Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Tworzenie lub przenoszenie wykazu globalnego w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL313994
Streszczenie
W tym artykule wyjaśniono, jak utworzyć nowy serwer wykazu globalnego. Może to być konieczne, jeśli potrzebujesz dodatkowych serwerów wykazu globalnego (np. do obsługi wycofywania programu Exchange 2000) lub jeśli chcesz przenieść rolę serwera wykazu globalnego na inny kontroler domeny.

Może się zdarzyć, że konieczne będzie utworzenie nowego wykazu globalnego w celu zastąpienia istniejącego lub dodania nowego wykazu globalnego. Firma Microsoft zaleca następującą metodę:
 1. Utwórz nowy wykaz globalny na drugim kontrolerze domeny.
 2. Poczekaj, aż informacje o kontach i schemacie zostaną zreplikowane w nowym wykazie globalnym. W przypadku pojedynczej domeny jest to praktycznie proces natychmiastowy. W przypadku wielu domen pełna replikacja wymaga dodatkowego czasu, w zależności od złożoności sieci. Nowy wykaz globalny jest tworzony przez normalną replikację usługi Active Directory (AD) i, w zależności od struktury lasu usługi AD, ta replikacja może trwać dość długo.
 3. Usuń wykaz globalny z oryginalnego kontrolera domeny (krok opcjonalny).
Domyślnie system Windows 2000 umieszcza wykaz globalny tylko na pierwszym kontrolerze domeny w każdym lesie usługi AD.

Operację utworzenia dodatkowego serwera wykazu globalnego lub przeniesienia wykazu globalnego z jednego kontrolera domeny na inny trzeba przeprowadzić ręcznie.

powrót do początku

Jak utworzyć nowy wykaz globalny na docelowym serwerze wykazu globalnego

Aby utworzyć nowy wykaz globalny:
 1. Na kontrolerze domeny, na którym ma być utworzony nowy wykaz globalny, uruchom przystawkę Lokacje i usługi Active Directory. Aby uruchomić tę przystawkę, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Lokacje i usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie węzeł Lokacje, a następnie kliknij dwukrotnie węzeł nazwa_lokacji.
 3. Kliknij dwukrotnie węzeł Serwery, kliknij żądany kontroler domeny, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Ustawienia NTDS, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Wykaz globalny, aby przypisać danemu serwerowi rolę wykazu globalnego.
 5. Ponownie uruchom kontroler domeny.
UWAGA: Zanim usuniesz wykaz globalny z oryginalnego kontrolera domeny, poczekaj, aż informacje o kontach i schemacie zostaną zreplikowane na nowym serwerze wykazu globalnego.

W dzienniku usług katalogowych może zostać zarejestrowane zdarzenie 1119 (widoczne w Podglądzie zdarzeń) z opisem informującym, że komputer anonsuje się jako serwer wykazu globalnego.

W domenie systemu Windows 2000 z tylko jednym kontrolerem domeny zazwyczaj temu samemu kontrolerowi przypisuje się rolę wykazu globalnego i rolę FSMO (Flexible Single-Master Operations); jednak w domenach w wieloma kontrolerami domeny, szczególnie w lesie z wieloma domenami, przed przypisaniem tych ról należy zastanowić się nad ich optymalnym rozmieszczeniem. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
223346 FSMO Placement and Optimization on Windows 2000 Domains
powrót do początku

Jak usunąć wykaz globalny z oryginalnego serwera wykazu globalnego

Aby usunąć wykaz globalny z oryginalnego kontrolera domeny:
 1. Na kontrolerze domeny, z którego chcesz usunąć wykaz globalny, uruchom przystawkę Lokacje i usługi Active Directory. Aby uruchomić tę przystawkę, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Lokacje i usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie węzeł Lokacje, a następnie kliknij dwukrotnie węzeł nazwa_lokacji.
 3. Kliknij dwukrotnie węzeł Serwery, kliknij żądany kontroler domeny, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Ustawienia NTDS, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Ogólne wyczyść pole wyboru Wykaz globalny, aby usunąć rolę wykazu globalnego z danego serwera.
 5. Ponownie uruchom kontroler domeny.
UWAGA: Zanim usuniesz wykaz globalny z oryginalnego kontrolera domeny, poczekaj, aż informacje o kontach i schemacie zostaną zreplikowane na nowym serwerze wykazu globalnego.

Jeśli utworzysz dodatkowe serwery wykazu globalnego, użytkownicy mogą szybciej uzyskiwać odpowiedzi na swoje kwerendy; jeśli jednak włączysz dodatkowe kontrolery domeny jako serwery wykazu globalnego, może to zwiększyć ruch sieciowy związany z replikacją. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące replikacji katalogów w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
199174 Directory Replication Basics for Windows 2000
powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o wykazie globalnym, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257203 Common Default Attributes Set for Active Directory and Global Catalog
232517 Global Catalog Attributes and Replication Properties
229662 How to Control What Data Is Stored in the Global Catalog
248717 How to Modify Attributes That Replicate to the Global Catalog
199174 Directory Replication Basics for Windows 2000
powrót do początku


Właściwości

Identyfikator artykułu: 313994 — ostatni przegląd: 01/10/2006 09:43:52 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbenv kbhowto kbhowtomaster kbnetwork KB313994
Opinia