Money 2002: Nie można wyświetlić raportu o przepływie środków pieniężnych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL312814
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas uruchamiania programu Money może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
This operation cannot be performed.
Ponadto mogą występować następujące problemy:
 • Podczas korzystania z rejestru kont dla określonego konta w prawej dolnej sekcji strony,Cash flow, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Money is unable to process your data because the amounts are too large to display.
 • Po kliknięciu przyciskuCash Flowna pasku narzędzi Money lub poleceniaCash Flow Revieww menuAccounts & Billsnic się nie dzieje. Oczekiwana stronaForecast your cash flownie jest wyświetlana.
Przyczyna
To zachowanie może wystąpić, jeśli jeden lub kilka zaplanowanych wpisów rachunkowych uległo uszkodzeniu.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1

 1. Uruchom program Money.
 2. W menuToolskliknij polecenieOptions, a następnie kliknij kartęPlanner.
 3. W obszarzeDebt Reduction Plannerkliknij przyciskReset Debt Plan.

  UWAGA: Po zresetowaniu planu należności wszystkie konta są przenoszone poza plan i wszelkie okresowe płatności należności, które skonfigurowano, są ustawiane na $0.00.
 4. Kliknij przyciskYesw odpowiedzi na pytanieAre you sure you want to clear all the information and permanently delete your Debt Plan?, a następnie kliknij przyciskOK.
 5. Zamknij program Money, a następnie uruchom go ponownie.

Metoda 2

 1. Uruchom program Money.
 2. W menuPlannerkliknij polecenieDebt Reduction Planner, a następnie kliknij przyciskNextna stronieInclude debt accounts in your plan.
 3. Na stronieDefine your payment plankliknij przyciskNext, a następnie kliknij przyciskNextna stronieView your Debt Plan.
 4. Na stronieTake action and reduce your debtupewnij się, że wszystkie pola wyboru obok elementów wyświetlanych w obszarzeSchedule your paymentssą zaznaczone. Jeśli nie są, zaznacz każde niezaznaczone pole wyboru, a następnie kliknij przyciskFinish.
 5. Zamknij program Money, a następnie uruchom go ponownie.
 6. Kliknij przyciskCash Flow, aby sprawdzić, czy możesz używać funkcji przepływu środków pieniężnych.

  Jeśli ta procedura rozwiązuje problem i możesz używać funkcji przepływu środków pieniężnych, nie musisz wykonywać pozostałych kroków opisanych w tym artykule. Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do kroku 7.
 7. W menu Planner kliknij polecenie Debt Reduction Planner, a następnie na stronie Include debt accounts in your plane kliknij przycisk Next.
 8. Na stronieDefine your payment plankliknij przycisk Next, a następnie na stronieView your Debt Plankliknij przycisk Next.
 9. Na stronieTake action and reduce your debtprzejrzyj elementy wyświetlane w obszarzeSchedule your payments.

  Jeśli jakiekolwiek pola wyboru obok elementów są wyczyszczone, zanotuj te elementy, a następnie kliknij przyciskBills & Deposits.
 10. Na liście zaplanowanych rachunków i depozytów kliknij po kolei prawym przyciskiem myszy każdy element zanotowany w kroku 9, a następnie kliknij polecenie Delete w wyświetlonym menu skrótów.
 11. Zamknij program Money, a następnie uruchom go ponownie.
 12. W menuPlannerkliknij polecenieDebt Reduction Planner, a następnie kliknij przyciskNextna stronieInclude debt accounts in your plane.
 13. Na stronieDefine your payment plankliknij przyciskNext, a następnie na stronieView your Debt Plankliknij przycisk Next.
 14. Na stronieTake action and reduce your debtzaznacz wszystkie pola wyboru obok elementów wyświetlanych w obszarzeSchedule your payments, a następnie kliknij przycisk Finish.
 15. Kliknij przyciskCash Flow, aby użyć funkcji przepływu środków pieniężnych.

Metoda 3

 1. Zresetuj funkcję Debt Planner.
  1. Uruchom program Money.
  2. W menu Tools kliknij polecenie Options.
  3. W oknie dialogowym Options kliknij kartę Planner.
  4. Kliknij przycisk Reset Debt Plan.

   Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Yes.
  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Options.
 2. Utwórz nowy budżet.
  1. W menu Planner kliknij polecenie Budget Planner.
  2. Kliknij przycisk Create New Budget.

   Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Yes.
 3. Uruchom narzędzie Salvage dla pliku danych programu Money.
  1. Zamknij program Money.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  3. Jeśli plik, który chcesz naprawić jest ostatnio używanym plikiem w programie Money, wpisz"C:\Program Files\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -sw polu Otwórz.

   UWAGA: Jeśli program Money zainstalowano w lokalizacji innej niż domyślna, wpisz odpowiednią ścieżkę do pliku wykonywalnego. Pamiętaj, żeby ująć ją w cudzysłów jak powyżej.
  4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć i naprawić określony plik.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o programie Microsoft Money, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 312814 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:11:11 — zmiana: 1.0

Microsoft Money 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbimu kbprb KB312814
Opinia