Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Listę nazw, które są zarejestrowane przez usługę nazw internetowych systemu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:314104
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja systemu Microsoft Windows 2000 tego artykułu dla 119495.
Streszczenie
W tym artykule opisano nazw, które są zarejestrowane przez serwer usługi Windows Internet Naming Service (WINS). Ta lista zarejestrowanych nazw jest pogrupowany według:
  • Nazwy komputerów
  • Nazwy domen
  • Specjalne nazwy
Każdy klient WINS faktycznie rejestruje swoją nazwę serwera WINS trzy lubcztery razy. Rejestrowane są również kilka specjalnych nazw NetBIOS do utrzymania i pobierania listy przeglądania.

Nazwy wymienione w tym miejscu są wskazywane przez \\Nazwa następuje wartość szesnastkowa [xxx]. Nazwy są wypełniane znakami spacji rozszerzenie szesnastego bajt.
Więcej informacji

Zarejestrowane nazwy komputera

\\nazwa_komputera[00 h]
Ta nazwa jest zarejestrowana nazwa stacji roboczej klienta WINS.
\\nazwa_komputera[03 h]
Ta nazwa jest zarejestrowany dla usługi Posłaniec w bazie danych WINS.
Klient:

\\nazwa_komputera[BFh]
Ta nazwa grupy jest zarejestrowany dla usługi Agent monitorowania sieci i pojawia się tylko wtedy, gdy usługa jest uruchomiona na komputerze. Jeśli nazwa jest długi nie pełne 15 znaków, nazwa jest wypełniane znakami plus (+) symbole.
\\nazwa_komputera[BEh]
Ta nazwa jest zarejestrowana dla agenta monitorowania sieci. Jest unikatową nazwę, która jest zarejestrowana podczas uruchamiania agenta zdalnego.
\\nazwa_komputera[1Fh]
Ta nazwa jest zarejestrowana dla Network Dynamic Data Exchange (NetDDE)usługi i pojawia się tylko wtedy, gdy usługi NetDDE są uruchomione na komputerze.
\\nazwa_komputera[20 h]
Ta nazwa jest zarejestrowany dla usługi serwera na kliencie WINS.
\\nazwa_komputera[21 h]
Ta nazwa jest zarejestrowana dla klienta RAS.
\\nazwa_komputera[06 h]
Ta nazwa jest zarejestrowany dla usługi serwera RAS.

Zarejestrowane nazwy domeny

\\nazwa_domeny[00 h]
To wystąpienie nazwy domeny jest tak zarejestrowane przez stację roboczączy może odbierać emisje przeglądarki z systemów Microsoft LAN Manager. Jest to nazwa, której anonsy serwera są nadawane wLAN Manager, aby inne komputery LAN Manager można śledzić serwery w sieci. Microsoft Windows NT 4.0 na komputerach nie należy wprowadzać te emisje, chyba że LMAnnounce opcja została włączona przez skonfigurowanie usługi serwera sieci narzędzia w Panelu sterowania.
\\nazwa_domeny[1Bh]
To wystąpienie nazwy domeny jest zarejestrowany przez komputer z systemem Windows NT Server 4.0, który działa jako przeglądarka główna domeny. Ta nazwa domeny umożliwia zdalne przeglądanie domen. Kiedy serwer WINS jest badany pod kątem tej nazwy, serwer WINS zwraca adres Internet Protocol (IP) komputera, który zarejestrował tę nazwę.
\\nazwa_domeny[1Ch]
Ta nazwa jest rejestrowana na użytek kontrolerów domeny w domenie i może zawierać maksymalnie 25 adresów IP. Jeden adres IP będzie, że podstawowy kontroler domeny (PDC) i 24 inne adresy IP będzie adresy IP zapasowego kontrolera domeny (BDC). Nazwy domen [typu 1Ch] jest używane przez kontrolery BDC do zlokalizowania kontrolera PDC, gdy uwierzytelnianie przechodnie jest potrzebna do sprawdzania poprawności żądania logowania.
\\nazwa_domeny[1Dh]
To wystąpienie nazwy domeny jest zarejestrowany tylko przez przeglądarkę główną, z których może istnieć tylko jeden dla domeny. Ta nazwa jest używana przez przeglądarek zapasowych do komunikacji z przeglądarką główną, aby pobrać listę dostępnych serwerów z przeglądarki głównej.
\\nazwa_domeny[1Eh]
Ta nazwa jest zarejestrowana przez wszystkie serwery przeglądarki i potencjalne przeglądarki serwerów w domenie lub grupie roboczej. Ta nazwa jest używana dla anonsu żądań, które przeglądarka główna wysyła do wypełnienia jego listy przeglądania i dlaPakiety wyboru żądania do wymuszenia wybór.

Nazwy innych lub specjalne

Oprócz nazw komputera i domeny, następujące nazwy równieżpojawiają się w bazie danych serwera WINS:

\\--__MSBROWSE__ [01 h]
Ta nazwa jest rejestrowana przez przeglądarkę główną i jest używany do nadawaniai otrzymywać Anonsy do domeny lokalnej podsieci. Jest za pośrednictwemTa nazwa, że przeglądarka główna uczy się nazwy innych domen i nazw przeglądarek głównych w tych domenach. Serwer WINS odbiera kwerendę o nazwę dla tej nazwy, zawsze zwraca adres emisji w podsieci dla lokalnej podsieci żądanego klienta.
\\nazwa_użytkownika[03 h]
Podczas przeglądania bazy danych usługi WINS, zobacz również rejestrację nazw użytkowników dla użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani w bazie danych WINS. Nazwa użytkownika jest rejestrowane przez składnik serwera, dzięki czemu użytkownicy mogą odbierać polecenie net send wiadomości.
Zarejestruj prodnt przeglądarki tcp ip tcpip

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 314104 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:19:39 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork kbmt KB314104 KbMtpl
Opinia