Jak zamienić sterownik przy użyciu Konsoli odzyskiwania w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, w jaki sposób użyć Konsoli odzyskiwania do zamiany sterownika na komputerze z systemem Windows 2000, którego nie można uruchomić.

Powrót do początku

Wymagania

Aby zamienić sterownik, potrzebna są kopie nieuszkodzonych plików sterownika. Należy także wiedzieć, w którym folderze znajduje się plik sterownika.

UWAGA: Dostęp do Konsoli odzyskiwania jest możliwy tylko z konta administratora. Aby używać Konsoli odzyskiwania na kontrolerach domeny, wymagana jest znajomość hasła przywracania usług katalogowych (DS Restore). Hasło przywracania usług katalogowych zostało określone podczas pracy Kreatora podwyższania usługi Active Directory.

Powrót do początku

Uruchamianie Konsoli odzyskiwania

Aby uruchomić Konsolę odzyskiwania, użyj jednej z poniższych metod.

Gdy Konsola odzyskiwania nie jest zainstalowana

 1. Uruchom komputer, używając dyskietki lub dysku CD-ROM Instalatora systemu Windows.
 2. Na ekranie „Instalator systemu Windows - Zapraszamy” naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację, a następnie naciśnij klawisz C, aby uruchomić Konsolę odzyskiwania.
 3. Wybierz instalację systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz hasło administratora, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  UWAGA: Konsola odzyskiwania używa hasła administratora wpisanego podczas instalowania systemu 2000. Zmiany hasła administratora wprowadzone po zainstalowaniu Windows 2000 nie dotyczą Konsoli odzyskiwania.
Powrót do początku

Gdy Konsola odzyskiwania jest zainstalowana

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu Wybierz system operacyjny do uruchomienia wybierz Konsola odzyskiwania Microsoft Windows 2000.

  UWAGA: Jeśli Konsoli odzyskiwania nie ma na liście, oznacza to, że nie została ona zainstalowana. Wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji, aby uruchomić Konsolę odzyskiwania.
 3. Wybierz instalację systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz hasło administratora, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  UWAGA: Konsola odzyskiwania używa hasła administratora wpisanego podczas instalowania systemu 2000. Zmiany hasła administratora wprowadzone po zainstalowaniu Windows 2000 nie dotyczą Konsoli odzyskiwania.
Powrót do początku

Wyodrębnianie plików sterownika z instalacyjnego dysku CD-ROM systemu Windows 2000

Pliki instalacyjne są zapisane na instalacyjnym dysku CD-ROM systemu 2000 w skompresowanych folderach nazywanych plikami Cabinet (.cab). Pliki sterowników znajdują się w pliku Driver.cab.

Aby użyć oryginalnych plików sterownika dołączonych na instalacyjnym dysku CD-ROM systemu Windows 2000 w celu zamiany uszkodzonych plików sterownika:
 1. Włóż instalacyjny dysk CD-ROM z systemem Microsoft Windows 2000 do stacji dysków CD-ROM.
 2. W wierszu polecenia Konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  expand d:\i386\driver.cab /f:nazwa_pliku [ścieżka]
  W tym poleceniu zamień d: na literę stacji dysków CD-ROM, nazwa_pliku na nazwę pliku, który ma być wyodrębniony, oraz ścieżka na nazwę folderu, do którego plik sterownika ma być skopiowany. Zazwyczaj pliki sterowników (.sys) są przechowywane w folderze %SystemRoot%\System32\Drivers.

  Aby na przykład zamienić plik sterownika Atimpab.sys, można wpisać:
  expand d:\i386\driver.cab /f:atimpab.sys %systemroot%\System32\Drivers\
  Należy zwrócić uwagę, że w tym przykładzie konieczne jest użycie przełącznika /f, ponieważ plik Cabinet Driver.cab zawiera więcej niż jeden plik.
Powrót do początku

Zamiana plików sterownika przy użyciu polecenia COPY

Jeśli żądanych plików sterownika nie ma w pliku Cabinet (.cab), można użyć polecenia copy w Konsoli odzyskiwania, w celu zastąpienia uszkodzonych plików. Aby to zrobić:
 1. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  copy [ścieżka_źródłowa] nazwa_pliku_źródłowego [ścieżka_docelowa] nazwa_pliku_docelowego
  W poleceniu tym zamień człon ścieżka_źródłowa na ścieżkę do źródłowego pliku zamieniającego, nazwa_pliku_źródłowego na nazwę pliku zamieniającego, ścieżka_docelowa na ścieżkę do pliku sterownika, który chcesz zamienić, oraz nazwa_pliku_docelowego na nazwę pliku sterownika, który chcesz zamienić.

  Aby na przykład zamienić plik Atimpab.sys na poprawną kopię zapisaną na dyskietce, wpisz:
  copy a:\atimpab.sys c:\winnt\system32\drivers\atimpab.sys
  Należy zwrócić uwagę, że polecenie copy w Konsoli odzyskiwania nie obsługuje symboli wieloznacznych. Z tego powodu możliwe jest tylko kopiowanie plików pojedynczo. Aby zamienić więcej niż jeden plik, należy użyć polecenia copy kilka razy.

 2. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku naciśnij klawisz Y, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Powrót do początku

Dodawanie Konsoli odzyskiwania do istniejącej instalacji

W celu dodania Konsoli odzyskiwania do istniejącej instalacji systemu Windows 2000 można użyć polecenia winnt32.exe /cmdcons. Konsola odzyskiwania wymaga około 7 megabajtów (MB) wolnego miejsca w partycji systemowej na dysku twardym.

UWAGA: W razie korzystania z funkcji programowej kopii lustrzanej kliknij poniższy numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229077 Mirroring Prevents Pre-Installing the Recovery Console
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania Konsoli odzyskiwania, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
222478 Creating a Template to Run Recovery Console Using a Remote Install Server
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 313670 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:15:16 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB313670
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)