427-wrz-1607:21
Chicago.xslChicago.xsl29665827-wrz-1607:21
wac.conversion.biblio.style.Chicago.xslChicago.xsl29665827-wrz-1607:21
wdsrv.conversion.biblio.style.Chicago.xslChicago.xsl29665827-wrz-1607:21
wac.Word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4845.100087468827-wrz-1607:21
wdsrv.conversion.Word.wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4845.100087468827-wrz-1607:21
wwintl.dll_1033wwintl.dll15.0.4845.100087468827-wrz-1607:21
wac.Word.sword.dllsword.dll15.0.4867.1002849992827-wrz-1607:21
wdsrv.conversion.sword.dllsword.dll15.0.4867.1002849992827-wrz-1607:21
wdsrv.conversion.Worker.dllwdsrvworker.dll15.0.4545.10008876827-wrz-1607:21
wdsrv.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll15.0.4611.100048915227-wrz-1607:21
wdsrv.ISAPI.dllMicrosoft.Office.Word.Server.dll15.0.4611.100048915227-wrz-1607:21
wdsrv.powershellfmt.XMLwordserverpowershell.format.ps1xml1223227-wrz-1607:21
wdsrv.conversion.Worker.exewordserverworker.exe15.0.4502.10002065627-wrz-1607:21

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Obsługa lokalnych według kraju: Obsługa międzynarodowa

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3118352 — ostatni przegląd: 10/12/2016 05:31:00 — zmiana: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3118352 KbMtpl
Opinia