Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS16-004: Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office rozwiązać zdalne wykonywanie kodu: 12 stycznia 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3124585
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-004.
Więcej informacji na temat tej aktualizacji zabezpieczeń
Poniższe artykuły zawierają więcej informacji na temat tej aktualizacji zabezpieczeń odnosi się ona do wersji poszczególnych produktów. Artykuły te mogą zawierać informacje o znanych problemach.
 • 2881029 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2010: 12 stycznia 2016
 • 2881067 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2007: 12 stycznia 2016
 • 2920727 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2016: 12 stycznia 2016
 • 3039794 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2013: 12 stycznia 2016
 • 3096896 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Basic 6.0 Runtime: 12 stycznia 2016
 • 3114396 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2010: 12 stycznia 2016
 • 3114402 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2010: 12 stycznia 2016
 • 3114421 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Visio 2007: 12 stycznia 2016
 • 3114429 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2007: 12 stycznia 2016
 • 3114482 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint 2013: 12 stycznia 2016
 • 3114486 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2013: 12 stycznia 2016
 • 3114489 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2013: 12 stycznia 2016
 • 3114494 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2013: 12 stycznia 2016
 • 3114503 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SharePoint Foundation 2013: 12 stycznia 2016
 • 3114504 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2013: 12 stycznia 2016
 • 3114511 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visio 2016: 12 stycznia 2016
 • 3114518 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint 2016: 12 stycznia 2016
 • 3114520 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2016: 12 stycznia 2016
 • 3114526 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2016: 12 stycznia 2016
 • 3114527 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2016: 12 stycznia 2016
 • 3114540 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2007: 12 stycznia 2016
 • 3114541 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2007: 12 stycznia 2016
 • 3114546 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office Compatibility Pack: 12 stycznia 2016
 • 3114547 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel Viewer 2007: 12 stycznia 2016
 • 3114549 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2007: 12 stycznia 2016
 • 3114553 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2010: 12 stycznia 2016
 • 3114554 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2010: 12 stycznia 2016
 • 3114557 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2010: 12 stycznia 2016
 • 3114564 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2010: 12 stycznia 2016
 • 3114569 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word Viewer: 12 stycznia 2016
 • 3133699 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac: 12 stycznia 2016
 • 3133711 MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Office 2016 dla komputerów Macintosh: 12 stycznia 2016

Znane problemy w tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń, 2881067, 2881029, 3039794 lub 2920727, masz problemy, które wpływają na bazę danych programu Access, korzystając z niektórych formantów wspólnego systemu Windows. W szczególności te problemy występują, korzystając z formantów, które są skojarzone z zabezpieczeniach pliku MSCOMCTL. Plik OCX, który jest aktualizowany w aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  3139567 Komunikaty o błędach lub awarii programu Access po zainstalowaniu aktualizacji MS16-004

Poprawki związane z niezwiązana z zabezpieczeniami i ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Zwiększa wydajność wyświetlania siatki wprowadź dane i formuły w obecności podziału lub Zablokuj okienka w programie Excel 2013.
 • Dodaje funkcję, aby ustawić SPWeb.RequestAccessEmail Właściwość przy użyciu modelu obiektów klienta (CSOM).
 • Tłumaczy niektóre terminy w wielu językach, aby upewnić się, że znaczenie jest dokładne.
 • Rozwiązuje następujące problemy niezwiązane z zabezpieczeniami:
  • Z Właściwość Font.TintAndShade w modelu obiektów programu Excel nie działa.
  • Podczas próby zamknięcia skoroszytu, który jest otwarty przez modalne userform skoroszyt zawierający makra i userform jest nieoczekiwanie zamknięty.
  • Podczas sprawdzania uprawnień nieprawidłowe uprawnienia są zgłaszane oparte na przynależność do grupy poza granice domeny zaufanej. W związku z tym zewnętrzne tokenu nie jest wypełniona grup zabezpieczeń domen zaufanych.
  • Jeśli SQL Server Report Viewer Web Part został utworzony przed zastosowaniem dodatku Service Pack 1, nie można załadować strony, która zawiera Report Viewer Web Part, a następnie pojawi się następujący komunikat o błędzie:
   Najpierw musisz wybrać raport, aby wyświetlić w tym składniku Web Part. W tym celu otwarcie okienka narzędzi i określający ścieżkę i nazwę raportu usług Reporting Services, który chcesz pokazać. Alternatywnie można połączyć składnik Web Part do innego składnika Web Part na stronie, która zapewnia ścieżka dokumentu.
  • Po utworzeniu widoku w witrynie publikowania sub, widok jest wyświetlany w widoku Arkusz danych. W międzyczasie pojawi się następujący komunikat o błędzie:
   Lista jest wyświetlana w widoku standardowym. Nie można wyświetlić w widoku arkusza danych dla jednego lub więcej z następujących powodów: składnik arkusza danych zgodny z programem Microsoft SharePoint Foundation nie jest zainstalowany, przeglądarka nie obsługuje formantów ActiveX, składnik nie jest poprawnie skonfigurowany do obsługi 32-bitowa czy 64-bitowa lub obsługa formantów ActiveX jest wyłączona.
  • Po kliknięciu przycisku Zapisz wiele razy na Wstążce, aby dodać element do listy, element jest dodawany kilka razy.
  • Podczas próby aktualizacji bazy danych konfiguracji dla zbiorów witryn z nazwami hostów za pomocą SPContentDatabase.RefreshSitesInConfigurationDatabase Metoda, witryn staną się niedostępne, jeśli zbiory witryn są ustawione w bazach danych zawartości, które są oddzielone od głównego zbioru witryn.
  • Załóżmy, że zbiór witryn, który ma włączone funkcji Identyfikatora dokumentu lub pole adresu URL, który wskazuje zasób w tym zbiorze witryn. Następnie należy wyewidencjonować dokumentu i przenieść bazę danych zawartości zbioru witryn do innej aplikacji sieci web. Po zaewidencjonowaniu dokumentu adres URL dokumentu wskazuje starej witryny.
  • Podczas próby wstawienia pliku HTML jako obiektu w dokumencie programu Word 2013, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
   Program użyty do utworzenia tego obiektu jest plik html. Ten program jest nie zainstalowany na tym komputerze lub nie odpowiada. Aby zmodyfikować ten obiekt, zainstaluj plik html lub zapewnienia, że żadne okna dialogowe w pliku html są zamknięte.
  • Ustawienie języka domyślnego języka, który używa znaki cyrylicy, niektóre skróty klawiaturowe (na przykład Ctrl + C i Ctrl + V) nie działają w programie Word 2013.
  • Ścieżkę Universal Naming Convention (UNC), zawierającą niektóre znaki pełnej szerokości nie jest rozpoznany jako hiperłącze w programie Word 2013.
  • Trwa dłużej niż oczekiwano, aby zaktualizować niestandardowy kod XML w okienku mapowania XML w programie Word 2013.
  • Po zapisaniu rysunku programu Visio, który zawiera formanty ActiveX i makra języka VBA w programie Visio 2013, podpis cyfrowy jest tracone.
  • Po kliknięciu hiperłącza w dokumencie programu Visio, który znajduje się na serwerze programu SharePoint 2013 połączony plik nie zostanie otwarty. Ten problem występuje, jeśli nazwa połączony plik zawiera znaki, które nie należą do zestawu znaków łacińskich (na przykład liter cyrylicy).
  • Po skorzystaniu z narzędzia do wdrażania pakietu Office zainstalować wersje pakietu Office kliknij 2013 do uruchomienia, które mają wiele pakietów językowych, język, w którym znajduje się w pliku config.xml jako pierwszy język nie jest ustawiony jako język domyślny.
  • Po zapisaniu skoroszytu programu Excel, który zawiera niezarejestrowanych formantu ActiveX w programie Excel 2013 Excel 2013 ulega awarii.
  • Podczas próby otwarcia pliku, który jest szyfrowany przez dostawcę niestandardowego szyfrowania w aplikacji pakietu Office 2013 awarie aplikacji.
  • Załóżmy, że usuwa komentarz komórki w komórce efekt wypełnienia w skoroszycie programu Excel 2013. Następnie należy zapisać skoroszyt. Po ponownym otwarciu pliku, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
   Program Excel odnalazł nieczytelną zawartość z pliku "workbookname.xlsx'. Czy chcesz odzyskać zawartość tego skoroszytu? Jeśli ufasz źródłu tego skoroszytu, kliknij przycisk Tak.
   Po wybraniu przycisku Tak , pojawi się następujący komunikat o błędzie:
   Program Excel nie może otworzyć plik przez naprawienie lub usunięcie nieczytelnej zawartości.
  • Po zainstalowaniu Aktualizacja 10 listopada 2015 roku 2013 pakietu Office (KB3101360) lub Aktualizacja 8 grudnia 2015 roku 2013 pakietu Office (KB3114333), Aplikacje pakietu office może zawiesić lub awarii. Może to wpłynąć na jedną lub więcej aplikacji pakietu Office, takich jak Outlook 2013, 2013 programu Word, Excel 2013, 2013 programu OneNote i 2013 programu PowerPoint.
  • Gdy użytkownik próbuje otworzyć prezentację w programie SharePoint Server w trybie chronionym w programie Internet Explorer za pomocą programu PowerPoint 2013, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
   Niestety, nie mogliśmy znaleźć C:\users\<userid></userid>\Desktop\%u. Jest to możliwe, została ona przeniesiona, zmieniono nazwę lub usunięto?
  • Załóżmy, utworzyć zakładkę dla więcej niż jednego akapitu w wiadomości e-mail w programie Outlook 2016. Następnie wysłaniu wiadomości e-mail. Podczas sprawdzania zakładki wiadomości jest wyświetlany niepoprawny wybór.
  • Nie można zapisać dokumentu w bibliotece dokumentów, który ma wymagane kolumny w 2016 programu Word.
  • Gdy używasz japoński edytor IME w programie Word 2016, występują następujące problemy:
   • Niektórych znaków specjalnych, takich jak liczby w kółkach, nie są wyświetlane poprawnie.
   • BACKSPACE i delete operacje nie działają.
   • Wybierając element z listy kandydat nie działa.
  • Użycie niektórych czcionek do wprowadzania łącznik nierozdzielający dokumentu w programie Word 2016, kwadrat jest wyświetlany zamiast łącznik nierozdzielający.
  • Trwa długo, aby je wyczyścić filtr kolumn dla dużych skoroszytu w programie Excel 2016 na komputerze z systemem Windows 10.
  • Podczas drukowania lub podglądu arkusza w programie Excel 2016 wydruku, Nazwa pole grupy (formant formularza) jest wyświetlana w pozycji niepoprawne.
  • Czasami otrzymasz błąd braku pamięci podczas tworzenia nowego okna programu Excel po użyciu oknie Podgląd programu Excel w programie Outlook.
  • Zakłada, że tworzenie skoroszyt zawiera nowy typ wykresu (wykresu drzewa, sunburst, histogram, pola i wąsami, wykres Pareto lub wodospadu wykresu) w instalacji programu Excel 2016, który ma Aktualizacja zabezpieczeń 3101351 zainstalowany. Następnie możesz zmienić skoroszyt w programie Excel 2016 RTM. Po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2016, wykres jest odłączony od źródła danych.
  • Gdy użytkownik próbuje otworzyć prezentację w programie SharePoint Server w trybie chronionym w programie Internet Explorer za pomocą programu PowerPoint 2016, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

   Niestety, nie mogliśmy znaleźć C:\users\<userid></userid>\Desktop\%u. Jest to możliwe, została ona przeniesiona, zmieniono nazwę lub usunięto?

Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Other Software i Microsoft Office 2007 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńMicrosoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 3:
mscomctlocx2007-kb2881067-fullfile-x 86-glb.exe
Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 3:
mso2007-kb3114541-fullfile-x 86-glb.exe
Program Microsoft Excel 2007 z dodatkiem Service Pack 3:
excel2007-kb3114540-fullfile-x 86-glb.exe
Program Microsoft PowerPoint 2007 z dodatkiem Service Pack 3:
powerpoint2007-kb3114429-fullfile-x 86-glb.exe
Microsoft Visio 2007 z dodatkiem Service Pack 3:
visio2007-kb3114421-fullfile-x 86-glb.exe
Microsoft Word 2007 z dodatkiem Service Pack 3:
word2007-kb3114549-fullfile-x 86-glb.exe
Pakietu zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office:
xlconv2007-kb3114546-fullfile-x 86-glb.exe
Program Microsoft Excel Viewer:
xlview2007-kb3114547-fullfile-x 86-glb.exe
W programie Microsoft Word Viewer:
Office-kb3114569-fullfile-enu.exe
Przełączniki instalacjiZobacz Artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Informacje dotyczące usuwaniaUżyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2881067
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114421
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114429
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114540
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114541
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114546
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114547
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114549
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114569
Weryfikacja klucza rejestruNie dotyczy

Pakiet Microsoft Office 2010 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)
mscomctlocx2010-kb2881029-fullfile-x 86-glb.exe
Dla Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)
mso2010-kb3114553-fullfile-x 86-glb.exe
Dla Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)
mso2010-kb3114553-fullfile-x 64-glb.exe
Dla Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)
kb24286772010-kb3114554-fullfile-x 86-glb.exe
Dla Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)
kb24286772010-kb3114554-fullfile-x 64-glb.exe
Dla programu Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)
excel2010-kb3114564-fullfile-x 86-glb.exe
Dla programu Microsoft Excel 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)
excel2010-kb3114564-fullfile-x 64-glb.exe
Dla programu Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (wersje 32-bitowe)
powerpoint2010-kb3114396-fullfile-x 86-glb.exe
Dla programu Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (wersje 64-bitowe)
powerpoint2010-kb3114396-fullfile-x 64-glb.exe
Dla Microsoft Visio 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe):
visio2010-kb3114402-fullfile-x 86-glb.exe
Dla Microsoft Visio 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe):
visio2010-kb3114402-fullfile-x 64-glb.exe
Microsoft Word 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 32-bitowe):
word2010-kb3114557-fullfile-x 86-glb.exe
Microsoft Word 2010 z dodatkiem Service Pack 2 (wersje 64-bitowe):
word2010-kb3114557-fullfile-x 64-glb.exe
Przełączniki instalacjiZobacz Artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Informacje dotyczące usuwaniaUżyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2881029
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114396
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114402
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114553
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114554
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114557
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114564
Weryfikacja klucza rejestruNie dotyczy

Microsoft Office 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla obsługiwanych wersji pakietu Microsoft Office 2013 (wersje 32-bitowe):
mscomctlocx2013-kb3039794-fullfile-x 86-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji pakietu Microsoft Office 2013 (wersje 32-bitowe):
mso2013-kb3114486-fullfile-x 86-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji pakietu Microsoft Office 2013 (wersje 64-bitowe):
mso2013-kb3114486-fullfile-x 64-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji programu Microsoft Excel 2013 (wersje 32-bitowe):
excel2013 kb3114504-fullfile-x 86-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji programu Microsoft Excel 2013 (wersje 64-bitowe):
excel2013 kb3114504-fullfile-x 64-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji programu Microsoft PowerPoint 2013 (wersje 32-bitowe):
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x 86-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji programu Microsoft PowerPoint 2013 (wersje 64-bitowe):
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x 64-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji programu Microsoft Visio 2013 (wersje 32-bitowe):
visio2013-kb3114489-fullfile-x 86-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji programu Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (wersje 32-bitowe):
word2013-kb3114494-fullfile-x 86-glb.exe
Dla obsługiwanych wersji programu Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (wersje 64-bitowe):
word2013-kb3114494-fullfile-x 64-glb.exe
Przełączniki instalacjiZobacz Artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Informacje dotyczące usuwaniaUżyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3039794
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114482
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114486
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114489
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114494
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114504
Weryfikacja klucza rejestruNie dotyczy

Microsoft Office 2013 RT (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Wdrażania3114486 aktualizacji dla Microsoft Office 2013 RT jest dostępny za pośrednictwem Windows Update.
3114504 aktualizacja dla programu Microsoft Excel 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem Windows Update.
3114482 aktualizacja dla programu Microsoft PowerPoint 2013 RT jest dostępna za pośrednictwem Windows Update.
3114494 aktualizacja dla programu Microsoft Word 2013 RT jest dostępny za pośrednictwem Windows Update.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Informacje dotyczące usuwaniaKliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, kliknij przycisk Windows Updateponiżej Zobacz też, kliknij zainstalowane aktualizacje i wybierz z listy aktualizacji.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114482
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114486
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114494
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114504

Microsoft Office 2016 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa):
mscomctlocx2016-kb2920727-fullfile-x 86-glb.exe
Dla Microsoft Office 2016 (wersja 32-bitowa):
mso2016-kb3114527-fullfile-x 86-glb.exe
Dla Microsoft Office 2016 (wydanie 64-bitowe):
mso2016-kb3114527-fullfile-x 64-glb.exe
Dla programu Microsoft Excel 2016 (wersja 32-bitowa):
excel2016-kb3114520-fullfile-x 86-glb.exe
Dla programu Microsoft Excel 2016 (wydanie 64-bitowe):
excel2016-kb3114520-fullfile-x 64-glb.exe
Dla programu Microsoft PowerPoint 2016 (wersja 32-bitowa):
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x 86-glb.exe
Dla programu Microsoft PowerPoint 2016 (wydanie 64-bitowe):
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x 64-glb.exe
Dla programu Microsoft Visio 2016 (wersja 32-bitowa):
visio2016-kb3114511-fullfile-x 86-glb.exe
Dla programu Microsoft Visio 2016 (wydanie 64-bitowe):
visio2016-kb3114511-fullfile-x 64-glb.exe
Program Microsoft Word 2016 (wersja 32-bitowa):
word2016-kb3114526-fullfile-x 86-glb.exe
Program Microsoft Word 2016 (wydanie 64-bitowe):
word2016-kb3114526-fullfile-x 64-glb.exe
Przełączniki instalacjiZobacz Artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Informacje dotyczące usuwaniaUżyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2920727
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114511
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114518
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114520
Zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114527
Weryfikacja klucza rejestruNie dotyczy

Office 2011 dla komputerów Mac

Wymagania wstępne
 • Mac OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej wersji z wykorzystaniem procesora Intel
 • Mac OS X kont użytkowników musi mieć uprawnienia administratora, aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń
Instalowanie aktualizacji

Pobierz i zainstaluj odpowiednią wersję językową pakietu Microsoft Office Mac 2011 14.6.0 aktualizacji z Centrum Pobierania firmy Microsoft.
 1. Zamknij wszystkie działające aplikacje, w tym programy antywirusowe i wszystkie aplikacje Microsoft Office jak może zakłócać instalację.
 2. Otwórz program Microsoft Office Mac 2011 14.6.0 Update woluminu na pulpicie. Ten krok może być wykonywane automatycznie.
 3. Aby rozpocząć proces aktualizacji, w programie Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.6.0 Update oknie woluminu, kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Office dla aplikacji Mac 2011 14.6.0 Update i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Po pomyślnym ukończeniu instalacji Instalator aktualizacji można usunąć z dysku twardego. Aby sprawdzić, czy instalacja została zakończona pomyślnie, zobacz Weryfikowanie instalacji aktualizacji. Aby usunąć instalatora aktualizacji, najpierw przeciągnij Microsoft Office dla woluminu Mac 2011 14.6.0 Update do Kosza, a następnie przeciągnij plik, który został pobrany do Kosza.
Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana w systemie podlegającym usterce, wykonaj następujące kroki:

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W Finderprzejdź do Folderu aplikacji (Microsoft Office 2011).
 2. Wybierz program Word, Excel, PowerPoint lub Outlook i uruchomić aplikację.
 3. W menu aplikacji kliknij polecenie About nazwa_aplikacji (gdzie nazwa_aplikacji jest program Word, Excel, PowerPoint lub Outlook). Jeśli najnowszy zainstalowany aktualizacji wersja ma numer 14.6.0, aktualizacja została zainstalowana pomyślnie.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Usuwanie aktualizacji

Nie można odinstalować tej aktualizacji zabezpieczeń.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz pytań technicznych lub problemów z pobieraniem lub użyciem aktualizacji, zobacz Microsoft for Mac pomocy technicznej Aby dowiedzieć się o opcje pomocy technicznej, które są dostępne dla użytkownika.

2016 pakietu Office dla komputerów Macintosh

Wymagania wstępne
 • Mac OS X Yosemite 10.10 lub nowszej wersji z wykorzystaniem procesora Intel
 • Prawidłowej subskrypcji usługi Microsoft Office 365
Instalowanie aktualizacji Pobierz i zainstaluj odpowiednią wersję językową Microsoft Office 2016 for Mac 15.18.0 Update z Centrum Pobierania firmy Microsoft.
 1. Zamknij wszystkie działające aplikacje, w tym programy antywirusowe i wszystkie aplikacje Microsoft Office jak może zakłócać instalację.
 2. Otwórz okno Microsoft Office 2016 dla Mac 15.18.0 Update woluminu na pulpicie. Ten krok może być wykonywane automatycznie.
 3. Aby rozpocząć proces aktualizacji, w 2016 pakietu Office firmy Microsoft dla Mac 15.18.0 Update wielkość okna, kliknij dwukrotnie 2016 Office firmy Microsoft dla komputerów Macintosh 15.18.0 aktualizacji i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 4. Po pomyślnym ukończeniu instalacji Instalator aktualizacji można usunąć z dysku twardego. Aby sprawdzić, czy instalacja została zakończona pomyślnie, zobacz Weryfikowanie instalacji aktualizacji. Aby usunąć instalatora aktualizacji, najpierw przeciągnij 2016 Office Microsoft dla Mac 15.18.0 Update woluminu do Kosza, a następnie przeciągnij plik, który został pobrany do Kosza.
Weryfikowanie instalacji aktualizacji

Aby sprawdzić, czy aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana w systemie podlegającym usterce, wykonaj następujące kroki:
 • W Finderprzejdź do Folderu aplikacji (Microsoft Office 2016).
 • Wybierz program Word, Excel, PowerPoint lub Outlook i uruchomić aplikację.
 • W menu aplikacji kliknij polecenie About nazwa_aplikacji (gdzie nazwa_aplikacji jest program Word, Excel, PowerPoint lub Outlook). Jeśli najnowszy zainstalowany aktualizacji wersja ma numer 15.18.0, aktualizacja została zainstalowana pomyślnie.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera.

Usuwanie aktualizacji

Nie można odinstalować tej aktualizacji zabezpieczeń.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz pytań technicznych lub problemów z pobieraniem lub użyciem aktualizacji, zobacz Microsoft for Mac pomocy technicznej Aby dowiedzieć się o opcje pomocy technicznej, które są dostępne dla użytkownika.

Program Microsoft SharePoint Foundation 2013 (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńProgram Microsoft SharePoint Foundation 2013 dodatkiem Service Pack 1:
sts2013-kb3114503-fullfile-x 64-glb.exe
Przełączniki instalacjiZobacz Artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Informacje dotyczące usuwaniaNie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3114503
Weryfikacja klucza rejestruNie dotyczy

Visual Basic 6.0 Runtime (wszystkie wersje)

Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.
Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeńDla programu obsługi programu Visual Basic 6.0:
VB60SP6-KB3096896-x 86-CHS.msi
Przełączniki instalacjiZobacz Artykule 912203 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. To zachowanie występuje, pojawi się komunikat zaleceniem ponownego uruchomienia.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania Ci ponowne uruchomienie zobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3096896.
Informacje dotyczące usuwaniaNie można usunąć tej aktualizacji zabezpieczeń.
Informacje o plikuZobacz Artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 3096896
Weryfikacja klucza rejestruNie dotyczy

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie spreparowany odmowa usługi DoS TSE

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3124585 — ostatni przegląd: 02/19/2016 01:52:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Word 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft PowerPoint 2010

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3124585 KbMtpl
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" streamTracker.init();