TLS 1.2 obsługę programu Microsoft SQL Server

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3135244
Wprowadzenie
Ten artykuł zawiera informacje dotyczące aktualizacji, których firma Microsoft udostępnia umożliwiający obsługę TLS 1.2 2016 serwera SQL, program SQL Server 2008, programu SQL Server 2008 R2, programu SQL Server 2012 i 2014 serwera SQL. Ten artykuł zawiera również listę dostawców obsługiwanych klientów.

Kilka znanych usterek zostały zgłoszone przed SSL i starsze wersje systemu zabezpieczeń TLS (Transport Layer). Firma Microsoft zaleca uaktualnienie do wersji 1.2 TLS komunikacji zabezpieczonej.

Ważne Żaden ze znanych luk zostały zgłoszone do wykonania TDS firmy Microsoft. Jest to protokół komunikacji, który jest używany między klientami programu SQL Server i aparat bazy danych programu SQL Server.

Microsoft Schannel wersji protokołu TLS 1.0 (pod względem znanych usterek, które zostały zgłoszone firmie Microsoft w dniu publikacji niniejszego artykułu) jest sumowany w Schannel implementacji protokołu TLS 1.0 w aktualizacji stanu zabezpieczeń systemu Windows: 24 listopada 2015 roku..
Jak sprawdzić, czy ta aktualizacja jest wymagana
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby ustalić, czy bieżącą wersję programu SQL Server ma już obsługę TLS 1.2 lub czy musisz pobrać aktualizację, aby umożliwić obsługę TLS 1.2. Użyj łącza pobierania w tabeli uzyskiwania aktualizacji serwera, które mają zastosowanie w danym środowisku.

Uwaga Kompilacje, które są później niż te wymienione w tej tabeli obsługują także TLS 1.2.

Wydanie programu SQL ServerPierwszej kompilacji, który obsługuje TLS 1.2 Link do pobrania dla starszych kompilacjachDodatkowe informacje
SQL Server 2014 z dodatkiem SP112.0.4439.15 aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server 2014 z dodatkiem SP1KB 3052404 POPRAWKA: Nie można używać wersji protokołu Transport Layer Security 1.2 nawiązywania połączenia na serwerze, na którym jest uruchomiony program SQL Server 2014 lub programu SQL Server 2012
SQL Server 2014 SP1 GDR12.0.4219.0Aktualizacja programu SQL Server 2014 SP1 GDR TLS 1.2
SQL Server 2014 RTM12.0.2564.0

12 aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server 2014KB 3052404 POPRAWKA: Nie można używać wersji protokołu Transport Layer Security 1.2 nawiązywania połączenia na serwerze, na którym jest uruchomiony program SQL Server 2014 lub programu SQL Server 2012
SQL Server 2014 RTM (GDR)12.0.2271.0Aktualizacja programu SQL Server 2014 RTM GDR TLS 1.2
SQL Server 2012 z dodatkiem SP3 (GDR)11.0.6216.27Aktualizacja programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP3 GDR TLS 1.2
Dodatek SP3 dla programu SQL Server 201211.0.6518.0Zbiorcza aktualizacja 1 dla dodatku SP3 dla programu SQL Server 2012KB 3052404 POPRAWKA: Nie można używać wersji protokołu Transport Layer Security 1.2 nawiązywania połączenia na serwerze, na którym jest uruchomiony program SQL Server 2014 lub programu SQL Server 2012
SQL Server 2012 z dodatkiem SP2 (GDR)11.0.5352.0Aktualizacja programu SQL Server 2012 SP2 GDR TLS 1.2
SQL Server 2012 SP211.0.5644.210 aktualizację zbiorczą dla programu SQL Server 2012 z dodatkiem SP2KB 3052404 POPRAWKA: Nie można używać wersji protokołu Transport Layer Security 1.2 nawiązywania połączenia na serwerze, na którym jest uruchomiony program SQL Server 2014 lub programu SQL Server 2012
Dodatek SP3 dla programu SQL Server 2008 R210.50.6542.0Aktualizacja programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP3 TLS 1.2
SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2 GDR (tylko IA-64)10.50.4047.0Aktualizacja programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2 GDR (IA-64) TLS 1.2
SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2 (tylko IA-64)10.50.4344.0Aktualizacja programu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2 (IA-64) TLS 1.2
SQL Server 2008 z dodatkiem SP410.0.6547.0Aktualizacja programu SQL Server 2008 z dodatkiem SP4 TLS 1.2
SQL Server 2008 z dodatkiem SP3 GDR (tylko IA-64)10.0.5545.0Aktualizacja programu SQL Server 2008 z dodatkiem SP3 GDR (IA-64) TLS 1.2
SQL Server 2008 z dodatkiem SP3 (tylko IA-64)10.0.5896.0Aktualizacja programu SQL Server 2008 z dodatkiem SP3 (IA-64) TLS 1.2


Pobieranie składnika klienta

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby pobrać składniki klienta i aktualizacje sterowników, które mają zastosowanie w danym środowisku.

/ Driver składnika klientaAktualizacja z obsługą TLS 1.2
ADO.NET - SqlClient (.NET Framework 4.5.2, 4.5.1, 4.5)Pakiet zbiorczy poprawek 3099842 dla.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 i 4.5 w Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1

Pakiet zbiorczy poprawek 3099844 dla.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 i 4.5 w systemie Windows 8 i Windows Server 2012

Pakiet zbiorczy poprawek 3099845.NET Framework 4.5.2 i.NET Framework 4.5.1 w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 / Windows Vista i Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008
ADO.NET - SqlClient (.NET Framework 4.0)Pakiet zbiorczy poprawek 3106994 dla programu.NET Framework 4.0 w systemie Windows

ADO.NET - SqlClient (.NET Framework 3.5/.NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2)Pakiet zbiorczy poprawek 3106991 dla programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows 7 z dodatkiem SP1

Pakiet zbiorczy poprawek 3106992.NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2012 i Windows 8

Pakiet zbiorczy poprawek 3106993 dla programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 w systemie Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1

Program SQL Server Native Client (dla programu SQL Server 2008 R2)Program SQL Server Native Client (x86 i x64)
Program SQL Server Native Client (dla programu SQL Server 2008 R2)SQL Server 2008 R2 Native Client (IA-64)
Program SQL Server Native Client (dla programu SQL Server 2008)SQL Server 2008 Native Client (x86 i x64)
Program SQL Server Native Client (dla programu SQL Server 2008)SQL Server 2008 Native Client (IA-64)
Program SQL Server Native Client (dla programu SQL Server 2012 i programu SQL Server 2014)Microsoft SQL Server 2012 Native Client - QFE
Sterownik Microsoft ODBC dla programu SQL Server 11 sterownik Microsoft ODBC dla programu SQL Server — Windows
JDBC W WERSJI 6.0Sterowniki Microsoft JDBC (Podgląd) w wersji 6.0, 4.2, 4.1 i 4.0 dla programu SQL Server
JDBC 4.1 i JDBC 4.2Sterowniki Microsoft JDBC (Podgląd) w wersji 6.0, 4.2, 4.1 i 4.0 dla programu SQL Server
Dodatkowe poprawki potrzebne dla SQL Server do używania TLS 1.2
Należy zainstalować następujące poprawki zbiorcze .NET Aby włączyć funkcje programu SQL Server, takich jak obsługa poczty bazy danych i niektórych składników SSIS, które używają punktów końcowych .NET, które wymagają TLS 1.2 jak zadania usługi sieci Web za pomocą protokołu TLS 1.2.

System operacyjny.NET Framework w wersjiAktualizacje z obsługą TLS 1.2
System Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows 2008 R2 Service Pack 13.5.1Obsługa protokołu TLS v1.2 zawarte w.NET Framework 3.5.1 w wersji
RTM systemu Windows 8, Windows 2012 RTM3.5Obsługa protokołu TLS v1.2 zawarte w.NET Framework w wersji 3.5
Windows 8.1, Windows 2012 R2 z dodatkiem SP13.5 Z DODATKIEM SP1Obsługa protokołu TLS v1.2 zawarte w.NET Framework w wersji 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

Często zadawane pytania
Są obsługiwane w programie SQL Server 2016 protokołu SSL 3.0 i TLS 1.1?

Tak. SQL Server 2016versions składnikiem TLS 1.0 do obsługi TLS 1.2. Musisz wyłączyć protokół TLS 1.0, 1.1 i protokołu SSL 3.0, jeśli chcesz używać tylko TLS 1.2 do komunikacji klient serwer.

TDS dotyczy znanych luk w zabezpieczeniach?

Żaden ze znanych luk zostały zgłoszone do wykonania TDS firmy Microsoft. Ponieważ kilka organizacji egzekwowania norm wymagają użycia TLS 1.2 dla kanałów szyfrowaną komunikację, firma Microsoft udostępnia obsługę TLS 1.2 powszechne podstawowej instalacji programu SQL Server.

Jak będzie aktualizacje TLS 1.2 rozpowszechniać wśród klientów?

Ten artykuł zawiera łącza pobierania odpowiednich aktualizacji serwera i klienta, które obsługują TLS 1.2.

SQL Server 2005 będzie obsługiwane w TLS 1.2?

Wsparcie TLS 1.2 jest dostępne tylko dla programu SQL Server 2008 i nowsze wersje.

Są klienci, którzy nie korzystają z protokołu SSL/TLS, których dotyczy problem, jeśli protokół SSL 3.0 i TLS 1.0 są wyłączone na tym serwerze?

Tak. SQL Server szyfruje nazwy użytkownika i hasła podczas logowania, nawet jeśli nie jest używany bezpieczny kanał komunikacyjny. Ta aktualizacja jest wymagana dla wszystkich wystąpień programu SQL Server nie używających bezpiecznej komunikacji i mają inne protokoły z wyjątkiem TLS 1.2 wyłączona na serwerze.

Które wersje systemu Windows Server obsługuje TLS 1.2?

Windows Server 2008 R2 i nowsze wersje obsługują TLS 1.2.

Co to jest ustawienie rejestru poprawną, aby włączyć protokół TLS 1.2 komunikacji serwera SQL?

Poprawne ustawienia są następujące:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client] "DisabledByDefault"=dword:00000000 "Enabled"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server] "DisabledByDefault"=dword:00000000 "Enabled"=dword:00000001 
Te ustawienia są wymagane zarówno dla serwera i komputerów klienckich. Ustawienia DisabledByDefault i włączone są wymagane do utworzenia na system Windows 7 klienci i serwery systemu Windows Server 2008 R2. W systemie Windows 8 i nowszych wersjach systemów operacyjnych klienta lub serwera Windows Server 2012 i nowszych wersjach systemów operacyjnych serwerów TLS 1.2 już powinna być włączona. Jeśli w przypadku wdrażania zasad wdrażania dla rejestru systemu Windows, które muszą być niezależne od wersji systemu operacyjnego, zalecamy dodawania kluczy rejestru wymienionych do zasad.

Które sterowniki klienta obsługuje TLS 1.2 do komunikacji z aparatem bazy danych SQL Server?

Z Tabela "Pobieranie składnika klienta" Wyświetla listę obsługiwanych klientów.
Znane problemy
Problem 1

SQL Server Management Studio (SSMS), serwer raportów i Menedżer raportów nie podłączaj do aparatu bazy danych po zastosowaniu poprawki dla programu SQL Server 2008, 2008 R2, 2012 lub 2014. Serwer raportów i Menedżer raportów zakończyć się niepowodzeniem i zwracają następujący komunikat o błędzie:

Serwer raportów nie może otworzyć połączenia z bazą danych serwera raportów. Połączenie z bazą danych jest wymagane dla wszystkich żądań i przetwarzanie. (rsReportServerDatabaseUnavailable)

Ten problem występuje, ponieważ SSMS, Menedżer raportów i Reporting Services Menedżer konfiguracji Użyj ADO.NET i ADO.NET obsługi TLS 1.2 jest dostępne tylko w 4.6.NET Framework. W starszych wersjach systemu.NET Framework należy zastosować aktualizację systemu Windows, tak aby ADO.NET może obsługiwać komunikacji TLS 1.2 dla klienta. Aktualizacje systemu Windows, które umożliwiają obsługę TLS 1.2 w starszych wersjach systemu .NET framework są wymienione w tabeli w sekcji "Jak się dowiedzieć, czy ta aktualizacja jest wymagana".

Problem 2

Menedżer konfiguracji usług Reporting zgłasza następujący komunikat o błędzie, nawet po dostawcy klienta zostały zaktualizowane do wersji obsługującej TLS 1.2:

Nie można nawiązać połączenia z serwerem: pomyślnie ustanowione połączenie z serwerem, ale wystąpił błąd podczas uzgadniania przed logowaniem.

Komunikat o błędzie

Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie utworzyć następujący klucz rejestru w systemie obsługującym Menedżer konfiguracji usług Reporting Services:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client : "Enabled"=dword:00000001

Problem 3

Zaszyfrowane punkt końcowy komunikacji przy użyciu protokołu TLS 1.2 nie powiedzie się, przy użyciu szyfrowania komunikacji dla grupy dostępności lub dublowania bazy danych lub Service Broker w programie SQL Server. Komunikat o błędzie podobny do następującego jest rejestrowane w dzienniku błędów programu SQL:

Uzgadnianie połączenia nie powiodło się. Wywołanie systemu operacyjnego nie powiodła się: 0x80090331 (80090331) (klient i serwer nie może komunikować się, ponieważ nie posiadają wspólnego algorytmu.). Stan 56.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu zobacz POPRAWKA: Zaszyfrowane punkt końcowy komunikacji z TLS 1.2 nie powiedzie się, program SQL Server.

Problem 4

Różne błędy występują podczas próby zainstalowania programu SQL Server 2012 lub 2014 serwera SQL na serwerze, który ma włączone TLS 1.2.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz POPRAWKA: Błąd podczas instalowania programu SQL Server 2012 lub 2014 serwera SQL na serwerze, który ma włączone TLS 1.2.

Wydanie 5

Zaszyfrowanego połączenia z dublowania bazy danych lub grupy dostępności nie działa, gdy jest używany certyfikat, po wyłączeniu wszystkich protokołów innych niż TLS 1.2. Komunikat o błędzie podobny do następującego jest rejestrowane w dzienniku błędów programu SQL Server:

Zaszyfrowanego połączenia z dublowania bazy danych lub grupy dostępności nie działa, gdy jest używany certyfikat, po wyłączeniu wszystkich protokołów innych niż TLS 1.2. Można zaobserwować jeden z następujących symptomów:

Symptom1:

Komunikat o błędzie podobny do następującego jest rejestrowane w dzienniku błędów programu SQL Server:
Uzgadnianie połączenia nie powiodło się. Wywołanie systemu operacyjnego nie powiodła się: 0x80090331 (80090331) (klient i serwer nie może komunikować się, ponieważ nie posiadają wspólnego algorytmu.). Stan 58. "
Symptom 2:

Komunikat o błędzie podobny do następującego jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu Windows:
Login: System
Źródło: Schannel
Data:<Date time="">
Identyfikator zdarzenia: 36888
Kategoria zadania: Brak
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe:
Użytkownik: SYSTEM
Komputer:---
Opis:
Alert krytyczny został wygenerowany i wysyłane do zdalnego punktu końcowego. Może to spowodować przerwania połączenia. Kod błędu krytycznego protokołem zdefiniowanym TLS wynosi 40. Stan błędu Windows SChannel jest 1205.

Login: System
Źródło: Schannel
Data:<Date time="">
Identyfikator zdarzenia: 36874
Kategoria zadania: Brak
Poziom: Błąd
Słowa kluczowe:
Użytkownik: SYSTEM
Komputer:---
Opis:
Odebrano żądanie połączenia TLS 1.2 ze zdalnej aplikacji klienta, ale żadna z mechanizmów szyfrowania obsługiwanych przez aplikację klienta nie jest obsługiwana przez serwer. Żądanie połączenia SSL nie powiodło się.</Date></Date>

Ten problem występuje, ponieważ grupy dostępności i dublowania bazy danych wymagają certyfikatu, który nie korzysta z algorytmów wyznaczania wartości skrótu, takie jak MD5 stałej długości. Stała długość, algorytmami mieszania nie są obsługiwane w TLS 1.2.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz POPRAWKA: Komunikat przy użyciu algorytmu mieszania MD5 nie działa, jeśli program SQL Server używa TLS 1.2.

Problem 6

Następujących wersji aparatu bazy danych programu SQL Server są zagrożone omawianym problemem zakończenie przerwami. raportowana w artykule bazy wiedzy Knowledge Base 3146034. Dla klientów, by chronić się przed problem zakończenia usługi zaleca się ich instalację aktualizacji TLS 1.2 do Microsoft SQL Server, które są wymienione w niniejszym artykule, jeżeli ich wersji programu SQL Server jest wymienione w poniższej tabeli.

Wydanie programu SQL ServerW wersji zagrożonej
SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP3 (x 86 i x64)10.50.6537.0
SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2 GDR (tylko IA-64)10.50.4046.0
SQL Server 2008 R2 z dodatkiem SP2 (tylko IA-64)10.50.4343.0
SQL Server 2008 z dodatkiem SP4 (x 86 i x64)10.0.6543.0
SQL Server 2008 z dodatkiem SP3 GDR (tylko IA-64)10.0.5544.0
SQL Server 2008 z dodatkiem SP3 (tylko IA-64)10.0.5894.0
Wydanie 7

Poczta bazy danych nie działa z TLS 1.2. Poczta bazy danych kończy się niepowodzeniem z następujących błędów:
Microsoft.SqlServer.Management.SqlIMail.Server.Common.BaseException:
Nie można odczytać informacji o konfiguracji poczty z bazy danych.
….

.. .Unable uruchomić sesji poczty.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji zatytułowanej dodatkowe poprawki potrzebne dla SQL Server do używania TLS 1.2 w tym artykule.

Typowe błędy, które mogą wystąpić, gdy na kliencie lub serwerze brakuje TLS 1.2 aktualizacji

Problem 1

Menedżer konfiguracji programu System Center (SCCM) nie może nawiązać połączenia programu SQL Server, po włączeniu protokołu TLS 1.2 w programie SQL Server. W takiej sytuacji pojawić następujący komunikat o błędzie:

Dostawca TCP: Istniejące połączenie zostało zamknięte przez zdalnego hosta

Issuemay to wystąpić, gdy program SCCM używa sterownik programu SQL Server Native Client, który ma poprawkę. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować poprawkę Native client, który jest wymieniony w sekcji pobierania składników klienta niniejszego artykułu. Na przykład:https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=50402

Można znaleźć się, który sterownik SCCM używa do łączenia się z SQL Server przeglądając dziennik programu SCCM, jak w poniższym przykładzie:

[SQL Server Native Client 11.0]TCP Provider: An existing connection was forcibly closed by the remote host.~~  $$<Configuration Manager Setup><08-22-2016 04:15:01.917+420><thread=2868 (0xB34)> *** [08001][10054][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]Client unable to establish connection  $$<Configuration Manager Setup><08-22-2016 04:15:01.917+420><thread=2868 (0xB34)> *** Failed to connect to the SQL Server, connection type: SMS ACCESS.  $$<Configuration Manager Setup><08-22-2016 04:15:01.917+420><thread=2868 (0xB34)> INFO: SQL Connection failed. Connection: SMS ACCESS, Type: Secure  $$<Configuration Manager Setup><08-22-2016 04:15:01.917+420><thread=2868 (0xB34)>Native Client 11.0]TCP Provider: An existing connection was forcibly closed by the remote host.~~  $$<Configuration Manager Setup><08-22-2016 04:15:01.917+420><thread=2868 (0xB34)> *** [08001][10054][Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]Client unable to establish connection  $$<Configuration Manager Setup><08-22-2016 04:15:01.917+420><thread=2868 (0xB34)> *** Failed to connect to the SQL Server, connection type: SMS ACCESS.  $$<Configuration Manager Setup><08-22-2016 04:15:01.917+420><thread=2868 (0xB34)> INFO: SQL Connection failed. Connection: SMS ACCESS, Type: Secure  $$<Configuration Manager Setup><08-22-2016 04:15:01.917+420><thread=2868 (0xB34)>

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

속성

문서 ID: 3135244 - 마지막 검토: 11/09/2016 11:19:00 - 수정: 7.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Express, Microsoft SQL Server 2016 Standard, Microsoft SQL Server 2016 Web

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3135244 KbMtpl
피드백