Stycznia 2016 roku zbiorcza aktualizacja 5.0.8308.945 dla serwera składniki sieci web programu Lync Server 2013

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3126638
Ta zbiorcza aktualizacja usuwa Lista problemów. Ponadto zwiększa niezawodność, stabilność i wydajność serwera składników web Lync Server 2013. Numer wersji tej aktualizacji jest 5.0.8308.945.
Problemy, które rozwiązuje aktualizacja zbiorcza
Ta zbiorcza aktualizacja usuwa issuethatprevents zDołączanie do spotkania z zewnątrz Lync 2013 r. dla iPhone lub Lync 2013 r. dla iPad na iOS 9 i 9.1.

Zbiorcza aktualizacja rozwiązuje również problemy, które zostały uprzednio wymienione w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Jak zainstalować aktualizację
Aby zainstalować aktualizację zbiorczą dla programu Lync Server 2013 sieci web składniki serwera, należy użyć jednej z następujących metod.

Metoda 1: Instalatora aktualizacji zbiorczych serwera

Instalator aktualizacji zbiorczej serwer stosuje wszystkie aktualizacje dla roli odpowiedniego serwera za pomocą jednej operacji. Aby użyć Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Jeśli Kontrola konta użytkownika (UAC) jest włączona, należy uruchomić Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera za pomocą podniesionego poziomu uprawnień, aby upewnić się, że wszystkie aktualizacje są poprawnie zainstalowane.

 1. Pobierz Instalator aktualizacji zbiorczych serwera.
 2. Uruchom Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera przy użyciu interfejsu użytkownika lub wiersza polecenia.

  Uwaga: Po kliknięciu przycisku Zainstaluj aktualizacjeinterfejsu użytkownika wskazuje, które aktualizacje są zainstalowane.

  Aby uruchomić Instalatora, uruchom następujące polecenie:

  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Uwaga: Dodaje się punkty punktor opisano parametry, których można używać z poleceniemLyncServerUpdateInstaller.exe :

  • Opcja/silentmode stosuje się wszystkie odpowiednie aktualizacje w tle.
  • Opcje/silentmode /forcereboot się ze sobą wszystkie odpowiednie aktualizacje w tle. Ponadto te przełączniki automatycznie uruchom ponownie serwer na końcu procesu instalacji, jeśli to konieczne.
  • Opcja extractall wyodrębnia aktualizacje Instalatora, a następnie zapisuje te aktualizacje w podfolderze o nazwie "Wyodrębnione" w tym folderze, z którego uruchomiono polecenie.
Po uruchomieniu programu Lync Zbiorcza aktualizacja Instalator serwera należy zaktualizować wszystkie serwery stosowane wewnętrznej bazy danych. Zobaczjak zaktualizować serwery back-end.

Metoda 2: Microsoft Update

Aktualizacja jest również dostępna z Witryna Microsoft Update .

Uwaga: Po zainstalowaniu tej aktualizacji przy użyciu witryny Microsoft Update, należy zaktualizować baz danych na serwerach zaplecza. Zobacz jak zaktualizować baz danych na serwerach zaplecza.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje Zbiorcza aktualizacja grudnia 2015 r. 5.0.8308.941 dla składników serwera web programu Lync Server 2013.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Aktualizuj informacje o instalacji pakietu

Aby zainstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, należy zainstalować pakiet WebComponents.msp na komputerach, które mają jeden z następujących ról serwera:

 • Lync Server 2013 - Server Standard Edition
 • Serwer frontonu programu Lync Server 2013 - Enterprise Edition-
 • Lync Server 2013 - Director Server

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć ten pakiet aktualizacji zbiorczej, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Jeśli zostanie wyświetlony monit o pliki źródłowe podczas instalowania aktualizacji, włóż dysk CD z źródła lub wprowadź ścieżkę do lokalizacji plików źródłowych.

Po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej programu Internet Information Services (IIS) mogą przestać działać. Dzieje się tak, ponieważ plik ApplicationHost.config zostanie zmieniony po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Uwaga: Plik ApplicationHost.config znajduje się w następującym katalogu:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
Następujące zmiany są stosowane do pliku ApplicationHost.config:

 • Zduplikowane wpisy są tworzone w sekcjach po <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">i <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">tagi.

  Po odinstalowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej, te dwie sekcje, podobny do następującego:

  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location></location></location>
 • Przed znacznikiem końca pliku tworzone są następujące wpisy:

  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Usuń zduplikowane wpisy w sekcjach po <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">i <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">tagi. Po wykonaniu tej czynności dwie sekcje powinna wyglądać następująco:

  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location></location></location>
 2. Usuń następujące wpisy na końcu pliku ApplicationHost.config:

  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Zapisz plik ApplicationHost.config, a następnie uruchom ponownie usługi IIS.

Informacje o pliku

Wersja globalna tej aktualizacji zbiorczej używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows, aby zainstalować zbiorczą aktualizację. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji o pliku, daty są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej, wersja globalna tej aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików lub nowsze wersje atrybuty plików, które są wymienione w poniższej tabeli:
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Directory_persistentchatextrm_web.configNie dotyczy79325-lis-201419:19Nie dotyczy
Directory_persistentchatintrm_web.configNie dotyczy79425-lis-201419:19Nie dotyczy
Ext_error.aspx.az_latn_az.resxNie dotyczy6,57917-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.be_by.resxNie dotyczy6,69617-gru-201512:58Nie dotyczy
Ext_error.aspx.bg_bg.resxNie dotyczy6,75917-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.de_de.resxNie dotyczy6,62717-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.eu_es.resxNie dotyczy6,61417-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.fa_ir.resxNie dotyczy6,70217-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.fil_ph.resxNie dotyczy6,61217-gru-201512:58Nie dotyczy
Ext_error.aspx.id_id.resxNie dotyczy6,52417-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.ko_kr.resxNie dotyczy6,55717-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.lt_lt.resxNie dotyczy6,58417-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.mk_mk.resxNie dotyczy6,78417-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.ms_my.resxNie dotyczy6,53817-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.sq_al.resxNie dotyczy6,56217-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resxNie dotyczy6,72317-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resxNie dotyczy6,60517-gru-201512:58Nie dotyczy
Ext_rgsclients.az_latn_az.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:58Nie dotyczy
Ext_rgsclients.be_by.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_rgsclients.fa_ir.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_rgsclients.fil_ph.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:58Nie dotyczy
Ext_rgsclients.mk_mk.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_rgsclients.sq_al.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:58Nie dotyczy
Ext_tab.aspx.az_latn_az.resxNie dotyczy8,05717-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_tab.aspx.be_by.resxNie dotyczy8,54017-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_tab.aspx.fa_ir.resxNie dotyczy8,59917-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_tab.aspx.fil_ph.resxNie dotyczy8,11217-gru-201512:58Nie dotyczy
Ext_tab.aspx.ko_kr.resxNie dotyczy8,10517-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_tab.aspx.mk_mk.resxNie dotyczy8,55017-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_tab.aspx.sq_al.resxNie dotyczy8,01217-gru-201512:57Nie dotyczy
Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resxNie dotyczy8,03917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_autodiscover_ext_system.NET.http.Formatting.dll4.0.21112.0168,52017-gru-201509:11x86
File_autodiscover_ext_xframe_htmlNie dotyczy37713-Mar-201305:58Nie dotyczy
File_autodiscover_ext_xframe_jqueryNie dotyczy96,48817-gru-201509:11Nie dotyczy
File_autodiscover_ext_xframe_scriptNie dotyczy1,68603-gru-201318:34Nie dotyczy
File_autodiscover_int_system.NET.http.Formatting.dll4.0.21112.0168,52017-gru-201509:11x86
File_autodiscover_int_xframe_htmlNie dotyczy37713-Mar-201305:58Nie dotyczy
File_autodiscover_int_xframe_jqueryNie dotyczy96,48817-gru-201509:11Nie dotyczy
File_autodiscover_int_xframe_scriptNie dotyczy1,68603-gru-201318:34Nie dotyczy
File_autodiscover_microsoft.RTC.internal.Autodiscover.dll5.0.8308.726312,45606-cze-201405:17x86
File_autodiscover_virtualdir_web_ext.configNie dotyczy2,84525-lis-201419:19Nie dotyczy
File_autodiscover_virtualdir_web_int.configNie dotyczy2,84425-lis-201419:19Nie dotyczy
File_bigfin_lscpapp_xapNie dotyczy1,355,84609-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_deNie dotyczy71,06409-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_usNie dotyczy109,84709-lut-201515:27Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_esNie dotyczy70,45309-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_frNie dotyczy71,51209-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_itNie dotyczy69,91909-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jpNie dotyczy70,36609-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_krNie dotyczy68,83309-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_brNie dotyczy70,53809-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ruNie dotyczy75,40309-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cnNie dotyczy68,12709-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_twNie dotyczy68,19909-lut-201515:29Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de5.0.8308.55662,24817-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es5.0.8308.55662,24817-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr5.0.8308.55662,76017-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it5.0.8308.55662,24817-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp5.0.8308.55663,27217-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr5.0.8308.55662,24817-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br5.0.8308.55661,73617-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru5.0.8308.55664,29617-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn5.0.8308.55661,22417-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw5.0.8308.55661,22417-gru-201512:57Nie dotyczy
File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll5.0.8308.556495,76015-wrz-201319:28x86
File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll5.0.8308.556575,60015-wrz-201319:28x86
File_bigfin_web_configNie dotyczy3,68921-lis-201414:10Nie dotyczy
File_ext_antixsslibrary4.0.0.0141,60007-wrz-201209:34Nie dotyczy
File_ext_conference.aspxNie dotyczy14,95904-wrz-201314:54Nie dotyczy
File_ext_conference.dll5.0.8308.726265,84806-cze-201405:16x86
File_ext_conferenceproxy.aspxNie dotyczy1,09204-wrz-201314:54Nie dotyczy
File_ext_conference_web.configNie dotyczy1,55525-lis-201419:08Nie dotyczy
File_ext_datacollabhandler_web.configNie dotyczy2,75325-lis-201419:18Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.jsNie dotyczy93,63731-maj-201307:08Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_json2.jsNie dotyczy19,08131-maj-201307:08Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.PNGNie dotyczy2,86331-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.PNGNie dotyczy34231-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.jsNie dotyczy3,26117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.cssNie dotyczy6,30217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.jsNie dotyczy2,89917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.jsNie dotyczy3,43017-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.jsNie dotyczy3,55317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.jsNie dotyczy3,03317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.jsNie dotyczy2,98817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.jsNie dotyczy2,84917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.jsNie dotyczy2,91317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.jsNie dotyczy3,71217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.jsNie dotyczy2,79304-wrz-201314:54Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.cssNie dotyczy6,29231-maj-201309:12Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.jsNie dotyczy3,05217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.jsNie dotyczy2,86017-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.jsNie dotyczy2,91217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.jsNie dotyczy3,40317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.cssNie dotyczy6,30217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.jsNie dotyczy2,85217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.jsNie dotyczy2,87917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.jsNie dotyczy3,04117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.jsNie dotyczy3,01417-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.jsNie dotyczy3,17817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.cssNie dotyczy6,30217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.jsNie dotyczy3,71717-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.jsNie dotyczy2,94417-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.jsNie dotyczy2,96917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.jsNie dotyczy2,88317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.jsNie dotyczy3,01817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.jsNie dotyczy3,11117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.jsNie dotyczy3,34517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.jsNie dotyczy3,00617-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.jsNie dotyczy2,92317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.jsNie dotyczy2.99317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.jsNie dotyczy3,39217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.jsNie dotyczy2,90417-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.jsNie dotyczy2,89817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.jsNie dotyczy2,90617-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.jsNie dotyczy3,03117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.jsNie dotyczy3,01917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.jsNie dotyczy3,01217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.jsNie dotyczy52,24631-maj-201309:12Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.PNGNie dotyczy47,58231-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.jsNie dotyczy3,04117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.jsNie dotyczy3,48517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.jsNie dotyczy2,98117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.jsNie dotyczy3,00517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.jsNie dotyczy2,97917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.jsNie dotyczy3,49017-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.jsNie dotyczy2,97117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.jsNie dotyczy2,90217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.jsNie dotyczy3,79817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.jsNie dotyczy2,91317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.jsNie dotyczy3,50317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.jsNie dotyczy2,95817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.jsNie dotyczy3,13817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.jsNie dotyczy2,79517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.jsNie dotyczy2,81517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.HTMLNie dotyczy94931-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_qna_web.configNie dotyczy94721-lis-201414:11Nie dotyczy
File_ext_datacollabweb_web_configNie dotyczy2,54325-lis-201419:15Nie dotyczy
File_ext_datacollab_aspxNie dotyczy4,62313-Mar-201308:10Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomframe5.0.8308.803225,04014-sie-201404:58Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres5.0.8308.577255,71203-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa5.0.8308.57733,54403-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by5.0.8308.57734,56803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg5.0.8308.57734,56803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr5.0.8308.57735,08003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es5.0.8308.57732,00803-gru-201317:00Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir5.0.8308.57734,05603-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph5.0.8308.57732,00803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr5.0.8308.57732,52003-gru-201317:00Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il5.0.8308.57733,03203-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in5.0.8308.57736,10403-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz5.0.8308.57734,05603-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk5.0.8308.57734,56803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru5.0.8308.57734,56803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si5.0.8308.57732,00803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs5.0.8308.57734,05603-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se5.0.8308.57732,00803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th5.0.8308.57736,10403-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr5.0.8308.57732,00803-gru-201317:00Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua5.0.8308.57734,56803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn5.0.8308.57733,03203-gru-201317:02Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn5.0.8308.57731,49603-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw5.0.8308.57731,49603-gru-201317:01Nie dotyczy
File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1Nie dotyczy232,89706-cze-201404:12Nie dotyczy
File_ext_datacollab_images_sprite1Nie dotyczy232,89706-cze-201404:12Nie dotyczy
File_ext_datacollab_scripts_common_consolidatedNie dotyczy597,13323-wrz-201518:19Nie dotyczy
File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodelNie dotyczy1,179,38206-cze-201404:08Nie dotyczy
File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidatedNie dotyczy1,435,58823-wrz-201518:21Nie dotyczy
File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrolsNie dotyczy2,304,93023-wrz-201518:23Nie dotyczy
File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltrNie dotyczy56,15706-cze-201404:11Nie dotyczy
File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtlNie dotyczy55,55606-cze-201404:11Nie dotyczy
File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1Nie dotyczy120,62306-cze-201404:12Nie dotyczy
File_ext_datacollab_styles_sprite1Nie dotyczy166,23406-cze-201404:12Nie dotyczy
File_ext_default.aspxNie dotyczy49,40917-gru-201510:54Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resourcesNie dotyczy5,69017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resourcesNie dotyczy4,78317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resourcesNie dotyczy5,96217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resourcesNie dotyczy6,36917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resourcesNie dotyczy4,62817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resourcesNie dotyczy4,56017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resourcesNie dotyczy4,46217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resourcesNie dotyczy4,93817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resourcesNie dotyczy6,98217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.en_US.resourcesNie dotyczy4,25515-wrz-201317:19Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resourcesNie dotyczy4,67017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resourcesNie dotyczy4,39817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resourcesNie dotyczy4,33417-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resourcesNie dotyczy6,00817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resourcesNie dotyczy4,58517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resourcesNie dotyczy4,31817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resourcesNie dotyczy4,90117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resourcesNie dotyczy4,46917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resourcesNie dotyczy5,01317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resourcesNie dotyczy7,77517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resourcesNie dotyczy4,51317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resourcesNie dotyczy4,77517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resourcesNie dotyczy4,37117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resourcesNie dotyczy4,69817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resourcesNie dotyczy5,16917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resourcesNie dotyczy6,17617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resourcesNie dotyczy4,82217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resourcesNie dotyczy4,66217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resourcesNie dotyczy4,76917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resourcesNie dotyczy6,26517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resourcesNie dotyczy4,55117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resourcesNie dotyczy4,32817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resourcesNie dotyczy4,58217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.pl_PL.resourcesNie dotyczy4,69017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resourcesNie dotyczy4,62117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resourcesNie dotyczy4,61517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resourcesNie dotyczy4,71317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resourcesNie dotyczy6,35417-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resourcesNie dotyczy4,68817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resourcesNie dotyczy4,56117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resourcesNie dotyczy4,64617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resourcesNie dotyczy6,03217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resourcesNie dotyczy4,46317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resourcesNie dotyczy4,43517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resourcesNie dotyczy7,29517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resourcesNie dotyczy4,59317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resourcesNie dotyczy6,34617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resourcesNie dotyczy4,67217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resourcesNie dotyczy5,32717-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resourcesNie dotyczy4,04717-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resourcesNie dotyczy420017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialinform.jsNie dotyczy91,67731-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_dialinghandler_web.configNie dotyczy1,73525-lis-201419:11Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resourcesNie dotyczy12,78117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.be_by.resourcesNie dotyczy16,64917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.bg_bg.resourcesNie dotyczy17,75417-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.da_dk.resourcesNie dotyczy12,04717-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.fa_ir.resourcesNie dotyczy16,51717-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.fil_ph.resourcesNie dotyczy13,29017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.fr_fr.resourcesNie dotyczy14,05517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.mk_mk.resourcesNie dotyczy17,03117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.nl_nl.resourcesNie dotyczy12,47617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.pl_PL.resourcesNie dotyczy13,04617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.pt_br.resourcesNie dotyczy12,50117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.ru_ru.resourcesNie dotyczy17,10017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.sq_al.resourcesNie dotyczy12,91817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resourcesNie dotyczy12,46017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.sv_se.resourcesNie dotyczy12,33917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.uk_ua.resourcesNie dotyczy16,78017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resourcesNie dotyczy13,05017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_dialin_resource.vi_vn.resourcesNie dotyczy14,80917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_launch.jsNie dotyczy61,96517-gru-201509:11Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres5.0.8308.933673,58423-wrz-201519:26Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa5.0.8308.933216,36823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az5.0.8308.933192,30423-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_be_by5.0.8308.933233,77623-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg5.0.8308.933235,82423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es5.0.8308.933190,25623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz5.0.8308.933189,74423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk5.0.8308.933185,13623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_de_de5.0.8308.933195,36823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr5.0.8308.933247,60023-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_en_us5.0.8308.933181,55223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_es_es5.0.8308.933190,76823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee5.0.8308.933183,60023-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es5.0.8308.933185,64823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir5.0.8308.933223,53623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph5.0.8308.933190,25623-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi5.0.8308.933184,11223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr5.0.8308.933196,91223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es5.0.8308.933188,72023-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_he_il5.0.8308.933201,00823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in5.0.8308.933270,12823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr5.0.8308.933187,18423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu5.0.8308.933193,32823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_id_id5.0.8308.933184,11223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_it_it5.0.8308.933191,79223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp5.0.8308.933207,66423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz5.0.8308.933228,14423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr5.0.8308.933195,88823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt5.0.8308.933189,23223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv5.0.8308.933189,74423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk5.0.8308.933234,28823-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my5.0.8308.933186,67223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no5.0.8308.933183,60023-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl5.0.8308.933189,74423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl5.0.8308.933192,30423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br5.0.8308.933189,74423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt5.0.8308.933190,25623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro5.0.8308.933191,79223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru5.0.8308.933235,31223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk5.0.8308.933190,76823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si5.0.8308.933187,69623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al5.0.8308.933190,76823-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs5.0.8308.933228,14423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs5.0.8308.933186,67223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se5.0.8308.933186,67223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_th_th5.0.8308.933264,49623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr5.0.8308.933188,20823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua5.0.8308.933236,33623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz5.0.8308.933191,28023-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn5.0.8308.933207,66423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn5.0.8308.933177,96823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw5.0.8308.933177,96823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_bin_preauth5.0.8308.933240,43223-wrz-201519:26Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_arrow_normalNie dotyczy70213-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtlNie dotyczy71613-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_checked_normalNie dotyczy50,37413-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_doughboy_36x36Nie dotyczy42903-gru-201318:35Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36Nie dotyczy1,35103-gru-201318:35Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logoNie dotyczy6,57613-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_lync_logoNie dotyczy2,41213-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1Nie dotyczy232,89706-cze-201404:12Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_sprite1Nie dotyczy232,89706-cze-201404:12Nie dotyczy
File_ext_lwa_images_unchecked_normalNie dotyczy49,06813-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginsNie dotyczy7,815,16806-cze-201501:00Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_azNie dotyczy141,68613-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginseula_be_byNie dotyczy147,77913-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginseula_fa_irNie dotyczy156,07113-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginseula_fil_phNie dotyczy138,54613-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginseula_hi_inNie dotyczy141,04813-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginseula_mk_mkNie dotyczy146,55313-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginseula_sq_alNie dotyczy141,00513-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uzNie dotyczy143,88013-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_plugins_32Nie dotyczy7,872,51206-cze-201503:29Nie dotyczy
File_ext_lwa_plugins_64Nie dotyczy8,798,20806-cze-201503:28Nie dotyczy
File_ext_lwa_plugins_macNie dotyczy9,957,99506-cze-201500:17Nie dotyczy
File_ext_lwa_plugins_xpNie dotyczy5,025,79206-cze-201501:27Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_common_consolidatedNie dotyczy597,13323-wrz-201518:19Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidatedNie dotyczy2,194,36023-wrz-201518:22Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidatedNie dotyczy80,32520-lip-201518:11Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidatedNie dotyczy338,45823-wrz-201518:21Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidatedNie dotyczy1,435,58823-wrz-201518:21Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidatedNie dotyczy1,113,88023-wrz-201518:23Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidatedNie dotyczy1,243,85223-wrz-201518:22Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidatedNie dotyczy2,287,63123-wrz-201518:24Nie dotyczy
File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidatedNie dotyczy618,55823-wrz-201518:24Nie dotyczy
File_ext_lwa_styles_consolidated_ltrNie dotyczy153,47323-wrz-201518:24Nie dotyczy
File_ext_lwa_styles_consolidated_rtlNie dotyczy153,53723-wrz-201518:24Nie dotyczy
File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1Nie dotyczy120,62306-cze-201404:12Nie dotyczy
File_ext_lwa_styles_sprite1Nie dotyczy166,23406-cze-201404:12Nie dotyczy
File_ext_lwa_webpages_lwaclientNie dotyczy16,20823-wrz-201517:47Nie dotyczy
File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframeNie dotyczy8,52104-cze-201401:31Nie dotyczy
File_ext_lwa_webpages_toastNie dotyczy4,50413-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_lwa_web_configNie dotyczy4,12425-lis-201419:15Nie dotyczy
File_ext_microsoft.RTC.internal.joinlauncher.dll5.0.8308.920903,46406-cze-201503:20x86
File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll5.0.8308.301299,68013-Mar-201310:31x86
File_ext_myutilities.jsNie dotyczy12,85806-cze-201500:17Nie dotyczy
File_ext_passiveauth.aspxNie dotyczy3,64131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_ext_passiveauth_web.configNie dotyczy3,74425-lis-201419:15Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.cssNie dotyczy2,33317-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.be_by.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.en_US.newloc.cssNie dotyczy2,19913-Mar-201305:58Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.cssNie dotyczy2,26517-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.cssNie dotyczy2,24917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.cssNie dotyczy2,53717-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.cssNie dotyczy2,33317-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.pl_PL.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.sq_al.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.cssNie dotyczy2,28917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.cssNie dotyczy2,42917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.cssNie dotyczy2,46917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_ext_reachclient.cssNie dotyczy13,53129-kwi-201507:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll5.0.8308.301284,83213-Mar-201310:17x86
File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp5.0.8308.30126,83213-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru5.0.8308.30127,85613-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn5.0.8308.30125,29613-Mar-201310:19Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw5.0.8308.30125,28013-Mar-201310:20Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapNie dotyczy816,18613-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapNie dotyczy1,675,60231-maj-201311:14Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_plugins_324.0.7577.43784,996,16831-maj-201306:50Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_plugins_644.0.7577.43785,012,56831-maj-201306:50Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_cssNie dotyczy13,53129-kwi-201507:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_jsNie dotyczy12,85806-cze-201500:17Nie dotyczy
File_ext_reachweb_web.configNie dotyczy5,49025-lis-201419:11Nie dotyczy
File_ext_savecontentpage_htmlNie dotyczy7,97513-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa5.0.8308.55631,95215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_be_by5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg5.0.8308.55634,00815-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_de_de5.0.8308.55630,93615-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr5.0.8308.55635,54415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_en_us5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_es_es5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi5.0.8308.556ster.gamesnet:2888815-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr5.0.8308.55630,93615-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_he_il5.0.8308.55631,44815-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in5.0.8308.55638,10415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_id_id5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_it_it5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp5.0.8308.55631,44815-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru5.0.8308.55634,00815-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.55632,98415-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_th_th5.0.8308.55638,10415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn5.0.8308.55631,96015-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn5.0.8308.556ster.gamesnet:2888815-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw5.0.8308.556ster.gamesnet:2888815-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_ext_uploadform_htmlNie dotyczy3,51004-cze-201401:31Nie dotyczy
File_ext_utilities.jsNie dotyczy12,85806-cze-201500:17Nie dotyczy
File_ext_web.configNie dotyczy3,23925-lis-201419:10Nie dotyczy
File_ext_webcontainerframe_htmlNie dotyczy8,78904-cze-201401:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_dll5.0.8308.933302,89623-wrz-201519:27x86
File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-cze-201405:16x86
File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa5.0.8308.93342,80023-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by5.0.8308.93343,81623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr5.0.8308.93345,87223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us5.0.8308.93339,20823-wrz-201519:23Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir5.0.8308.93343,82423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr5.0.8308.93340,24023-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il5.0.8308.93341,77623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in5.0.8308.93348,94423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp5.0.8308.93341,26423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr5.0.8308.93340,24023-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt5.0.8308.93340,24023-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.93343,82423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th5.0.8308.93348,94423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn5.0.8308.93341,26423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:24Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:33Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us5.0.8308.30121,73613-Mar-201310:29Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:35Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:25Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:33Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in5.0.8308.30121,73613-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:35Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:27Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:35Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:33Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th5.0.8308.30121,73613-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:35Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_default.aspxNie dotyczy9,63929-kwi-201504:50Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll5.0.8308.933356,14423-wrz-201519:30x86
File_ext_webscheduler_handler_web.configNie dotyczy1,72225-lis-201419:10Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_common.jsNie dotyczy114,70406-cze-201501:30Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_jquery.jsNie dotyczy249,89920-lip-201516:16Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.jsNie dotyczy87517-gru-201509:08Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.jsNie dotyczy106417-gru-201509:08Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.jsNie dotyczy91317-gru-201509:08Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.jsNie dotyczy83417-gru-201509:08Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.jsNie dotyczy1,04517-gru-201509:08Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.jsNie dotyczy82017-gru-201509:08Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.jsNie dotyczy83417-gru-201509:08Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_utilities.jsNie dotyczy12,85806-cze-201500:17Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_scripts_webticketmanager.jsNie dotyczy75,99021-lis-201414:11Nie dotyczy
File_ext_webscheduler_web.configNie dotyczy1,53825-lis-201419:04Nie dotyczy
File_ext_webticketmanager.jsNie dotyczy75,99021-lis-201414:11Nie dotyczy
File_gac_microsoft.RTC.Chat.Endpoint.dll5.0.8308.5561,203,88015-wrz-201319:23x86
File_gac_microsoft.RTC.internal.Web.common.dll5.0.8308.42035,52031-maj-201311:09x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.abcommon.dll5.0.8308.301281,75213-Mar-201310:30x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.userpin.dll5.0.8308.4201,432,24031-maj-201311:07x86
File_gac_microsoft.RTC.Server.webinfrastructure.dll5.0.8308.9203,356,96806-cze-201503:20x64
File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-cze-201405:16x86
File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll5.0.8308.726386,63206-cze-201405:16x86
File_groupexpansion_virtualdir_web.configNie dotyczy5,12406-cze-201403:06Nie dotyczy
File_groupexpansion_virtualdir_web_int.configNie dotyczy5,35406-cze-201403:06Nie dotyczy
File_int_antixsslibrary4.0.0.0141,60007-wrz-201209:34Nie dotyczy
File_int_conference.aspxNie dotyczy14,95904-wrz-201314:54Nie dotyczy
File_int_conference.dll5.0.8308.726265,84806-cze-201405:16x86
File_int_conferenceproxy.aspxNie dotyczy1,09204-wrz-201314:54Nie dotyczy
File_int_conference_web.configNie dotyczy1,55625-lis-201419:08Nie dotyczy
File_int_datacollabhandler_web.configNie dotyczy2,75225-lis-201419:18Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.jsNie dotyczy93,63731-maj-201307:08Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_json2.jsNie dotyczy19,08131-maj-201307:08Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.PNGNie dotyczy2,86331-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.PNGNie dotyczy34231-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.jsNie dotyczy3,26117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.cssNie dotyczy6,30217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.jsNie dotyczy2,89917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.jsNie dotyczy3,43017-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.jsNie dotyczy3,55317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.jsNie dotyczy3,03317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.jsNie dotyczy2,98817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.jsNie dotyczy2,84917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.jsNie dotyczy2,91317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.jsNie dotyczy3,71217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.jsNie dotyczy2,79304-wrz-201314:54Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.cssNie dotyczy6,29231-maj-201309:12Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.jsNie dotyczy3,05217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.jsNie dotyczy2,86017-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.jsNie dotyczy2,91217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.jsNie dotyczy3,40317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.cssNie dotyczy6,30217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.jsNie dotyczy2,85217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.jsNie dotyczy2,87917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.jsNie dotyczy3,04117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.jsNie dotyczy3,01417-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.jsNie dotyczy3,17817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.cssNie dotyczy6,30217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.jsNie dotyczy3,71717-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.jsNie dotyczy2,94417-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.jsNie dotyczy2,96917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.jsNie dotyczy2,88317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.jsNie dotyczy3,01817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.jsNie dotyczy3,11117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.jsNie dotyczy3,34517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.jsNie dotyczy3,00617-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.jsNie dotyczy2,92317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.jsNie dotyczy2.99317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.jsNie dotyczy3,39217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.jsNie dotyczy2,90417-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.jsNie dotyczy2,89817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.jsNie dotyczy2,90617-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.jsNie dotyczy3,03117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.jsNie dotyczy3,01917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.jsNie dotyczy3,01217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.jsNie dotyczy52,24631-maj-201309:12Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.PNGNie dotyczy47,58231-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.jsNie dotyczy3,04117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.jsNie dotyczy3,48517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.jsNie dotyczy2,98117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.jsNie dotyczy3,00517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.jsNie dotyczy2,97917-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.jsNie dotyczy3,49017-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.jsNie dotyczy2,97117-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.jsNie dotyczy2,90217-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.jsNie dotyczy3,79817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.jsNie dotyczy2,91317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.jsNie dotyczy3,50317-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.jsNie dotyczy2,95817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.jsNie dotyczy3,13817-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.jsNie dotyczy2,79517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.HTMLNie dotyczy4,68131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.jsNie dotyczy2,81517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.cssNie dotyczy6,29517-gru-201512:58Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.HTMLNie dotyczy94931-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_qna_web.configNie dotyczy94721-lis-201414:11Nie dotyczy
File_int_datacollabweb_web_configNie dotyczy2,54525-lis-201419:15Nie dotyczy
File_int_datacollab_aspxNie dotyczy4,62313-Mar-201308:10Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomframe5.0.8308.803225,04014-sie-201404:58Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres5.0.8308.577255,71203-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa5.0.8308.57733,54403-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_be_by5.0.8308.57734,56803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg5.0.8308.57734,56803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_de_de5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr5.0.8308.57735,08003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_en_us5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_es_es5.0.8308.57732,00803-gru-201317:00Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir5.0.8308.57734,05603-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph5.0.8308.57732,00803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr5.0.8308.57732,52003-gru-201317:00Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_he_il5.0.8308.57733,03203-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in5.0.8308.57736,10403-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_id_id5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_it_it5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz5.0.8308.57734,05603-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk5.0.8308.57734,56803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br5.0.8308.57732,00803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru5.0.8308.57734,56803-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si5.0.8308.57732,00803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al5.0.8308.57732,52003-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs5.0.8308.57734,05603-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs5.0.8308.57732,00803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se5.0.8308.57732,00803-gru-201317:03Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_th_th5.0.8308.57736,10403-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr5.0.8308.57732,00803-gru-201317:00Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua5.0.8308.57734,56803-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz5.0.8308.57732,52003-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn5.0.8308.57733,03203-gru-201317:02Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn5.0.8308.57731,49603-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw5.0.8308.57731,49603-gru-201317:01Nie dotyczy
File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1Nie dotyczy232,89706-cze-201404:12Nie dotyczy
File_int_datacollab_images_sprite1Nie dotyczy232,89706-cze-201404:12Nie dotyczy
File_int_datacollab_scripts_common_consolidatedNie dotyczy597,13323-wrz-201518:19Nie dotyczy
File_int_datacollab_scripts_datacollabmodelNie dotyczy1,179,38206-cze-201404:08Nie dotyczy
File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidatedNie dotyczy1,435,58823-wrz-201518:21Nie dotyczy
File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrolsNie dotyczy2,304,93023-wrz-201518:23Nie dotyczy
File_int_datacollab_styles_consolidated_ltrNie dotyczy56,15706-cze-201404:11Nie dotyczy
File_int_datacollab_styles_consolidated_rtlNie dotyczy55,55606-cze-201404:11Nie dotyczy
File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1Nie dotyczy120,62306-cze-201404:12Nie dotyczy
File_int_datacollab_styles_sprite1Nie dotyczy166,23406-cze-201404:12Nie dotyczy
File_int_default.aspxNie dotyczy49,40917-gru-201510:54Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resourcesNie dotyczy5,69017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resourcesNie dotyczy4,78317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.be_by.resourcesNie dotyczy5,96217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resourcesNie dotyczy6,36917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resourcesNie dotyczy4,62817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resourcesNie dotyczy4,56017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resourcesNie dotyczy4,46217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.de_de.resourcesNie dotyczy4,93817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resourcesNie dotyczy6,98217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.en_US.resourcesNie dotyczy4,25515-wrz-201317:19Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.es_es.resourcesNie dotyczy4,67017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resourcesNie dotyczy4,39817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resourcesNie dotyczy4,33417-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resourcesNie dotyczy6,00817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resourcesNie dotyczy4,58517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resourcesNie dotyczy4,31817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resourcesNie dotyczy4,90117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resourcesNie dotyczy4,46917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.he_il.resourcesNie dotyczy5,01317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resourcesNie dotyczy7,77517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resourcesNie dotyczy4,51317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resourcesNie dotyczy4,77517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.id_id.resourcesNie dotyczy4,37117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.it_it.resourcesNie dotyczy4,69817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resourcesNie dotyczy5,16917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resourcesNie dotyczy6,17617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resourcesNie dotyczy4,82217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resourcesNie dotyczy4,66217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resourcesNie dotyczy4,76917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resourcesNie dotyczy6,26517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resourcesNie dotyczy4,55117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resourcesNie dotyczy4,32817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resourcesNie dotyczy4,58217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.pl_PL.resourcesNie dotyczy4,69017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resourcesNie dotyczy4,62117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resourcesNie dotyczy4,61517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resourcesNie dotyczy4,71317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resourcesNie dotyczy6,35417-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resourcesNie dotyczy4,68817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resourcesNie dotyczy4,56117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resourcesNie dotyczy4,64617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resourcesNie dotyczy6,03217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resourcesNie dotyczy4,46317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resourcesNie dotyczy4,43517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.th_th.resourcesNie dotyczy7,29517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resourcesNie dotyczy4,59317-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resourcesNie dotyczy6,34617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resourcesNie dotyczy4,67217-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resourcesNie dotyczy5,32717-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resourcesNie dotyczy4,04717-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resourcesNie dotyczy420017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialinform.jsNie dotyczy91,67731-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_dialinghandler_web.configNie dotyczy1,73425-lis-201419:11Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.az_latn_az.resourcesNie dotyczy12,78117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.be_by.resourcesNie dotyczy16,64917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.bg_bg.resourcesNie dotyczy17,75417-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.da_dk.resourcesNie dotyczy12,04717-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.fa_ir.resourcesNie dotyczy16,51717-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.fil_ph.resourcesNie dotyczy13,29017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.fr_fr.resourcesNie dotyczy14,05517-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.mk_mk.resourcesNie dotyczy17,03117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.nl_nl.resourcesNie dotyczy12,47617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.pl_PL.resourcesNie dotyczy13,04617-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.pt_br.resourcesNie dotyczy12,50117-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.ru_ru.resourcesNie dotyczy17,10017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.sq_al.resourcesNie dotyczy12,91817-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resourcesNie dotyczy12,46017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.sv_se.resourcesNie dotyczy12,33917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.uk_ua.resourcesNie dotyczy16,78017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resourcesNie dotyczy13,05017-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_dialin_resource.vi_vn.resourcesNie dotyczy14,80917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_launch.jsNie dotyczy61,96517-gru-201509:11Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres5.0.8308.933673,58423-wrz-201519:26Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa5.0.8308.933216,36823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az5.0.8308.933192,30423-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_be_by5.0.8308.933233,77623-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg5.0.8308.933235,82423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_ca_es5.0.8308.933190,25623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz5.0.8308.933189,74423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_da_dk5.0.8308.933185,13623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_de_de5.0.8308.933195,36823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_el_gr5.0.8308.933247,60023-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_en_us5.0.8308.933181,55223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_es_es5.0.8308.933190,76823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_et_ee5.0.8308.933183,60023-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_eu_es5.0.8308.933185,64823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir5.0.8308.933223,53623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph5.0.8308.933190,25623-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi5.0.8308.933184,11223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr5.0.8308.933196,91223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_gl_es5.0.8308.933188,72023-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_he_il5.0.8308.933201,00823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_hi_in5.0.8308.933270,12823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr5.0.8308.933187,18423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu5.0.8308.933193,32823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_id_id5.0.8308.933184,11223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_it_it5.0.8308.933191,79223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp5.0.8308.933207,66423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz5.0.8308.933228,14423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr5.0.8308.933195,88823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt5.0.8308.933189,23223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv5.0.8308.933189,74423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk5.0.8308.933234,28823-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_ms_my5.0.8308.933186,67223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_nb_no5.0.8308.933183,60023-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl5.0.8308.933189,74423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl5.0.8308.933192,30423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_pt_br5.0.8308.933189,74423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt5.0.8308.933190,25623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro5.0.8308.933191,79223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru5.0.8308.933235,31223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk5.0.8308.933190,76823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_sl_si5.0.8308.933187,69623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_sq_al5.0.8308.933190,76823-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs5.0.8308.933228,14423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs5.0.8308.933186,67223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_sv_se5.0.8308.933186,67223-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_th_th5.0.8308.933264,49623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr5.0.8308.933188,20823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua5.0.8308.933236,33623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz5.0.8308.933191,28023-wrz-201519:28Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn5.0.8308.933207,66423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn5.0.8308.933177,96823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw5.0.8308.933177,96823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_lwa_bin_preauth5.0.8308.933240,43223-wrz-201519:26Nie dotyczy
File_int_lwa_images_arrow_normalNie dotyczy70213-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_int_lwa_images_arrow_normal_rtlNie dotyczy71613-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_int_lwa_images_checked_normalNie dotyczy50,37413-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_int_lwa_images_doughboy_36x36Nie dotyczy42903-gru-201318:35Nie dotyczy
File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36Nie dotyczy1,35103-gru-201318:35Nie dotyczy
File_int_lwa_images_lyncwebapp_logoNie dotyczy6,57613-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_int_lwa_images_lync_logoNie dotyczy2,41213-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_int_lwa_images_nonhc_sprite1Nie dotyczy232,89706-cze-201404:12Nie dotyczy
File_int_lwa_images_sprite1Nie dotyczy232,89706-cze-201404:12Nie dotyczy
File_int_lwa_images_unchecked_normalNie dotyczy49,06813-Mar-201306:00Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginsNie dotyczy7,815,16806-cze-201501:00Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginseula_az_latn_azNie dotyczy141,68613-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginseula_be_byNie dotyczy147,77913-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginseula_fa_irNie dotyczy156,07113-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginseula_fil_phNie dotyczy138,54613-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginseula_hi_inNie dotyczy141,04813-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginseula_mk_mkNie dotyczy146,55313-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginseula_sq_alNie dotyczy141,00513-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uzNie dotyczy143,88013-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_plugins_32Nie dotyczy7,872,51206-cze-201503:29Nie dotyczy
File_int_lwa_plugins_64Nie dotyczy8,798,20806-cze-201503:28Nie dotyczy
File_int_lwa_plugins_macNie dotyczy9,957,99506-cze-201500:17Nie dotyczy
File_int_lwa_plugins_xpNie dotyczy5,025,79206-cze-201501:27Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_common_consolidatedNie dotyczy597,13323-wrz-201518:19Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidatedNie dotyczy2,194,36023-wrz-201518:22Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidatedNie dotyczy80,32520-lip-201518:11Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_preauth_consolidatedNie dotyczy338,45823-wrz-201518:21Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidatedNie dotyczy1,435,58823-wrz-201518:21Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidatedNie dotyczy1,113,88023-wrz-201518:23Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidatedNie dotyczy1,243,85223-wrz-201518:22Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidatedNie dotyczy2,287,63123-wrz-201518:24Nie dotyczy
File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidatedNie dotyczy618,55823-wrz-201518:24Nie dotyczy
File_int_lwa_styles_consolidated_ltrNie dotyczy153,47323-wrz-201518:24Nie dotyczy
File_int_lwa_styles_consolidated_rtlNie dotyczy153,53723-wrz-201518:24Nie dotyczy
File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1Nie dotyczy120,62306-cze-201404:12Nie dotyczy
File_int_lwa_styles_sprite1Nie dotyczy166,23406-cze-201404:12Nie dotyczy
File_int_lwa_webpages_lwaclientNie dotyczy16,20823-wrz-201517:47Nie dotyczy
File_int_lwa_webpages_qnacontainerframeNie dotyczy8,52104-cze-201401:31Nie dotyczy
File_int_lwa_webpages_toastNie dotyczy4,50413-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_lwa_web_configNie dotyczy2,45325-lis-201419:15Nie dotyczy
File_int_microsoft.RTC.internal.joinlauncher.dll5.0.8308.920903,46406-cze-201503:20x86
File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll5.0.8308.301299,68013-Mar-201310:31x86
File_int_myutilities.jsNie dotyczy12,85806-cze-201500:17Nie dotyczy
File_int_passiveauth.aspxNie dotyczy3,64131-maj-201307:05Nie dotyczy
File_int_passiveauth_web.configNie dotyczy3,74325-lis-201419:15Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.cssNie dotyczy2,33317-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.be_by.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.en_US.newloc.cssNie dotyczy2,19913-Mar-201305:58Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.fa_ir.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.fil_ph.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.cssNie dotyczy2,26517-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.cssNie dotyczy2,24917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.cssNie dotyczy2,53717-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.cssNie dotyczy2,33317-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.mk_mk.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.pl_PL.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.sq_al.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.cssNie dotyczy2,28917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.cssNie dotyczy2,19917-gru-201512:56Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.cssNie dotyczy2,42917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.cssNie dotyczy2,46917-gru-201512:55Nie dotyczy
File_int_reachclient.cssNie dotyczy13,53129-kwi-201507:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll5.0.8308.301284,83213-Mar-201310:17x86
File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp5.0.8308.30126,83213-Mar-201310:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr5.0.8308.30126,32013-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru5.0.8308.30127,85613-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se5.0.8308.30125,80813-Mar-201310:18Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn5.0.8308.30125,29613-Mar-201310:19Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw5.0.8308.30125,28013-Mar-201310:20Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapNie dotyczy816,18613-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapNie dotyczy1,675,60231-maj-201311:14Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_plugins_324.0.7577.43784,996,16831-maj-201306:50Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_plugins_644.0.7577.43785,012,56831-maj-201306:50Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_resources_reachclient_cssNie dotyczy13,53129-kwi-201507:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_client_scripts_utilities_jsNie dotyczy12,85806-cze-201500:17Nie dotyczy
File_int_reachweb_web.configNie dotyczy5,69125-lis-201419:11Nie dotyczy
File_int_savecontentpage_htmlNie dotyczy7,97513-Mar-201305:59Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa5.0.8308.55631,95215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_be_by5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg5.0.8308.55634,00815-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_ca_es5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_da_dk5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_de_de5.0.8308.55630,93615-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_el_gr5.0.8308.55635,54415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_en_us5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_es_es5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_et_ee5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_eu_es5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi5.0.8308.556ster.gamesnet:2888815-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr5.0.8308.55630,93615-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_gl_es5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_he_il5.0.8308.55631,44815-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_hi_in5.0.8308.55638,10415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_id_id5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_it_it5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp5.0.8308.55631,44815-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_ms_my5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_nb_no5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_pt_br5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro5.0.8308.55630,42415-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru5.0.8308.55634,00815-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_sl_si5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_sq_al5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.55632,98415-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_sv_se5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_th_th5.0.8308.55638,10415-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr5.0.8308.55629,40015-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua5.0.8308.55633,49615-wrz-201319:29Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz5.0.8308.55629,91215-wrz-201319:30Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn5.0.8308.55631,96015-wrz-201319:33Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn5.0.8308.556ster.gamesnet:2888815-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw5.0.8308.556ster.gamesnet:2888815-wrz-201319:32Nie dotyczy
File_int_uploadform_htmlNie dotyczy3,51004-cze-201401:31Nie dotyczy
File_int_utilities.jsNie dotyczy12,85806-cze-201500:17Nie dotyczy
File_int_web.configNie dotyczy3,23825-lis-201419:10Nie dotyczy
File_int_webcontainerframe_htmlNie dotyczy8,78904-cze-201401:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_dll5.0.8308.933302,89623-wrz-201519:27x86
File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-cze-201405:16x86
File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa5.0.8308.93342,80023-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_be_by5.0.8308.93343,81623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_de_de5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr5.0.8308.93345,87223-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_en_us5.0.8308.93339,20823-wrz-201519:23Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_es_es5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir5.0.8308.93343,82423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr5.0.8308.93340,24023-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_he_il5.0.8308.93341,77623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in5.0.8308.93348,94423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_id_id5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_it_it5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp5.0.8308.93341,26423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr5.0.8308.93340,24023-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt5.0.8308.93340,24023-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.93343,82423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_th_th5.0.8308.93348,94423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr5.0.8308.93339,21623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua5.0.8308.93344,33623-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz5.0.8308.93339,72823-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn5.0.8308.93341,26423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw5.0.8308.93338,70423-wrz-201519:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:24Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:33Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us5.0.8308.30121,73613-Mar-201310:29Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:35Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:25Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:33Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in5.0.8308.30121,73613-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:35Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:27Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:35Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:31Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:33Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th5.0.8308.30121,73613-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:35Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz5.0.8308.30121,24013-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:32Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw5.0.8308.30121,22413-Mar-201310:34Nie dotyczy
File_int_webscheduler_default.aspxNie dotyczy9,63929-kwi-201504:50Nie dotyczy
File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll5.0.8308.933356,14423-wrz-201519:30x86
File_int_webscheduler_handler_web.configNie dotyczy1,72125-lis-201419:10Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_common.jsNie dotyczy114,70406-cze-201501:30Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_jquery.jsNie dotyczy249,89920-lip-201516:16Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.jsNie dotyczy87517-gru-201509:08Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.jsNie dotyczy106417-gru-201509:08Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.jsNie dotyczy91317-gru-201509:08Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.jsNie dotyczy83417-gru-201509:08Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.jsNie dotyczy1,04517-gru-201509:08Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.jsNie dotyczy82017-gru-201509:08Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.jsNie dotyczy83417-gru-201509:08Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_utilities.jsNie dotyczy12,85806-cze-201500:17Nie dotyczy
File_int_webscheduler_scripts_webticketmanager.jsNie dotyczy75,99021-lis-201414:11Nie dotyczy
File_int_webscheduler_web.configNie dotyczy1,53925-lis-201419:04Nie dotyczy
File_int_webticketmanager.jsNie dotyczy75,99021-lis-201414:11Nie dotyczy
File_mcx_microsoft.RTC.mcx.mcxservice.dll5.0.8308.420924,33631-maj-201311:13x86
File_microsoft.RTC.internal.Autodiscover.dll5.0.8308.726312,45606-cze-201405:17x86
File_microsoft.RTC.mcx.mcxservice.dll5.0.8308.420924,33631-maj-201311:13x86
File_noauth_web.configNie dotyczy16303-kwi-201509:48Nie dotyczy
File_persistentchatextrm_handler_web_configNie dotyczy1,65725-lis-201419:18Nie dotyczy
File_persistentchatintrm_handler_web_configNie dotyczy1,65625-lis-201419:19Nie dotyczy
File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.RTC.rgs.Clients.dll5.0.8308.933130,86423-wrz-201519:25x86
File_rgs_clients_ext_web.configNie dotyczy5,12325-lis-201419:14Nie dotyczy
File_rgs_clients_int_bin_microsoft.RTC.rgs.Clients.dll5.0.8308.933130,86423-wrz-201519:25x86
File_rgs_clients_int_web.configNie dotyczy5,35325-lis-201419:14Nie dotyczy
File_rgs_config_web.configNie dotyczy2,28425-lis-201419:12Nie dotyczy
File_servercommon.ws.dll5.0.8308.420802,92831-maj-201311:07x86
File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-cze-201405:16x86
File_ucwa_ext_system.NET.http.Formatting.dll4.0.21112.0168,52017-gru-201509:11x86
File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.726386,63206-cze-201405:16x86
File_ucwa_int_microsoft.RTC.internal.ucwa.dll5.0.8308.9202,630,44006-cze-201503:19x86
File_ucwa_int_system.NET.http.Formatting.dll4.0.21112.0168,52017-gru-201509:11x86
File_ucwa_microsoft.RTC.internal.ucwa.dll5.0.8308.9202,630,44006-cze-201503:19x86
File_ucwa_virtualdir_web_ext.configNie dotyczy5,30425-lis-201419:19Nie dotyczy
File_ucwa_virtualdir_web_int.configNie dotyczy5,30925-lis-201419:19Nie dotyczy
File_webticket_web_ext.configNie dotyczy10,40925-lis-201419:05Nie dotyczy
File_webticket_web_int.configNie dotyczy10,63925-lis-201419:05Nie dotyczy
Int_error.aspx.az_latn_az.resxNie dotyczy6,57917-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.be_by.resxNie dotyczy6,69617-gru-201512:58Nie dotyczy
Int_error.aspx.bg_bg.resxNie dotyczy6,75917-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.de_de.resxNie dotyczy6,62717-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.eu_es.resxNie dotyczy6,61417-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.fa_ir.resxNie dotyczy6,70217-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.fil_ph.resxNie dotyczy6,61217-gru-201512:58Nie dotyczy
Int_error.aspx.id_id.resxNie dotyczy6,52417-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.ko_kr.resxNie dotyczy6,55717-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.lt_lt.resxNie dotyczy6,58417-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.mk_mk.resxNie dotyczy6,78417-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.ms_my.resxNie dotyczy6,53817-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.sq_al.resxNie dotyczy6,56217-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resxNie dotyczy6,72317-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_error.aspx.uz_latn_uz.resxNie dotyczy6,60517-gru-201512:58Nie dotyczy
Int_rgsclients.az_latn_az.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:58Nie dotyczy
Int_rgsclients.be_by.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_rgsclients.fa_ir.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_rgsclients.fil_ph.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:58Nie dotyczy
Int_rgsclients.mk_mk.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_rgsclients.sq_al.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_rgsclients.uz_latn_uz.resxNie dotyczy6,32817-gru-201512:58Nie dotyczy
Int_tab.aspx.az_latn_az.resxNie dotyczy8,05717-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_tab.aspx.be_by.resxNie dotyczy8,54017-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_tab.aspx.fa_ir.resxNie dotyczy8,59917-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_tab.aspx.fil_ph.resxNie dotyczy8,11217-gru-201512:58Nie dotyczy
Int_tab.aspx.ko_kr.resxNie dotyczy8,10517-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_tab.aspx.mk_mk.resxNie dotyczy8,55017-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_tab.aspx.sq_al.resxNie dotyczy8,01217-gru-201512:57Nie dotyczy
Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resxNie dotyczy8,03917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resourcesNie dotyczy13,35917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resourcesNie dotyczy11,50317-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resourcesNie dotyczy14,32717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resourcesNie dotyczy12,10717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resourcesNie dotyczy11,56017-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resourcesNie dotyczy14,66917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resourcesNie dotyczy11,77517-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resourcesNie dotyczy11,24917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resourcesNie dotyczy12,46217-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resourcesNie dotyczy18,10617-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resourcesNie dotyczy10,92717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resourcesNie dotyczy11,07917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resourcesNie dotyczy11,54217-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resourcesNie dotyczy12,92317-gru-201512:59Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resourcesNie dotyczy14,40617-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resourcesNie dotyczy11,92017-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resourcesNie dotyczy14,57317-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resourcesNie dotyczy11,45717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resourcesNie dotyczy11,61617-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resourcesNie dotyczy11,32717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resourcesNie dotyczy14,67517-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resourcesNie dotyczy11,22417-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resourcesNie dotyczy11,25617-gru-201512:59Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resourcesNie dotyczy14,92617-gru-201512:59Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resourcesNie dotyczy11,18417-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resourcesNie dotyczy10,56317-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatextrm_scripts_webticketmanager.jsNie dotyczy75,99021-lis-201414:11Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resourcesNie dotyczy13,35917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resourcesNie dotyczy11,50317-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resourcesNie dotyczy14,32717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resourcesNie dotyczy12,10717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resourcesNie dotyczy11,56017-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resourcesNie dotyczy14,66917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resourcesNie dotyczy11,77517-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resourcesNie dotyczy11,24917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resourcesNie dotyczy12,46217-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resourcesNie dotyczy18,10617-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resourcesNie dotyczy10,92717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resourcesNie dotyczy11,07917-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resourcesNie dotyczy11,54217-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resourcesNie dotyczy12,92317-gru-201512:59Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resourcesNie dotyczy14,40617-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resourcesNie dotyczy11,92017-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resourcesNie dotyczy14,57317-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resourcesNie dotyczy11,45717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resourcesNie dotyczy11,61617-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resourcesNie dotyczy11,32717-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resourcesNie dotyczy14,67517-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resourcesNie dotyczy11,22417-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resourcesNie dotyczy11,25617-gru-201512:59Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resourcesNie dotyczy14,92617-gru-201512:59Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resourcesNie dotyczy11,18417-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resourcesNie dotyczy10,56317-gru-201512:58Nie dotyczy
Persistentchatintrm_scripts_webticketmanager.jsNie dotyczy75,99021-lis-201414:11Nie dotyczy
Materiały referencyjne
Zobacz więcej informacji na temat standardowej terminologii używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Pobierz najnowszą aktualizację zbiorczą dla programu Lync Server 2013.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3126638 — ostatni przegląd: 01/07/2016 12:40:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • kbsurveynew kbfix atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3126638 KbMtpl
Opinia