Generowany jest komunikat o błędzie sterownika urządzenia, gdy komputer przechodzi do stanu wstrzymania lub hibernacji

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeśli jest używany komputer z systemem Windows XP i komputer próbuje przejść do trybu uśpienia, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Sterownik urządzenia klawiatura uniemożliwia przejście komputera w tryb uśpienia. Zamknij wszystkie aplikacje i spróbuj ponownie. Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy zaopatrzyć się w zaktualizowany sterownik.
gdzie klawiatura to na ogół urządzenie „Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2” lub „Sterownik klawiatury serwera terminali”, a tryb uśpienia to wstrzymanie pracy, bezczynność lub hibernacja.

Może też pojawić się następujący komunikat o błędzie na niebieskim ekranie:
0X000000A0 (0X00000002, 0X0007011E, 0X0000000, 0X0000000) INTERNAL_POWER_ERROR
Przyczyna
Takie zachowanie może wystąpić, gdy program instaluje sterownik trybu jądra, który dołącza się do standardowego sterownika klawiatury (I8042prt.sys) i nie obsługuje pakietów żądań We/Wy Plug and Play (IRPs). Przykłady programów powodujących takie zachowanie to między innymi:
  • Pgpdisk w wersji 6.02 oraz 6.5 (instaluje sterowniki Pgpmemlock.sys oraz Pgpdisk.sys)
  • Adobe Type Manager w wersji 4.0 (instaluje sterownik Atmhelpr.sys)
Rozwiązanie
Aby wyeliminować to zachowanie, należy skontaktować się z producentem programu, aby dowiedzieć się, czy jest dostępna zaktualizowana wersja programu zaprojektowana do użytku w systemie Windows XP.

Aby obejść to zachowanie, należy odinstalować program powodujący je, a następnie ponownie uruchomić komputer.
Więcej informacji
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
pgp atmhlpr sys
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314118 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:19:57 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbprb kb3rdparty KB314118
Opinia