MS16-035: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2: 8 marca 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3135982
Streszczenie
Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach w.NET Framework firmy Microsoft. Używaj funkcji zabezpieczeń istnieje w składnik.NET Framework, który nie sprawdza prawidłowo niektóre elementy podpisanego dokumentu XML. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej luki w zabezpieczeniach, zobaczBiuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-035.

Aby zainstalować tę aktualizację, musisz mieć Instalator Windows 3.1 lub nowszy zainstalowane na komputerze.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń zobacz sekcję "Włącz funkcję automatycznego aktualizowania w Panelu sterowania" w tym artykule Centrum zabezpieczeń idealna bezpieczeństwa.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby zainstalować tę aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

PobierzPobierz aktualizację zabezpieczeń 3135982

Informacje na temat wdrażania aktualizacji

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji Zobacz artykule bazy wiedzy firmy Microsoft3141780.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Uwaga: Zaleca się usunięcie wszelkich aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Aktualizuj informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia systemu po zastosowaniu o ile aktualizowane pliki są zablokowane lub są używane.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje wcześniej wydane aktualizacje2863253 i 3035485.

Informacje o pliku

Skrót pliku

Nazwa plikuSHA1 hashSHA256 hash
Windows6.0-KB3135982-ia64.msu5DAA7CBB95D8FA7EDA47D6905625A6C0A8BE0258F59266ABF41D9EC911625AF67FF045E25120A5B70BB774EE7FD7FCABD43A4E07
Windows6.0-KB3135982-x64.msu.908C309701B408E062BD206E990A218D1331B40214A0CD25E8E5EAAFFBE054EF308F870F0111D1DE572AB724C90839B764F90732
Windows6.0-KB3135982-x86.msu39EA44116727AE6D41FD75C68CB83DFA08AFBA4E9F376CF91812496125CA057077054765D4623684CBE619C80A7EEEA8EA2444B3

Atrybuty plików

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na x86

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.401632,76826-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616,89626-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.401632,76826-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-cze-201420:42
System.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-lut-201614:13
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867207-maj-201423:40
System.Security.resources.dll2.0.50727.401632,76826-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867207-maj-201423:40
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616,89626-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.401632,76826-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-maj-201407:07
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-maj-201407:07
System.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-lut-201614:14

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na x64

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-lut-201614:13
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.401632,76826-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616,89626-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.401632,76826-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-cze-201420:42
System.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-lut-201614:13
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-lut-201614:16
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867207-maj-201423:40
System.Security.resources.dll2.0.50727.401632,76826-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:02
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867207-maj-201423:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616,89626-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.401632,76826-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-maj-201407:03
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-maj-201407:03
System.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-lut-201614:14

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na IA64

Używany składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-lut-201614:12
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867226-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-cze-201420:42
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38426-cze-201420:42
System.Security.dll2.0.50727.4262266,24003-lut-201614:13
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
System.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-lut-201614:11
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867207-maj-201423:40
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867230-cze-201421:51
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867207-maj-201423:41
System.Security.resources.dll2.0.50727.40162867230-cze-201421:51
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38430-cze-201421:52
System.Security.resources.dll2.0.50727.401616 38430-cze-201421:52
System.Security.dll2.0.50727.8683266,24003-lut-201614:14

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Stosuje się do

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • .NET Framework firmy Microsoft 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 używanego z systemami:
    • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008
    • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3135982 — ostatni przegląd: 03/12/2016 02:41:00 — zmiana: 2.0

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3135982 KbMtpl
Opinia