Narzędzie przywracania systemu wyświetla pusty kalendarz w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows Millenium Edition: 275646.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Po uruchomieniu narzędzia Przywracanie systemu na komputerze z systemem Windows XP kalendarz z lewej strony okna „Wybieranie punktu przywracania” nie jest wyświetlany.
Przyczyna
To zachowanie może występować, jeśli w rejestrze nie ma skojarzenia plików składnika Hypertext Markup Language (.htc).
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że w rejestrze znajdują się następujące klucze. W razie braku jednego z kluczy rejestru należy go utworzyć, a następnie dodać wartości, które powinny się znajdować w tym kluczu:
HKEY_CLASSES_ROOT\.htc
Nazwa wartości: Content Type
Dane wartości: text/x-component

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\.htc
Nazwa wartości: Content Type
Dane wartości: text/x-component

HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component
Nazwa wartości: CLSID
Dane wartości: {3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}

Utwórz dodatkowy wpis z następującymi wartościami:
Nazwa wartości: Extension
Dane wartości: .htc

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}
Nazwa wartości: "Microsoft Html Component"

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32
Nazwa wartości: Default
Dane wartości: "C:\Windows\System32\Mshtml.dll"

Utwórz dodatkowy wpis z następującymi wartościami:
Nazwa wartości: "ThreadingModel"
Dane wartości: "Apartment"
UWAGA: W tej procedurze założono, że system Windows XP jest zainstalowany w folderze C:\Windows. Jeśli system Windows XP jest zainstalowany w innej lokalizacji, zmień folder C:\Windows na właściwy <folder_systemu_windows>.

Aby scalić wszystkie informacje w jednym kroku, można skopiować następujący tekst i wkleić go do edytora tekstów, na przykład programu Notatnik, a następnie zapisać go w pliku .reg.

UWAGA: Aby ta procedura zadziałała zgodnie z oczekiwaniami, należy skopiować poniższy tekst w całości.
  Windows Registry Editor Version 5.00  [HKEY_CLASSES_ROOT\.htc]  "Content Type"="text/x-component"  @="htcfile"  [HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\text/x-component]  "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"  "Extension"=".htc"  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]  @="Microsoft Html Component"  [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}\InProcServer32]  @="C:\\WINDOWS\\System32\\mshtml.dll"  "ThreadingModel"="Apartment""  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.htc]  "Content Type"="text/x-component"  @="htcfile"					
Po wykonaniu powyższych kroków można użyć narzędzia Przywracanie systemu. Jednak w przypadku użycia narzędzia Przywracanie systemu w celu przywrócenia wcześniejszej konfiguracji poprawka zawartości rejestru zostanie usunięta z rejestru systemu Windows. Aby upewnić się, że problem nie wystąpi ponownie po przywróceniu wcześniejszej konfiguracji, należy powtórzyć powyższe kroki w celu naprawienia narzędzia Przywracanie systemu, utworzyć nowy punkt przywracania i nadać mu nazwę wskazującą, że zawiera on poprawkę narzędzia Przywracanie systemu. Po zrobieniu tego można w dowolnym momencie użyć narzędzia Przywracanie systemu w celu przywrócenia systemu do punktu zawierającego poprawkę, nie uszkadzając narzędzia Przywracanie systemu.
przywracanie systemu 1899 grudzień
Właściwości

Identyfikator artykułu: 313853 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:17:10 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbui kbprb kbprod2web KB313853
Opinia