Utrata danych po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
UWAGA: Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko komputerów z systemem Windows XP preinstalowanym przez producenta komputera.
Symptomy
Po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP może nastąpić utrata danych przechowywanych w folderze All Users oraz domyślnych szablonów programów i ustawień przechowywanych w folderze Default User. Może również brakować skrótów w menu Start, elementów w grupie Autostart oraz dokumentów, obrazów lub plików muzycznych przechowywanych w folderze Dokumenty udostępnione.

Ten problem może wystąpić po wykonaniu dowolnej z następujących czynności na komputerze, na którym system Windows XP został preinstalowany przez producenta komputera (producenta OEM, Original Equipment Manufacturer):
 • Ponowne zainstalowanie systemu Windows XP w tym samym folderze przez kliknięcie pozycji Uaktualnij (zalecane) po uruchomieniu pliku Winnt32.exe lub przez kliknięcie łącza Zainstaluj system Windows XP na ekranie „System Microsoft Windows XP — Zapraszamy!”, wyświetlanym po włożeniu do stacji dysków dysku CD-ROM z systemem Windows XP. Taka operacja jest również nazywana uaktualnieniem w miejscu lub instalacją w miejscu.
 • Naprawienie systemu Windows XP przez uruchomienie komputera za pomocą dysku CD-ROM z systemem Windows XP, naciśnięcie klawisza ENTER w celu uruchomienia Instalatora systemu Windows XP, a następnie naciśnięcie klawisza R w celu naprawienia wybranej instalacji.
 • Uaktualnienie systemu Windows XP Home Edition preinstalowanego przez producenta komputera do wersji detalicznej systemu Windows XP Professional.
Przyczyna
Takie działanie może wystąpić w sytuacji, gdy podczas wykonywania dowolnej z czynności wymienionych w sekcji „Symptomy” tego artykułu w folderze Windows\System32 na dysku twardym komputera, na którym system Windows XP został preinstalowany przez producenta komputera, znajduje się plik Undo_guimode.txt. Plik Undo_guimode.txt jest tworzony przez kreatora uruchamianego podczas pierwszego uruchomienia komputera z systemem Windows XP preinstalowanym przez producenta komputera.

Uwaga Plik Undo_guimode.txt jest tworzony za pomocą kreatora instalacji OEM OOBE (Out-of-Box Experience) wtedy, gdy nie powinien być tworzony. Ten plik powinien być używany tylko przez Instalatora w trybie graficznego interfejsu użytkownika w trakcie ponownego uruchamiania Instalatora. Gdy po utworzeniu tego pliku przez kreatora OOBE Instalator przeprowadza uaktualnianie, wykrywa ten plik i uznaje, że trwa ponowne uruchamianie Instalatora, więc usuwa profile wymienione wcześniej w tym artykule.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby rozwiązać ten problem, należy przywrócić brakujące dane i skróty do programów przy użyciu kopii zapasowej.

Aby zapobiec występowaniu tego problemu, należy zapoznać się z następującym artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312369 Po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP może nastąpić utrata danych lub ustawień programów
Aktualizacja do zestawu preinstalacji OEM (OPK), która pozwala rozwiązać ten problem, została udostępniona producentom komputerów.

Ta aktualizacja jest również dostępna w Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft.

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty plików lub nowsze:
  Data    Godzina  Wersja     Rozmiar    Nazwa pliku  -----------------------------------------------------  08-11-2001 09:12 5.1.2600.19 927 232 Syssetup.dll				

Więcej informacji
Aby ta poprawka działała poprawnie w środowisku preinstalacyjnym OEM, należy ją dodać do katalogu źródłowego instalacji (i386) przed zainstalowaniem systemu operacyjnego. W przeciwnym wypadku pierwotna wersja pliku Syssetup.dll utworzy plik \Windows\System32\Undo_GUImode.txt, co spowoduje wystąpienie symptomów opisanych na początku tego artykułu.

Aby dodać poprawkę do katalogu źródłowego instalacji, wykonaj następujące czynności:
 1. Zmień nazwę pakietu poprawki na nazwę pliku w formacie 8.3.

  W tym celu wpisz poniższy tekst w wierszu polecenia, gdzie q###### to numer artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base skojarzonego z poprawką, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  ren q######_wxp_spx_x86_enu.exe q######.exe
  UWAGA: Zmiana nazwy pliku poprawki jest konieczna, ponieważ Instalator systemu Windows XP nie rozpoznaje długich nazw plików.
 2. Utwórz katalog tymczasowy, w którym będzie przechowywana wyodrębniona zawartość pakietu poprawki.

  W tym celu wpisz poniższy tekst w wierszu polecenia, gdzie q###### to nazwa pakietu poprawki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  md c:\q######
 3. Wyodrębnij pliki z pakietu poprawki. W tym celu wpisz poniższy tekst w wierszu polecenia, gdzie q###### to nazwa pakietu poprawki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  q######.exe /x
 4. Po wyświetleniu monitu o podanie folderu, do którego mają zostać wyodrębnione pliki, wpisz następujący tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  c:\q######
 5. Otwórz plik \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Dosnet.inf za pomocą edytora tekstu, na przykład Notatnika.
 6. W pliku Dosnet.inf dodaj poniższe wiersze, a następnie zapisz i zamknij plik.
  [OptionalSrcDirs]
  svcpack
 7. W folderze i386 usuń plik Svcpack.in_ oraz wszelkie oryginalne pliki zamienione na pliki poprawki.
 8. Skopiuj nowe pliki z folderu tymczasowego poprawki do folderu i386. W tym celu wpisz poniższy tekst w wierszu polecenia, gdzie q###### to nazwa pakietu poprawki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  copy c:\q######\syssetup.dll c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\syssetup.dll
 9. W folderze \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386 utwórz folder Svcpack.
 10. W folderze \Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386 utwórz nowy plik Svcpack.inf zawierający poniższe wiersze za pomocą edytora tekstu, na przykład Notatnika.
  [Version]
  Signature="$Windows NT$"
  BuildNumber=2600
  MajorVersion=5
  MinorVersion=1

  [SetupData]
  CatalogSubDir="i386\svcpack"

  [ProductCatalogsToInstall]
  sp1.cat

  [SetupHotfixesToRun]
  q###### -q -n -z
  Ciąg q###### to nazwa pakietu poprawki.
 11. Skopiuj plik Sp1.cat z folderu c:\q######\Update do folderu C:\Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Svcpack.

  W tym celu wpisz poniższy tekst w wierszu polecenia, gdzie q###### to nazwa pakietu poprawki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  copy c:\q######\update\sp1.cat c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\svcpack\sp1.cat
 12. Skopiuj plik Q######.exe do folderu C:\Opktools\Lang\ENU\SKU\Pro\x86\i386\Svcpack.

  W tym celu wpisz poniższy tekst w wierszu polecenia, gdzie q###### to nazwa pakietu poprawki, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  copy q######.exe c:\opktools\lang\enu\sku\pro\x86\i386\svcpack\q######.exe
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.
kbSetup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 312368 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:09:53 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbenv kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB312368
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)