Po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP może nastąpić utrata danych lub ustawień programów

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL312369
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
UWAGA: Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko komputerów z systemem Windows XP preinstalowanym przez producenta.

Po ponownej instalacji, naprawie lub uaktualnieniu systemu Windows XP może nastąpić utrata danych przechowywanych w folderze All Users oraz domyślnych szablonów i ustawień programów przechowywanych w folderze Default User. Może brakować skrótów menuStart, elementów w grupie Autostart, plików dokumentów, obrazów i plików muzycznych przechowywanych w folderze Dokumenty udostępnione.

Taki problem może się pojawić na komputerze z systemem Windows XP, preinstalowanym przez producenta komputera (określanego również jako OEM), po wykonaniu jednej z następujących czynności:
  • Ponowna instalacja systemu Windows XP w tym samym folderze przez kliknięcie przyciskuUaktualnij (Zalecane)po uruchomieniu programu Winnt32.exe, albo przez kliknięcie łączaZainstaluj system Windows XPna ekranie „System Microsoft Windows XP — Zapraszamy!”, który pojawia się po włożeniu dysku CD z systemem Windows XP. Czynność ta określana jest również jako uaktualnianie zastępujące lub instalacja zastępująca.
  • Naprawa systemu Windows XP przez uruchomienie komputera z dysku CD z systemem Windows XP, naciśnięcie klawisza ENTER w celu instalacji systemu Windows XP, a następnie naciśnięcie klawisza R w celu naprawienia wybranej instalacji.
  • Uaktualnienie instalacji systemu Windows XP Home Edition preinstalowanego przez producenta komputera do wersji handlowej systemu Windows XP Professional.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy podczas wykonywania jednej z czynności wymienionych w sekcji „Symptomy” na komputerze z systemem Windows XP preinstalowanym przez producenta, w folderze Windows\System32 na dysku twardym znajduje się plik Undo_guimode.txt. Plik ten jest tworzony przez kreatora, uruchamianego przy pierwszym uruchomieniu komputera z systemem Windows XP preinstalowanym przez producenta.
Rozwiązanie
UWAGA: Od listopada 2001 aktualizacja opisywana w tej sekcji jest dostępna tylko dla anglojęzycznych wersji systemu Windows XP.

Aby rozwiązać ten problem, przywróć utracone dane i skróty do programów z kopii zapasowej.

Aby zapobiec pojawianiu się tego problemu, przed wykonaniem jakiejkolwiek z czynności opisanych w sekcji „Symptomy” tego artykułu, wykorzystaj jedną z następujących metod:

Metoda 1

Po wyświetleniu przez Instalatora monitu o pobranie zaktualizowanych plików instalacyjnych kliknij przyciskTak, pobierz zaktualizowane pliki instalacji (zalecane), a następnie kliknij przyciskDalej.Ta opcja nie jest dostępna podczas naprawy systemu Windows XP przez uruchomienie komputera z dysku CD z systemem Windows XP, naciśnięcie klawisza ENTER w celu instalacji systemu Windows XP, a następnie naciśnięcie klawisza R w celu naprawienia wybranej instalacji.

Metoda 2

Używając funkcji automatycznych aktualizacji lub witryny Windows Update w sieci Web, zainstaluj pakiet aktualizacyjny Windows XP Update Package z 19 listopada 2001.

Aby zainstalować tę aktualizację z witryny Windows Update w sieci Web, kliknij następujące łącze i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu sprawdzenia i zainstalowania ważnych aktualizacji:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji funkcji Automatyczne aktualizacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
294871 Description of the Automatic Updates Feature in Windows XP

Metoda 3

Przed wykonaniem jakiejkolwiek z czynności opisanych w sekcji „Symptomy” tego artykułu, ręcznie usuń plik Undo_guimode.txt znajdujący się w folderze Windows\System32. Aby to zrobić w systemie Windows XP, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:
del /a /f %windir%\system32\undo_guimode.txt
UWAGA: Kroki prowadzące do usunięcie pliku mogą się nieznacznie różnić, jeśli korzystasz z Konsoli odzyskiwania lub dyskietki rozruchowej systemu MS-DOS lub Microsoft Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania plików, zapoznaj się z dokumentacją dla systemu MS-DOS lub Windows, skorzystaj z Centrum Pomocy i obsługi technicznej w systemie Windows XP lub zobacz następujący artykuł dotyczący Konsoli odzyskiwania:
229716 Opis Konsoli odzyskiwania systemu Windows
UWAGA: Aby zapobiec ponownemu pojawieniu się tego problemu w systemie Windows XP, który został przywrócony za pomocą dysku CD służącego do przywracania systemu a dostarczonego przez producenta komputera, konieczne może okazać się powtórzenie kroków opisanych w tym artykule.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dostępności aktualizacji dla producentów komputerów w celu uaktualnienia preinstalowanych systemów Windows XP oraz administratorom firm w celu uaktualnienia wdrożonego systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312368 Data Loss May Occur After Reinstalling, Repairing, or Upgrading Windows XP
dane utrata
Właściwości

Identyfikator artykułu: 312369 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:09:57 — zmiana: 4.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbwinxppresp1fix KB312369
Opinia