Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 z dodatkiem Service Pack 1

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3122951
WPROWADZENIE
Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) jest już dostępna. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

Ten pakiet zbiorczy jest dostępny dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2013.

Uwaga: Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 wprowadzono obsługę następujących dodatkowych produktów:

 • Windows 10
 • Krawędź firmy Microsoft
 • Dynamics CRM aplikacji dla Android 5.0 systemu tabletów
 • Dynamics CRM aplikacji dla Apple iOS 9.0 na tablicach
 • Dynamics CRM aplikacji dla Windows 10 na tablicach
Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tego pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa pliku (wersja 32-bitowa)Nazwa pliku (wersja 64-bitowa)
Serwer Microsoft Dynamics CRM 20136.1.4.0145Nie dotyczyCRM2013-Server-KB3122951 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2013 dla Microsoft Office Outlook6.1.4.0145CRM2013-Client-KB3122951-ENU -LangID-i386.exeCRM2013-Client-KB3122951-ENU -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 20136.1.4.0145CRM2013-Router-KB3122951 -LangID-i386.exeCRM2013-Router-KB3122951 -LangID-amd64.exe
Pakiet językowy 2013 programu Microsoft Dynamics CRM6.1.4.0145CRM2013-Mui-KB3122951 -LangID-i386.exeCRM2013-Mui-KB3122951 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 20136.1.4.0145Nie dotyczyCRM2013-Srs-KB3122951 -LangID-amd64.exe

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 będzie dostępny dla klientów lokalnych w 1 kwartale roku kalendarzowego 2016.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

Informacje dotyczące instalacji

Instalacja aktualizacji systemu Windows

Aby automatycznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013, należy użyć witryny Windows Update. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji będzie dostępny dla systemu Windows aktualizuje w 1 kwartale roku kalendarzowego 2016.

Można skonfigurować system Windows na automatyczne instalowanie zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Aktualizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie .
 2. Na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.
 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.
 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zwróć uwagę Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytać i zaakceptować postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit, aby to zrobić.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013, wykonaj następujące kroki.
 1. Przejdź do następującej witryny wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:
 2. W wyszukiwania wpisz3122951, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij przycisk Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk zgadzam się aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy zamknąć wszystkie aktywne sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchomić nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.
 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkowników musi zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Można odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 4 z serwera, na którym jest uruchomiony dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013. Jednak upewnić się, że kopii zapasowej bazy danych przed odinstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 4. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Problemy, które są rozwiązywane w pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 rozwiązuje następujące problemy:
 • Nieprawidłowy parametr wystąpi błąd w Dynamics CRM dla telefonów i Dynamics CRM tabletek dla podsiatki widoków z kolumny encji pokrewnych.
 • "Zduplikowany klucz" Wystąpił błąd podczas importowania rozwiązania w uaktualnionym organizacji.
 • Za pomocą synchronizacji po stronie serwera luzem badania i włączyć dla użytkowników ponad 100 skrzynek pocztowych kończy się niepowodzeniem z powodu błędu "EndGetResponse może zostać wywołany tylko raz dla każdej operacji asynchronicznej"
 • Proces oznaczania działalność jako kompletne razy się po działania został utworzony podczas uzyskiwania dostępu do programu CRM za pomocą klienta programu outlook przy użyciu uwierzytelniania opartych na oświadczeniach.
 • Usuwanie oferty produktów z obszaru nawigacyjna obiekt formularza oferty nie spowoduje wyzwolenia ponownego obliczania ceny oferty, więc klikając polecenie Uaktywnij można zablokować w cenie dla oferty.
 • Widok podsiatki sortowanie strzałki nie wskazuje się w odpowiednim kierunku.
 • Błąd, "wyświetlenia jest niezdefiniowana" występuje podczas próby usunięcia witryny programu SharePoint, jeśli witryna zawiera tysiące lokalizacje dokumentów podrzędnych.
 • Po zastosowaniu dodatku Service Pack 1 zestawu SDK dla systemu Microsoft Dynamics CRM 2013 getSaveMode funkcja zwraca nieprawidłowe wartości w przypadku ponownego uaktywniania rekordu. Https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg509060.aspx odniesienia
 • Po importowania rozwiązania do organizacji z niestandardowy widok domyślny podmiotowi, który już ma widok domyślny, zobaczysz 2 widoków domyślnych dla encji.
 • Z Dynamics CRM formatów zestaw czeski pojawi się komunikat o błędzie podczas planowania wykonania usługi: "określony format daty jest nieprawidłowy lub data przypada poza prawidłowym zakresem. Wprowadź prawidłową datę w formacie: d/M/rrrr "
 • Jeśli można wstawić wiele adresów e-mail, które są oddzielone średnikami w polu do: wiersz działania poczty, adresy e-mail nie zostanie rozwiązany. Zamiast tego, zostanie wyświetlone powiadomienie: "Znaleziono więcej niż jedno dopasowanie".
 • Wyrzucanie wyjątek procesów biznesowych z wtyczki tylko szanuje jednego końca linii, nie wielu podejmowania formatowanie trudne.
 • Istnieją trzy błędy w tłumaczeniu w sekcji notatki w okienku działania programu CRM niemiecki 2013 które są mylące dla użytkowników: 1. "Wstaw Uwaga", który jest tłumaczony na "Knoten produktschlussels" (przetłumaczony ponownie to wychodzi jako "Wstaw węzeł" lub "Insert node" jak "Węzła XML"). Oczekiwano: "Notiz produktschlussels." 2. przycisk "gotowe" jest tłumaczony na "abgeschlossen" ("zamknięte" w języku angielskim). Oczekiwano: "Fertig." 3. przycisk "Usuń notatkę" ma niemieckie tłumaczenie "L'schen Diese Rolle," co oznacza "Usuń tę rolę". Oczekiwano: "Notiz L'schen."
 • Gdy rekord należące do zespołu jest przypisywana ponownie, dziedziczone akcji do zespołu będący właścicielem są unieważniane. Odwołania nie występuje, gdy użytkownik posiadał rekordy są przypisywane nowego właściciela.
 • Tworzenie dużej liczby zespołów programu access i dodanie użytkowników do nich asynchronicznie może spowodować spadek wydajności.
 • Kiedy użytkownicy korzystają, aby otworzyć formularz, aby utworzyć nowe konto, a następnie zapisać nowy rekord i przejść do powiązanych działań, łącze nagłówka do "Powrócić do formularza" się od wyrazu "http://mycrm/myOrg/main.aspx?etn=accountandpagetype=entityrecord" zwraca pusty formularz, aby utworzyć nowy rekord zamiast formularza, który zawiera wszystkie informacje rekordu, który został utworzony.
 • Po uaktualnieniu do programu CRM 2013 Service Pack 1 pakietu zbiorczego aktualizacji 1, pojawi się ten komunikat o błędzie podczas uruchamiania zaplanowanych raportów: "Szczegóły: nie można załadować pliku lub zestawu ' Microsoft.Crm.Reporting.RdlHelper, Version = 5.0.0.0, kultury = neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35' lub jednej z jego zależności. Definicja manifestu zestawu znajduje nie odpowiada odwołaniu do zestawu."
 • Daty UTC są traktowane jako lokalne, podczas aktualizacji rekordów za pomocą RESZTA JavaScript.
 • Zarządzane, po aktualizacji za pomocą innego rozwiązania nie można usunąć rozwiązania przepływu procesów biznesowych.
 • Gdy wybierzesz "Nie pokazuj tego ponownie" na ekranie powitalnym samouczek nawigacji i wyczyść pliki cookie w przeglądarce internetowej, zwraca samouczek nawigacji. Możliwość, aby wyłączyć ekran powitalny samouczek nawigacji zostało dodane do OrgDBOrgSettings.
 • Komunikat ostrzegawczy konflikt harmonogramu został zmieniony w aplikacji CRM dla programu Outlook.
 • Dynamics CRM dla telefonów i Dynamics CRM tabletek wystąpi błąd zmiana porządku sortowania w widoku, który ma dwa warunki sortowania.
 • Ślimaki dane są usuwane podczas zapisywania szablonu.
 • Niedawno wyświetlane przedmioty nie są usuwane dla usuniętych rekordów, gdy rekord zostanie usunięty przez innego użytkownika.
 • Jeśli pole jest utworzony lub zaktualizowany na niestandardowej jednostki w wersji dodatku SP1 dla programu CRM 2013 lub większym tymczasowo wyłącza inspekcji encji.
 • Nie można zapisać warunek wyboru ani czekać krok warunek, jeśli warunek wyszukiwania istnieje w ramach kroku.
 • Informacje adresowe są usuwane w programie CRM dla niektórych rekordów kontaktów dla użytkowników, którzy korzystają z programu CRM dla klienta programu Outlook.
 • Obrazy są określone na własnej nawigacji łącza są widoczne w oknie Projektant formularza, ale nie są wyświetlane w formularzu CRM interfejsu użytkownika.
 • Terminu cyklicznego w programie Outlook zostanie uszkodzony, jeśli przedmiotem śledzone terminu cyklicznego jest aktualizowana na serwerze programu CRM.
 • Po zapisaniu nowej sprawy przy użyciu funkcji SLA, pojawi się ten komunikat o błędzie:
  Operacja TimeTrackingCacheLoader napotkała błędy {0}, zobacz dziennik, aby uzyskać więcej szczegółów.
 • Jeśli przepływ pracy jest tworzony dla tworzenia powołania, a pojawiła terminu jest synchronizowany z programu CRM dla programu Outlook, zduplikowanych terminów (nie inne wystąpienie terminu cyklicznego) zostanie utworzona w programie Outlook.
 • Zduplikowany rekord błędu podczas zapisywania obiektu niestandardowego.
 • Workflow Designer pól są resetowane do wartości null, po zainstalowaniu UR2 ukrytych pól niestandardowych.
 • Nie można skonfigurować klienta 2013 aplikacji CRM dla programu Outlook. Pojawi się ten komunikat o błędzie: "07:55:01| Error| Wyjątek: | Wiadomość 80040e17 NativeError:621a HResult: plik już istnieje. Spróbuj użyć nazwy innej bazy danych. [Nazwa pliku = \AppData\Local\Microsoft\MSCRM\Client\MetadataCache-487f5ce3-2487-4b3c-9fd0-cf4d35960949.sdf] "
 • Daty w tytule notatki automatycznie uzyskać analizowany na format UTC powodujących nieporozumienia do użytkowników.
 • Błąd podczas synchronizowania terminów z programu Exchange do programu CRM, jeśli są one własnością zespołu.
 • Pozostałe warunki uprawnienie Modyfikacja, ze względu na zamknięcie sprawy nie uzyskać śledzone w przypadku inspekcji.
 • Podczas dodawania listy marketingowe z podsiatki w formularzu encji kontaktu w programie Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, użytkownicy otrzymują z następującym błędem skryptu:
  "{CrmScriptErrorReport} {ReportVersion}1.0{/ReportVersion} {ScriptErrorDetails} {Message}Object expected{/Message} {Line}1{/Line}"
 • Czas letni poprawione do Egiptu.
 • Gdy klient tworzy działanie e-mail lub śledzi wiadomości e-mail, która zawiera treść w języku HTML i treści zawiera elementy stylu, aby zastosować CSS do zawartości HTML wiadomości e-mail, informacje o stylu jest dziedziczona przez resztę formularza, w którym jest wyświetlana zawartość treści wiadomości e-mail. Może to nastąpić w formularzach działanie e-mail lub podczas oglądania karcie działania na okienko społeczne.
 • Niestandardowy błąd metadanych działania, oflagowane jako pola niestandardowego pojawi się pole 'sendermailboxid'.
 • Yammer domyślny identyfikator grupy są ignorowane na stronach encji.
 • Kliknięcie przycisku "Nowy +" Otwiera formularz wcześniej utworzony rekord.
 • Kliknięcie przycisku "Nowy +" powoduje, że pasek poleceń zniknięcie
 • Rozwiązanie z niestandardowa akcja zakończyła się niepowodzeniem. Oznacza to, że SdkMessageId nie istnieje.
 • Outlook ulega awarii podczas magazynu MAPI programu CRM, kiedy wysyła zapytanie metadanych programu CRM.
 • Nieprawidłowy Argument po przejściu do widoku, który ma odnośników encję pokrewną.
 • Po zainstalowaniu pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 formularz przesuwa się w prawo (do prawego marginesu listy odnośników) po kliknięciu przycisku wyszukiwania w formularzu Jeśli interfejs użytkownika jest ustawione na język hebrajski.
 • Usługi IIS rejestrują pokazano wiele komunikatów o błędach HTTP 500, ponieważ parametr MaxCachedCookies jest ustawiony na wartość maksymalną 1 000.
 • "Zduplikowany rekord" błąd występuje, gdy zmiana nowo utworzonego rekordu dla encji, która jest w relacji "n: n".
 • Pola niestandardowe są wyłączone w programie Firefox.
 • Podczas tworzenia reguły tworzenia sprawy przy użyciu pakietu MUI Słowackiej, pojawi się komunikat o błędzie "ciąg wejściowy nie był nieprawidłowy format".
 • Terminy, które są śledzone przez delegatów w kalendarzu użytkownika nie są synchronizowane z aplikacją CRM.
 • Wiadomości zawierające alerty są wyświetlane w rekord skrzynki pocztowej użytkownika, jeśli wiadomość e mail próby zsynchronizowania nie ma nadawcy.
 • Błąd System.ArgumentException ("element z tym samym kluczem został już dodany.") występuje i powoduje, że program Outlook przestanie działać po otwarciu aplikacji.
 • Podczas aktualizowania bazy danych określeń wystąpi awaria: 'IsMapiPrivatePLTable' określono wielokrotnie w klauzuli FROM nazwy korelacji.
 • Po użyciu przycisku Wstecz lub nawigacji w przeglądarce Safari nie działa widoku siatki.
 • Program Outlook przestaje działać po przejściu do pulpitu nawigacyjnego w programie CRM dla programu Outlook.
 • Podczas próby przypisania zapytanie zestawienia błąd "Wystąpił błąd. Występuje, wróć do strony głównej i spróbuj ponownie.".
 • Uprawnienie współużytkowania "Proces sprzedaży szansy sprzedaży" nie uzyskać zsynchronizowane podczas przechodzenia do trybu offline. Dzieje się tak tylko, gdy uprawnienie Odczyt dla podmiot procesu nie jest ustawiona na dostęp na poziomie Org (ustawienie domyślne).
 • Wiersze nagłówka nie są już wszystko w jednym wierszu dla kolumny widoku po aktualizacji do programu CRM 2013 SP1 UR3.
 • Raport nie jest wyświetlany w organizacji innej niż domyślna z wewnętrzny adres URL programu ADFS.
 • Nie jest wyświetlane okno odmowa uprawnień dostępu w przypadku zapisania w przeglądarce Chrome podczas próby edytowania notatek, które są własnością innego użytkownika.
 • Użytkownicy nie mogą wyświetlać Asynchroniczne przepływy pracy dla ofert zamówień i faktur podczas przeglądania dla "procesy w tle" w obszarze nawigacyjnym relacje rekord.
 • Jeśli dwóch lub więcej podmiotów rodzicielskiej relacje z tej samej jednostki, usunięcie tego rekordu nadrzędnego spowoduje błąd ograniczenia na klucz obcy programu SQL Server.
 • Czasomierz SLA w przypadkach wyświetlono z niewłaściwą godziną ustawień regionalnych innych niż angielskie.
 • Dynamiczne członków listy marketingowej nie są wyświetlane po zmodyfikowaniu Podsiatka działań w formularzu.
 • Po dodaniu rozmowy telefonicznej do konta z podsiatce w formularzu konta "wywołanie" i "dotyczące obiektów" pola nie są wstępnie.
 • Na liście działań nie jest wypełniona na okienko społeczne ze względu na działania e-mail, które są niepoprawnie sformatowane jako HTLML.
 • Występuje błąd "Nieprawidłowy identyfikator użytkownika" podczas wywoływania AddUserToRecordTeamRequest.
 • Po ustawić ustawiony w odniesieniu do szansy sprzedaży, a następnie śledzić wiadomości e-mail przy użyciu programu CRM dla programu Outlook, śledzone wiadomości, ale wartość ustawiona dotyczące zostanie usunięta.
 • Wykres nie jest wyświetlany poprawnie z okresu obrachunkowego ustawienie inne niż rrrr-01-01.
 • Nazwy plików są obcinane podczas pobierania pliku o nazwie japoński z adnotacji.
 • Okno dialogowe wbudowany nie wyświetla poprawnie w programie CRM dla telefonów Express.
 • Uruchomienie przepływu pracy, który został utworzony w celu aktualizacji do, z, lub uzależnić od spełnienia wyników pól w treści wiadomości e-mail coraz usunięty.
 • Użytkownicy muszą wybrać ikonę wyszukiwania, dwa razy, jeśli jest zaznaczone pole ma fokus.
 • Atrybut Data ukończenia w nie jest dostępny na dodawanie rozmowy telefonicznej szybki formularz na okienko społeczne w programie Microsoft Dynamics CRM.
 • Podczas konfigurowania programu CRM dla programu Outlook klienta na serwerze terminali, jeśli istnieją inne CRM klientów programu Outlook mogą wystąpić problemy z wydajnością podczas uruchamiania Kreatora konfiguracji.
 • Działanie e-mail, łącznie z informacjami HTML może uszkodzić formularza encji, wybierając "Ściana działania".
 • Tworzenie dużej liczby zespołów programu Access i dodanie użytkowników do nich asynchronicznie może spowodować spadek wydajności.
 • Xrm.Page.getAttribute("modifiedon").getValue() zwraca sekundy nieprawidłowe dane.
 • Problem może wystąpić podczas nawigowania między stronami w siatce pulpitu nawigacyjnego.
 • Podczas tworzenia żądania usługi WCF korzystające z uwierzytelniania oświadczeń, wydajność serwera programu CRM jest naruszony tylko jeden lub dwa wątki są przetwarzane w czasie.
 • Wstaw szablon nie stosować szablonu do rekordu, a musi być zaznaczona przed stosowane po raz drugi.
 • Nie można otworzyć rekordy z siatki po przejdź do rekordu, a następnie powróć do siatki za pomocą przeglądarki Safari dla iOS.
 • Pole Faza potoku (stepname) jest wymazane, po otwarciu szansy sprzedaży.
 • Źródła danych, który zawiera przecinek i numer portu powoduje niepowodzenie tworzenia organizacji. Czyli: SQL AlwaysOn.
 • Pasek poleceń jest brak lub nie działa podczas otwierania wykresu i przenoszenie stron.
 • Gdy uruchomiony FetchXml oparty raport zawierający obiekt połączony, może zostać wyświetlony wyjątek rsProcessingAborted.
 • Typ pola dwóch opcji powoduje nieoczekiwane zachowanie podczas formatowania zastosować układ "pole wyboru".
 • Przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej w CRM2013 Service Pack 1 Update Rollup 3 załączniki są usuwane dla kolejnych adresatów i jest wyświetlany komunikat.
 • W notatkach ze znakami specjalnymi pojawiają się kody HTML.
 • Otwieranie termin cykliczny, który został udostępniony z Tobą przez inny administrator systemu generuje następujący błąd: SecLib::AccessCheckEx nie powiodło się.
 • Wiadomość e-mail promującą z powodu błędu "Zły indeks konwersacji" kończy się niepowodzeniem.
 • Wiadomości, które są przekazywane do serwera Exchange i są przetwarzane za pomocą Skrzynka pocztowa przesyłania dalej nie powiedzie się i przeniesione do folderu nie można dostarczyć, jeśli są weryfikowane DKIM.
 • Wiadomości e-mail, które zawierają wartości ConversationIndex, które nie są zgodne z normami MAPI nie są propagowane w CRM 2013.
 • Podczas wyświetlania podglądu wydruku nowego rekordu z subgrids wystąpi błąd JavaScript.
 • W czasie rzeczywistym przepływów pracy nie można zmienić CustomerIdName.
 • Eksport do programu Excel nie można wyrównywać od prawej do lewej w języku hebrajskim w interfejsie użytkownika.
 • Zabezpieczonych pól wspólne z zespołu po przeczytaniu i zapisu nie są wyświetlane wartości.
 • Wiadomości, które są przekazywane do serwera Exchange, a następnie są przetwarzane za pomocą skrzynki pocztowej do przodu, które są DKIM zweryfikowane zakończy się niepowodzeniem i przeniesione do folderu nie można dostarczyć.
 • Usuwanie procesu z sierot rozwiązanie zarządzane etykiety procesu, uniemożliwiając instalowanie tego samego roztworu w przyszłości.
 • Adnotacje są zastępowane.
 • Nie można wpisać polskiego znaku "?" w polu "Do" wiadomości e-mail tworzone w programie CRM.
 • Użytkowników należących do więcej niż 250 jednostek biznesowych nie może załadować pulpity nawigacyjne, ze względu na wydajność kwerendy.
 • Jeśli miała wartości wyszukiwania duplikatów, DataExported do programu Excel nie może zostać powrotnie przywiezione.
 • CheckPrivilege błąd podczas próby aktywacji przepływu procesów biznesowych.
 • Rosyjski czas strefy dat Pokaż niepoprawnie widoków filtrowanych.
 • Podczas eksportowania do programu Excel nie są coraz eksportowane wartości zerowe za pieniądze lub pola dziesiętne.
 • Podczas eksportowania do programu Excel odcinku czasu nie jest wyświetlana podczas eksportowania pola typu Data/Godzina.
 • Zduplikowane wartości attributemask w ramach tego samego powodu wpis wystąpił nieoczekiwany błąd podczas otwierania historii inspekcji.
 • Czas letni skorygowana dla Turcji.
 • Nie pobieraj zdekodowana notatki zawierające znaki japońskie.
 • Wiadomości e-mail uzyskać zatrzymane w Skrzynce nadawczej, gdy użytkownik ma więcej niż jedno konto e-mail skonfigurowane w programie Outlook.
 • Komunikat o błędzie występuje, gdy wiadomość e-mail jest zapisane i zamknięte: "Nie można pobrać właściwości 'keydown" niezdefiniowana ani mieć wartości null odniesienia"

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013 nie zawiera poprawki lub aktualizacji, które należy skonfigurować ręcznie.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje o plikach dla pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2013

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3122951 — ostatni przegląd: 04/04/2016 21:43:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

 • kbqfe kbsurveynew kbmt KB3122951 KbMtpl
Opinia