Aktualizacja dla programu Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. 1.2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3141809
WPROWADZENIE
Aktualizacja 1.2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 Online jest dostępna. Aktualizacja 1.2 nie jest dostępna dla instalacji serwera lokalnego. Jednak zaleca się zainstalowanie aktualizacji 1.2 na Microsoft Dynamics CRM 2015 dla programu Microsoft Office Outlook i Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2015. Gdy działają 1.2 aktualizacji tych składników można podłączyć do organizacji CRM, który działa w starszej wersji programu Microsoft Dynamics CRM 2015.

W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w tej aktualizacji.

Ta aktualizacja jest dostępna dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2015.

Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tej aktualizacji

Pakiet aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa pliku (wersja 32-bitowa)Nazwa pliku (wersja 64-bitowa)
Microsoft Dynamics CRM w 2015 r. dla Microsoft Office Outlook7.1.2.1032CRM2015-Client-KB3141809 -LangID-i386.exeCRM2015-Client-KB3141809 -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 20157.1.2.1032CRM2015-Router-KB3141809 -LangID-i386.exeCRM2015-Router-KB3141809 -LangID-amd64.exe
Pakiet językowy 2015 programu Microsoft Dynamics CRM7.1.2.1032CRM2015-Mui-KB3141809 -LangID-i386.exeCRM2015-Mui-KB3141809 -LangID-amd64.exe

Informacje o aktualizacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Microsoft Download Center:

Problemy rozwiązane w 1.2 aktualizacji

Aktualizacja 1.2 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 rozwiązuje następujące problemy:
 • Rozszerzone limit czasu synchronizacji metadanych aplikacji na wartości z rejestru klucza: ExtendedTimeout
 • Rozwiązany problem z przepływów procesów biznesowych w wielu encji.
 • Obniżona ważności kategoria Trop w scenariuszu odnośnika UserAgent.
 • Rozwiązano problem z niektórych organizacji, gdzie konfiguracja programu Outlook dla programu CRM nie powiedzie się, jeśli klient ma zainstalowany 7.1 aktualizacji.
 • Rozwiązano problem, gdy aktualizacja zbiorcza Edycja zostanie przywrócona statuscode na wartość domyślną.
 • Rozwiązano problem, gdzie skrypcie onchange nie jest wyzwalania od + nowy przycisk szybkiego tworzenia jest wyłączona.
 • Rozwiązany problem ze znakami # pokazujący zamiast wartości rzeczywistej daty/godziny po odświeżeniu dynamicznych podczas korzystania z duńskim.
 • Nie można wyświetlić rekordów szans sprzedaży, w tym samym oknie przeglądarki są niektórych użytkowników w niektórych organizacjach.
 • Przewijanie w górnym menu przejście użytkownika do końca listy, pomijanie wszystkich jednostek między pierwszej i ostatniej strony.
 • Dodane funkcje addPreSearch i addCustomFilter.
 • Za pomocą programu QuickView z formularz nadrzędny opcja zestaw renderuje jako posiadające niezapisane zmiany.
 • Nie można opublikować dostosowania po posiadające usunąć jednostki z reguły biznesowej.
 • Zapewnianie użytkownikom z O365 nie powiedzie się, jeśli ustawiono wartość domyślną, ustawione profilu poczty E-mail POP3 i opcji konta/kontakty/zadania do synchronizacji po stronie serwera.
 • Podczas eksportu do programu Excel, eksportowane są identyfikatory GUID zamiast ActivityPartyName.
 • Działania DbUpgrade dla FolderBasedTracking nie tworzyć relacje dla wszystkich encji niestandardowych z jednostką MailboxTrackingFolder.
 • Dodać dodatkowe informacje dotyczące śledzenia do śledzenia problemów z synchronizacją po stronie serwera.
 • Szablony wiadomości E-mail CRM niestandardowe są niedostępne w programie CRM dla klienta programu Outlook.
 • Podczas korzystania z widoku osobistego na PluginTypeStatistics, błąd "wymagane"skok"brakuje atrybutu" występuje.
 • Błąd występuje, gdy zmiana stanu zespołu własność, oferta aktywowanego (Popraw/Zamknij/zamówienie)
 • Błąd występuje podczas wklejania danych z programu Excel do innego skoroszytu programu Excel, "nie można użyć polecenia na wiele zaznaczeń."
 • Nie można renderować wyszukiwanie tematu drzewa, jeśli ma 250 + węzłów.
 • Wykorzystując Zapisz funkcjonalność na bogaty wysłał czyści tekst treści wiadomości e-mail podczas korzystania z nowy aparat renderowania formularza.
 • Dodano dodatkowe zduplikowaną wartość wykrywania dla pewnych wartości.
 • Usunąć filtr "zaczyna się od" na ConversationIndex sprawdzania poprawności.
 • "Błąd wystąpił podczas próby wygenerowania pliku Excel CRM" podczas próby eksportowania do programu Excel.
 • Eksportuj do programu Excel kończy się niepowodzeniem, jeśli istnieją kolumny o zduplikowanych nazwach.
 • Błąd występuje podczas próby ponownego zaimportowania danych, który został wyeksportowany do programu Excel, "zduplikowane odwołanie do wyszukiwania został znaleziony."
 • Błąd uprawnień występuje, gdy przypisywanie rekordu z otwartym rekordem formularza, jeśli użytkownik ma przypisywać uprawnienia na poziomie użytkownika.
 • Błąd skryptu występuje, gdy odświeżanie formularza produktu po uaktualnieniu do programu CRM 2015 aktualizacji 1.
 • Wiele błędów odebranych w uruchamianiu programu Outlook, jeśli element jest śledzone z innych niż domyślne, przechowywania i związane z użytkownikiem — programu CRM.
 • Niepoprawny komunikat zawiera po collapsing\expanding karty, używając nowy aparat renderowania formularza, "czy na pewno chcesz opuścić tę stronę?"
 • Program Outlook nie można skonfigurować organizacji, który ma mapę witryny z rozbieżnościami podobszaru identyfikatory w grupie (i gdy ShowGroup jest ustawiona na wartość false).
 • W Konstruktorze kwerend za pomocą obiektu pokrewnego istniejącego produktu i nazwa wystąpi błąd.
 • Widoki dla działalności awarii, gdy widok zawiera UnresolvedEmailParty.
 • Włączone może rozwiązać niektóre wystąpienia gdzie synchronizacji na serwerze skrzynek pocztowych stać się niezdatny do użytku w programie CRM.
 • Skrzynki pocztowe staje się osób niepełnosprawnych w programie CRM, jeśli użytkownik nie jest aktywny w programie CRM.
 • Nie można odczytać odpowiedzi z programu Exchange, gdy dokonywanie EWS wywołuje.
 • Pobrać formularza z ról niestandardowych powoduje, że wiele wyjątków systemu TRACES CRM związane z brakiem przywilejów i obniżenie wydajności.
 • Telemetrycznego przedstawiono "Nie można wykonać kodu ze skryptu zwolnionej" wynikających z ribbon.js.
 • Błąd podczas przetwarzania wiadomości e-mail w kroku "GetItems" powoduje nieskończoną pętlę.
 • Problem z linią dodawanych do górnej części treści wiadomości e-mail podczas odpowiadania na wiadomość e-mail w programie CRM.
 • Kontakty, które są również użytkownicy z tym samym adresem e-mail identyfikacji odbiorcy automatycznego tworzenia sprawy nie powiedzie się.
 • Metody kontroli elementu OptionSet dla pola statuscode nie działają.
 • Korespondencja seryjna do poczty e-mail z załącznikami zostanie wyświetlony zablokowanych załączników dla każdej próby tworzenie rekordów w programie CRM po pierwszym e-mail.
 • Dodatek plug-in czynności i atrybuty obrazu nie aktualizuje z importu rozwiązania.
 • Naciskając klawisz "ALTGr + S" z klawiatury polskiej nie wpisać Polski "?" znak alfabetu.
 • Przedstawia przycisk nie obsługuje już integracji pakietu Office ponownie.
 • Daty wypełnienia z reguły biznesowe są wyświetlane niewłaściwy dzień.
 • Błąd występuje podczas otwierania niektórych widoków z programu CRM dla programu Outlook, "Wystąpił błąd podczas wyświetlania rekordów w tym widoku."
 • Zostanie przekroczony limit czasu podczas wprowadzania zmian do profilów zabezpieczeń pól.
 • "GetValue" na typ daty jest zwrócenie błędnej wartości.
 • CRM dla synchronizacji z programem Outlook klient resetuje i wyzwala przypomnienia terminu cyklicznego.
 • Wykres dla encji termin nie jest poprawnie wyświetlany, gdy powinien wyświetlić tylko rekordy pokrewne.
 • Formanty kompozytowe nie są może być tylko do odczytu.
 • CRM dla programu Outlook, klient nie odświeża token uwierzytelniania po 30-60 minut.
 • Zasoby sieci Web nie rozmiaru, gdy zmieniany jest rozmiar okna przeglądarki.
 • Akcja zarejestrowana w zapisane zdarzenia na obsługiwanych formantów nie jest wyzwalany poprawnie.
 • Luzem, nie można zaimportować rekordów produktów według struktury produktów.
 • Przypomnienia są wyświetlane tak szybko, jak tylko terminy są synchronizowane z synchronizacji po stronie serwera.
 • Dokładność waluty nie są wyświetlane poprawnie.
 • Faza potoku jest pusty po otwarciu szansy sprzedaży i etap sprzedaży zostanie przywrócona do zakwalifikowania się.
 • Jednostka waluty nie jest wyświetlany poprawnie nawet po wprowadzeniu zmian.
 • Kolejność wyświetlania elementu OptionSet nie jest przestrzegana w aparacie renderowania formularza.
 • Błąd "typ danych nie jest prawidłowy dla operacji logicznej" występuje podczas konfigurowania programu CRM dla klienta programu Outlook.
 • Rekord nie zostanie zapisany, gdy ma pole waluty i ma odnośników dla jednostki waluty można edytować i ukryte w formularzu.
 • Gdy dodatek zgłasza wyjątek, wyjątek nie blokuje przydziału rekordu.
 • Podczas ustawiania wartości domyślne dla działania, atrybut właściciel jest staje się zastępowany aktualnie zalogowanego użytkownika.
 • Nieobsługiwany wyjątek podczas aktualizowania istniejącego połączenia, który nie ma rolę.
 • Błąd Konstruktora zapytań występuje podczas wysyłania wiadomości e-mail do adresatów poczty e-mail nierozwiązane i za pomocą zapytania zestawienia.
 • HTTP 404 - Nie znalezione podczas budowania kryteriów wyszukiwania.
 • Podczas zapisywania działanie e-mail po zmianie strony i właściciela, dodano stron zostają utracone.
 • Po uaktualnieniu do programu CRM 2015 r. Aktualizacja 1, nie można uzyskać dostępu do zasobów sieci Web HTML w kliencie programu Outlook.
 • BusinessUnitIDs są aktualizowane do nowych wartości po kopiowaniu pełnej organizacji.
 • Poprawione błędnego tłumaczenia w języku niemieckim odnoszące się do otwarcia rekordu konta.
 • Format za pomocą przecinka jako separatora dziesiętnego powoduje, że nieprawidłowe kwoty dla ilości.
 • Scalanie rekordów, które mają powiązania z przeszukiwania niestandardowych zakończy się niepowodzeniem, jeśli rekordy pokrewne relacji niestandardowych mają różne rekordów niż spośród pole połączenia.
 • "SetFormMode" wykonuje nieefektywnie nowy aparat renderowania formularza.
 • Tworzenie kontaktu osobistego, po utworzeniu rozmowy telefonicznej zgłasza błąd skryptu na okienko społeczne.
 • WorkflowTransactionContext w wywołaniu metody unieszkodliwiających próbuje wywołać ExecutionContext.OnErrorRequest przeciwko, która nie jest w użyciu.
 • Zestaw opcji o wynikach wybranej wartości null na pasku poleceń już nie działa poprawnie.
 • Za pomocą przepływu procesów biznesowych powoduje, że niektóre rekordy mają być odwzorowane niepoprawnie.
 • Data otrzymania nie jest wyowietlana w wersji roboczej wiadomości email, podczas odpowiadania na wiadomości e-mail z programu CRM.
 • Funkcja "Łącze E-mail" Ustawia DW wiadomości e-mail do "[Object object]"
 • Gdy UN-ukrywanie sekcji SDK, pól, zmieniać ich rozmiar, po dokonaniu wyboru.
 • Sprawdzanie uprawnieniami na element paska nawigacyjnego powoduje wystąpienie błędu.
 • Kreator raportów umożliwia tworzenie raportów, które przekraczają maksymalną liczbę jednostek połączonych.
 • CRM dla klienta programu Outlook monituje o podanie tego samego adresu e-mail, jeśli istnieją 2 kont programu exchange w tym samym profilu.
 • CRM dla programu Outlook konfiguracji błędy w dzienniku nie zawierają kod błędu lub odsyłacz do przodu dla pomocy dynamicznej.
 • Dobry aplikacji CRM na Wyświetla biały ekran, korzystając z dobrą pracę jako pełnomocnik uwierzytelniania.
 • CRM dla dobra błędu "wystąpiły problemy z ustawieniami rzeczy. Może spróbujemy jeszcze raz? Czy możemy rozpocząć świeże, ale utracisz wszelkie personalizacji wprowadzone w aplikacji"występuje podczas próby użycia uwierzytelniania delegowanego.
 • Podczas otwierania rekordu sprawy, która jest automatycznie zamykana przy użyciu przepływu pracy, błąd "tej sprawy została już rozwiązana. Zamknij i ponownie otwórz rekord sprawy, aby wyświetlić aktualizacje"występuje.
 • Błąd występuje podczas próby dodania usługi organizacji w projekcie programu Visual Studio.
 • Konfiguracja klienta CRM dla programu Outlook tworzy subskrypcji dostawcy książki adresowej.
 • Nie można wydrukować skoroszytów, które zostały wyeksportowane do programu Excel z programu CRM Online.
 • Importuj rozwiązanie nie powiedzie się na właściwości zarządzane.
 • Ekran "Zapraszamy" pętli podczas korzystania z programu CRM dla aplikacji na Ipadzie.
 • Zawartość na siatce jest niepoprawnie sformatowana i nie jest odpowiednio wyrównany z nagłówka siatki.
 • Pola dotyczące jest usuwany, gdy zmiana terminu na termin cykliczny.
 • Błąd "Nie masz uprawnień dostępu do tych rekordów" po kliknięciu przycisku Śledź w programie CRM, jeśli użytkownik nie ma uprawnień prvReadConvertRule.
 • Podczas wysyłania wiadomości e-mail z programu CRM, kontakty nie są oddzielone średnikami.
 • Po użyciu eksportu do programu Excel, funkcja "Zapisz zmiany w programie CRM" nie działa na jednostki, które mają nazwy wyświetlane.
 • Listy w programie CRM dla klienta programu Outlook marketingowej nie odświeży.
 • Automatyczne zapisywanie zmian pozycji kursora w wielowierszowe pola tekstowe.
 • Błąd "pole ma nieprawidłowy XAML formuły definicję - pola zestawienia" występuje podczas zapisywania reguły dla pola zestawienia.
 • CustomerAttributeMapping nie jest bezpieczne dla wątków i może spowodować w pętli nieskończonej.
 • Nie można dodać członków z jednej listy marketingowej do innej.
 • Przypisywanie rekordów zgłasza błąd, gdy przypisanie użytkownika, który ma przypisywać uprawnienia na poziomie użytkownika.
 • Nie można w zakładce do kalendarza.
 • Działania DbUpgrade dla FolderBasedTracking nie tworzy relację dla wszystkich encji niestandardowych z jednostką MailboxTrackingFolder.
 • Widoki dla działalności awarii, gdy widok zawiera UnresolvedEmailParty.
 • Podczas korzystania z nowego formularza aparat renderowania, adresy podsiatki "+" nie reagować po kliknięciu.
 • Wykres nie jest poprawnie wyświetlany, gdy powinien wyświetlić tylko rekordy pokrewne.
 • Błąd "polecenia nie można używać na wiele zaznaczeń" występuje podczas próby wklejenia danych w programie Excel.
 • Nie można renderować wyszukiwanie tematu drzewa na nowy aparat renderowania formularza, jeśli ma 250 + węzłów.
 • Program Outlook nie można skonfigurować do organizacji, która ma mapę witryny z podobszaru pasujące identyfikatory w grupie, a ShowGroup jest ustawiona na wartość false.
 • Inicjowanie obsługi administracyjnej użytkowników z usługi Office 365 nie powiedzie się, jeśli domyślny profil serwera poczty E-mail służy poczty e-mail POP3 i akt jest synchronizacji po stronie serwera.
 • Nie można opublikować dostosowania po usunięciu jednostki z reguły biznesowej.
 • Błąd występuje podczas próby modyfikacji godzin pracy dla obiektu portowego/wyposażenia.
 • Nie można uruchamiać raportów z domyślne filtrowanie z pulpitu nawigacyjnego.
 • Obiekt nie obsługuje właściwości lub metody 'substr' spowoduje wystąpienie błędu.
 • Błąd "wiadomość została zapisana jako rekord programu Microsoft Dynamics CRM bez wszystkich oryginalnych załączników. Jeden lub więcej załączników były blokowane lub nieprawidłowy. "występuje podczas wysyłania korespondencji seryjnej z załącznikiem.
 • Synchronizacji po stronie serwera zgłasza wyjątek, jeśli regardingObjectTypeCode dla wiadomości E-mail jest nieprawidłowy lub jest ich brak.
 • AccessMode i jej rekord audytu zostały zmienione przez system.
 • Dzienniki inspekcji nie udzieli dla przepływów pracy.
 • Błąd "Wystąpił nieoczekiwany błąd." występuje podczas próby importowania danych towar z umowy.
 • Podczas próby zapisania terminu "Ogólny błąd w aparacie planowania" Wystąpił błąd.
 • Aplikacja programu Dynamics CRM mobile nie stosować się do uprawnień na podstawie roli w element RibbonDiffXML.
 • Występują problemy z wydajnością podczas pobierania wiadomości e-mail, jeśli nie można rozpoznać adresu e-mail z rekordem w programie CRM przy użyciu RetrieveMultiple.
 • Data dla pola zestawienia pobiera przywróconymi do 1/1/1900 po utworzeniu pola.
 • Nie ustawiono pól z etykietami na górze jako widoczna przez regułę biznesową.
 • Podczas korzystania z synchronizacji po stronie serwera synchronizacji działanie, jeśli istnieje wartość na ActualEnd tworzy zamknięte zadania programu Exchange.
 • Błąd skryptu występuje podczas tworzenia nowego przypadek 2 razy z rzędu klikając przycisk Zapisz i zamknij.
 • Model zabezpieczeń poziom hierarchii Menedżera nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Aplikacja CRM dla programu Outlook napotka błąd podczas próby załadowania programu Outlook Web Access.
 • Nieprawidłowa data rozliczenia na kontrakcie.
 • Błąd "nie można utworzyć danego typu bez wymaganych parametrów" występuje podczas modyfikowania adresatów na szablon wiadomości e-mail używany przez przepływ pracy.
 • Zaktualizowana wersja ADAL używany przez klienta programu Outlook.
 • Etykieta na regułę biznesową nie uzyskać tłumaczenie po zaimportowaniu.
 • "Błąd wystąpił błąd." Wystąpił błąd podczas próby utworzenia kontaktu osobistego przy użyciu wyszukiwania.
 • Uruchamianie przepływu pracy na krok w aktualizacji czyści pole body\description wiadomości e-mail wiadomości e-mail.
 • Serwer synchronizacji wywołania do uzyskania dostępu do tokenu się niepowodzeniem z błąd "spodem połączenie zostało zamknięte."
 • Utworzenie użytkownika jest uniemożliwione, gdy użytkownik ma POP lub SMTP typu używanego konta e-mail.
 • Potwierdzić Brak monitu podczas dezaktywowania rekordu.
 • Nie można skopiować tekst z wielu obszarów formularza.
 • Za pomocą programu CRM dla programu Outlook "Śledzenia element programu Outlook w programie CRM, kontaktując się z programu CRM" pojawia się komunikat dla rejestrowanych wysłane wiadomości e-mail.
 • Można usunąć z szansy sprzedaży wygrała "Produkty objęte szansą sprzedaży", który ma stan tylko do odczytu.
 • Zmiana wartości nie zostanie zaktualizowany w okienku odczytu programu Dynamics CRM w programie Outlook.
 • Zasób sieci Web nie respektują zmiany rozmiaru na nowy aparat renderowania formularza.
 • WorkflowTransactionContext nie jest bezpieczne dla wątków i nie używa unikatowego TransactionContextId.
 • Synchronizacji po stronie serwera próbuje wywołać aktualizacja na wymiany Brak usunięte elementy.
 • Brak ukrytych kolumn podczas eksportowania z pól importowania danych.
 • Nie można pokazać wynik, że zmieniono przepływu procesów biznesowych.
 • Błąd "główny użytkownik (identyfikator) brakuje uprawnień prvReadQuote (Id)" występuje podczas próby zamknięcia szansy sprzedaży jako utracone w aplikacji CRM dla telefonów i tabletów, a ten błąd nie występuje w programie sieci web.
 • Otwórz w nowym oknie opcja Brak z menu kontekstowego podsiatki.
 • Właściwość RowVersion zwraca null, podczas pobierania jednostki podczas synchronicznego wtyczki.
 • Nie można wyświetlić pełną nazwę użytkownika lub zespołu, który rekord jest udostępniany, jeśli nazwa jest długa.
 • Zasoby sieci Web HTML programu Outlook klienta WebFormsHost otwierają się za oknem formularza.
 • Wykres renderowania błąd dla obiektu zawierającego więcej niż 10 pól obliczeniowych.
 • Wartość pola Czas trwania pojawia się niepoprawnie sformatowany, gdy format przecinek jako separator dziesiętny.
 • SuppressDuplicateDetection nie jest honorowane w kontekst podrzędny.
 • Dodaj do innej listy marketingowej "nie działa przycisk podsiatki.
 • Pole przepływu procesów biznesowych Pokazuje kodowanie HTML zamiast znaków specjalnych.
 • Odwołania cykliczne między dwoma przepływy pracy powoduje, że wywóz rozwiązanie nie powiedzie się.
 • Podczas próby wybierz szablon, aby wstawić do wiadomości e-mail za pomocą programu CRM dla programu Outlook, błąd-"należy wybrać adresata lub rekord powiązany, który można skojarzyć z szablonu wiadomości E-mail. Nie można na przykład wybrać kolejki. Wybierz prawidłowego adresata lub związany rekord i spróbuj ponownie"występuje.
 • Tworzenie rozmów telefonicznych za pomocą aplikacji mobilnej Dynamics CRM, zadzwonić do pola nie jest ustawiona poprawnie.
 • Narzędzie PluginRegistration w najnowszej SDK(7.1.1) brakuje opcji "Japoński" i "Oceania".
 • Załączniki są usuwane z terminów programu Outlook po synchronizacji.
 • Nie działają wyszukiwań filtrowane z "Filtrowanie rekordów pokrewnych" mobilnej aplikacji Dynamics CRM.
 • Pole ScheduledStart nie jest widoczne wewnątrz działania za pośrednictwem globalnego wyszukiwania podczas korzystania z aplikacji mobilnej Dynamics CRM.
 • Nie można odnaleźć pliku bazy danych, występuje błąd podczas konfigurowania klienta programu Outlook.
 • Rekord kontaktu osobistego utworzonych w kliencie sieci web jest zablokowana w aplikacjach mobilnych.
 • ClientAPIs kontroli elementu OptionSet nie działają poprawnie dla pola "statuscode" w nowy aparat renderowania formularza.
 • IOS i aplikacje mobilne nie można skonfigurować, jeśli jest wartością wielkie litery w adresie URL organizacji.
 • Automatyczne zapisywanie zmian pozycji kursora w wielu pól tekstowych wiersza.
 • Kliknięcie nazwy rekordu w pole e-mail nie otwiera rekord.
 • Otwieranie sekcji dokumentów od instytucji żądanie usługi trwa dłuższych niż 15 sekund.
 • Fazy są cieniowane z wszystkich nagłówków formularza.
 • Właściwość MemberCount pobiera obliczana źle podczas dodawania członków z równoległości przy użyciu kodu niestandardowego.
 • Umożliwia otwarcie formularza hierarchii z terytorium podmiotu powoduje wystąpienie błędu.
 • Zapisane kwerendy działa w przeglądarce sieci web, ale podczas otwierania go w aplikacji CRM dla programu Outlook błąd "Wystąpił błąd podczas wyświetlania rekordów w tym widoku" występuje.

Informacje o plikach dla 1.2 aktualizacji

Informacje o plikach dla 1.2 aktualizacji dla programu Microsoft Dynamics CRM 2015 nie jest dostępny w tej chwili.

Porady

 • Program Microsoft Dynamics CRM 2015
 • Microsoft Dynamics CRM Online

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3141809 — ostatni przegląd: 07/21/2016 12:09:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 2015

 • kbqfe kbsurveynew kbmt KB3141809 KbMtpl
Opinia