INFO: Plik Readme programu Visual Studio .NET (część 1)

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL312779
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera część pierwszą pliku Readme programu Visual Studio .NET 2002. Część druga pliku Readme znajduje się w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316250 Visual Studio .NET Readme (Part 2)
Więcej informacji

Plik Readme programu Microsoft Visual Studio .NET

Ten dokument zawiera informacje z ostatniej chwili dotyczące instalowania programu Visual Studio .NET. Pod adresem:

http://support.microsoft.com/directory/content.asp?ID=FH;PL;vsnet&SD=GN&FR=0&LN=PL

dostępne są najbardziej aktualne informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej produktu.

1 Wprowadzenie

Jeśli użytkownik chce zapoznać się z treścią Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania po zainstalowaniu programu Visual Studio .NET, to jest ona dostępna w folderze Setup na dysku CD nr 1 lub na dysku DVD (plik EULA.txt).

1.1 Pokrewne dokumenty Readme

Oprócz tego pliku Readme dotyczącego programu Visual Studio .NET w skład produktu wchodzą także inne dokumenty Readme zawierające informacje dotyczące poszczególnych obszarów produktu. Na poniższej liście wymieniono nazwy pokrewnych dokumentów Readme oraz podano informacje o ich lokalizacji na dostarczonych nośnikach.

Tytuł dokumentu Nazwa pliku Lokalizacja
Microsoft Visual Studio .NET Windows Component Update Moreinfo.htm W katalogu Help na dysku CD Visual Studio .NET Windows Component Update lub w katalogu wcu\Help na dysku DVD
Microsoft Visual Studio .NET Setup Administrator Mode Readme adminreadme.htm W katalogu Setup na dysku CD nr 1 lub na dysku DVD produktu Visual Studio .NET
Zestaw .NET Framework SDK ND http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=501
Zestaw VSIP i VSA SDK Readme.htm W katalogu głównym dysku CD zestawu VSIP SDK
VSS 6.0c Readmess.htm W katalogu głównym na dysku CD produktu Visual SourceSafe 6.0c
Duwamish 7.0 - przykładowy program w języku Visual Basic readme.htm Lokalizacja domyślna: Litera dysku, na którym zainstalowany jest program Visual Studio .NET:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Enterprise Samples\Duwamish 7.0 VB
Duwamish 7.0 - przykładowy program w języku C# readme.htm Lokalizacja domyślna: Litera dysku, na którym zainstalowany jest program Visual Studio .NET:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Enterprise Samples\Duwamish 7.0 CS
Przykładowy program Fitch and Mather 7.0 ReadMe.html Lokalizacja domyślna: Litera dysku, na którym zainstalowany jest program Visual Studio .NET:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Enterprise Samples\FMStocks7
Application Center Test (ACT) ReadMe.htm Litera dysku, na którym zainstalowany jest program Visual Studio .NET:\Program Files\Microsoft ACT\
Student Tools README.HTM W katalogu głównym dysku CD Student Tools
Faculty Tools README.HTM W katalogu głównym dysku CD Faculty Tools

2 Wymagania systemowe

W poniższych tabelach podano wymagania obowiązujące dla poszczególnych opcji instalacji programu Visual Studio .NET. „UWAGI” zamieszczone pod tabelami odnoszą się do obu tabel.

Wymagania systemowe obowiązujące w wypadku instalowania wszystkich wersji programu Visual Studio .NET

Procesor Komputer PC z procesorem klasy Pentium II 450 MHz
(zalecany: procesor klasy Pentium III 600 MHz)
Pamięć RAM 1 Windows NT 4.0 Workstation - 64 MB, Windows NT 4.0 Server - 160 MB
(zalecane: 96 MB dla wersji Workstation, 192 MB dla wersji Server)
Windows 2000 Professional - 96 MB; Windows 2000 Server - 192 MB
(zalecane: 128 MB dla wersji Professional, 256 MB dla wersji Server)
Windows XP Professional - 160 MB
(zalecane: 192 MB)
Windows XP Home - 96 MB
(zalecane: 160 MB)
Dostępne miejsce na dysku twardym 2 600 MB na dysku systemowym, 3 GB na dysku instalacyjnym
System operacyjny 3,4 Windows 2000, Windows XP lub Windows NT 4.0
Stacja dysków CD-ROM lub DVD-ROM 5 Wymagana
Karta wideo 800 x 600, 256 kolorów (zalecana: High Color, 16 bitów)
Mysz Mysz Microsoft Mouse lub zgodne urządzenie wskazujące


Wymagania systemowe obowiązujące w wypadku instalowania poszczególnych języków

Procesor Komputer PC z procesorem klasy Pentium II 450 MHz
(zalecany: procesor klasy Pentium III 600 MHz)
Pamięć RAM 1 Windows NT 4.0 Workstation - 64 MB, Windows NT 4.0 Server - 160 MB
(zalecane: 96 MB dla wersji Workstation, 192 MB dla wersji Server)
Windows 2000 Professional - 96 MB; Windows 2000 Server - 192 MB
(zalecane: 128 MB dla wersji Professional, 256 MB dla wersji Server)
Windows XP Professional - 160 MB
(zalecane: 192 MB)
Windows XP Home - 96 MB
(zalecane: 160 MB)
Dostępne miejsce na dysku twardym 2 Visual C++ .NET - 600 MB na dysku systemowym, 2 GB na dysku instalacyjnym
Visual C# .NET, Visual Basic .NET - 600 MB na dysku systemowym; 1,5 GB na dysku instalacyjnym
System operacyjny 3, 4 Windows 2000, Windows XP lub Windows NT 4.0
Stacja dysków CD-ROM lub DVD-ROM 5 Wymagana
Karta wideo 800 x 600, 256 kolorów (zalecana: High Color, 16 bitów)
Mysz Mysz Microsoft Mouse lub zgodne urządzenie wskazujące

UWAGI:
 1. Wydajność nie została dostrojona pod kątem pracy w minimalnej konfiguracji systemu. Powiększenie pamięci RAM ponad wielkość zalecaną w konfiguracji systemu spowoduje poprawę wydajności, zwłaszcza podczas pracy z wieloma aplikacjami jednocześnie, pracy z dużymi projektami oraz prac projektowych na poziomie korporacyjnym.
 2. Po uruchomieniu instalatora programu Visual Studio .NET domyślną lokalizacją instalacji jest dysk systemowy, czyli ten, z którego uruchamiany jest system. Aplikację można jednak zainstalować na dowolnym dysku. Niezależnie od wybranej lokalizacji instalacji część plików jest zapisywana na dysku systemowym. Dlatego, niezależnie od lokalizacji instalacji, na dysku systemowy powinna być dostępna wymagana ilość wolnego miejsca, podana w powyższych tabelach. Ponadto na dysku, na którym aplikacja jest instalowana, powinno być dostępna dodatkowa ilość wolnego miejsca. Niestandardowe opcje mogą wymagać więcej lub mniej miejsca na dysku twardym.
 3. Systemy Windows 95, Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie i Windows ME nie są obsługiwanymi platformami do prac projektowych i programistycznych przy użyciu programu Visual Studio .NET. W środowiskach Windows 98 i Windows ME możliwe jest wdrażanie aplikacji i ich zdalne debugowanie.
 4. Nie jest obsługiwany system operacyjny Microsoft Windows 2000 Datacenter Server.
 5. W zależności od typu nośnika dostarczonego z produktem wymagana jest stacja dysków CD-ROM albo DVD-ROM.

2.1 Zgodność programów Visual Studio 6.0 i Visual Studio .NET

Programy Visual Studio .NET i Visual Studio 6.0 mogą być zainstalowane na tym samym komputerze i uruchamiane jednocześnie. Po zainstalowaniu dokumentacji programu Visual Studio .NET zapoznaj się z dokumentem „Upgrading Applications” (ms-help://MS.VSCC/MS.MSDNVS/vbcon/html/vboriUpgradingApplications.htm), aby uzyskać więcej informacji o zgodności i uaktualnianiu aplikacji.

3 Przygotowanie do instalacji programu Visual Studio .NET

Aby uzyskać najnowsze instrukcje dotyczące instalacji programu Visual Studio .NET, należy odwiedzić następującą witrynę w sieci Web:
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q312/7/79.asp.

 • Przed przystąpieniem do instalacji programu Visual Studio .NET należy sprawdzić, czy spełnione są wymagania systemowe, i wykonać poniższe instrukcje dotyczące przygotowania do instalacji programu Visual Studio .NET.
 • Jeśli używany jest program Microsoft Office XP Developer, należy zainstalować go przed zainstalowaniem zestawu .NET Framework SDK oraz produktu MSDN for Visual Studio .NET. W przeciwnym razie nie będzie dostępna Pomoc programu Office Developer.
 • Jeśli w używanym systemie operacyjnym aktywne są tureckie lub azerskie ustawienia regionalne, to przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z plikiem Readme zestawu .NET Framework SDK, dostępnym pod adresem:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=501.
  W wersji 1 produktu .NET Framework występują znane problemy z tureckimi i azerskimi ustawieniami regionalnymi.

3.1 Dezinstalacja wersji wstępnych programu Visual Studio .NET

OSTRZEŻENIE:Jeśli na komputerze zainstalowano wcześniej wersje wstępne produktu .NET Framework lub Visual Studio (wersje Release Candidate, Beta 2, Beta 1 lub PDC Technology Preview), należy wykonać następujące czynności w celu odinstalowania poprzednich wersji.

Aby odinstalować program Visual Studio .NET Beta 2 lub późniejsze wersje wstępne

 1. Z menu Start wybierz polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Panel sterowania.
 2. Wybierz apletDodaj/Usuń programy,a następnie przyciskZmień lub usuń programy.
 3. Jeśli na liście występuje programVisual Studio .NET, zaznacz go, a następnie kliknij przyciskZmień/Usuń. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku 7.
 4. Kliknij łącze 2,Visual Studio .NET.
 5. Kliknij opcjęUninstall Visual Studio .NET, aby rozpocząć dezinstalację.
 6. Po zakończeniu dezinstalacji programu Visual Studio .NET Beta 2 wróć do oknaDodaj/Usuń programy.
 7. Zaznacz programMicrosoft .NET Frameworki wybierz przyciskZmień/Usuń.
 8. OdpowiedzTak, aby rozpocząć usuwanie.
 9. Po usunięciu programu Microsoft .NET Framework wróć do pulpitu.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonęMój komputeri z menu skrótów wybierz polecenieZarządzaj.
 11. Rozwiń węzełAplikacje i usługi i zaznacz pozycję Usługi.
 12. Kliknjj dwukrotnie usługę.NET Framework Support Service.

  UWAGA:Jeśli usługi tej nie ma na liście, przejdź do kroku 14.
 13. Zmień ustawienie Typ uruchomienia na Wyłączony.
 14. Uruchom ponownie komputer.
Aby odinstalować program Visual Studio .NET 7.0 Beta 1

 1. Z menu Start wybierz polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Panel sterowania.
 2. Wybierz aplet Dodaj/Usuń programy, a następnie przycisk Zmień lub usuń programy.
 3. Zaznacz programVisual Studio .NET 7.0 Enterprisei wybierz przyciskZmień/Usuń.
 4. Kliknij łącze 2, Visual Studio .NET.
 5. Kliknij opcjęUninstall Visual Studio .NET 7.0 Enterprise, aby rozpocząć dezinstalację.
 6. Po zakończeniu dezinstalacji programu Visual Studio .NET 7.0 Beta 1 wróć do oknaDodaj/Usuń programy.
 7. Zaznacz program Microsoft .NET Framework SDK i wybierz przycisk Zmień/Usuń.
 8. Odpowiedz Tak, aby rozpocząć usuwanie.
Aby odinstalować program Visual Studio 7.0 PDC Technology Preview

 1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz następujące polecenie:

  msiexec.exe /x {33334F07-0C6B-11D3-A51D-00A0C9231BA1} NOVSUI=1
 3. Po pojawieniu się monitu odpowiedzTak, aby rozpocząć usuwanie programu Visual Studio .NET PDC Technology Preview.
 4. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz następujące polecenie:
  msiexec.exe /x {62EDCF3C-69F4-11D3-A521-00A0C9231BA1}
 5. Po pojawieniu się monitu odpowiedz Tak, aby rozpocząć usuwanie programu Pre-release Bootstrap for Visual Studio .NET PDC Technology Preview.
 6. Z menu Start wybierz polecenie Ustawienia, a następnie polecenie Panel sterowania.
 7. Wybierz aplet Dodaj/Usuń programy, a następnie przycisk Zmień lub usuń programy.
 8. Zaznacz program Microsoft NGWS SDK i wybierz przycisk Zmień/Usuń.
 9. Odpowiedz Tak, aby rozpocząć usuwanie.
 10. Usuń wszystkie pliki z folderuN:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help. Dzięki temu usunięta zostanie dokumentacja wersji PDC.

3.1.1 Dezinstalacja wdrożonych aplikacji

Jeśli za pomocą wersji wstępnej programu Visual Studio .NET utworzono aplikacje i wdrożono je przy użyciu modułu scalania infrastruktury .NET Framework udostępnionego przez funkcję wdrażania programu Visual Studio .NET, to przed zainstalowaniem programu Visual Studio .NET należy te aplikacje odinstalować.

Aby odinstalować wdrożone aplikacje, należy skorzystać z funkcjiDodaj/Usuń programy dostępnej w Panelu sterowania.

Jeśli wdrożone aplikacje nie zostaną odinstalowane, instalacja programu Visual Studio .NET nie rozpocznie się, dopóki nie zostaną odinstalowane wszystkie instancje programu .NET Framework.

3.2 Dezinstalacja programu Visual Studio Analyzer 6.0

Wersja programu Visual Studio Analyzer dostarczana z wersją Enterprise programu Visual Studio .NET nie jest zgodna z programem Visual Studio Analyzer 6.0.

W wypadku instalowania programu Visual Studio Analyzer dostarczonego z wersją Enterprise programu Visual Studio .NET na komputerze, na którym jest zainstalowany program Visual Studio Analyzer 6.0, należy odinstalować program Visual Studio Analyzer 6.0 przed zainstalowaniem programu Visual Studio .NET. Program Visual Studio Analyzer wchodzi w skład domyślnej instalacji wersji Enterprise programu Visual Studio .NET.

Jeśli omyłkowo na tym samym komputerze zainstalowano obie wersje, nie będzie możliwe zbieranie zdarzeń w programie Visual Studio Analyzer. Należy odinstalować jedną z wersji produktu i wykonać następujące instrukcje w celu naprawienia wersji, która pozostała zainstalowana.

Aby naprawić program Visual Studio Analyzer po odinstalowaniu programu Visual Studio Analyzer 6.0

 1. Dokonaj ponownego rozruchu komputera.
 2. Uruchom program RegisterAnalyzerv7.bat, który znajduje się w następującej lokalizacji:Katalog instalacyjny programu Visual Studio .NET\Common7\Tools\Analyzer.
Aby naprawić program Visual Studio Analyzer 6.0 po odinstalowaniu programu Visual Studio Analyzer
 1. Przed odinstalowaniem programu Visual Studio Analyzer skopiuj następujące pliki Z KATALOGUKatalog instalacyjny programu Visual Studio .NET\Common7\Tools\Analyzer DO KATALOGUKatalog instalacyjny programu Visual Studio 6.0\Common\Tools\VS-ENT98\Vanalyzr:
  • RegisterAnalyzerv6.bat
  • VSAReg.exe
 2. Po odinstalowaniu programu Visual Studio Analyzer uruchom program RegisterAnalyzerv6.bat, który znajduje się w następującej lokalizacji:Katalog instalacyjny programu Visual Studio 6.0\Common\Tools\VS-ENT98\Vanalyzr.

4 Instalowanie programu Visual Studio .NET

Aby zainstalować program Visual Studio .NET

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje, aby uniknąć dodatkowych rozruchów systemu w trakcie instalacji.
 2. Włóż do stacji dysk oznaczonyVisual Studio .NET CD1lub dyskDVD. Funkcja autouruchamiania uruchomi program Setup.exe. Jeśli autouruchamianie jest wyłączone, uruchom program Setup.exe z katalogu głównego instalacyjnego dysku CD lub DVD.

  Instalator skanuje dysk komputera w poszukiwaniu zainstalowanych składników. Jeśli skanowanie wykaże, że konieczne jest aktualizacja składnika w systemie, to w oknie dialogowym instalatora dostępna będzie opcjaStep 1: Install Windows Component Update. Wybierz opcjęStep 1, aby zaktualizować składniki systemu. Jeśli aktualizacja składników systemu nie jest wymagana, opcja ta nie będzie dostępna. Po zaktualizowaniu składników systemu w oknie dialogowym Installationuaktywniona zostanie opcjaStep 2: Install Visual Studio .NET. Wybierz opcjęStep 2, aby zainstalować program Visual Studio .NET.

  UWAGA:Jeśli w czasie, gdy działa instalator, uruchomiony jest program antywirusowy, taki jak Norton AntiVirus 2001, mogą być wyświetlane ostrzeżenia, ponieważ instalator uruchamia skrypty uzyskujące dostęp do obiektu systemu plików. Uruchomienie tych skryptów jest bezpieczne.

  Aby zarejestrować program Visual Studio .NETOdwiedź witrynę internetową rejestracji programu Visual Studio .NET pod adresem:
  http://msdn.microsoft.com/vstudio/register/vsnet/.

4.1 Usprawnianie instalacji za pośrednictwem sieci

Następujące procedury ilustrują sposób przygotowania programu Visual Studio .NET do instalacji z udziału sieciowego.

Aby udostępnić pliki instalacyjne z dysków CD

 1. Utwórz katalog (na przykładVS7)na najwyższym poziomie struktury folderów na serwerze.
 2. Utwórz folder o nazwieWCUwewnątrz folderu znajdującego się na najwyższym poziomie (na przykładVS7\WCU).
 3. Skopiuj zawartość dysku CD oznaczonegoVisual Studio .NET Windows Component Updatedo folderu o nazwieWCU.
 4. Utwórz folder o nazwieVSwewnątrz folderu znajdującego się na najwyższym poziomie.
 5. Skopiuj zawartość pozostałych dysków CD produktuVisual Studio .NETdo folderuVS7\VS (wybierz opcjęzastępowania istniejących plików).

  UWAGA:Opcjonalnie można także skopiować do osobnych folderów zawartość dysków CD innych programów, na przykład SourceSafe, Visio itd., aby umożliwić instalowanie ich za pośrednictwem sieci.
 6. Otwórz programsetup.iniw folderzeVS, korzystając z edytora tekstów, na przykład Notatnika.
 7. W sekcji [Baseline] zmień wiersz rozpoczynający się od słowa „DIR=” naDIR=..\WCU.Na przykład:

  [Baseline]
  DIR=..\WCU
  FileName=setup.exe
 8. Zapisz zmiany i zamknij plik.

  Wykonanie tego kroku powoduje, że w trakcie instalacji nie będą pojawiały się żądania wymiany dysków, a instalator będzie dysponował informacją o poprawnej ścieżce do zawartości dysku Windows Component Update.
 9. Udostępnij w sieci folderVS7i określ odpowiednie ustawienia zabezpieczeń. Ścieżka instalatora programu Visual Studio .NET w sieci ma teraz następującą postać:

  \\nazwa serwera\VS7\VS\setup.exe

  UWAGA:Działanie instalatora zakończy się niepowodzeniem, jeśli długość jakiejkolwiek kombinacji ścieżki i nazwy pliku przekroczy 260 znaków. Maksymalna długość ścieżki w programie Visual Studio wynosi 221 znaków; w związku z tym pliki należy skopiować do ścieżki zawierającej mniej niż 70 znaków. Jeśli utworzony został udział sieciowy dla obrazu sieciowego, ścieżka UNC głównej lokalizacji instalacji powinna zawierać mniej niż 39 znaków.
Aby udostępnić pliki instalacyjne z dysku DVD

 1. Skopiuj zawartość dysku DVD do folderu o nazwieVS7, utworzonego na najwyższym poziomie struktury folderów.

  UWAGA: Opcjonalnie można także skopiować zawartość dysków CD innych programów, na przykład SourceSafe, Visio itd., aby umożliwić instalowanie ich za pośrednictwem sieci.
 2. Udostępnij w sieci folder VS7 i określ odpowiednie ustawienia zabezpieczeń. Ścieżka instalatora programu Visual Studio .NET w sieci ma teraz następującą postać:

  \\nazwa serwera\VS7\setup.exe

  UWAGA: Działanie instalatora zakończy się niepowodzeniem jeśli długość jakiejkolwiek kombinacji ścieżki i nazwy pliku przekroczy 260 znaków. Maksymalna długość ścieżki w programie Visual Studio wynosi 221 znaków; w związku z tym pliki należy skopiować do ścieżki zawierającej mniej niż 70 znaków. Jeśli utworzony został udział sieciowy dla obrazu sieciowego, ścieżka UNC głównej lokalizacji instalacji powinna zawierać mniej niż 39 znaków.Przykłady:

  Nieprawidłowo
  \\products\corporate\licenses\DeveloperTools\Visual Studio\Visual Studio .NET\NetSetup

  Prawidłowo
  \\products\DeveloperTools\Visual Studio .NET\NetSetup

4.2 Konfigurowanie zdalnego serwera sieci Web dla projektów ASP.NET

Aby w programie Visual Studio .NET możliwa była praca z aplikacjami sieci Web, komputer dewelopera i serwer sieci Web musi być odpowiednio skonfigurowany.

Wymagania

Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące systemu operacyjnego obowiązujące przy pracy z formularzami Web Forms i usługami XML Web Services w programie Visual Studio .NET:
 • Serwer sieci Web musi działać pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000, Windows XP lub Windows .NET Server. Nie są obsługiwane komputery z systemami Windows 95, Windows 98, Windows ME lub Windows NT 4.0.
 • Zaleca się, aby serwer sieci Web był zainstalowany na komputerze z systemem plików NTFS. Wprawdzie program Visual Studio .NET obsługuje systemy plików FAT i FAT32, jednak są one mniej bezpieczne niż system NTFS.
 • Na serwerze sieci Web muszą być uruchomione Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 5.0 lub 6.0. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz plik Setup\WebServer.htm na dysku CD oznaczonym Visual Studio .NET CD1 lub na dysku DVD.
Konfigurowanie komputera, na którym uruchomiony jest serwer

Jeśli prace deweloperskie realizowane są na jednym komputerze, na którym zainstalowany jest program Visual Studio .NET, zaś aplikacje sieci Web mają być wdrożone na zdalnym serwerze sieci Web, to należy odpowiednio skonfigurować komputer, na którym uruchomiony jest serwer. Wymaga to zainstalowania niektórych składników programu Visual Studio .NET na tym komputerze.

UWAGA:Jeśli komputer dewelopera jest jednocześnie używany jako serwer sieci Web, wykonywanie tej procedury nie jest konieczne; po zainstalowaniu programu Visual Studio .NET komputer dewelopera będzie prawidłowo skonfigurowany.

Aby skonfigurować osobny komputer z serwerem sieci Web na potrzeby programu Visual Studio .NET
 1. Uruchom instalatora programu Visual Studio .NET na komputerze z serwerem sieci Web i wykonaj krok 1. (opcja Step 1), aby zainstalować aktualizację składników systemu Windows. Spowoduje to zainstalowanie składnika .NET Framework na komputerze pełniącym rolę serwera. Po zakończeniu kroku 1. następuje powrót do kroku 2. instalacji programu Visual Studio .NET.
 2. Uruchom krok 2. procesu instalacji. W lewym okienku oknaSetup dostępnych jest szereg opcji instalacji. Wykonaj następujące czynności:
  1. Wyczyść pola wyboru wszystkich opcji z wyjątkiemServer Components.
  2. Rozwiń węzełServer Componentsi zaznacz pozycjęWeb Development and Remote Debugger.
  3. Kliknij przyciskInstall Now, aby rozpocząć instalację.
 3. Sprawdź, czy skonfigurowane są rozszerzenia serwera FrontPage. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz plik Setup\WebServer.htm na dysku CD oznaczonymVisual Studio .NET CD1lub na dyskuDVD.
 4. Użytkowników, którzy będą tworzyć projekty dla sieci Web, dodaj do grupy o nazwie VS Developers.
Ważne informacje na temat debugowania

Aby debugować aplikację działającą w środowisku programu aspnet_wp.exe, użytkownik musi być Administratorem, należeć do grupy Administratorzy lub zmodyfikować plik machine.config programu aspnet_wp.exe, tak aby program ten działał w ramach konta użytkownika. Aby debugować aplikację działającą w środowisku programu inteinfo.exe, użytkownik musi być Administratorem lub należeć do grupy Administratorzy na komputerze, na którym uruchomiony jest program intetinfo.exe. Wymóg ten wynika z faktu, że aplikacje ASP.NET działają w środowisku programu inetinfo.exe (proces usług IIS) lub jako proces roboczy aspnet_wp.exe, w zależności od ustawień zabezpieczeń. Proces aspnet_wp.exe domyślnie działa jako proces systemowy (SYSTEM).

4.3 Instalowanie aparatu SQL Server Desktop Engine (MSDE)

Jeśli podczas instalacji wybrano składnikSQL Server Desktop Engine, to na komputerze zostaną zainstalowane wszystkie pliki niezbędne do zainstalowania aparatu SQL Server Desktop Engine (MSDE). Poniższa procedura pokazuje, w jaki sposób należy skonfigurować i zainstalować aparat MSDE.

PRZESTROGA:Jeśli planowane jest zainstalowanie programu Application Center 2000, należy go zainstalować przed zainstalowaniem aparatu MSDE.

Aby określić nazwę instancji aparatu MSDE

UWAGA:Kroki te można pominąć i zaakceptować domyślną nazwę instancji, VSdotNET.
 1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenieC:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\FrameworkSDK\Samples\Setup\msdei kliknij przyciskOK.
 3. Kliknij dwukrotnie plik o nazwiesetup.ini, aby edytować go w programie Notatnik.
 4. Zastąp nazwęVSdotNETw wierszuINSTANCENAME=VSdotNETnową nazwą instancji.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz i zakończ pracę programu Notatnik.
Aby zainstalować aparat MSDE

 1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenieC:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Setup\MSDE\i kliknij przyciskOK.
 3. Kliknij dwukrotnie plik o nazwie setup.exe.

  Poczekaj na zakończenie instalacji aparatu MSDE. Instalacja będzie zakończona, gdy z ekranu zniknie okno dialogowe Instalatora Windows.

  UWAGA:Jeśli w trakcie instalacji wyświetlony zostanie komunikat „Setup failed to configure the server”, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  309398 PRB: SQL Server 2000 Installation Fails with 'SSL Security error :ConnectionOpen (SECDoClientHandshake())' Error Message
Aby uruchomić usługę SQL (MSDE)
 1. Z menu Start wybierz polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenieNET START MSSQL$VSdotNETi kliknij przyciskOK.

  UWAGA:Jeśli aparat MSDE został zainstalowany z inną nazwą instancji, należy w powyższym poleceniu zastąpić nazwę „VSdotNET” nową nazwą instancji.

4.4 Instalowanie zdalnego debuggera

Jeśli planowane jest debugowanie procesów na zdalnym komputerze, należy zainstalować zdalny debugger. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz plik RemoteComponents.htm w katalogu głównym dysku CD oznaczonegoVisual Studio .NET CD1lub dyskuDVD.

4.5 Instalowanie symboli dodatku SP2 do systemu Windows 2000

Na nośniku instalacyjnym programu Visual Studio .NET zamieszczono symbole dodatku SP2 do systemu Windows 2000. Mogą one być używane przez administratorów systemu i innych użytkowników zaawansowanych do diagnozowania awarii aplikacji i komputera. Pliki te są przeznaczone tylko dla użytkowników systemu Windows 2000.

Aby zainstalować symbole dodatku SP2 dla systemu Windows 2000

UWAGA:Przed zainstalowaniem symboli należy wykonać krok instalatora Windows Component Update. Jeśli instalator symboli zostanie uruchomiony przed zaktualizowaniem składników systemu poprzez wykonanie kroku Windows Component Update, symbole nie zostaną zainstalowane.
 1. Włóż do stacji dysk CD oznaczonyWindows Component Update.

  lub

  Włóż do stacji dysk DVD produktuVisual Studio .NETi otwórz folderWCU.
 2. Otwórz folderWin2kSP2\Symbols\.
 3. Kliknij dwukrotnie pliksp2sym.exei wyodrębnij pliki do folderu lokalnego.
 4. Otwórz następujący folder:folder lokalny wybrany w kroku 3\Support\Debug.
 5. Otwórz plikDBG_SP.htmi kliknij łączeInstall Service Pack 2 Symbols.

4.6 Dezinstalacja programu Visual Studio .NET

Aby odinstalować program Visual Studio .NET, należy użyć narzędziaDodaj/Usuń programydostępnego w Panelu sterowania.

Dezinstalacja aktualizacji składników systemu Windows

Dezinstalacja programu Visual Studio .NET nie powoduje odinstalowania składników zainstalowanych w ramach kroku Windows Component Update. W wypadku składników udostępniających odrębną procedurę dezinstalacji, należy użyć apletuDodaj/Usuń programydostępnego wPanelu sterowania.

Dezinstalacja systemowych dodatków Service Pack

Jeśli przed zainstalowaniem programu Visual Studio .NET nie był zainstalowany dodatek Service Pack 6a dla systemu Windows NT 4.0 lub dodatek SP2 dla systemu Windows 2000 i ma być zachowana możliwość odinstalowania dodatku serwisowego, należy przed zainstalowaniem programu Visual Studio .NET ręcznie zainstalować dodatek Service Pack i uaktywnić opcję wykonania kopii zapasowej plików niezbędnych do dezinstalacji. W ramach aktualizacji składników systemu program Visual Studio .NET instaluje odpowiednie dodatki Service Pack, jednak instalator programu Visual Studio .NET nie tworzy katalogu dezinstalacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 312779 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:11:08 — zmiana: 5.0

Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbide kbinfo kbsetup KB312779
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)