Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak ręcznie usunąć system Windows XP i przywrócić system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314052
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 250456.
Streszczenie
W tym artykule omówiono dostępne opcje usunięcia uaktualnienia Windows XP i przywrócenia systemu Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium (Me).

Należy zwrócić uwagę, że procedury opisane w tym artykule wymagają ponownego zainstalowania systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me wraz ze wszystkimi programami. W tym artykule nie omówiono metody odzyskiwania instalacji systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odzyskiwania poprzedniej instalacji systemu Windows 98 lub Windows Me, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312569 How to Manually Start the Uninstall Process to Remove Windows XP
W sekcji „Więcej informacji” tego artykułu przedstawiono instrukcje „krok po kroku” dla każdego aspektu usuwania systemu Windows XP i przywracania starszego systemu operacyjnego. Te instrukcje wymagają rozważenia następujących kwestii:
 • Czy system plików jest sformatowany jako FAT/FAT32 czy jako NTFS? Jeśli system plików jest sformatowany jako NTFS, zobacz sekcjęUsunięcie systemu plików NTFS.
 • Czy chcesz zapisać pliki? Zobacz sekcjęZmiana nazwy folderów.
 • Czy system Windows jest zainstalowany w folderzeWindows? Zobacz sekcjęZmiana nazwy folderów.
 • Czy musisz zwolnić miejsce na dysku, aby zainstalować system Windows 95 lub Windows 98? Zobacz sekcjęZwalnianie miejsca na dysku.
Więcej informacji
Jeśli przed zainstalowaniem systemu Windows XP utworzono kopię zapasową wszystkich danych lub nie istnieją żadne dane, które muszą zostać zachowane, można ponownie sformatować dysk twardy komputera i ponownie zainstalować system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me. Aby dowiedzieć się, jak ponownie sformatować dysk twardy, zobacz sekcjęUsunięcie systemu plików NTFS tego artykułu.

OSTRZEŻENIE: Formatowanie dysku usuwa wszystkie pliki i dane. Dysk należy formatować tylko po utworzeniu kopii zapasowej wszystkich plików, które mają zostać zachowane.

Przygotowanie

 1. Zidentyfikuj używany system plików. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij żądany dysk, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Wyszukaj wpisSystem plików.
  • Jeśli dysk jest sformatowany jako NTFS, opcje powrotu do systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me są ograniczone. Te systemy operacyjne nie odczytują ani nie rozpoznają systemu plików NTFS i nie można konwertować dysku, tak aby był używany system plików FAT lub FAT32. Dla dysku rozruchowego i dysku, na którym ma być zainstalowany system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, nie może być używany system plików NTFS. Firma Microsoft nie obsługuje żadnych rozwiązań konwertowania systemu plików NTFS na system plików FAT lub FAT32 oferowanych przez inne firmy.
  • Jeśli dla dysku jest używany system plików FAT, można zainstalować dowolny system operacyjny. Jeśli dla dysku jest używany system plików FAT32, można zainstalować system Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) lub nowszy.
 2. Zobacz, ile miejsca jest dostępne na komputerze, i sprawdź w dokumentacji starszego systemu operacyjnego, ile miejsca na dysku potrzebujesz.
 3. Znajdź lub utwórz dysk startowy systemu Windows zawierający sterowniki stacji CD-ROM, tak aby można było uzyskać dostęp do stacji CD-ROM komputera.

  Jeśli nie możesz używać stacji CD-ROM, konieczne może być skopiowanie plików instalacyjnych systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me na lokalny dysk twardy, co wymaga dodatkowego miejsca na dysku.
 4. Uruchom komputer, używając dysku startowego systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me. Sprawdź, czy możesz czytać ze stacji CD-ROM, a następnie wykonaj poleceniesys c:z wiersza polecenia.

  WAŻNE: To polecenie transferuje pliki rozruchowe na dysk C i kopiuje sektor rozruchowy. Po wykonaniu tego polecenia nie można już uruchomić systemu Windows XP.

Zmiana nazwy folderów

Jeśli system Windows 95, Windows 98 lub Windows Me instalujesz na tym samym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows XP, musisz zmienić nazwy pewnych folderów, aby zapobiec możliwym konfliktom.

UWAGA: Jeśli ponownie formatujesz dysk twardy, nie musisz zmieniać nazw żadnych folderów.
 • Folder Program FilesWpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  ren c:\progra~1 c:\files.old
 • Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:Folder WindowsWpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  ren c:\windows c:\windows.xp

Usunięcie systemu plików NTFS

Aby usunąć system plików NTFS, ponownie sformatuj dysk twardy przy użyciu systemu plików FAT lub FAT32.

Możesz to zrobić za pomocą dysków startowych systemu Windows XP lub, jeśli komputer obsługuje rozruchową stację CD-ROM, za pomocą narzędzia Konsola odzyskiwania na dysku CD z systemem Windows XP. Ponowne sformatowanie dysku lub ponowny podział dysku na partycje usuwa wszystkie dane z dysku, więc pamiętaj, aby przed taką operacją utworzyć kopię zapasową wszystkich danych.

Aby do ponownego sformatowania dysku użyć Konsoli odzyskiwania, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom komputer, używając dysku CD z systemem Windows XP lub dysków startowych.
 2. Gdy pojawi się ekranZapraszamy do instalacji, naciśnij klawisz F10.
 3. W Konsoli odzyskiwania określ odpowiednią instalację, a następnie zaloguj się przy użyciu hasła administratora.
 4. Wpisz poleceniemap, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Znajdź dysk, który chcesz ponownie sformatować. W Konsoli odzyskiwania litery dysków mogą być inne niż w systemie Windows XP.
 6. Wpisz polecenieformatx: /fs:fat32, gdziexjest literą dysku, który chcesz sformatować, a FAT32 jest systemem plików, którego chcesz używać, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. Wpisz literęy, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby potwierdzić dokonany wybór. Po zakończeniu procesu formatowania wpisz polecenieexit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić komputer.

Zwalnianie miejsca na dysku

Jeśli brakuje miejsca na dysku, możesz bezpiecznie usunąć następujące pliki i opróżnić następujące foldery:
 • Opróżnij wszystkie kosze systemu Windows XP.
 • W programie Microsoft Internet Explorer usuń wszystkie tymczasowe pliki internetowe i wyczyść pliki historii.
 • Usuń plikiPagefile.sysiHiberfil.sys.

Usunięcie plików systemu Windows XP

Wymienione poniżej pliki są plikami ukrytymi. Te pliki ukryte znajdują się w folderze głównym dysku, który jest używany do uruchamiania komputera. Zazwyczaj jest to dysk C (jest to pierwsza litera dysku dostępna dla dysków twardych).

Aby usunąć pliki systemu Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Eksploratora Windows.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok kliknij opcjęPokaż wszystkie pliki, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W folderze głównym dysku C (lub dysku rozruchowego) usuń następujące pliki:
  • Boot.ini
  • Ntbootdd.sys
  • Ntdetect.com
  • NTLDR

 5. Na dysku, na którym jest zainstalowany system Windows XP, usuń następujące pliki (jeśli istnieją):
  • Hiberfil.sys
  • Pagefile.sys

 6. Usuń następujące foldery (jeśli istnieją):
  • Windows
  • Program Files
  • Documents and Settings

Uruchomienie Instalatora systemu Microsoft Windows 95, Windows 98 lub Windows Me

Aby uruchomić Instalatora systemu Windows, uruchom komputer, używając dysku startowego systemu Windows 98 lub dysku rozruchowego zawierającego sterowniki stacji CD-ROM. Po uzyskaniu dostępu do stacji CD-ROM wpisz następujące wiersze, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER
sys c:
x:\setup.exe
gdziexjest literą dysku stacji CD-ROM.

UWAGA: W systemie Windows Me pierwsze polecenie może się nie powieść i może wygenerować komunikat o błędzie. Zazwyczaj nie uniemożliwia to pomyślnej instalacji. Na dysku CD z systemem Windows 98, Windows 95 lub Windows Me powinien znajdować się plikSetup.txtwyjaśniający, jak uruchomić Instalatora. Dodatkowe instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w podręcznikuWprowadzeniedołączonym do każdego z tych trzech systemów operacyjnych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania systemu Windows, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
221829 W jaki sposób zainstalować system Windows 98 na komputerze bez systemu operacyjnego
193902 How to Install Windows 98 into a New Folder
187632 How to Create a Windows 98 Startup Disk that Supports FAT32
232681 Windows 98 Second Edition Updates Setup.txt File
Łącze do plików online Readme.txt dla systemu Windows 98 Wydanie drugie znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Łącze do plików online Readme.txt dla systemu Windows 98 znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
dezinstalacja usunięcie migracja XP AOL MSN ISP Prodigy GTE ATT usługodawca internetowy dostawca Compuserve odinstalowanie usuwanie w2ktopuninstall winxphotsetup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314052 — ostatni przegląd: 04/09/2003 09:20:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbinfo kbupgrade kbsetup KB314052
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">