Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zmienić wygaszacz ekranu logowania w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku zmienianie domyślnego wygaszacza ekranu logowania w systemie Microsoft Windows XP. W szczególności omówiono tu, jak zmienić typ uruchamianego wygaszacza ekranu i limit czasu, który musi upłynąć zanim zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu, oraz jak określić, czy wygaszacz ekranu jest włączany przed procesem logowania.

Podczas uruchamiania systemu Windows może zostać wyświetlony ekran powitalny systemu Windows XP, na którym użytkownik jest monitowany o kliknięcie swojej nazwy użytkownika w celu rozpoczęcia korzystania z systemu, lub może zostać wyświetlone okno dialogowe System Windows - Zapraszamy! z monitem o naciśnięcie klawiszy CTRL+ALT+DEL w celu zalogowania się do systemu. Domyślnie, jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez 10 minut, uruchamiany jest wygaszacz ekranu logowania systemu Windows (Logon.scr).

Zmienianie wygaszacza ekranu logowania

Aby zmienić wygaszacz ekranu logowania, wykonaj następujące kroki:

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie Edytor rejestru zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję SCRNSAVE.EXE.
 5. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu wpisz żądaną nazwę wygaszacza ekranu w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK. Na przykład, jeżeli chcesz użyć wygaszacza ekranu Ukryj swe myśli jako wygaszacza ekranu logowania, wpisz nazwę ssmyst.scr.

  WAŻNE: Należy się upewnić, że poprawnie określono ścieżkę do wygaszacza ekranu. Jeżeli wygaszacz ekranu znajduje się w lokalizacji %SystemRoot%\System32, jawne określanie ścieżki nie jest wymagane.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
Wygaszacz ekranu logowania zostanie zmieniony na wskazany wygaszacz.

Zmienianie limitu czasu wygaszacza ekranu logowania

Można również zmienić czas, który musi upłynąć, zanim zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu. Ustawienie domyślne to 600 sekund (10 minut).

Aby zmienić czas, który musi upłynąć, zanim zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu logowania, wykonaj następujące kroki:

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie Edytor rejestru zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję ScreenSaveTimeOut.
 5. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu wpisz żądaną liczbę sekund, określającą czas, który musi upłynąć, zanim zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu, w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK. Na przykład, jeżeli wygaszacz ekranu ma być uruchamiany po 5 minutach, wpisz 300.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
Czas, który musi upłynąć, zanim zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu logowania, zostanie zmieniony zgodnie z określoną wartością.

Wyłączanie wygaszacza ekranu logowania

Aby automatycznie wyłączyć wygaszacz ekranu logowania, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby wyłączyć wygaszacz ekranu logowania, wykonaj następujące kroki:

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie Edytor rejestru zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję ScreenSaveActive.
 5. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu wpisz cyfrę 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
Wygaszacz ekranu logowania zostanie wyłączony.


Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu preferencji okna logowania i preferencji zamykania systemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291559 Jak zmienić preferencje okna logowania i preferencje zamykania systemu w systemie Windows XP
fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314493 — ostatni przegląd: 06/07/2013 08:29:00 — zmiana: 3.1

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbhowtomaster kbhowto kbenv kbui kbfixme kbmsifixme KB314493
Opinia
cript>