Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wykonać nienadzorowaną instalację systemu Windows z dysku CD-ROM

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 216258.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak wykonać nienadzorowaną instalację systemu Windows przez uruchomienie komputera z procesorem Intel z dysku CD-ROM.
Więcej informacji
W systemie Windows XP można wykonać instalację nienadzorowaną z dysku CD-ROM.

Sprawdzanie, czy jest możliwe wykonanie instalacji nienadzorowanej z dysku CD-ROM

Aby można było wykonać nienadzorowaną instalację z dysku CD-ROM, muszą być spełnione następujące warunki:
 • Komputer musi obsługiwać uruchamianie z dysku CD-ROM i być zgodny ze specyfikacją uruchamiania bez emulacji El-Torito. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej specyfikacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  167685 Jak utworzyć rozruchowy dysk CD według specyfikacji El Torito
 • Nazwę pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej należy zmienić na Winnt.sif i skopiować plik na dyskietkę, aby Instalator miał do niego dostęp.
 • Plik odpowiedzi musi zawierać prawidłową sekcję [Data]. Jest to objaśnione w dalszej części tego artykułu.
UWAGA: W przypadku tej metody instalacji istnieją następujące ograniczenia:
 • Instalacja jest ograniczona do jednej partycji.
 • W trakcie instalacji nie można wybrać sterowników innych firm.

Przygotowanie komputera do instalacji nienadzorowanej

Aby przygotować komputer do instalacji nienadzorowanej z dysku CD-ROM, wykonaj następujące kroki:
 1. Za pomocą Menedżera instalacji, narzędzia dołączonego do systemu Microsoft Windows XP na dysku CD, utwórz plik odpowiedzi instalacji nienadzorowanej. Aby zainstalować Menedżera instalacji, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz folder Mój komputer, a następnie otwórz folder Support\Tools na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.
  2. Kliknij dwukrotnie plik DEPLOY.CAB, aby go otworzyć.
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
  4. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj do folderu.
  5. Kliknij przycisk Utwórz nowy folder. Wpisz wybraną nazwę folderu Menedżera instalacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz menedżer instalacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij przycisk Kopiuj.
  7. Otwórz nowo utworzony folder i kliknij dwukrotnie plik setupmgr.exe. Zostanie uruchomiony Kreator Menedżera instalacji systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby utworzyć plik odpowiedzi. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tworzenia pliku odpowiedzi, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   308662 JAK: Tworzenie pliku odpowiedzi przy użyciu Menedżera instalacji w systemie Windows 2000
 2. Do pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej dodaj sekcję [Data] z następującymi wpisami:

  • UnattendedInstall=Yes — ustawienie musi mieć wartość „yes”
  • MSDosInitiated=No — ustawienie musi mieć wartość „no”, gdyż w przeciwnym razie Instalator zatrzyma się w części graficznej procesu instalacji
  • AutoPartition=1 — jeśli to ustawienie ma wartość 1, automatycznie jest wybierana partycja instalacji. Jeśli to ustawienie ma wartość 0 (zero), w części tekstowej procesu instalacji jest wyświetlany monit o wybranie partycji instalacji.
 3. Zapisz plik odpowiedzi instalacji nienadzorowanej jako Winnt.sif na dyskietce.
 4. Włóż dysk CD-ROM z systemem Windows do stacji CD-ROM, a następnie włóż dyskietkę do stacji dyskietek.
 5. W systemie CMOS zmień kolejność uruchamiania tak, aby stacja CD-ROM była pierwsza na liście. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania tej operacji, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do komputera lub skontaktuj się z jego producentem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kontaktowania się z producentami sprzętu komputera, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

  60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

  60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
 6. Ponownie uruchom komputer. Gdy Instalator zostanie uruchomiony z dysku CD-ROM, plik Winnt.sif na dyskietce zostanie użyty do wykonania instalacji nienadzorowanej.
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
CDboot
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314459 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:21:43 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB314459
Opinia