Używanie narzędzia przygotowania systemu i pliku odpowiedzi

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 216937.
Streszczenie
Funkcje pliku przygotowywania systemu (Sysprep.exe), narzędzia Riprep oraz pliku odpowiedzi w systemie Windows XP różnią się od funkcji tych elementów w systemie Microsoft Windows NT 4.0. Ponadto nazwa i lokalizacja pliku odpowiedzi zostały zmienione.
Więcej informacji
Z narzędziem Sysprep.exe (i Riprep) można stosować następujące parametry:
 • pnp — wymuszenie wyliczenia urządzeń typu Plug and Play przy następnym uruchomieniu systemu;
 • quiet — uruchomienie w trybie dyskretnym, bez okien dialogowych;
 • nosidgen — bez ponownego generowania identyfikatora zabezpieczeń przy ponownym uruchomieniu systemu;
 • reboot — automatyczne ponowne uruchomienie systemu po zakończeniu pracy narzędzia Sysprep.exe;
 • mini — konfiguracja systemu Windows XP Professional do korzystania z miniinstalatora zamiast ekranu powitalnego systemu Windows. Ta opcja nie ma wpływu na system Windows XP Home Edition, w którym przy pierwszym uruchomieniu zawsze pojawia się ekran powitalny systemu Windows. Ten przełącznik wymusza także użycie pliku Sysprep.inf przez narzędzie SysPrep.
Uwaga Nie istnieje parametr służący do określenia pliku odpowiedzi kreatora miniinstalacji. Plik odpowiedzi musi mieć nazwę Sysprep.inf i musi się znajdować w folderze Sysprep w katalogu głównym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows. Jeśli folder Sysprep będzie miał inną nazwę, zostanie zignorowany przez Instalatora. W pliku odpowiedzi stosuje się taki sam format jak w pliku Unattended.txt, ale są obsługiwane tylko wymienione poniżej sekcje i parametry. Plik odpowiedzi można utworzyć za pomocą edytora tekstów lub narzędzia Setupmgr.exe znajdującego się na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.
[Unattended]
OemSkipEula
OemPnPDriversPath
ExtendOemPartition
InstallFilesPath
UpdateHAL
UpdateUPHAL
KeepPageFile
[GuiUnattended]
AdminPassword
Autologon
AutoLogonAccountCreation
AutoLogonCount
OEMDuplicatorString
OEMSkipRegional
OEMSkipWelcome
TimeZone
OEMDuplicatorString
TimeZone
[UserData]
Wszystkie klucze są obsługiwane.
[LicenseFilePrintData]
Wszystkie klucze są obsługiwane.
[GuiRunOnce]
[Display]
Obsługiwane są wszystkie klucze.
[RegionalSettings]
Wszystkie klucze są obsługiwane.
[Networking]
Obsługiwany jest tylko klucz InstallDefaultComponents.
[Identification]
Wszystkie klucze są obsługiwane.
[NetClients]
Obsługiwane są wszystkie klucze dotyczące usług klientów dla sieci Microsoft Networks i usług klientów dla systemu NetWare.
[TapiLocation]
Wszystkie klucze są obsługiwane. Wartości są poprawne tylko wtedy, gdy w komputerze jest zainstalowany modem.
[Fax]
Wszystkie klucze są obsługiwane.
[Oem_Ads]
Wszystkie klucze są obsługiwane.
Aby uzyskać szczegółowe objaśnienie plików odpowiedzi i listę poprawnych wartości parametrów, zobacz plik Deploy.chm w folderze Support\Tools\Deploy.cab na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.

Aby zainstalować narzędzie Menedżera instalacji, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz folder Mój komputer, a następnie otwórz folder Support\Tools na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.
 2. Kliknij dwukrotnie plik Deploy.cab, aby go otworzyć.
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj do folderu.
 5. Kliknij przycisk Utwórz nowy folder. Wpisz wybraną nazwę folderu Menedżera instalacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz menedżer instalacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij przycisk Kopiuj.
 7. Otwórz nowo utworzony folder i kliknij dwukrotnie plik Setupmgr.exe. Zostanie uruchomiony Kreator Menedżera instalacji systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby utworzyć plik odpowiedzi.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia pliku odpowiedzi, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  308662 JAK: Tworzenie pliku odpowiedzi przy użyciu Menedżera instalacji w systemie Windows 2000
SBK OPK Unattended Install
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314460 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:21:49 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsbk kbenv kbsetup KB314460
Opinia