"0x800706BE" błąd podczas kwerendy szczegóły dysku w systemie Windows Server 2012 R2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3121260
W tym artykule opisano problem, który występuje podczas korzystania z metody do kwerendy w systemie Windows Server 2012 R2 — informacje o dysku na komputerze. Możesz rozwiązać ten problem, korzystając z aktualizacji w tym artykule. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobaczWymagania wstępne sekcja.
Objawy
Po otwarciu plików i usługi magazynu w Menedżerze serwera, przedstawiona jest kod błędu "0x800706BE". Błąd ten występuje również podczas wyliczania dysków za pomocą polecenia cmdlet środowiska PowerShell "Get-Disk" i kiedy Tester oprzyrządowania Instrumentacji zarządzania Windows (WMI, Windows Management Instrumentation) (wbemtest.exe) służy do sortowania MSFT_Disk i MSFT_Partition klasy/wystąpień w obszarze nazw WMI: root\microsoft\windows\storage.
Jak uzyskać tę aktualizację
Tę aktualizację można uzyskać, korzystając z jednej z następujących metod. Firma Microsoft wydała aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update i Microsoft Download Center. Mimo, że ten problem obserwuje się tylko w systemie Windows Server 2012 R2, aktualizacja dotyczy również Windows 8.1 i Windows RT 8.1.

Ważne: Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego którego potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna jakozalecana aktualizacja w witrynie Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania usługi Windows Update ZobaczJak uzyskać aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na architekturze x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na procesorach x 64 PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Uwaga: Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 można pobrać z witryny Windows Update.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Szczegółowe informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć Pakiet zbiorczy aktualizacji kwietnia 2014 r. dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 (2919355) zainstalowane w Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologiaużywaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.
Informacje o pliku
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Uwagi
  • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
    WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
    6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
x86 Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:46Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:25Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:26Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:25Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:46Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:16Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:18Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:49Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:24Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:29Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:33Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201403:06Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201305:18Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201305:19Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201414:06Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:48Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:11Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:53Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:23Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:35Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:43Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:46Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:47Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:46Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:47Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:49Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:38Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:48Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:50Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:43Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:54Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:54Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:49Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:06Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:47Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:11Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:48Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:11Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:10Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:51Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:43Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:10Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:41Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:46Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:11Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:41Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:55Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:12Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:46Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,48615-sty-201619:58Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:19Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:19Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy7,68215-sty-201619:58Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:01Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:38Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:17Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:17Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:38Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:35Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:38Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:43Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Delegatorprovider.dll6.3.9600.174152048029-paź-201401:00x86
Storagewmi.dll6.3.9600.181981,482,24015-sty-201616:45x86
Storagewmi.MOFNie dotyczy195,49619-sie-201422:10Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1741519,96829-paź-201401:00x86
Storagewmi_passthru.MOFNie dotyczy1,89818-cze-201313:08Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFNie dotyczy1,65118-cze-201313:08Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.MOFNie dotyczy9,02611-gru-201303:01Nie dotyczy
Windows RT 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:32Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:57Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:26Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201421:00Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:30Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:57Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:14Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:14Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:56Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:32Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:30Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:53Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:27Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:27Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:59Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:27Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:14Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:18Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:56Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33614-paź-201422:49Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201303:49Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201303:48Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201411:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:32Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:47Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:27Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:27Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:59Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:32Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:32Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:56Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:32Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:56Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:58Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:52Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:32Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:54Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:20Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:20Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:52Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:21Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:22Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:52Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:23Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:23Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:22Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:53Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:49Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:32Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:50Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:32Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:49Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:28Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:51Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:43Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:43Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:32Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:33Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:46Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:11Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:15Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:43Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:36Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:43Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:14Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:10Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:46Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:14Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:10Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:51Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,48615-sty-201618:35Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:11Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:14Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy7,68215-sty-201618:35Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:35Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:54Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:26Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:26Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:52Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:25Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:25Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:52Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:26Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:25Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:52Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:27Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:49Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:28Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:49Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33615-paź-201401:28Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:26Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:27Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:49Nie dotyczy
Delegatorprovider.dll6.3.9600.1638421,50422-sie-201302:14Nie dotyczy
Storagewmi.dll6.3.9600.181981,763,32815-sty-201616:33Nie dotyczy
Storagewmi.MOFNie dotyczy195,49619-sie-201422:10Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1638417,92022-sie-201302:14Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.MOFNie dotyczy1,89818-cze-201315:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFNie dotyczy1,65118-cze-201315:31Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.MOFNie dotyczy9,02611-gru-201303:00Nie dotyczy
x64 Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:35Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:36Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:33Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:04Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:40Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:33Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201408:43Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:36Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:32Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:04Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:20Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:20Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:33Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201408:43Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:53Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:54Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:24Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201408:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:31Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:02Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:20Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:25Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:32Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201403:53Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201312:34Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201312:34Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201415:13Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:04Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:51Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:55Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:05Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:38Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:36Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:32Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:01Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:39Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:32Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:35Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:31Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:31Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:40Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:21Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:07Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:51Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:49Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:19Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:06Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:20Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:40Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:19Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:01Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:35Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:40Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:20Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:03Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:30Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:20Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:01Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:33Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:19Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:03Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:30Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:32Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:20Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:02Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:35Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:33Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:20Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:41Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:35Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:05Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:41Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:39Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:05Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:38Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:47Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:47Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:05Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:33Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:05Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:48Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:05Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:06Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:37Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:05Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:36Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:24Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,48615-sty-201620:40Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:20Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:22Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy7,68215-sty-201620:40Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:12Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:47Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:48Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:24Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:08Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:42Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:25Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:13Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:42Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:25Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:07Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:40Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:24Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:03Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:25Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:29Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:24Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:00Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:24Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:23Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:25Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201409:02Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201319:21Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201319:25Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201423:24Nie dotyczy
Delegatorprovider.dll6.3.9600.1741526,11229-paź-201401:21x64
Storagewmi.dll6.3.9600.181982,487,29615-sty-201616:56x64
Storagewmi.MOFNie dotyczy195,49619-sie-201422:13Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1741523,55229-paź-201401:21x64
Storagewmi_passthru.MOFNie dotyczy1,89818-cze-201315:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFNie dotyczy1,65118-cze-201315:31Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.MOFNie dotyczy9,02611-gru-201303:01Nie dotyczy
Delegatorprovider.dll6.3.9600.174152048029-paź-201401:00x86
Storagewmi.dll6.3.9600.181981,482,24015-sty-201616:45x86
Storagewmi.MOFNie dotyczy195,49619-sie-201422:10Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.dll6.3.9600.1741519,96829-paź-201401:00x86
Storagewmi_passthru.MOFNie dotyczy1,89818-cze-201313:08Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.MOFNie dotyczy1,65118-cze-201313:08Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.MOFNie dotyczy9,02611-gru-201303:01Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:46Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:25Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:26Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:25Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:46Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:16Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:18Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:49Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:24Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:29Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:31Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:33Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201403:06Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201305:18Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201305:19Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201414:06Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:48Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:11Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:53Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:29Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:23Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:35Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:43Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:46Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:47Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:46Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:47Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:33Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:49Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:39Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:38Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:48Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:50Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:15Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:43Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:54Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:54Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:49Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:14Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:06Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:47Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:11Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:48Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:11Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:10Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:05Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:51Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:43Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:10Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:41Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:46Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:11Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:41Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:55Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:12Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:42Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:46Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:52Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,48615-sty-201619:58Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:19Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:19Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy7,68215-sty-201619:58Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201407:01Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:45Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:38Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:17Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:17Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:37Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:38Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:35Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:38Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:43Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:41Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy
Storagewmi.mflNie dotyczy614,33629-paź-201406:36Nie dotyczy
Storagewmi_passthru.mflNie dotyczy4422-sie-201311:44Nie dotyczy
Storagewmi_passthru_uninstall.mflNie dotyczy2122-sie-201311:40Nie dotyczy
Storagewmi_uninstall.mflNie dotyczy768022-lut-201420:16Nie dotyczy

Informacje o dodatkowych plikach

x86 Windows 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,329
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_0e1f619262fc2e5ed6813cbe13f18a7a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_5fc4afe63b535cec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_1ce95f2a286d9e437f6bb32b137f5fd5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_3dad9d887177c572.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3a5d3eb04bd9bb2d2fa3a1f4e6c14f68_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_3b2f542b41e72ad1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3ae4b48fdcf1e4eec59745579fca982a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_eb8cc264d3191558.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_43bb50bee3e46fddb03bb92f3322509d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_ccc3ab854b7726d8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_54a3138700ca0a360f0fff4dc9b968e0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_172e83e9792b604c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_55512fac69e8038a3222f5959fb2419c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_aa4c86ae6c8b5630.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_5d9ad428969b0bfa063eb7cd6d7c445e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_067da50179342314.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_628fb171c2afa94ceeb27ce429508f88_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_9a1bdb3494bd4863.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_65e61529f085c9dc1be563822d65ddcb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e3178020278c6e57.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_6636a57c64b7fd9c245658370a05c7c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_fdf9ef9b53299714.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_6d591a18c3ae5c000aa93a2838785ecb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_6e45951778397a3d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_872d2a95941158a1eadc1b80805eaac5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_71a629ed19ca5954.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8a36961dca3ced7cfd4432f4a66817d8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_816ba27d35b613cd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_9a370cf4cba14ad704094432c39a9b61_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f9bc7aed047f277e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_9d1ad546c7b81c4e187ce054e1d3f357_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_b5e8c84f302264b6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a4f0181227430f27b9f9cc15909ff104_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_d34f121cb6948c69.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a592e75f0509aa228ef086f67b3ec525_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_c8eb5448b2b2f1b1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_af67eda18bb37ccb0494003a79dd6212_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_0151689329523635.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b6072dd67797c06bc1f044d3b9cb0967_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_58d5300740bd09b1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b6fd7000f7a71265ef84ba6dc7a8f2bb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_18dfa3df6a4b986b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_be314fa42733105d23caf546ef8b9220_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_77908bf1e61caaf5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c07dd1548ce2290db77f605da7ac5d55_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_1637d61d0fc13d9b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c1c1bd9a13bae8df41e08223567a0ec1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e3d4cd5c0fa9418f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c25a84ebeba83b320cdea5ecd72a70a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_510d5e7ca313fcce.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c2e6e85e76a4df5c64cf8ccfd1161a1c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_dd38f473eabaeb58.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c574a5533e51929f2437b0a1372b6acb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_d002ed86e09bf1a3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_cb47abfe274119c0b5358be9bdb0a603_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_49b3220da90271d4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d1e78576e2e3e25c0465a632fb42aede_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_78c9ca6d30455a0b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_db42f3dbb2cb625e06cd13ca92638d63_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_356b0d00e0511872.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_dc8e836bce46657c94cb030d3abbc2d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_cae03b8b4006dc3a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e116f97332fad8ed315c4d40b201e956_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_5be72783bf5ccd1d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e7d5c54f732a3aed32b03847db5b2c16_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_31d617205ee8fb2b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ec6d39a9b6f8e08345a1390b79bbb124_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_72271a29d9a0279a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ed60525ccd2b47c77e30f00bc7275be7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_fc05eddc2845c969.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_edcad2e202acc32812a747b344ab5008_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_2aeedb5aded73ba1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f8aa62e5067a10fb960e3f3e621b0c61_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_8e1c9c8ae451b793.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f9d22220bbe5b31a8d817bbf7b2f1fc0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_5b1cd066b2eca975.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ar-sa_79a06da89f9f1f91.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_bg-bg_1fe04f31901f70e8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_cs-cz_cae9c5cc7da74d13.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_da-dk_6823a5f373ed4912.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_de-de_654f3b2f75c39dac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_el-gr_0de568c264d9063a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_en-gb_06b7560a6978f5ac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_en-us_0e40112864a1a971.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_es-es_0e0b6e0c64c89b16.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_et-ee_07cb399c68ce77a5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_fi-fi_ad2672b959e28d40.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_fr-fr_b0c2e40b579ab178.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_he-il_f4e28bad3e09b266.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_hr-hr_f6ff3e8d3cbd1f2c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_hu-hu_f83364533bfa8094.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_it-it_9aeada522ecc96f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ja-jp_3d10595f21e7a8d1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ko-kr_e07a361414586fe7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_lt-lt_8445621506803b84.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_lv-lv_8512d09905fe7c74.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_nb-no_c90cb748ec7d9ba3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_nl-nl_c74c0286eda9a578.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pl-pl_0d885d08d2cc132c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pt-br_0fdc47acd155a710.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pt-pt_10be1718d0c516ec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ro-ro_54f8dd50b72be248.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ru-ru_576128dcb5a6a518.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sk-sk_f67c2d89aac09742.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sl-si_f58e4f41ab5aaa25.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sr-... -rs_9bbeb786206c5156.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5.700
Data (UTC)15-sty-2016
Godzina (UTC)19:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sv-se_f35c1351accfaf73.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_th-th_986635049e146cb4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_tr-tr_9c695d989b8bb164.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_uk-ua_3849403f92bcd7b0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-cn_6dc67b964bc38383.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-hk_6c7174244c9ef613.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-tw_71c2b8ec49345ff3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e584c818662fdb5e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku8,880
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:54
PlatformaNie dotyczy
Windows RT 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuArm_005976ec2f051fd0de52fe9e64bb8239_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_850007785f6548b8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_0eaec244fef61da4073d4d0b195dafc0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_1feac6ca306dd8fa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_17044da04335662dc394576d7685a62c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_378ac9cb7e6e6ce5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_1a5f5289feb5b04f0ad21f34ca1881e8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_b3dbcccfc56c6ba9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_1ebcacb7fe8fbda427242fd4cce4679a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_c928e55af0a995a1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_200d16f58863d231bf99848f6535d627_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_9604fa24bf81fe8d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_2197419ed96831aafd57083047f82bdf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_ab8e419e2081a2f5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_260d8cb3678b0d8ca4e6363fae00548b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_6624322f914b406f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_380c095fe61eb005d5af44055c5ce13c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_529836fb930e8bc7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_3febc07d9e58f33693a43b24f6076dd5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e93f2c8b1b358397.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_4973c34da4156240b6cdb282704adf45_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_96e8adfd91a2c192.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_5051d8191136bb003215bc41c40ab509_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_0f0c15cf17830b17.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_57caf07e1a9f0246b677decbd8c64514_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_24f221d4a6ebc090.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_5820e3a0468982ac6ff52e64e21bb6f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_520a599e0179f74b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_59dca824cecc826a2c2939f6fe847c0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f272eb28530422eb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_6170a169cb35643e9cb7229e3de3355c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_d83d65f813182634.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_68052c53953f4fa1d7fa39dc350ffa59_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_6850c8e33af9abf1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_680e328970f3b16dd4abc08258e21d44_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f39ebec16de0d7f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_7973a4ac47c9d4eda1ee320f8d347348_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_b5d239cfa958c61d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_7f4f33adf7dbf6e6e308ee203d5fcb83_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_09fd9fc75346163c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_81c028bc12871eb15e0adaabd77ad2f1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_97155e7a25abd58d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_89647792f02509cba2d48702efd60bbd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_4e091740a069467e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_8d3877fa1556cf0029a4db03b3abab47_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_254fb56ca12b7dd1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_963dfc0ba9086d8325277f4351487182_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_0489a60826b6d844.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_9ddb4d61b683f6322dee2dcf4dc2e576_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_123a5f9b778e710d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_aa23f8c05121184d9c2ad868dce4e1c2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_7e7d7ec282ae1c14.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_ab7cbe11b1837e0bb912b710ab2f43e9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_8b8c710a3393a666.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_ad2be3547dc470d70140b69dcaf49018_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f51fa84788c3060c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_b8f2ec888ce37b3e99579bbffe0a082b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_45186d100eee285b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku721
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_bcd271e70cbcf87292926044e3fdcabd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f4571270fe96ab8a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_c84ab215c0c8c9f252081f6bbdc3b12c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_00b44e9fbd50ecec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_cd696175d13d3d6ca660d8d818fbefbe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_9a564dc642ddfd87.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_ce59ff12e4faae592c746a2811acd47a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_fab69bb24f68b2b4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_d892d639980e7e34c3d7d6a30d42d45c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_40d51684facb5133.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_dad30c9eb19fc4fa044728130b1160c9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_7956cabc8bb818f2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_e12dc00917a378f50ed2c694612d30e4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_05acea4318e8b5c2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_e15362f2d2c5c983b001b73d4053f12b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_8ca8f3aa78474aa7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_ef89715765d680bf7cb2fa8920abc984_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_3fdbf3276a53abe8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku716
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ar-sa_79a2e0009f9c3e57.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_bg-bg_1fe2c189901c8fae.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_cs-cz_caec38247da46bd9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_da-dk_6826184b73ea67d8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_de-de_6551ad8775c0bc72.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_el-gr_0de7db1a64d62500.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_en-gb_06b9c86269761472.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_en-us_0e428380649ec837.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_es-es_0e0de06464c5b9dc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_et-ee_07cdabf468cb966b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_fi-fi_ad28e51159dfac06.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_fr-fr_b0c556635797d03e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_he-il_f4e4fe053e06d12c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_hr-hr_f701b0e53cba3df2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_hu-hu_f835d6ab3bf79f5a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_it-it_9aed4caa2ec9b5bc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ja-jp_3d12cbb721e4c797.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ko-kr_e07ca86c14558ead.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_lt-lt_8447d46d067d5a4a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_lv-lv_851542f105fb9b3a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_nb-no_c90f29a0ec7aba69.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_nl-nl_c74e74deeda6c43e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pl-pl_0d8acf60d2c931f2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pt-br_0fdeba04d152c5d6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pt-pt_10c08970d0c235b2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ro-ro_54fb4fa8b729010e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ru-ru_57639b34b5a3c3de.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sk-sk_f67e9fe1aabdb608.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sl-si_f590c199ab57c8eb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sr-... -rs_9bc129de2069701c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5.700
Data (UTC)15-sty-2016
Godzina (UTC)18:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sv-se_f35e85a9acccce39.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_th-th_9868a75c9e118b7a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_tr-tr_9c6bcff09b88d02a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_uk-ua_384bb29792b9f676.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-cn_6dc8edee4bc0a249.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-hk_6c73e67c4c9c14d9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-tw_71c52b4449317eb9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e5873a70662cfa24.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku8,880
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,329
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
x64 Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuAmd64_00b4d0c52641fec9fcb6ccee677e521e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_4776eadeea342df9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0e1f619262fc2e5ed6813cbe13f18a7a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_bbe34b69f3b0ce22.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_11b69e875cc58f02d34d90b5e0551a3d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f41749462fcdf150.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_150a9ea740384242cfbf1d7c92c910bb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_a17c88ff8984dc20.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku712
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1ce95f2a286d9e437f6bb32b137f5fd5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_99cc390c29d536a8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_244ff1c4446f5ef49cf989208c8c6a0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_afe942dc37655348.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2581fa39fe3c367a9b348d66f10fb3b8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_df4c40f4fb91f58b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku725
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_28fd91606d64e026248c6f66cb9cc8ef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f9458c84b00e9941.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_29826774c5de6c14120b00effc2eb563_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_347e3ef390e20460.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2e23045764969e8904d2a412de41cd9a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_b4463c738dfeab39.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_31cbb0a8f90eb1ecddd1f75bf63af238_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e94ccd8375517949.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3a5d3eb04bd9bb2d2fa3a1f4e6c14f68_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_974defaefa449c07.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3ae4b48fdcf1e4eec59745579fca982a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_47ab5de88b76868e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3d2ad17457eb815dd4dd5125f10a7f0f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_2efeac417c336f63.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_43bb50bee3e46fddb03bb92f3322509d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_28e2470903d4980e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4b08a1cc7dd659bfa3c522efc9d85a4a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_1f4945cf02b0d8c7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5085b211d32b5b01d8e8e6ffef3e43eb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_452f7186140db10a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_54a3138700ca0a360f0fff4dc9b968e0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_734d1f6d3188d182.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_55512fac69e8038a3222f5959fb2419c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_066b223224e8c766.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5c79a56901245848c12b786b63640d18_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_11619b3fa561d172.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5cbaf05f98579fbf7aad37dc7efee645_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_8e8e186462cb8059.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5d9ad428969b0bfa063eb7cd6d7c445e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_629c40853191944a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_628fb171c2afa94ceeb27ce429508f88_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f63a76b84d1ab999.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_65e61529f085c9dc1be563822d65ddcb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_3f361ba3dfe9df8d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6636a57c64b7fd9c245658370a05c7c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_5a188b1f0b87084a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_694a21bfdca9aecdf965fe88d7078430_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_8f2b721df0f57a6d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6b96af064b134e2cd2c56d02d0aab753_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e456d5600536a52b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6d591a18c3ae5c000aa93a2838785ecb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_ca64309b3096eb73.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7b5f1633819c7589abdf75440d6e0144_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_8204f6d22caf1b8e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_844dfb1b46cae249403169e0d9bdfbc6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e67e9fc5062ae7df.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_85d3a05dcef48a2d5b3f049ec0059375_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_0cdc2b958aa20ecb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_872d2a95941158a1eadc1b80805eaac5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_cdc4c570d227ca8a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8a36961dca3ced7cfd4432f4a66817d8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_dd8a3e00ee138503.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8eb5c3427d68d01ad8729f277b82b6eb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_c556a672d6aa3ff2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_91aa647fcf57f8da6fdfc5a8713e7efa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_7eb5310f2faa78e3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9a370cf4cba14ad704094432c39a9b61_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_55db1670bcdc98b4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a4f0181227430f27b9f9cc15909ff104_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_2f6dada06ef1fd9f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a592e75f0509aa228ef086f67b3ec525_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_2509efcc6b1062e7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_af67eda18bb37ccb0494003a79dd6212_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_5d700416e1afa76b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b5175b0d4b97251daba76aa0990c74f6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_4b7c525c6cc44737.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b52b92385315ec027eeb3d4b78d8eb14_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_cf51e89e8c3f60b0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b5d096a2cb080963542012f5f05fcffc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_4370c757c953323e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b6072dd67797c06bc1f044d3b9cb0967_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_b4f3cb8af91a7ae7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b6fd7000f7a71265ef84ba6dc7a8f2bb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_74fe3f6322a909a1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b9d1836d44bc2b09ba38ef75d5e94b44_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_a270ed2faf5169f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_bd837efbb67f3cf710a030c73d9e2d8f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_e166dd180b26e209.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_be314fa42733105d23caf546ef8b9220_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_d3af27759e7a1c2b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c07dd1548ce2290db77f605da7ac5d55_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_725671a0c81eaed1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c1c1bd9a13bae8df41e08223567a0ec1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_3ff368dfc806b2c5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c24e6e3df46df82c76190cf5ce391418_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_7db7407c482004a4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c25a84ebeba83b320cdea5ecd72a70a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_ad2bfa005b716e04.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c278de602ef01b6bcc9ba6c4f1a6fd80_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_9009947715f9069e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c28a4f98d5c9ca47bc322ef2faeb2778_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_2577a914155c9ef8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c2e6e85e76a4df5c64cf8ccfd1161a1c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_39578ff7a3185c8e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c574a5533e51929f2437b0a1372b6acb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_2c21890a98f962d9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_cb47abfe274119c0b5358be9bdb0a603_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_a5d1bd91615fe30a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d07e02917be79b40c80a9cec0c52e62f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_4da4f5d5d5bd627f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d1e78576e2e3e25c0465a632fb42aede_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_d4e865f0e8a2cb41.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d3ed8a833b64a655b7973f16f862cddb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_a57c403260658154.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_db42f3dbb2cb625e06cd13ca92638d63_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_9189a88498ae89a8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku723
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_dc8e836bce46657c94cb030d3abbc2d4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_26fed70ef8644d70.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_dca9090e3831c3381accc053aa189065_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_ece97dae8098a643.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e116f97332fad8ed315c4d40b201e956_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_b805c30777ba3e53.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e32bf302a37cd1adbb1d298e272b0207_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_22d3130b46c505d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e343fd4090ac3012a4ec36d57e6329d2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_f6e26ab1eb152e37.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e7d5c54f732a3aed32b03847db5b2c16_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_8df4b2a417466c61.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e7fcdd6505cc95e74a5b5e060fc5e0c0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_fbb519f943dea7ad.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ec6d39a9b6f8e08345a1390b79bbb124_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_ce45b5ad91fd98d0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ed60525ccd2b47c77e30f00bc7275be7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_5824895fe0a33a9f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_edcad2e202acc32812a747b344ab5008_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_870d76de9734acd7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ef110a9fcb1992fe621b5e9e3a7f6b1a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_baa3ebf88d15a39c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f3a1309fd46edfeac52ddc1b551fef39_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_ee68a26fcebae44a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f5a29c407f0a515be21d768554eb51d1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_5dc8b2c042b1d1b0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku712
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f8aa62e5067a10fb960e3f3e621b0c61_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_ea3b380e9caf28c9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f9d22220bbe5b31a8d817bbf7b2f1fc0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_b73b6bea6b4a1aab.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku718
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f9fd1631870c8cdcdd5d1cc4623863f4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_00398e9f016630f8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku720
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:47
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ar-sa_d5bf092c57fc90c7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_bg-bg_7bfeeab5487ce21e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_cs-cz_270861503604be49.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_da-dk_c44241772c4aba48.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_de-de_c16dd6b32e210ee2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_el-gr_6a0404461d367770.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_en-gb_62d5f18e21d666e2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_en-us_6a5eacac1cff1aa7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_es-es_6a2a09901d260c4c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_et-ee_63e9d520212be8db.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_fi-fi_09450e3d123ffe76.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_fr-fr_0ce17f8f0ff822ae.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_he-il_51012730f667239c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_hr-hr_531dda10f51a9062.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_hu-hu_5451ffd6f457f1ca.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_it-it_f70975d5e72a082c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ja-jp_992ef4e2da451a07.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ko-kr_3c98d197ccb5e11d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_lt-lt_e063fd98beddacba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_lv-lv_e1316c1cbe5bedaa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_nb-no_252b52cca4db0cd9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_nl-nl_236a9e0aa60716ae.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pl-pl_69a6f88c8b298462.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pt-br_6bfae33089b31846.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pt-pt_6cdcb29c89228822.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ro-ro_b11778d46f89537e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ru-ru_b37fc4606e04164e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sk-sk_529ac90d631e0878.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sl-si_51aceac563b81b5b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sr-... -rs_f7dd5309d8c9c28c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,702
Data (UTC)15-sty-2016
Godzina (UTC)20:50
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sv-se_4f7aaed5652d20a9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_th-th_f484d0885671ddea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_tr-tr_f887f91c53e9229a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_uk-ua_9467dbc34b1a48e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-cn_c9e5171a0420f4b9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-hk_c8900fa804fc6749.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-tw_cde154700191d129.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,630
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_41a3639c1e8d4c94.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku8,884
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku57,060
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)04:48
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-storagemanagementwmi_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_none_4bf80dee52ee0e8f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku8,882
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ar-sa_79a06da89f9f1f91.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_bg-bg_1fe04f31901f70e8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_cs-cz_cae9c5cc7da74d13.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_da-dk_6823a5f373ed4912.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_de-de_654f3b2f75c39dac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_el-gr_0de568c264d9063a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_en-gb_06b7560a6978f5ac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_en-us_0e40112864a1a971.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_es-es_0e0b6e0c64c89b16.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_et-ee_07cb399c68ce77a5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_fi-fi_ad2672b959e28d40.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_fr-fr_b0c2e40b579ab178.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_he-il_f4e28bad3e09b266.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_hr-hr_f6ff3e8d3cbd1f2c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_hu-hu_f83364533bfa8094.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_it-it_9aeada522ecc96f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ja-jp_3d10595f21e7a8d1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ko-kr_e07a361414586fe7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_lt-lt_8445621506803b84.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_lv-lv_8512d09905fe7c74.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_nb-no_c90cb748ec7d9ba3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_nl-nl_c74c0286eda9a578.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pl-pl_0d885d08d2cc132c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pt-br_0fdc47acd155a710.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_pt-pt_10be1718d0c516ec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ro-ro_54f8dd50b72be248.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_ru-ru_576128dcb5a6a518.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sk-sk_f67c2d89aac09742.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sl-si_f58e4f41ab5aaa25.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sr-... -rs_9bbeb786206c5156.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5.700
Data (UTC)15-sty-2016
Godzina (UTC)19:59
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_sv-se_f35c1351accfaf73.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_th-th_986635049e146cb4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_tr-tr_9c695d989b8bb164.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_uk-ua_3849403f92bcd7b0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-cn_6dc67b964bc38383.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-hk_6c7174244c9ef613.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows s... gementwmi.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18198_zh-tw_71c2b8ec49345ff3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,628
Data (UTC)16-sty-2016
Godzina (UTC)05:01
PlatformaNie dotyczy

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3121260 — ostatni przegląd: 03/18/2016 20:52:00 — zmiana: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

  • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3121260 KbMtpl
Opinia