Poprawka: Przecieku pamięci, który występuje po zmianie edytora IME za pośrednictwem aktywny układ klawiatury w systemie Windows Embedded Compact 7

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3144986
Uwaga
Niektóre pliki binarne dla tego problemu nie zostały uwzględnione w wersji grudnia 2015 roku. W związku z tym są firma Microsoft ponownie wydała tę poprawkę. Zaleca się, jeśli zainstalowano wydanie grudnia 2015 r., zastosowanie tej zaktualizowanej wersji.
Wprowadzenie
W tym artykule opisano problem występuje przeciek pamięci po zmianie przez aktywny układ klawiatury w systemie Windows Embedded Compact 7 Input Method Editor (IME). Ten problem można rozwiązać przez zainstalowanie tej aktualizacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, musi być zainstalowany wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu.
Symptomy
Zostały dodane do urządzenia z systemem Windows Embedded Compact 7 Obsługa języka japońskiego. Gdy Edytor IME zostaje zmieniony poprzez aktywny układ klawiatury, występuje przeciek pamięci.
Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Obsługiwana aktualizacja oprogramowania jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft jako Aktualizację systemu Windows Embedded Compact 7 miesięczne (marca 2016).

Uwaga: Tego systemu Windows Embedded Compact 7 comiesięczna aktualizacja jest dostępna do pobrania w następującej witrynie sieci Web Microsoft Download Center:Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu zostały również zainstalowane.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.
  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.
Nie musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje aktualizację 3122777.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pliki, które są uwzględnione w tym pakiecie aktualizacji
Nazwa plikuRozmiar plikuDataCzasŚcieżka
Imejpp.lib814,06220-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Imejpp.lib704,97220-lut-201603:07Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Imejpp.lib944,41420-lut-201603:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Imejpp.lib871,69620-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Imejpp.lib765,48420-lut-201603:07Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Imejpp.lib1,032,95220-lut-201603:05Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Imejpp.lib764,31220-lut-201603:05Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Imejpp.lib640,23820-lut-201603:05Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Imejpp.lib800,11220-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Imejpp.lib804,15220-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Imejpp.lib698,25620-lut-201603:05Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Imejpp.lib895,67820-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Imejpp.lib814,84020-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Imejpp.lib705,72420-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Imejpp.lib945,13620-lut-201603:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Imejpp.lib867,20020-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Imejpp.lib761,48220-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Imejpp.lib1,030,19820-lut-201603:05Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Imejpp.lib871,66020-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Imejpp.lib765,44820-lut-201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Imejpp.lib1,033,97220-lut-201603:05Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Checked
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Checked
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Retail
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Retail
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Debug
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Debug
Msimecj.lib4,79420-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Checked
Msimeph.lib4,79420-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Checked
Msimecj.lib4,79420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Retail
Msimeph.lib4,79420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Retail
Msimecj.lib4,79420-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Debug
Msimeph.lib4,79420-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Debug
Msimecj.lib4,79420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Checked
Msimeph.lib4,79420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Checked
Msimecj.lib4,79420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Retail
Msimeph.lib4,79420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Retail
Msimecj.lib4,79420-lut-201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Debug
Msimeph.lib4,79420-lut-201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Debug
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Checked
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Checked
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Retail
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Retail
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Debug
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Debug
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Checked
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Checked
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Retail
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Retail
Msimecj.lib4,70820-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Debug
Msimeph.lib4,70820-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Debug
Msimeph.Rel46,60220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimeph.map27,86920-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimecj.map27,36020-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimeph.dll69 63220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimecj.dll65 53620-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimecj.Rel44,86220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimeph.Rel43,38320-lut-201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimeph.map24,54120-lut-201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimecj.map24,03320-lut-201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimeph.dll65 53620-lut-201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimecj.dll65 53620-lut-201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimecj.Rel41,64320-lut-201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimeph.Rel65,39420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimeph.map28,17720-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimecj.map27,66820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimeph.dll9830420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimecj.dll9830420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimecj.Rel64,95920-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimeph.Rel11,86020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimeph.map30,16520-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimecj.map29,65620-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimeph.dll6144020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimecj.dll6144020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimecj.Rel11,33820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimeph.Rel10,81620-lut-201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimeph.map26,99020-lut-201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimecj.map26,48220-lut-201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimeph.dll5734420-lut-201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimecj.dll5734420-lut-201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimecj.Rel10,26520-lut-201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimeph.Rel12,35320-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimeph.map30,47320-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimecj.map29,96420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimeph.dll9420820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimecj.dll9420820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimecj.Rel11,88920-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimeph.Rel14,09320-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.map27,47620-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.map26,96720-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.dll49,15220-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.dll49,15220-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.Rel13,25220-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.Rel13,45520-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.map24,98920-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.map24,48120-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.dll49,15220-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.dll49,15220-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.Rel12,61420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.Rel20,24120-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.map27,78020-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.map27,27120-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.dll65 53620-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.dll65 53620-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.Rel20,06720-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.Rel22,53220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimeph.map30,42220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimecj.map30,07920-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimeph.dll5734420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimecj.dll5734420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimecj.Rel22,01020-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimeph.Rel23,51820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimeph.map27,31120-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimecj.map26,96920-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimeph.dll5734420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimecj.dll5324820-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimecj.Rel22,96720-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimeph.Rel23,60520-lut-201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimeph.map30,73020-lut-201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimecj.map30,22120-lut-201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimeph.dll7372820-lut-201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimecj.dll7372820-lut-201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimecj.Rel23,11220-lut-201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimeph.Rel46,60220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimeph.map27,86920-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimecj.map27,36020-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimeph.dll69 63220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimecj.dll65 53620-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimecj.Rel44,86220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimeph.Rel43,38320-lut-201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimeph.map24,54120-lut-201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimecj.map24,03320-lut-201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimeph.dll65 53620-lut-201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimecj.dll65 53620-lut-201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimecj.Rel41,64320-lut-201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimeph.Rel65,39420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimeph.map28,17720-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimecj.map27,66820-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimeph.dll9830420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimecj.dll9830420-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimecj.Rel64,95920-lut-201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimeph.Rel11,86020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.map30,16520-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.map29,65620-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.dll6144020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.dll6144020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.Rel11,33820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.Rel10,81620-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.map26,99020-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.map26,48220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.dll5734420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.dll5734420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.Rel10,26520-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.Rel12,35320-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimeph.map30,47320-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.map29,96420-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimeph.dll9420820-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.dll9011220-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.Rel11,88920-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimeph.Rel11,86020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimeph.map30,16520-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimecj.map29,65620-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimeph.dll6144020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimecj.dll6144020-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimecj.Rel11,33820-lut-201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimeph.Rel10,81620-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimeph.map26,99020-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimecj.map26,48220-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimeph.dll5734420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimecj.dll5734420-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimecj.Rel10,26520-lut-201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimeph.Rel12,35320-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimeph.map30,47320-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimecj.map29,96420-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimeph.dll9420820-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimecj.dll9420820-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimecj.Rel11,88920-lut-201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

속성

문서 ID: 3144986 - 마지막 검토: 03/08/2016 17:52:00 - 수정: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3144986 KbMtpl
피드백