MS16-036: Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe Flash Player: 10 marca 2016

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3144756
Streszczenie
Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach w programie Adobe Flash Player zainstalowany we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012, 8.1 systemu Windows, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10 i 1511 w wersji 10 systemu Windows.

Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-036.
Więcej informacji
Ważne
 • Wszystkie przyszłe zabezpieczeń i aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają aktualizacji 2919355 do zainstalowania. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerze z Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, aby otrzymywać przyszłych aktualizacji.
 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego którego potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy systemów operacyjnych Windows, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą" w tym artykule. Jeśli chcesz zainstalować aktualizację oprogramowania Adobe Flash Player dla starszej wersji systemu Windows, należy spróbować Pobierz program Flash Player firmy Adobe.
Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrany i zainstalowany automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania funkcji automatycznego aktualizowania zobaczAutomatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga: Dla Windows RT 8.1, ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update tylko.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Kliknij łącze pobierania w Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-036 że odnosi się do wersji systemu Windows, które są uruchomione.
Więcej informacji

Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki

Centrum zabezpieczeń

Można zarządzać aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń, które należy wdrożyć na serwerach, stacjonarnych i systemach przenośnych w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Centrum TechNet Update Management Center. ZWitryny sieci Web Microsoft TechNet Security zawiera więcej informacji na temat zabezpieczeń w produktach firmy Microsoft.

Aktualizacje zabezpieczeń są dostępne wWitryna Microsoft Update iWindows Update. Aktualizacje zabezpieczeń są także dostępne wCentrum Pobierania firmy Microsoft. Aktualizacje zabezpieczeń można znaleźć najłatwiej przez przeprowadzając wyszukiwanie wyrażenia "poprawka zabezpieczeń".

Można pobrać aktualizacje zabezpieczeń zWykazu usług Microsoft Update. Wykazu usługi Microsoft Update udostępnia przeszukiwalny katalog zawartości, która jest udostępniana za pośrednictwem witryny Windows Update i Microsoft Update. Obejmuje to aktualizacje zabezpieczeń, sterowniki i dodatki service pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update, zobaczWykazu usługi Microsoft Update — często zadawane pytania.

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania

Firma Microsoft udostępnia wskazówki wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Wskazówki te zawierają zalecenia i informacje, które mogą pomóc Informatycy zrozumieć, jak za pomocą różnych narzędzi do wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 961747.

Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umożliwia administratorom skanowanie lokalnych i zdalnych systemów w poszukiwaniu brakujących aktualizacji zabezpieczeń oraz typowych błędów konfiguracji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji zobaczNarzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie dla tej aktualizacji zabezpieczeń wykrywania programów przez MBSA.
OprogramowanieNARZĘDZIE MBSA
8.1 systemu Windows dla systemów 32-bitowych Nie
8.1 systemu Windows dla systemów 64-bitowychNie
Windows Server 2012 i systemu Windows Server 2012 R2Nie
Uwaga: Klienci, którzy korzystają ze starszych wersji oprogramowania, który nie jest obsługiwany przez najnowszą wersję narzędzia MBSA, Microsoft Update i Windows Server Update Services należy w sekcji "Legacy Product Support"Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer. W tym miejscu znajdą informacji na temat sposobu tworzenia kompleksowego wykrywania aktualizacji zabezpieczeń przy użyciu starszych narzędzi.

Windows Server Update Services

Usługi Windows Server Update Services (WSUS) umożliwia informacje, które umożliwiają administratorom technologii wdrażanie najnowszych aktualizacji produktów firmy Microsoft na komputerach z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą programu Windows Server Update Services można znaleźć w następującym artykule TechNet firmy Microsoft:

Systems Management Server

Poniższa tabela zawiera program Microsoft Systems Management Server (SMS) wykrywania i wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń.
OprogramowanieSMS 2003 z narzędziem ITMUMenedżer konfiguracji programu System Center
8.1 systemu Windows dla systemów 32-bitowych NieTak
8.1 systemu Windows dla systemów 64-bitowychNieTak
Windows Server 2012 i systemu Windows Server 2012 R2NieTak
Uwaga: Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla programu SMS 2.0 12 kwietnia 2011. Program SMS 2003 Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla Security Update Inventory Tool (SUIT) 12 kwietnia 2011. Zachęcamy klientów, aby uaktualnić doMenedżer konfiguracji programu System Center. Dla klientów, którzy chcą korzystać z programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3 Narzędzie Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) jest także opcja.

Program SMS 2003 programu SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) można za pomocą programu SMS do wykrywania aktualizacji zabezpieczeń, które są oferowane przezWitryna Microsoft Update które są obsługiwane przezWindows Server Update Services. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Systems Management Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia skanowania programu SMS zobaczSystemy narzędzia do skanowania aktualizacji oprogramowania 2003 Server Management. Zobacz też Pliki do pobrania dla programu Systems Management Server 2003.

Menedżer konfiguracji programu System Center używa programu WSUS 3.0 do wykrywania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobaczProgram System Center.

Aby uzyskać szczegółowe informacje ZobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 910723: Lista podsumowanie miesięcznych artykułów ze wskazówkami dotyczącymi wykrywania i wdrażania.

Tester zgodności aktualizacji i zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji

Aktualizacje często zapisywać te same pliki i ustawienia rejestru, które są wymagane do uruchomienia aplikacji. Może to prowadzić do niezgodności i wydłużyć czas wymagany do wdrażania tej aktualizacji zabezpieczeń. Można usprawnić proces testowania i sprawdzania poprawności aktualizacji systemu Windows aplikacji za pomocąTester zgodności aktualizacji składniki, które są zawarte w Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji.

Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji (ACT) zawiera niezbędne narzędzia i dokumentacja do oceny i zmniejszyć problemy ze zgodnością aplikacji przed wdrożeniem systemu Windows Vista, aktualizacji systemu Windows, aktualizacji Microsoft Security lub nowej wersji programu Windows Internet Explorer w środowisku użytkownika.

Wdrażanie aktualizacji zabezpieczeń

8.1 Windows (wszystkie wersje)

Tabela odwołań
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Informacje dotyczące wdrażania".
WdrażaniaInformacje
Adobe Flash Player w Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3144756-x86.msu/quiet
Dla programu Adobe Flash Player w Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 8.1 systemu Windows:
Windows8.1-KB3144756-x64.msu/quiet
Adobe Flash Player w Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersji systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3144756-x86.msu/quiet/norestart
Dla programu Adobe Flash Player w Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach x64 8.1 systemu Windows:
Windows8.1-KB3144756-x64.msu/quiet/norestart
Więcej informacjiPatrz podsekcja "narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, otrzymujesz komunikat doradzający konieczne jest ponowne uruchomienie. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Funkcja HotPatchingNie dotyczy
Informacje dotyczące usuwaniaW celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika instalacji/uninstall . Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Weryfikacja klucza rejestruKlucz rejestru do wykrycia obecności tej aktualizacji nie istnieje.
Uwzględnianie w przyszłych dodatków service packAktualizację dotyczącą tego problemu będą umieszczane w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacji
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie został wcześniej zaktualizowany za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii, który pojawia się w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 824684.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/?, / h, / HelpWyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/ quietPomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/ norestartW połączeniu z parametrem/quietsystem nie zostanie ponownie uruchomiony po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.
warnrestart:<seconds></seconds>W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika przed jego rozpoczęciem ponownego uruchomienia.
promptrestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator monituje przed jego rozpoczęciem ponownego uruchomienia.
/ forcerestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator przymusowo zamyka aplikacje i rozpocznie się ponowne uruchomienie.
/ log:<file name=""></file>Włącza rejestrowanie do określonego pliku.
/ extract:<destination></destination>Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.
/ uninstall /kb:<KB number=""></KB>Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe Zobacz sekcję "Windows Update Stand-alone Installer" w artykule TechNetRóżne zmiany w systemie Windows 7.
Weryfikowanie, że aktualizacja została zastosowana
Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być różne w tym systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu do wykonania tych kroków.

Weryfikowanie wersji pliku
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu wyszukiwania .
 2. Gdy plik pojawi się w sekcji Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku z tabelach informacji o plikach, które są przewidziane w tym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga: W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku nie mogą być zainstalowane.
 4. Można również kliknij kartę Szczegóły i porównać takie informacje, jak wersja pliku i data została zmieniona z tabelach informacji o plikach, które są przewidziane w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Uwaga: Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów pliku do informacji w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach, pliki są zmieniane podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, należy użyć jednego z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.
 5. Wreszcie również kliknąć na karcie Poprzednie wersje i porównać informacje o plikach dla starszej wersji pliku oraz informacje o pliku dla nowej lub zaktualizowanej wersji pliku.

Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje) i Windows Server 2012

Tabela odwołań
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji "Informacje na temat wdrażania" w tej sekcji.
WdrażaniaInformacje
Instalacja bez konieczności interwencji użytkownikaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3144756-x64.msu/quiet
Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3144756-x64.msu/quiet
Instalowanie bez ponownego uruchomieniaDla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 10 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3144756-x64.msu/quiet/norestart
Dla programu Adobe Flash Player w programie Internet Explorer 11 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3144756-x64.msu/quiet/norestart
Więcej informacjiPatrz podsekcja "Narzędzia wykrywania i wdrażania oraz wskazówki".
Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaW niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, otrzymujesz komunikat doradzający konieczne jest ponowne uruchomienie. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia komputera, należy zatrzymać wszystkie usługi podlegające usterce i zamknąć wszystkie aplikacje, które mogą korzystać z plików podlegających usterce, przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego może się monit o ponowne uruchomienie zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 887012.
Funkcja HotPatchingNie dotyczy
Informacje dotyczące usuwaniaW celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika instalacji/uninstall . Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, w obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , a następnie wybierz z listy aktualizacji.
Weryfikacja klucza rejestru

Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.
Uwzględnianie w przyszłych dodatków service packAktualizację dotyczącą tego problemu będą umieszczane w przyszłym dodatku service pack lub pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje na temat wdrażania

Instalowanie aktualizacji
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń Instalator sprawdza, czy jeden lub więcej plików aktualizowanych w systemie był wcześniej aktualizowany za pomocą poprawki hotfix firmy Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii, który pojawia się w tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base, takich jak "Poprawka", zobaczArtykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 824684.

Ta aktualizacja zabezpieczeń obsługuje następujące przełączniki instalacji.
PrzełącznikOpis
/?, / h, / HelpWyświetla Pomoc dotyczącą obsługiwanych przełączników.
/ quietPomija wyświetlanie komunikatów o stanie lub błędzie.
/ norestartW połączeniu zparametrem/quietsystem nie uruchomiony ponownie po instalacji, nawet jeśli ponowne uruchomienie jest wymagane do ukończenia instalacji.
warnrestart:sekund>W połączeniu z parametrem/quiet, Instalator ostrzega użytkownika przed jego rozpoczęciem ponownego uruchomienia.
promptrestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator monituje użytkownika przed jego rozpoczęciem ponownego uruchomienia.
/ forcerestartW połączeniu z parametrem/quiet, Instalator przymusowo zamyka aplikacje i rozpocznie się ponowne uruchomienie.
/ log:Nazwa pliku>Włącza rejestrowanie do określonego pliku.
/ extract:miejsce docelowe>Wyodrębnia zawartość pakietu do folderu docelowego.
/ uninstall /kb:numer KB>Odinstalowuje aktualizację zabezpieczeń.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o Instalatorze Wusa.exe zobacz "Windows Update Stand-alone Installer" w następującym artykule TechNet firmy Microsoft:
Weryfikowanie, że aktualizacja została zastosowana
Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Windows, poniższe kroki może być inny w systemie. Jeśli są różne, zajrzyj do dokumentacji produktu do wykonania tych kroków.

Weryfikowanie wersji pliku
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz nazwę pliku aktualizacji w polu Rozpocznij wyszukiwanie .
 2. Gdy plik pojawi się w sekcji Programy, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne porównaj rozmiar pliku z tabelach informacji o plikach, które są przewidziane w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga: W zależności od wersji systemu operacyjnego lub programów, które są zainstalowane w systemie nie mogą być zainstalowane niektóre pliki wymienione w tabeli zawierającej informacje o pliku.
 4. Można także kliknąć kartę Szczegóły , aby porównać takie informacje, jak wersja pliku i data została zmieniona z tabelach informacji o plikach, które są przewidziane w artykule bazy wiedzy Knowledge Base.

  Uwaga: Inne atrybuty, poza wersją pliku mogą ulec zmianie podczas instalacji. Porównanie innych atrybutów pliku do informacji w tabeli informacji o plikach nie jest zalecaną metodą sprawdzania, czy aktualizacja została zastosowana. Ponadto w niektórych przypadkach plików może być zmieniona podczas instalacji. Jeśli nie ma informacji o pliku lub wersji, należy użyć jednego z dostępnych metod weryfikacji instalacji aktualizacji.
 5. Wreszcie można również kliknąć na karcie Poprzednie wersje , a następnie porównaj informacje o plikach dla starszej wersji pliku z informacjami o nową lub zaktualizowaną wersję pliku.

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotyczącą instalowania aktualizacji: Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotyczącą ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa
Informacje o pliku

Informacje dotyczące wartości skrótu pliku

Nazwa plikuSHA1 hashSHA256 hash
Windows10.0-KB3144756-x64.msu (Windows 10 wersji 1511)03DC32ED0E0D2BAD1EFCBA6D232C69E0F47DD0433579C02CA0993D53D65AD9EB297C9B6951934D4734C2B34306D3EB9F68016E6C
Windows10.0-KB3144756-x64.msu.B77E9D25247A75BEBA22914FCD55035D9CC48267A51FF52EF8C3DE649DDE1DFA95249F7F31B1054D83887358EE085592D84C051A
Windows10.0-KB3144756-x86.msu (10 Windows wersja 1511)76FD92A70D45DCF80483CA18D959B2FADCA5972129A2426A6DEE0F0E0CACBFB3EC2C6CAA166DB00ADC9983BAAC1DCB1FC41AA9D1
Windows10.0-KB3144756-x86.msuBF344F996AE1522280CA9340FF00FD7DD009AD1D4C545701FA38DE96EC296945125ADE1CC8626799603BB9BA61F5F88633F51871
Windows8.1-KB3144756-x64.msu.8C1108C5CDA1A142386C6FC287951FBF236040009DEF9DCD047B701F2785B5297E702551C9B8CEE127A1E26E4009DF967F24D1FE
Windows8.1-KB3144756-x86.msu8205E5A1F4EEABE39E90D6247A5F97AD93A9E1069FE7404751EFD035D9B0FEC3771B83507630487C060448AC70082ADF30A81209
Windows8-RT-KB3144756-x64.msu.925ACA5D7C8BE00C230B3A3A09C95DCDD2B82DBA21DA63A6D19270BB8BF127B1CE94F82477B3848EF59B133DE402BA0ACB7DE876
Windows8-RT-KB3144756-x86.msuEF9BC702F7EF3243E30ECE9FC9B48022150A84D1BF07FE4876B15BE1FA8B5B6F4059EB3497599BB8A1269A3CBB87D77E0A894D98

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach.

Informacje o plikach Windows Server 2012

Uwagi
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  Wersja Produkt Kamień milowy Składnik usługi
  6.2.920 0,17xxxWindows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.21xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy158,56608-Mar-201621:58Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18227,892,69608-Mar-201621:58x64
Flashutil_activex.dll21.0.0.182632,28808-Mar-201621:58x64
Flashutil_activex.exe21.0.0.182886,75208-Mar-201621:58x64
ActiveX.VCHNie dotyczy158,56608-Mar-201607:24Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18227,892,69608-Mar-201607:24x64
Flashutil_activex.dll21.0.0.182632,28808-Mar-201607:24x64
Flashutil_activex.exe21.0.0.182886,75208-Mar-201607:24x64
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201621:58Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,513,68808-Mar-201621:58x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,40008-Mar-201621:58x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,09608-Mar-201621:58Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,08808-Mar-201621:58x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,221,60008-Mar-201621:58x86
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201607:24Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,513,68808-Mar-201607:24x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,40008-Mar-201607:24x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,09608-Mar-201607:24Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,08808-Mar-201607:24x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,221,60008-Mar-201607:24x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201621:58Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,513,68808-Mar-201621:58x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,40008-Mar-201621:58x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,09608-Mar-201621:58Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,08808-Mar-201621:58x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,221,60008-Mar-201621:58x86
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201607:24Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,513,68808-Mar-201607:24x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,40008-Mar-201607:24x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,09608-Mar-201607:24Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,08808-Mar-201607:24x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,221,60008-Mar-201607:24x86

Informacje o plikach Windows 8.1, 8.1 RT systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2

Uwagi
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowySkładnik usługi
  6.3.960 0,17 xxxWindows RT 8.1, Windows 8.1 i system Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko wydane w celu rozwiązania występujących, krytycznych problemów. Usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane są nie są wymienione.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201607:00Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,514,23208-Mar-201607:00x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,94408-Mar-201607:00x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,63208-Mar-201607:00Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,63208-Mar-201607:00x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,222,13608-Mar-201607:00x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy158,56608-Mar-201607:00Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18227,893,24008-Mar-201607:00x64
Flashutil_activex.dll21.0.0.182632,82408-Mar-201607:00x64
Flashutil_activex.exe21.0.0.182887,28808-Mar-201607:00x64
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201607:00Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,514,23208-Mar-201607:00x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,94408-Mar-201607:00x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,63208-Mar-201607:00Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,63208-Mar-201607:00x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,222,13608-Mar-201607:00x86

Informacje o plikach Windows 10

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201607:10Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,514,23208-Mar-201607:10x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,94408-Mar-201607:10x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,63208-Mar-201607:10Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,63208-Mar-201607:10x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,222,13608-Mar-201607:10x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy158,56608-Mar-201607:10Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18227,893,24008-Mar-201607:10x64
Flashutil_activex.dll21.0.0.182632,82408-Mar-201607:10x64
Flashutil_activex.exe21.0.0.182887,28808-Mar-201607:10x64
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201607:10Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,514,23208-Mar-201607:10x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,94408-Mar-201607:10x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,63208-Mar-201607:10Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,63208-Mar-201607:10x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,222,13608-Mar-201607:10x86

Informacje o plikach wersji 1511 Windows 10

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201607:12Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,514,23208-Mar-201607:12x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,94408-Mar-201607:12x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,63208-Mar-201607:12Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,63208-Mar-201607:12x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,222,13608-Mar-201607:12x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
ActiveX.VCHNie dotyczy158,56608-Mar-201607:12Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18227,893,24008-Mar-201607:12x64
Flashutil_activex.dll21.0.0.182632,82408-Mar-201607:12x64
Flashutil_activex.exe21.0.0.182887,28808-Mar-201607:12x64
ActiveX.VCHNie dotyczy723,09008-Mar-201607:12Nie dotyczy
Pliki Flash.ocx21.0.0.18221,514,23208-Mar-201607:12x86
Flashplayerapp.exe21.0.0.182829,94408-Mar-201607:12x86
Flashplayercplapp.cpl21.0.0.182176,63208-Mar-201607:12Nie dotyczy
Flashutil_activex.dll21.0.0.182560,63208-Mar-201607:12x86
Flashutil_activex.exe21.0.0.1821,222,13608-Mar-201607:12x86

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3144756 — ostatni przegląd: 03/23/2016 01:23:00 — zmiana: 3.0

Windows 10, Windows 10 Version 1511, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3144756 KbMtpl
Opinia