System nie powiedzie się do kopii hosta zamiast utworzenie kopii tablicy lub magazynów zejść po LUN zresetować Windows Server 2012 R2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3121261
W tym artykule opisano problemy, w których system pamięci masowej kończy się niepowodzeniem do kopii hosta zamiast utworzenie kopii tablicy lub systemów pamięci masowej zejść po zresetować Windows Server 2012 R2 jednostki LUN. Aktualizacja jest dostępna rozwiązać te problemy. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobacz Wymagania wstępne sekcja.
Problemy rozwiązane w tej aktualizacji

Problem 1

Po uruchomieniu replikacji między lokacjami zdalnymi w macierzach pamięci masowej EMC Symmetrix awarii systemu do kopii hosta zamiast utworzenie kopii tablicy.

Problem 2

Systemy pamięci masowej, takie jak serwer plików skalowania, przejdź w dół po uruchomieniu reset (LUN) numer jednostki logicznej.

Przyczyna problemu 1

Odciążone danych Transfer w systemie Windows (ODX, znany również jako kopia odciążania przy użyciu technologii) operacje mają limit 4 sekundy, a ten problem występuje, ponieważ limit czasu ODX.

Uwaga: Po zainstalowaniu aktualizacji, którą opisano w tym artykule, należy ręcznie dodać wpis newregistry z nazwami CopyOffloadMaxTargetDuration przez następujące kroki. Tej wartości wpisu rejestru CopyOffloadMaxTargetDurationwskazuje czas w sekundach limit czasu ODX. Jeśli ta wartość nie jest obecny, jest używany domyślny limit czasu cztery sekundy.

Ważne: Uważnie należy wykonać kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku, gdy wystąpią problemy.
 1. W Edytorze rejestru zlokalizuj i zaznacz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DISK
 2. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) konfiguracji, wybierz opcję Nowyi następnie wybierz opcję wartość DWORD (32-bitowa).
 3. Nazwa newregistry entryasCopyOffloadMaxTargetDuration.
 4. Zamknij Edytor rejestru.

Przyczyna problemu 2

Ten problem występuje, ponieważ sterownik LSI nie poprawnie komunikować się z innymi węzłami i stan nie uzyskać poprawnie zsynchronizowany.
Jak uzyskać tę aktualizację
Ważne: Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego który potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna jakozalecana aktualizacja w witrynie Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania usługi Windows Update ZobaczJak uzyskać aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na architekturze x 86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 oparte na procesorach x 64 PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorem x 64PobierzPobierz pakiet teraz.
Uwaga: Aktualizacja dla systemu Windows RT 8.1 można pobrać tylko z witryny Windows Update.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft wybierz następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.
Szczegółowe informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zainstalować Pakiet zbiorczy aktualizacji kwietnia 2014 r. dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 (2919355) w systemie Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.
Więcej informacji
Informacje odnośnie produktów innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Informacje o pliku
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Należy pamiętać, że daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego. Data i czas może również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Uwagi
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.3.960 0,17 xxxWindows 8.1 i Windows Server 2012RTMGDR
  6.3.960 0,18 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Windows RT 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Classpnp.sys6.3.9600.18188264,03206-sty-201623:05Nie dotyczy
Storport.sys6.3.9600.18188301,92006-sty-201623:05Nie dotyczy
x86 Windows 8.1
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatformaSkładnik usługi
Classpnp.sys6.3.9600.18217288,08824-sty-201618:24x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-CLASSP
Mispace.dll6.3.9600.182171,063,42424-sty-201611:45x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFNie dotyczy760,82819-sie-201422:10Nie dotyczyX86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFNie dotyczy6,71011-gru-201303:01Nie dotyczyX86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1741511,77629-paź-201401:04x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Storport.sys6.3.9600.18217318,29624-sty-201618:24x86Nie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy31222-sie-201311:33Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy31222-sie-201311:13Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy35022-sie-201311:35Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy36422-sie-201311:30Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy33222-sie-201305:19Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy41222-sie-201311:35Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy33622-sie-201311:32Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy36822-sie-201311:32Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy33622-sie-201311:33Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy36422-sie-201311:34Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy27622-sie-201311:34Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy31222-sie-201311:34Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy35222-sie-201311:35Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy38222-sie-201311:32Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy40222-sie-201311:31Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy39222-sie-201311:32Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy40222-sie-201311:32Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy37222-sie-201311:32Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy36022-sie-201311:30Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy35422-sie-201311:28Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy270 stopni22-sie-201311:27Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy30622-sie-201311:28Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy30622-sie-201311:28Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.sys6.3.9600.18217365,91224-sty-201618:24x86X86_SP
x64 systemu Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatformaSkładnik usługi
Classpnp.sys6.3.9600.18217331,60824-sty-201618:19x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-CLASSP
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:03Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:09Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:34Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:34Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:09Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:10Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:19Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:19Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:08Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:52Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:52Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:34Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:34Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:04Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:25Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:25Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201614:35Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201312:35Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201312:35Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:04Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:51Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:51Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:04Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:34Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:34Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:06Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:03Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:06Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:06Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:07Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:52Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:52Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:02Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:40Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:40Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:02Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:40Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:40Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:40Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:40Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:06Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:07Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:48Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:48Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:06Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:31Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:31Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:06Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:48Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:48Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:06Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:31Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:31Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:31Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:31Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:04Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,88822-sie-201319:18Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53422-sie-201319:18Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:03Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:48Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:48Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:03Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:44Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:44Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:05Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:45Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:45Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:02Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:44Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:44Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:02Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:23Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:23Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:03Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:22Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:22Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiopsmintlmsg.psd1Nie dotyczy98024-sty-201615:04Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2.mflNie dotyczy4,87822-sie-201319:23Nie dotyczyNie dotyczy
Mpiowmiv2_uninstall.mflNie dotyczy53222-sie-201319:23Nie dotyczyNie dotyczy
Mispace.dll6.3.9600.182171,335,29624-sty-201611:57x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFNie dotyczy760,82819-sie-201422:13Nie dotyczyAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFNie dotyczy6,71011-gru-201303:01Nie dotyczyAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1741513,31229-paź-201401:27x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Storport.sys6.3.9600.18217378,71224-sty-201618:19x64Nie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 26222-sie-201319:24Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 24822-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 25022-sie-201312:32Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 28822-sie-201319:40Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 29022-sie-201319:24Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1,27022-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 25022-sie-201319:28Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 25022-sie-201319:26Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 23422-sie-201319:25Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 27222-sie-201319:27Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 29222-sie-201319:25Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 29822-sie-201319:26Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 28422-sie-201319:34Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 25222-sie-201319:33Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 25022-sie-201319:34Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 26422-sie-201319:29Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1 25022-sie-201319:15Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1.23022-sie-201319:14Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.inf_locNie dotyczy1.23022-sie-201319:12Nie dotyczyNie dotyczy
MPIO.sys6.3.9600.18217247,12824-sty-201618:19x64Nie dotyczy
MSDSM.sys6.3.9600.18217187,22424-sty-201618:19x64Nie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy31222-sie-201319:24Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy31222-sie-201319:15Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy35022-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy36422-sie-201319:23Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy33222-sie-201312:34Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy41222-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy33622-sie-201319:27Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy36822-sie-201319:24Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy33622-sie-201319:39Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy36422-sie-201319:26Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy27622-sie-201319:27Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy31222-sie-201319:28Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy35222-sie-201319:23Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy38222-sie-201319:27Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy40222-sie-201319:24Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy39222-sie-201319:26Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy40222-sie-201319:36Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy37222-sie-201319:38Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy36022-sie-201319:37Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy35422-sie-201319:31Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy270 stopni22-sie-201319:13Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy30622-sie-201319:13Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.inf_locNie dotyczy30622-sie-201319:16Nie dotyczyNie dotyczy
Spaceport.sys6.3.9600.18217419,16024-sty-201618:19x64AMD64_SP
Mispace.dll6.3.9600.182171,063,42424-sty-201611:45x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace.MOFNie dotyczy760,82819-sie-201422:10Nie dotyczyWOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Mispace_uninstall.MOFNie dotyczy6,71011-gru-201303:01Nie dotyczyWOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP
Smphost.dll6.3.9600.1741511,77629-paź-201401:04x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SMSP

Informacje o dodatkowych plikach

Windows RT 8.1
Właściwości plikuWartość
Nazwa plikuArm_0f2ff50569908b789bf1470ca731d179_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18188_none_ba7e6172b5e0c1b7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku696
Data (UTC)06-sty-2016
Godzina (UTC)23:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_d605e6d7918aa4e67c0d3700c3b9f12c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18188_none_a2ff225426d95000.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)06-sty-2016
Godzina (UTC)23:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-classpnp-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18188_none_a357bd4208da61b7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,770
Data (UTC)06-sty-2016
Godzina (UTC)23:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuArm_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18188_none_bc2255544bc23827.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku81,768
Data (UTC)06-sty-2016
Godzina (UTC)23:15
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 601
Data (UTC)06-sty-2016
Godzina (UTC)23:15
PlatformaNie dotyczy
x86 Windows 8.1
Nazwa plikuX86_01676931f5f400d7f8c216ee470a03d6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8cd242edaa3fb51c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_035b8893f0104bc1f1ecd95145ad2ae3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_697ec09e047cdc30.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_05455f3e87182fe750051e4165473ef3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f09840af21c14df5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_05b654cfef81e216bfe444065fbd7923_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6b31bf51158b5dc6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_06b41df7a91dd0e5ae1c993cc6d33347_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_083f8315ff51fb4a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_06db4c4d0aecacc49bcf2d572f57e1fa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8f6d813c1a8d25ba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_0d0e804f2d2dd6a419c4b253b2f7d874_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d71e4ed514b6b2b1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku709
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_0f2894180713fc23f0de7337d7c6df94_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1919f8b244ea88c1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_103c4d5b76d117ff1e2ed8249dd3d62b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7d3ad62e671afe89.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_16bf2aa5a9984d27050c57b5678aca24_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_182b5ecaf53b331d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_16ce4c69493b3b7e49daa6afd38bea5b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_2e7e49c6d260d426.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_16d654a556cf22d03af61d766a530075_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8c887380438ada8f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_1aaeeecd9e83b95f0f4a7e795742fda7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6d3d6760eb4b8c41.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_1c639aa7021cfff1f3661d6927cc07a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a560cc6e495b487e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_1d6588ba736c0f6dc1a947ea8ef1c3ee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_68e890d149a79773.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_1daef990de3bce28b8131065cca7cd56_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1525e06b008823f7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_1dc3e18f2e2de03a1cd324c489e31250_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_578648125424b1ec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_1ee01b66f33ac983dbc5114df4567aa9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_9d3f8a5148fff00d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_2154c4ce326f470ce68dae5a95c25eb2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_57784c18f70cdfa6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_2602f8d0ace82d0e2ca1dedaaf80e96e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_2f8313ecdd29bbc7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_2d460eb0d2e10d43190b99c24ee9fe43_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c78aa2bc246f8890.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3019ad5ce034fba426c9a96789f80691_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_35fe102d9216b68b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_33e9bf46aa36aa2c59fc8c31b8c4f661_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_00137f109311265e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3793f7eced8a898efab43248bf439ab4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1adf53ec67683706.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_38aa4b972f29f3e726216e5786bdf450_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_42c9cbaa748e9d54.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_39a05a10eea3d8bccddfb886e0802e07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_27f18d53ab576c63.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3bee2b9316a094d296fba015933c6878_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a11e05636016ac45.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3c8fde0dea27dabc47df8fd7805391a3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7a59cfab2c16be6e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_3e2b8261c8be7de2c6d1a87c4a1473ee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b7eee4003c278496.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_40ae9871b5f3c81bbf0cf42992b01c85_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_60a40d6f2145ca2f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_430d7d40a2787ff3ea01a7fb3b29239a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_cabcb508a17abcca.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_445ceb08de8956c3c1b238944c85197a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ce3660b0723bc408.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_472e389b729f435dafa475e9810107c6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6c035f9ca95d82ca.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_48ad451549f5191b25946ea08b090283_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a5392f395fd1c4ef.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_496d714791b429ebe77d9965acd73fc4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_002b09112dfd4a3d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_49a9b93a097b7e1c8f88b7c049565677_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_78dcd4ff0a9a143d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_4d1e8b2a419f463ab1366006c54a05ba_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d1acab6f6ef13d68.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_4d900f83f9b66975307b19bd6a2cc5f8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_144bcc8332e95080.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_4e08c97b5498dbf9b399c6837a13f261_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_113dca1109f178e5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_4e7fa6a24c41c173901cda67c6976d42_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_20e47b34ae5cf29e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_50ce994cabe315edbae2b45e6af05ca5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5dcdd7078cbe6ff3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_52072d5114bf6cd5dd62ea4f773e74f8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b2da01085a7a0a5a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_54deb247e47ed7b5f4b7083db195b371_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c45b15340c72bbe4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_55dd8b619c53617ec0bd07410be6fde9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d76d279dfa618874.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_56ea2e45082d673d0e7bda279a3ff3a9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a4acd04b7052a995.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_572f19a3607b7e34017a1b6a7b4a0ec2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fb08bd07c79556ad.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_5c4e0fa96cd293d1793474af0a524d98_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0b817d362160dbc5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_61e65696742f719e66850f81297620b1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8940f7e00fdb50aa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_6200b3afba332c7839339621ed495bef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_564f751d66ab9b97.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_62c5e543c90ac04afbaeaec9b7de5306_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_e1d65ce557fe27fe.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_662cc6cdb7ddf862034d4d00b5e24c12_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_54d9c959f35d80cb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_67c221b385ada55a3ce6709fbbb8688c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_75bd1ac9a93c72ee.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_682bc24fb557020353df4cf73c62e2ef_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f221b2895035b3d3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_68efd91ddb60b42472068281a8707299_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8e7f64f2c65af938.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_6bfc83c78ad9a64b771847d307ad4086_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b8f02e1373555c80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_709ee20a8c3c3597d9261d7b18ce5741_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_049eba5af0bc68f3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_7128169e82466005d8fe941f8a4486bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_e2a0c362d3970731.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_71ccea4fd4cd4058a708c96621a59de0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b76e5e5b193a1b9f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_72e272a8f3962d8262370bd611d19d22_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_457eeafdb040dcf0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_72eff26fb1db71354f66ccbe5e2c3de6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d75e60b4446df233.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_7346764caa3b2f806e7c89c920cd7271_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_14f4b0d355b18ab9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_756e66b5da76176424a1cc401fd14c6f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_589f82de0a63b207.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_76a66eab8fbc939ecbbcc48721f31a9c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a2ef2dc638b0844b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_7f36743e79d862f0e196f38c44b9c77b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7c565c8daf6e3a2e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8132dad3e43641ab169d8c199065bc67_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_dc36a2d1eee61001.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_85149deebab322628b9be7e63daf8812_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_916f9f44ca4f259c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_88b01fb902a3f9f95e9c1d2627d435c8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8819a92bc47ea8a9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_88c471270b24da448fcd2c42ff5f9568_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a141bc134a63d6ae.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_88e4a0a24e6ae2a8837b8c6e18762dbc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_14a8986aae9d6afc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8950c6529513bc1054dff59ab5dc4423_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_4fc97626804b310d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8975f89ddb3ea78eb16cb107d990e7bb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_40e30dc36f548543.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8ba9020098b37cd1db3618a05f899790_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_81b547061547bcdb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8d943eb120b9bad330489d5c122b397e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_4de188be9c9d45f0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8db3eebd1df633efb021554cbbe980d6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_913e4e775d52faad.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8feb4b05e25a57950d63b025c2708dee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_300707baf2faf1d3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_91032ac2b7569678f64de38bf6b57eee_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_cf8b3156ba7a6f80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_930ebfa0158feda96172f3dcc40151a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8ce79320f220a246.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_933c4dd3ca5cc5cd64016593d4fa8840_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_3149539307007751.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_94655ed9f640c0389078873c465cc9d1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_74ddecdbad571f05.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku696
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_96b7726613826280d91349bfdfdd883b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_df0992d089a1474a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku711
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_99d37d34c187e48cc881739fac0e727b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1db2f69ecff70030.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a2a1e994f33cb84823c4648f15bfc0b1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d0f1b4ba31aeb71b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a3ad26af1f203c32cbc99b35bfdd5ccf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8ccd39eb777c94c5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a3f2d681adf8e7c8632562d2ce99be6d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_336c76823651a74a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a58611e0a0c71f371d69762587e3e7fd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0ac61794be37b408.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a59a4e61e80d7efb131871b25cd9f62e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fbc03551bb546c06.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_a8bb84ecf54cd67084b5311843db43d0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a4d09002ce522f2e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ac3d8eb19cfdb38089196739c4aebf76_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_809f0dadd5264078.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ad899b8ace0c3e26a63b8468041340f6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_28e995550f9e4a59.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b0911b9b8c526092e097cc69719c4e95_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b6b1c1d6459c50bc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b133b9a5cfa06c77ac032c70a5dcf167_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_bf412e91e1f26407.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b878824ff199945e26996027b3d1d092_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_90ce8ea9cc68ae99.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_b8c5508a47b9fa27a8ac68ecd46144ad_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b5b7f8dd1809cf33.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_bfad38a196fec5071347ab772eda6f2b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_be8dec8452ab3709.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku703
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c234763f855a0128013b6bd7e0c30a63_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_feb2187786a7ea84.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c268a5b9d329ae48f1b88ed911ae33b2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_dd7228503d83a99b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c36b4826ab6123bb708dcd442f983dcb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_3eadba3f15254594.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c5d83c3d9561a613cc49f018f53d147b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8b5a45a1af72f8bf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c66c15f59275412da8651d18c9dbae91_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5ee7a274ad2ad159.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_c7f36300cfcfa846b11e9ee149c069c4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6b0fe92163f64f20.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_cb4750a3747aa78f496f0697e2351dd3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b50f10cd1a663bbc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ceb872532d3a8b5e1ad2978d53e72859_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d0398356cd304613.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d3a984a40bdbe2bcac9c33f2eb3ee032_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0053700434f433b3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_d3ae7b9adebf189c1adcc2cebb032205_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_caffc3635c3d74a2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_de160c9ee6d2d8a601a2185ba61780d6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5a7175786632da9e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_de72d64c53ed77f3cf35125da735c432_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6cf59b05820cf9aa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_dfbe08c13dfc4269eb5bf4fbe544ccbb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b3be6e7606101116.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e1b85ec99a3a34b7401edc72e4387df0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_056106161e69aa2b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e23955c49a8bde2da5842d38500dbdc5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_363c394d91cd4495.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e50af2044a8b6702f3ff4b143a352daa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c7d82c36388895cb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e5c8283ceddec5de6414d8088e1513af_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_31deab782add48af.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e6032b9348581095261a8d2d504b8301_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_eee419bfcb6c52e1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e7b15864b3cbdf4c9b468edc6418b1e2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fd4844fe8b7e223b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_e7f2631457cacf9f0d0c7713fd6b40ca_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_9a924a3ae482b927.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_eab0ae55661cfe86d8e2d7dc817f7dc1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8a0b026343f0f48b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_eebd4b56cfb5d4ba57deedcf333e6872_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ecb44b267cec5c0a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f2abc03124a263a31c38c4daad547488_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d9c2bbdff1999d66.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f8f16502455bd649d7442c44c442b589_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a13a56c0b9e1e7c2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku651
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f98053200056f61b9cc55609dab27c79_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_556efb141997c652.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_f99f961efb55dfa11a05213ffbdd7ad7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fbe2cc50aca1f1a7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_fa6430705a739f3e69a17a1b4c05d872_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_3c070551c9404639.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ffbd7c766003a27d1caa9f4da0b73926_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_75715f44a51139c5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku704
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ffd6bad740f36a6a65d7524cf3d01c66_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_242b7e97ab3b2a82.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku706
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-classpnp-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a39ffbfa08a5632a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,770
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_65adb33edaa82a5c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,457
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_bc6a940c4b8d399a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku81,768
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:52
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_spaceport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_aac6067e71d7ac99.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,119
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:52
PlatformaNie dotyczy
x64 systemu Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2
Nazwa plikuAmd64_00528207312bb7d63e275a9487246e12_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_562447e1879945b4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_006519e881dec7d9c6e3543978f3a251_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_be31552de6e48af6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_006f7eaf22b77a5e62f2e472c7a02f7e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_71763c980fa8c499.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_00e57cd0a0d5f10875461844262e4454_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_2567983c7e342c42.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_019589d6a721795fdf4e879c63743064_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_286171921dcb364b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_01bcdb04fe18974e598d64ccd3608d54_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a2feb6dbc9068ca9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0215388e6bf5afac10fa51d91413395f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_080ea9245739dc99.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku713
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0229608c172289dccc05101a3fe85c88_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_57d98b9baaaa7568.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_024e0f5eb68b5e99927b5f88862921ab_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c96959243c4c29bd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_02d82d7138779de4301d1dfd92f1ec17_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b8f32eda98e22c3c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_040547d10fb7c217be50de4fa5c47876_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_18812838392e2701.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_04177d7a384849f1dc6a1fde5ebad12a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0d9c27fe3fc7b1b5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_059829e88ce3be31458761223373a121_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ee94d4f945bafe0c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_07b1fda24711a7b664aec246f863ddd3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_2e7b1a625901f65f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_08dedf1e96cf70a5fd6b6f52aebdc265_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5c1c447f0037123d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_09b19f73697a9b05cdc6d090b70f6e32_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_35fe5788fcfbc90c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0a523316b786f568d1531b2af89a2da1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_656a983561367e82.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0bbaf0ab87e047646ce33e0c760ed11c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_07108a7cf6b5516e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0c2f0091250dc4318cb5a2b01b8d1b17_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_51608f07dfa9e004.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0c75e55b97367384022f53ad33c4ef9e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_32e3a1ac797fc612.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0ca48cd05eef49be157dfb648fd412cb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_df6d412383df6693.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0dc20abeeb317d33dd1755a3ffd1ff51_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_62c0698e5a126f8e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_0fb33cd0190d5b6e51e38ed057d96085_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b9cf65cf7533b1ec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_10dc4557c59dc655de07c407e36bb1d2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7229aeb2ef01d5f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_115faf87e94c0a1fd2fd18d20ab1d808_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c651c0a3bd222853.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_11791a598590a0eba017e8850bbf9724_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f3c2c37964eb3b0f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_149d331998d577e61ff372f9b8f02169_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ac7a43259f68f4f9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_14e5aa795bafb04e78e3179f60cd570a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_654cb8e5676a72a0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_152eb0911c749f04c8518348a9b1d167_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0c14c9aa79ad9d3e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_154073edc9338cd699ab5c982029f882_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ddb3513090f196c5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku707
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1541b3c4dbcac4b15cf6b2005a85ccb1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6f8e7aaf435d588d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1670be3d572f5afa3fbf59c7af9dae1d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_878fc555fc76f2c7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_168ea4a04be0ff51fd566dd41fa0a9f3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_aee4c9b1f029f5a3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_17ce89b1381048f3c7dcc8ce8eda379a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_00064ce0ca2a4ebb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1838b7eeb5d46732430e122b5991dc0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_efa44ac6b19de7e9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_18a1e5ebfcf8c4eff55e7645108d198c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b9681ad1fe5723ba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1b6311d499118f98792b5c80d0c1c604_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8b0737851ea41d90.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1befff0827e2f8e2b2f0d96131aa0b23_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_aaacee35a2b45ff6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1c884fd708e50c62fc3c65f9528384d3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_021be1d998ffa70a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1c9c044f26f754ab25aef215586024a7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_38377e9182fd0c31.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_1cdae182ec4087f6facbb8a346414226_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0347b6f99980ac6d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_21d4da9420bfae532488113438648c86_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_4745f41db5954676.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_21f92e50c9f981caca785538ca4ba68e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_e57b3f15446abdf6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2248915ee96cd93c29f5ea3ca3d900aa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8aa1e983e2935f2f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_24b6fca632af0100b9bbcf23cdab7dba_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_685d343770772430.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_25494e6c0b925c1dbec3dcb0d98f8b2a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8b78283622ab0144.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2652c2048d1ce540e144532b703b6ff0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_191cef756d19100c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_26c4a497deb3dbc3027168bf26b669db_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_27982ae6667e350b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_275e4a02cbc878a22bfac9d7fcc9f756_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_09587fd3e29c45cd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_278de0eeba114b7d237b9938e41fe225_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_859c012520838af3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_28a81cbc291d95ddbf22ef71e69f3fba_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_50f219688a2dabd3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2a9ef9d65b23f2428524f0b70e1bef02_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ddc2de1c8ccb845b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2cb35ac54039c740e4e9af127f6d7125_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_4b32ef84c3668b25.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2cc24c57392701a9ec2fe2e734797445_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_4a0267d5503d6e1f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2cd8ebf39ab9394c7a3f03278e09f604_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_cf4bd64007943f64.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2df346134d6077f1af77cdf146096d4c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a3373a4b9fcd22df.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2dfebbe047ce1b161f8a9ff8f935f359_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_31756cf1f9386db0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_2f3f9d6d57ed8dc92162415fe6658117_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8cdc6699e6e956cd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_32267114a98c260e9f6854d7a9cd0bdb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_596b2e7b5900b662.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_322d01646350fbde202ca172c0e25485_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_631bf361c8d3d8f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku729
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_32b272a98fe5e3f2a3d2d18d1b6f0680_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_af1b75eaf0ab5886.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_33e162688665ac44605adc50cf62b1bc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7d0c2584a3a4f444.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_340461218614d0058360501ab24762dc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_31335d007f0e9c1b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3463cb692b3217316790fdbee9ff951e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1e93ca94acd28b0e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_347ea336b27b72773b2c1eb1262db29c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_10502ca07557f955.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3536f852a4851fd7ec1378036fcb1f71_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f2c6f6d96f225b96.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_35ccfbd7d7e8f4c18ba866895df81836_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d26107a1946efc64.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_38b1ee129c3a2f8e71edd1e2d2af4157_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5eacfad6b3d6c2cb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_39e4ebe4bd9d3789f4880df8a0feddcd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7dc1a6f9dd6ec5e2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3a556430917da2d09b1afe762654aec8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_22e14994a85384b8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3bb15245d234b4feb903ecf17168b890_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_34b48236a8dc71aa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3bd9b742894be385e293daa81efcb56c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1691154493e06f7f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3e0c75cb8b1d46d842e2de3ffc7677ab_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_eb4c48473848727f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_3e2deae76f5874bc6fd8242e3b301359_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f3fcfccdabed8410.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4145bec54a052f0e5e5adf3d064f1a1f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7d54ab645eca312a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_424648b913efb3c3c425ec0c7954ae73_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_08b4869462d85fa5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_42d4112c44ca1cf7bdb7e247c036c266_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d5e52d16ad66d210.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_42fd5c50886d9a7730ee3c52b9919c17_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_bbb2bc683651a748.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4308001155c27af9fc64d9b58d3f84bd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fbc072f6f8b8c1a3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_433afd25eba07ba512e823f9cac1b301_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_25f7c3f202990a1d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_44456b376922f26c67b31c6176d84f34_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fbdd09b1d383d0a8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4482495a742c756d9ffa0152805ade21_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f872e5021a94f7ef.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku713
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_44c2e8dee917b7a40f903573513248dc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f700df75f0f984a4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_45679762051909694d682273381b5ddd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ab28169ffd361cf2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_45e372c83416e72c268421bac23a0b76_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f716fab45ae787c0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_47f88c6f0934fd99a508d85ac8af42b6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_412d7131d62cdf5e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_490c10cbc4a84f4400c04dce26cb19bb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5d571663122c9032.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_49d9d6f6d9ff9b08600660dea405d930_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_db329b32dd9763c9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4b2552230e97383f4031a4eab8a964ab_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c8ac39b292c49688.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_4c631e6c84a9db7435e2d8a174f23a8c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_273259fcadfbd4e9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5004b913ae302fac7a45df268de1d53e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_3f3596277686a14d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5082cef6e30d3922f6cd6f6dda0136ec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ecaf90e16f967d41.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5217561cbfb57fd6c804f6d35668d699_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_9ae949020340ecf7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_52b328b3e0fc682389d73164e9083944_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d617dd8d06f566f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_530fb008f47fb9323813ab89d852dcbc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6b62dd15fb186105.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_53dbe1aed3437bb758ef5edf14a52311_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a0b1d57e9aa2d136.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5521e24ea843f6aae0ece6f17ffd742b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f3177e6a37fb765c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_566b86cafd245584ac48366ab10dce60_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7cf3c29fd6f78414.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_570ceb9184e9d5cbae65cd18ece7a284_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c9753592f18c2442.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_594eb85cdef7757ca28934e820b4b4a9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_3ce3d860a340f5cb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_59f1da4b4b392b0543acc8736d38704d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_837db3a219c8ac43.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5aaf0af0b63487b653e483ae348d82f1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_138aa09d5b4a92b2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5cfe447bed917b28eaa78ea88f82ad50_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_9f34590f4c8b8118.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5da923c35601bd8fd83b560b582df570_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ad13ef34c132a013.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_5de0b4067c29b7268804e53548a61198_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ca8def81b716ff70.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6111facb3f4d3b71e246942a9f8e2814_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_47732cced9ec9f4f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_637fd972728e1823723b3732d7f5c583_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0a907ce786235108.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_63a14556f5ddef6013a38838725a62f3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_89cb998cb8a1915c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_63f220958cfadf0c8372747311f6276d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_cbeaf1eb57e59ee6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6421340df8b452263c57694e0369a0b3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_92d8634708d56c91.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_662053a5234c53846e10620b5bd74efc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b6c4cff18a92f81c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_66a1fb6ff57ec5512a0349950436915c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fb921cd00880ae53.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_66dd6e17ea0fc032556885ddd0170fa2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_36e7b5d60cd258ef.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_674932c4942464a37b712a89baf0017c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_99c7579985e0339c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_68d078f1447601392364c9849efd9efb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_26feb82c95abb98f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6bc00b84183d0bf9e715ff3b4f2e5ef2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_38870d9b11e1f132.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6bd10377ff18873753351189a210abe8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_13bb23d099312173.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6c81c6985cdc8e24ade3d302adf6eb4c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f32a8a953ed61657.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6eb7de1ed5d23e1e92eca13fd8e0797d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fc7f1eb17e9d7aec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6f79185928301b6cbee267e82dd03f07_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_2d0d4221fb0ab85c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6f7c89e69e4e170cd5d7ed4ba3b16bb9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_9cf6f8312bd0a435.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_6fb0bfe739bade063659f4f8acf8e856_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7b673c766c719fd3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_704c3bea3181c2e3e33905ac1c8c5c43_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_33f00fdfd443abec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_71214683ad718f32374d1b76ee4f85de_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7209de0de1032f74.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_71e6459801b3e18b11f12963f4781e7d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5f7bfad86c507b8c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_727bad849802a7595a3b9d36af7998af_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_92612e8233a3adca.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_749fc751642d14966d402bafdfc50b43_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6589fd8352d0a0b6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_75e11d036a3fe6a658aa0ba133420db5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b85f66fa3d9e27d4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_768465299efa7253f2a32b59ecf72558_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_146bda701e5752d2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_76c24229f5f896a4617ee161d6ee307b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d691b224fcf2535a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_77ba7fe6e1ea5a194238068bba69c95f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ff39a2fecc26fa17.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7e2d229738d069db4a33e6f11751ba7c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_e7053bf7ce50110e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7e5115ddb8998a9e22acd4068ad17193_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ed356a3847dc6143.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7f2fe51c4e6531b792139c706e6fa492_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_786b9413e97fd9bf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_7f3ec0c9123f3eddf136816fbafc8508_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1ce61b106a43e9ec.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_801d703c4e310de59a90c636e45c3cbe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_2ee7271462428808.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_82917bce512e3e72e2d6de404bbe2652_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_06baa9eee99d95af.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_82ca85d87bfa3ca81a06d3fba51ab83e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d56c4b5b717c501b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_85d5538788bbeec79c1dbe71ce1fbb12_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5d2e9a7356de75dd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_874aa051ab06b35f8e10b98e28085cb0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_27457e574e72fbc8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_88b3cea5dc8ae96e09ed62ae94877bfc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_4abbf549beeec1a6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_89074e15f92361334eafccedeb93b10b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b81ba82b2ca20f27.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_899f3ad99ae69f9b203feb0626a5cf6a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d716d0c29cd25e52.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_89a6269d4f778724293d1d0cfe2597ad_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5fb341026faafba5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_89d6810bc1ed4077211d8872020fba7a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_38b122bacf878939.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_89f6557d71bb92bf225538325f7873fe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d46f932f7c693684.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8a94d9daecfc1340afd686301e6af8ec_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_16cb8d84cfb552d6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8a9bcd0fa17e649dcd0997eb546225ac_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_84c8b812486368b3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8aadca096a2c763cbddd020695b4e5a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_9ca87a1c41982fe9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8b5c7d198603cfe0e3c19cf00a53d345_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f9ea6a42c59507b3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8e2de523272e027e97ef645eef2b3743_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c14d68e8948b5c4b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_8eb707505c9bbd0cee7854cdf3b024a4_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_de34eb73927d34df.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_90eb572642a289503cbdbe6f077365fd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_aa40591af0290aba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_91ebe316e6006010e60902f59357c879_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d490e8249b0ed648.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9523c33ba45ae4086b45607ea7703104_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ba48dbe5a18fb9e0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_95329e04553011836372f2942b8e21e6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_abc3192226bc2f85.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_95aaa3293e689e36009576b9a65f672c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_36c3b1ebe03f6a56.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_960349b3d7e7e407bf54d845f9a455fa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8479e723fb9fac06.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9768748a3b4013a6de4f9257ba12ecbf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f2ad7b1bb8bf50fc.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_97bb5f6184147c02cd033a7dcd6a5adf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8df38faaff25b136.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9debfd809cb9bafc5fb17c8e532b5e4a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_4a002b077d790bc1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 072
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_9fd21cf860d433d87c4e037ced747687_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_fc1274353bd5cfef.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a00d289e495add2cd1a4156b7cdaddeb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5fd43e7e74b97743.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a086fbc1107c623889e9f2dcf2afcb0f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b2b10945622d5e35.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a1d9fbf15dbb80fac1e386cc1250e0fa_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_34797e7f86e9f98a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a1daa8a13ec4106635d6e3a4b9bb6553_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0a3d2af4e3e12641.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a2f4723fcb505dc781267f480251d099_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_2b2d176fcfc5c194.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a3adff4c133a4dba31583abb5c67a282_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ce97b075fa6c67e2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a5ac8cfe92448df2564e24c76852ac0c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_db95e72b45b003fd.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a69e152a7323e61d6e8c4b1be4dcb4fc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_de63db15cb5c3ed7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a6d682acbeaa53f73f70c6e62702a041_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0fc0a5fa45a844ce.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a7b5f9bda3158ac48b77955d6a166962_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8d38e239cb22b968.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a8a1d8df515e393494bee5a2e445e547_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d6b3d54598937650.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a90dab5bfd28af52f967b1a3073e4d31_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8a834deda3778fba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a9585f4984e0a35f12ae0bce40d5e6a6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1b0da5a2c257d06f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_aa687eabf34fa330835774aa94e55acf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_85f1000d6a82c4d9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ab8130b4e18334eaadfacc4df43161f9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_59023fb36f0b6b37.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_acae62d0b9993432b2b0dc871464b4b1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_e107a4e80dd6e163.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku700
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b018a2a9467715e853eff1e409794183_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8f62e86eabfd0ea9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b1a8f3608dc4a195db1ab7b9eb8f59f0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ac2d20a540c614c1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b2ee6fca2bdad8d7735e33d81e19f9b3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1d5ef19567b43e68.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b457af81d97784878f0e5ed56fe83e6f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_633b65c0abc7fe95.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b6d59be45bb023cdf781fba2640d4cf2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_bdc76f63084edf16.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_b7d9d1601875e4dd47d1aa8878be4f13_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d00d8f67ced8286f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_bbbff9ba8e5d4aadec39ed3c88c19e71_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ab880d59e16765f5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_bbcbb6b132d1f4ba996376345ee568c7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_abaf9076d52832e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_be454449208ad9aac4cce21aa34544c1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_cb437310bf996cf6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c04fb61daa7e43ce75da9b88d981f562_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_dfcec5f9348a6566.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c062f519ee4e4befc9f20459e9bd6524_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ee321af662f8c96d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c0d2806f66b934041b22c61cb16c8a44_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_f9842c0ca019f27c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c2619299003b2bed3df70d3c28f27dc6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8dc6c7c93afab88f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c28b892f3fbc7ff4d3733afcca4d7a91_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_88e954075e499d11.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c365ce4f8972c4debc2f192c8425a08e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_2954ae4f937bcfd4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c3a03cee88a7952eb9860f88a3f6a18d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7ca736a140fb1b1d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c547d62192e214dcdec058e14bb6920c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_51996591db5e538b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c7f40ee027143ca9d2c54fad0602d2d5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b359756443a8c6ea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c832093053daca67d50b87235a4b20b8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_17521b002fe89f55.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_c9600b5f71dfa41d8234ab4a0c160c49_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5f3362280cdcc108.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ca0e32f617307f42eee26aacb5808b97_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_109ee9631aee30d3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_cce2339203473d88e0d9d2776498295e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_e33a4433a354cccf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_cd7405344a81e08f98dcd0b9ade4a6b6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_11445b369f2a8c3f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_cdb00d48c948c70d63f1ea45f5420835_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_dcb1fc2b25483c29.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d005b919656a0178fc9007d3d5595961_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_379deb17c4af3802.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d16c195696b6e940224929dd28492edc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a1835addb44de71f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d1a8bbca293e20817ec01e6f3476fcf3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_7365152c992a3683.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d24b2d320a4c2d87f7487bed289d3e90_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_48cde982ff1623ab.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d257560c98a5541e4f46a93fa236dd5f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a4f42d113d7cd528.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d4073f3435debbc746efeeb071496b98_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_5fe119bbc84c3b3d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d40e937eeb1693c7843f032d81aa4859_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_d00cbfb8bfb58f04.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d6c18751c67f9028febc4a959b5f775a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6ffc25c337d10939.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_d6f17d3523ab31df04683eb79fc9887f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_b492374e7a4e2d35.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_db2945a9147561cbf2d66d4db4e3577f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_9027143561067a7e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_dfc99386fc0a86fe20df26c5786392b7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1427b51f63fc8ea5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_dfe1d43ad24491b8f987151071ccc76d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_1fbfcaa35809ae11.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e22b9ab8f90f5572a2f840ada0036e68_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_454fea6a3ed6cb3e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e30d42e3f9748028d007bdee3145f381_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_9cafd15802fc6eae.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e3a3a3a02998d538f95caa62b7795487_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_61056cef70ec4c5b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e528943bcd0a3e7b36a2bd2c076ff4c5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_3a42a77b6f6ffbc7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e5a07a8328d19d738e06f58eb027c6ed_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_99317ffe9470d712.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e62175f2a4005d0d4bec7b7eac3d0d64_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_bf9ab65ef0f28126.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e72605f3010488f4892a3c714fdc8dbf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_02123a562c271d2e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_e757bc347e9f29da0530dd03d192aabe_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_482f352b089e274d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ea2bf4cb4b304bc93a2650065cd04a04_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_af19919c21d44370.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ebd5a18e4cd0b5dede48ede51414a054_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_777dcc6306017f42.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku707
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ebd69b9b441c662d6b3eeb26d088f219_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6a7c9d73018ea0ce.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ec459ff50ff08fa6011544480538f60b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_8d31704836898947.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ecbcb2deb9b3085c1ba4d15977e2de28_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c5e6e176f96457f7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ed41c4edff4c532f6e3cb8df2a958923_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_84dbcf6eaf320c0f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_ef172b627564efe1fc3768f782f6a198_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_a5b60fa595628ac5.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f14f077ac7a54d38fe0a32c4d0335bc1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_903101c77a73bdd0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f27e3b6c62190d814574ecfbcfa658a1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_60712ccbfdf04382.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f2e105944817252a65ab543789914372_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_101fa6ed756817ac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f5ad4f362991f33a2647d68903082c1f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_099f1d4b8b36fb16.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku707
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f60f125bd33ba28c96cf1a2386bd0e3c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_146dd8bf3cd307f4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f63ed4c5fa2829602247622aa202d385_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_caefec835bb61ee1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku724
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_f9eedd7af3901bbc96ea214a575769a3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_81e70d886b8b9599.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fac0f6eb5e06190ab83e4c347da78bdb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_75138186c69a3e3d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku650
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fb71c09b676265061d94bb172477c940_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_238b778cea61a4a8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku708
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fbee70a55a56b59f7dffe63f762184d7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_6cad6fe3fb4ccab4.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku655
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_fe04508193a79629b81bee4284b23d2a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_460003ff87779c80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 062
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)18:41
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-classpnp-minwin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_ffbe977dc102d460.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,772
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)19:05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_c1cc4ec293059b92.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,461
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)19:05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_18892f9003eaaad0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku81,770
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)19:05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_mpio.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_0e3fbd826310046b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,093
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)19:05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_bb54239baf47567a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,099
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)19:05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_spaceport.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_06e4a2022a351dcf.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,123
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)19:05
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-smspaceprovider_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18217_none_cc20f914c7665d8d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,750
Data (UTC)24-sty-2016
Godzina (UTC)19:05
PlatformaNie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3121261 — ostatni przegląd: 06/14/2016 08:41:00 — zmiana: 5.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

 • kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB3121261 KbMtpl
Opinia