Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Przywracanie profilu użytkownika w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314045
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania Rejestru. Przed zmodyfikowaniem Rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz jak przywrócić Rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak przywrócić profil użytkownika oraz następujące elementy profilu:
 • Dokumenty
 • Ustawienia pulpitu
 • Ulubione
 • Cookies
Domyślnie podczas pierwszego logowania się na komputerze działającym w systemie Windows 2000 tworzony jest folder profilu użytkownika w folderze %SystemDrive%\Documents and Settings, a użytkownik uzyskuje do niego uprawnienia typu Pełna kontrola. W przypadku utraty uprawnień do pełnej kontroli nad folderem system Windows tworzy nowy folder profilu użytkownika przy następnym logowaniu i użytkownik nie ma już dostępu do swojego pierwotnego folderu profilu, jeśli nie ma uprawnień do lokalnego administrowania komputerem.

Jeśli traci się dostęp do folderu swojego profilu, system Windows tworzy nowy profil i umieszcza go domyślnie w folderze Documents and Settings. System Windows próbuje użyć nazwy użytkownika jako nazwy folderu nowego profilu. Jednak jeśli folder starego profilu nadal istnieje, nazwa nowego folderu jest modyfikowana, aby uniknąć powtórzenia nazwy folderu pierwotnego profilu. W takim przypadku można mieć wiele folderów profili dla jednego profilu użytkownika. W dalszej części opisano domyślny schemat nadawania nazw profilom użytkowników w systemie Windows 2000.
 • Jeśli foldernazwa_użytkownikajeszcze nie istnieje, nowemu folderowi jest nadawana nazwa:
  nazwa_użytkownika
 • Jeśli folder nazwa_użytkownika już istnieje, nowemu folderowi jest nadawana nazwa:
  nazwa_użytkownika.nazwa_komputera
 • Jeśli foldernazwa_użytkownika.nazwa_komputerajuż istnieje, nowemu folderowi jest nadawana nazwa:
  nazwa_użytkownika.nazwa_komputera.000
 • Jeśli foldernazwa_użytkownika.nazwa_komputera.000 już istnieje, system Windows stosuje zwiększanie numeru w schemacie nazw nazwa_użytkownika.nazwa_komputera.000.

  Na przykład:
  nazwa_użytkownika.nazwa_komputera.001
Innym sposobem śledzenia tych zduplikowanych folderów profili jest sprawdzanie daty lub godziny utworzenia, o ile nie zostały one zmodyfikowane.

Wymagania

Aby przywrócić profil użytkownika, folder Documents and Settings\nazwa_użytkownikamusi istnieć i musisz mieć uprawnienia do pełnej kontroli nad tym folderem. Jeśli nie masz właściwych uprawnień do folderu swojego profilu użytkownika, musisz (ty albo ktoś inny) zalogować się na komputerze jako administrator i przywrócić wymagany poziom uprawnień do profilu użytkownika.


Kopiowanie dokumentów z folderu bieżącego profilu do odpowiedniego profilu użytkownika

Jeśli logownie do systemu Windows nastąpiło po utracie uprawnień dostępu do swojego pierwotnego folderu profilu użytkownika, istnieją co najmniej dwa foldery profilu z twoją nazwą użytkownika. Aby udostępnić te pliki z przywracanego profilu użytkownika:
 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
 2. Skopiuj wszystkie dokumenty z bieżącego folderu Moje dokumenty do folderu Moje dokumenty przywracanego profilu.

  UWAGA: Krok 2. nie jest wymagany, jeśli folder Moje dokumenty został przeniesiony do lokalizacji poza folderem Documents and Settings. Po przywróceniu profilu użytkownika może być wtedy potrzebne ponowne określenie lokalizacji folderu Moje dokumenty.
 3. Aby zachować ulubione łącza internetowe, skopiuj wszystkie pliki skrótów internetowych z bieżącego folderu Ulubione do folderu Ulubione przywracanego profilu użytkownika.

  UWAGA: Nie należy kopiować pliku Desktop.ini.

Udzielanie uprawnienia do pełnej kontroli nad folderem profilu użytkownika

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stary folder profilu użytkownika, a następnie kliknij polecenieWłaściwości. Domyślnie jest to folder %SystemDrive%\Documents and Settings\nazwa_użytkownika.
 2. Na karcieZabezpieczeniakliknij profil użytkownika na liścieNazwa, a następnie kliknij przyciskZezwalaj w polu Pełna kontrola.

  UWAGA: Jeśli profil użytkownika nie jest wyświetlany na liścieNazwa, dodaj swój profil: kliknij przyciskDodaj, kliknij na liście swoją nazwę użytkownika, a następnie kliknij przyciskOK.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Edycja klucza Rejestru profilu użytkownika

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Dokonaj edycji Rejestru tak, aby ścieżka obrazu profilu wskazywała folder profilu użytkownika, który był podmiotem sekcji „Udzielanie uprawnień do pełnej kontroli nad folderem profilu użytkownika” w tym artykule:
 1. Zaloguj się do komputera z profilem użytkownika, który chcesz przywrócić.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. Wpiszregedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W Edytorze Rejestru przejdź do następującego klucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 5. Znajdź folder profilu użytkownika.

  UWAGA: Gdy otwiera się folder ProfileList, widać kilka folderów należących do różnych użytkowników. Foldery te są nazywane zgodnie z identyfikatorami zabezpieczeń użytkowników (SID), a nie z nazwami użytkowników.

  Aby znaleźć folder profilu użytkownika, użyj jednej z następujących opcji:
  • Dla każdego folderu kliknij folder, a następnie wyszukaj wartośćProfileImagePath, która zawiera ścieżkę do twojego profilu użytkownika (na przykład %SystemDrive%\Documents and Settings\nazwa_użytkownika).

   lub
  • W Edytorze Rejestru naciśnij klawisze CTRL+F, aby uruchomić narzędzie Znajdź. Wpisz nazwę użytkownika w poluZnajdź, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboruDanew obszarzeUwzględnij, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
 6. Po znalezieniu folderu podklucza dla swojego profilu użytkownika, kliknij dwukrotnie wartość ProfileImagePath.
 7. W poluDane wartościzmień ścieżkę, aby wskazać folder przywracanego profilu, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij Edytor rejestru.
Następnym razem, gdy będziesz się logować na komputerze, system Windows użyje przywróconego profilu użytkownika.Właściwości

Identyfikator artykułu: 314045 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:18:29 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB314045
Opinia