Jak tworzyć plik LMHOSTS służący do sprawdzania poprawności domen i rozwiązywania innych problemów z rozpoznawaniem nazw

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 180094.
Streszczenie
Mogą wystąpić sytuacje, w których będzie konieczne użycie pliku LMHOSTS do rozpoznawania nazw NetBIOS ze względu na problemy z rozpoznawaniem nazw w sieci TCP/IP. W tym artykule omówiono tworzenie pliku LMHOSTS używanego do rozpoznawania nazw i sprawdzania poprawności domen.
Więcej informacji
Aby utworzyć poprawnie sformatowany plik LMHOSTS, wykonaj następujące kroki:
 1. Za pomocą edytora tekstów, takiego jak Notatnik.exe lub Edit.com, utwórz plik o nazwie LMHOSTS i zapisz go w następującym folderze:
  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  Należy zauważyć, że nazwa pliku to LMHOSTS bez rozszerzenia. Jeśli jest używany program Notatnik.exe, to może on automatycznie dołączyć rozszerzenie .txt. W takim wypadku konieczna będzie zmiana nazwy pliku w wierszu polecenia, tak aby nazwa nie zawierała rozszerzenia.

 2. Dodaj następujące wpisy do pliku LMHOSTS:
    10.0.0.1  NAZWAPDC #PRE #DOM:NAZWA_DOMENY  10.0.0.1  "NAZWA_DOMENY  \0x1b"  #PRE
  Należy także zauważyć, że we wpisie NAZWA_DOMENY jest uwzględniana wielkość liter. Należy się upewnić, że są używane wyłącznie wielkie litery. Adres 10.0.0.1 należy zastąpić adresem IP podstawowego kontrolera domeny (PDC, Primary Domain Controler), wpis NAZWAPDC – nazwą NetBIOS podstawowego kontrolera domeny, a wpis NAZWA_DOMENY – nazwą domeny Windows NT.

  Odpowiednie rozmieszczenie tych wpisów jest obowiązkowe. W wierszu zawierającym znaki cudzysłowu (") musi być łącznie dokładnie 20 znaków. Aby uzyskać tych 20 znaków, wpisz nazwę domeny, dodając odpowiednią liczbę spacji do 15 znaków, a następnie wpisz ukośnik odwrotny i szesnastkową liczbę NetBIOS reprezentującą typ usługi.

  Ukośnik odwrotny musi być szesnastym znakiem. Aby uprościć znalezienie pozycji szesnastego znaku, skopiuj następujący wiersz do pliku LMHOSTS:
    # Adres IP  "123456789012345*7890"
  Wyrównaj znaki cudzysłowu ("), dodając lub usuwając spacje z wiersza komentarza, a następnie umieść znak \ w 16 kolumnie (kolumnie oznaczonej gwiazdką). Zauważ, że przed znakiem \ i po nim należy wstawiać SPACJE, a nie znaki tabulacji.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  163409 NetBIOS Suffixes (16th Character of the NetBIOS Name)
 3. Po dodaniu powyższych wierszy zapisz plik i zamknij edytor tekstu.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  nbtstat -R
  W przełączniku -R jest uwzględniana wielkość liter i musi on być wpisany wielką literą. Po wpisaniu powyższego polecenia powinien zostać wyświetlony następujący komunikat:
  Oczyszczenie i wstępne załadowanie tabeli nazw w zdalnej pamięci podręcznej NBT zakończyło się pomyślnie.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  nbtstat -c
  W przełączniku -c także jest uwzględniana wielkość liter i musi on być wpisany małą literą. Po wpisaniu powyższego polecenia powinna zostać wyświetlona informacja podobna do następującej tabeli:
    Adres IP węzła: [10.0.0.5] Identyfikator zakresu: []        NetBIOS - tabela nazw w zdalnej pamięci podręcznej  Nazwa         Typ    Adres hosta    Aktywność [s]  ----------------------------------------------------------------  NazwaPDC    <03> UNIKATOWY  10.0.0.1          -1  NazwaPDC    <00> UNIKATOWY  10.0.0.1          -1  NazwaPDC    <20> UNIKATOWY  10.0.0.1          -1  Domena     <1B> UNIKATOWY  10.0.0.1          -1
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  180099 Troubleshooting LMHOSTS Name Resolution Issues
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314108 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:19:52 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB314108
Opinia