MS16-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Word 2013: 12 stycznia 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3138690
Streszczenie
Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office, która umożliwia zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik pakietu Office. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych luk w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-004.

Uwaga: Aby zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, musi być wersja systemu Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Office 2013 zainstalowane na komputerze.

Aby uzyskać pełną listę zagrożone wersje oprogramowania Microsoft Office Zobacz sarticle bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base KB3138735.

Ulepszenia i poprawki
Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki dotyczące następujących problemów niezwiązana z zabezpieczeniami:
  • Podczas próby wstawienia pliku HTML jako obiektu w dokumencie programu Microsoft Word 2013, pojawi się następujący komunikat o błędzie: program użyty do utworzenia tego obiektu jest plik html. Ten program jest nie zainstalowany na tym komputerze lub nie odpowiada. Aby zmodyfikować ten obiekt, zainstaluj plik html lub zapewnienia, że żadne okna dialogowe w pliku html są zamknięte.
  • Jest to ulepszenia 2.
  • Ustawienie języka domyślnego języka, które są zapisywane przy użyciu znaki cyrylicy, w d 2013 słowo nie działają niektóre skróty klawiaturowe (na przykład Ctrl + C i Ctrl + V).
  • Ścieżkę Universal Naming Convention (UNC), zawierającą niektóre znaki pełnej szerokości nie jest rozpoznany jako hiperłącze w programie Word 2013.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Witryna Microsoft Update

Ta aktualizacja jest dostępna z witryny Microsoft Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń zobacz sekcję "Włącz funkcję automatycznego aktualizowania w Panelu sterowania" w tym artykule Centrum zabezpieczeń idealna bezpieczeństwa.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Pakiet autonomiczny aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem Microsoft Download Center. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.
Więcej informacji

Informacje dotyczące wdrażania aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji Zobacz artykule bazy wiedzy firmy Microsoft KB3138735.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje wcześniej wydaną aktualizację zabezpieczeń KB3114342.

Informacje dotyczące wartości skrótu pliku

Nazwa_pakietuPakiet mieszania SHA 1Pakiet mieszania SHA 2
excel2007-kb3114540-fullfile-x86-glb.exe5E7FF51332C38F6B625882CE0DE4AD8CEBFAF25F04C1F5B1D60FCF1A4659078258917D5D567AD3BF3B98B4B657D4CF2844C8A625
excel2010-kb3114564-fullfile-x64-glb.exe6859FB2C1B55F82CD6A76DA9C698C3CEAB11373505491C43001D94154EC7C878322D125F4CED6326FBF9B551E8F1C25112433EC0
excel2010-kb3114564-fullfile-x86-glb.exeD3748860DC68A8432E976F61F23016DFF64D0C3E660EDC76FD273A998B6AF5ADACC264ECCFEA0E1B5297CE69E2E2E56A2FCB7E37
excel2013-kb3114504-fullfile-x64-glb.exe4C29943BE08B5F71000D9A0F3A79CB73AE62116F61B34400340C23983203364ABDE80BF1D1566103B6F20CF4E883801E534E5D75
excel2013-kb3114504-fullfile-x86-glb.exe09E1104088BC862DDB9BEADF28DC043605BC77C441F30AEFDC5E87CF1526810AF597DA9EFF2E0F87C5BC34523679DD6B1297A23E
excel2016-kb3114520-fullfile-x64-glb.exe20770033D82D2C6CF0522E7B9F8AC40264D8141A3CFA59191A4F880008AE3D258755D1D9F000038635DF2C90D8845AD7F7D6C2A3
excel2016-kb3114520-fullfile-x86-glb.exe7DA2CBE4F026060DC4DC0D97DA14DA3467E7697EAD880225C187EC246AD2EB1BFDB81D175021CF44D3D9BB5735CFDB3AC00992B8
kb24286772010-kb3114554-fullfile-x64-glb.exe30E598166AC6F86AF51212EEDB13191DE447DD9FCA5E2F1FD94E190F1CD4F0BEC74FD3A812F6B4A2AFB26A3F99EEB306018FAA97
kb24286772010-kb3114554-fullfile-x86-glb.exe65888902F8805340169CBF80A84DCAD46318D2D4935580CC1B71367794CFAA1ABEE254E63D63185C08D4626B8820E3EB94CC2252
mscomctlocx2007-kb2881067-fullfile-x86-glb.exeC344F87D370795F473587B07D958D47F56D43F78A75A568C203AFA7DA7D44233BD0727AD5EBFF63F54CB43D23309CDA393FF4607
mscomctlocx2010-kb2881029-fullfile-x86-glb.exe73B9F59F4217E868C53FFDC3B8F58B45E30C9F3FBDBA2C7F74535460E279A8523ABB3A2E22C25EE2EE47A5EF83D3815E9ED69871
mscomctlocx2013-kb3039794-fullfile-x86-glb.exeA4C39CB7995B19E71D8ED09DF4DB5173BEC0CD44676C133AB61D115B92B1AC359A8F4DE479EA118AAAE6A87D6B63C5565477FB80
mscomctlocx2016-kb2920727-fullfile-x86-glb.exe07AA02F6EB1BB2AFDDC44CBC099554C1143712CC4C86F09A035E89891D8195ECED019F3511B58758406A765FBF994208B0688A22
mso2007-kb3114541-fullfile-x86-glb.exe85D53333DB5A4BC3F16AC03B03850A1648D77DCC48D75382CE94B21CA019A1D661166D4860231F41083E69561B647BF524308B5B
mso2010-kb3114553-fullfile-x64-glb.exe6EA13CB24E6BB98F278CF418DBC9FE2ED0A85B25FAD59E43C7EC267394BF5C938A13D25775C91F1BE412E117CC0FC716591D3475
mso2010-kb3114553-fullfile-x86-glb.exe737F0A38A60CC969ECC195FCFD11F57E6A1E72D628644B84496B25CA93F8705938B49EC69364B6EB0102BC60C5B6612A70C43221
mso2013-kb3114486-fullfile-x64-glb.exeFAD7B9E4D4C3B743D0C2794A523D5C08BA6F0811DDB169FBCACE30F47CC7525632F77573E713A3E14AABADBBF6E2F833D5D595CB
mso2013-kb3114486-fullfile-x86-glb.exe97032FF95A64BAF66216E7DAB756101CCE2395EB5EF7083B62107731852B381B159AA5DB67F78908565A2854B3148FC6CFDAEFD9
mso2016-kb3114527-fullfile-x64-glb.exe543935F28D7E011D510E37D866200413ED2736FE7504D368CE12026434B7259B7FBEF6A0C2C5990C79AEEC5A4DEFFD02F7FB30AB
mso2016-kb3114527-fullfile-x86-glb.exeD35CAA0777FFD897226BBFCB667869CC4156B5F56D7785D9288D3FF8D5B51F94752A55A8EDA8C763DED454ED72ABE8722B53F2E8
office2003-kb3114569-fullfile-enu.exeE589F9E7E0A2C45F9B799ACA2AF7075B07D2E895FE501A41B9CECB73BC39283CC67D1E7EF9FA0A7FF9834CF4DCC289A566851BA3
powerpoint2007-kb3114429-fullfile-x86-glb.exe6FF34821AE8DFA0A8CBE2548AD114FE21F9099C86D800D7EF29C923675A486F40AEC16AC0929EFC08FFCFB6C0AFCA9B7C96C861C
powerpoint2010-kb3114396-fullfile-x64-glb.exeFBB744CA841EA08DC305482ABE89233D796DA4D36781684081B43D63DFA0F9BD5E5250122E6CBEBB6AAEFB022D1821AEDC27CE60
powerpoint2010-kb3114396-fullfile-x86-glb.exe48C998ED06638A411162EE115AF215D0768958FF80E4ABFE6311CCB3665D0C297C54576F29A2DE7C15230498F41127DB0067A403
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x64-glb.exe322C7C17E92627ECC2BF2B6592D335E5A1E849FE5AF52DA432DA9B7971E499B0021221223FEFB5FC5A069057A651182B6110F056
powerpoint2013-kb3114482-fullfile-x86-glb.exeE5A1E710E6520752BF0B1464C331B6C7B6DF677D5904812377F3B4BA0605C0BDFAC0F56378CC0E16D638B829A0389ADCB7CB74BA
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x64-glb.exe79FDE247C3CBEA94AD54FC231F7C1C9A5507C4D88F85C06C1104FF4C17FAFDEE040E31A9F8343E51ACB358332DBBAE96F909B504
powerpoint2016-kb3114518-fullfile-x86-glb.exe935748FC3956322B8D72C579B9B1192BA1C64A11EB150C94D07DE72395178F2AADEB93AA7266B1C62A96AB51F83B9CDEC4FFA387
sts2013-kb3114503-fullfile-x64-glb.exeE9FEA63670C4BB0BFEBF529382D17747B9BADBACF5E14A14F489C57DBAD20C282EE1B7FA7E42AF10D7384B28B1ECE8EBD5DFC4B6
visio2007-kb3114421-fullfile-x86-glb.exeF48B501F261E8714C73AE85B15206D94422E3F02C4647E4C14BD2381237E5E252EE6455FA173E9BDA5E9449A536F78E582A0E171
visio2010-kb3114402-fullfile-x64-glb.exe1DD9C80DA0E02B9BC9A583EFF37750DB0E41D5602941BD834B6948E9896203FADF591CE91480AEE8A9BB926675DFF606FC63CDB7
visio2010-kb3114402-fullfile-x86-glb.exe2D9F431AD2B68482FB724BA3613AFB61FA8A6314CFC89A27E06B42EB8207FA636FE7FCC4BB3377F7944FA2FED0DBDFA419FCB08E
visio2013-kb3114489-fullfile-x64-glb.exeB14726EF086B97A83BA12034063C60D775214676D83482DC63D8CEA91C39F4E72ADA864131D425B6CA4DF08E135ECF68F6B0153B
visio2013-kb3114489-fullfile-x86-glb.exe7AD86C93CAA2DF951311568552A9A9A486AD975B0B8672C993C95DB8AC3682DA8B4EF488EE365869EF95CFFE76702EAB2CD6DFF2
visio2016-kb3114511-fullfile-x64-glb.exeE2C08D0007F29F8E3B488AF25D25BEB1877D237FD8B9C345477E26EA094656B9C51B97EA8BB4EDF92359F23149213ABF60CF0EDB
visio2016-kb3114511-fullfile-x86-glb.exeA2F402147A63C760FA5EAA1305C08588ECDFE111DAF033E52F6D3480BAC4846278F7BBBC4052C9DA785F8EC8320025D4C015DDA0
word2007-kb3114549-fullfile-x86-glb.exe5E81C945116C52DA0B4A6D824323E266C21F81EABECF32C8F62DE550391B2358886D84DC3ED4680E5FDA7F34B38EEFF614FA8DDE
word2010-kb3114557-fullfile-x64-glb.exeD1FA11CBADC3A789F7C4AD172D7293FE71113709D53CCDDA9C49B04C126C1F463920A8B52E9E783586BDD693F3BFCA8B21200D85
word2010-kb3114557-fullfile-x86-glb.exe7B53FA78E193079E9AC0C8B98AD9FDD024D17BD9CA1F6ADE95073C11917D84B14186A8CAE1B08E5A035157CFD64832AB3F83BC6B
word2013-kb3114494-fullfile-x64-glb.exe12B1E304C9EB65E0E7A41495F59D0C4E8BEA3282F5FB9D2563B3A534A919A25E602524FD5BB4DC570B4254291F3663EB6F05C84D
word2013-kb3114494-fullfile-x86-glb.exe1E71B473A6909E75C89EA582A0390B7CE3DFA92639C0159C3C0BBBC3002A33C5ACB2B16C77C33035F2E5C8FA75F4FCF67741CBC2
word2016-kb3114526-fullfile-x64-glb.exe3A7D8E47B1EC0C856F459A469C783D0B026B0BBB95B240F535500B500C186F91E4F74C000E8C60535E72CE5E261E8C2F30B9050E
word2016-kb3114526-fullfile-x86-glb.exe7961CDCB3EE23D75E74E3353422E99CFC01F7816C470E977480D2859043A49DD6CFFA6437054A2C1966967376A1A182CF5DC7C7A
xlconv2007-kb3114546-fullfile-x86-glb.exe67F4770260F18382814CBD7900A1A6368B180780DA5D6012EA48A606ED10D9A1027CE75068F8DDD07988E563164BD4772F1CCA64
xlview2007-kb3114547-fullfile-x86-glb.exe4E4304C916C7E9656B1DEA6C619FB9A138ACE3790788B1F63724556F3B76EABAF5DB9F41D51B449D6712178BDCA4D74A137A001D

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli.

Wszystkie obsługiwane wersje programu Word 2013 opartych na x86

Identyfikator plikuNazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzas
firstrun.exefirstrun.exe16.0.4300.100076100015-paź-1512:22
msointl.dll.x86.1025msointl.dll16.0.4300.1000327648015-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1026msointl.dll16.0.4300.1000187411215-paź-1512:27
msointl.dll.x86.1027msointl.dll16.0.4300.1000180601615-paź-1512:44
msointl.dll.x86.1029msointl.dll16.0.4300.1000191609615-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1030msointl.dll16.0.4300.1000174611215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1031msointl.dll16.0.4300.1000193708815-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1032msointl.dll16.0.4300.1000204563215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.3082msointl.dll16.0.4300.1000181472015-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1061msointl.dll16.0.4300.1000171948815-paź-1512:27
msointl.dll.x86.1069msointl.dll16.0.4300.1000172921615-paź-1512:44
msointl.dll.x86.1036msointl.dll16.0.4300.1000196320815-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1110msointl.dll16.0.4300.1000176300815-paź-1512:44
msointl.dll.x86.1037msointl.dll16.0.4300.1000289655215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1081msointl.dll16.0.4300.1000194067215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1050msointl.dll16.0.4300.1000173024015-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1038msointl.dll16.0.4300.1000193964815-paź-1512:27
msointl.dll.x86.1057msointl.dll16.0.4300.1000160992015-paź-1512:27
msointl.dll.x86.1040msointl.dll16.0.4300.1000175481615-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1087msointl.dll16.0.4300.1000209222415-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1062msointl.dll16.0.4300.1000181984015-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1086msointl.dll16.0.4300.1000163756815-paź-1512:27
msointl.dll.x86.1044msointl.dll16.0.4300.1000170924815-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1043msointl.dll16.0.4300.1000175942415-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1045msointl.dll16.0.4300.1000190534415-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1046msointl.dll16.0.4300.1000181779215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.2070msointl.dll16.0.4300.1000182444815-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1048msointl.dll16.0.4300.1000195091215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1049msointl.dll16.0.4300.1000189203215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1051msointl.dll16.0.4300.1000196012815-paź-1512:27
msointl.dll.x86.1060msointl.dll16.0.4300.1000179628815-paź-1512:27
msointl.dll.x86.9242msointl.dll16.0.4300.1000178297615-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1053msointl.dll16.0.4300.1000172307215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1054msointl.dll16.0.4300.1000181523215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1055msointl.dll16.0.4300.1000198675215-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1058msointl.dll16.0.4300.1000187974415-paź-1512:29
msointl.dll.x86.1066msointl.dll16.0.4300.1000199392015-paź-1512:27
msores.dllmsores.dll8157305615-paź-1506:33
msores.dll.x86msores.dll8157305613-paź-1507:07
Mso.dll.x86Mso.dll16.0.4300.10001429984015-paź-1512:22

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3138690 — ostatni przegląd: 03/15/2016 01:18:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3138690 KbMtpl
Opinia