Dlaczego mój komputer nie wykrywa nowego urządzenia USB w systemie Windows XP lub Windows Server 2003?

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Opis problemu
Po podłączeniu nowego urządzenia USB do komputera bez urządzeń USB system Windows XP lub Windows Server 2003 może nie wykryć tego nowego urządzenia.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Aby sprawdzić, czy ten kreator rozwiązał problem, przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ten problem występuje, gdy do portu USB nie jest podłączone żadne urządzenie. To powoduje, że sterownik portu USB ustawia dla kontrolera OHCI (Open Host Controller Interface) stan wstrzymania. Kontroler OHCI będący w stanie wstrzymania nie zawsze może wykryć dodanie nowego urządzenia USB do komputera.

Wymagania wstępne

Aby można było rozwiązać ten problem na komputerze z systemem Windows XP, musi być na nim zainstalowany dodatek Service Pack 1 lub nowszy. Aby ustalić, czy jest używany system Windows XP z dodatkiem SP1 lub nowszy, należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Uruchom, wpisać polecenie winver, a następnie kliknąć przycisk OK. Jeśli w oknie dialogowym Windows — informacje brakuje informacji o dodatku SP1 lub nowszym, przed przystąpieniem do rozwiązywania tego problemu należy zainstalować najnowszy dodatek Service Pack za pomocą usługi Windows Update.

Kroki rozwiązywania tego problemu

Należy utworzyć nową wartość rejestru, która będzie zapobiegać przechodzeniu kontrolera OHCI w stan wstrzymania.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Aby utworzyć nowy wpis rejestru, który spowoduje wyłączenie funkcji selektywnego zawieszania sterownika koncentratora USB, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę DisableSelectiveSuspend, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga To ustawienie wpływa na wszystkie sterowniki kontrolera hosta USB w systemie.

Jeśli wpis rejestru DisableSelectiveSuspend ma ustawioną wartość 1, funkcja Selektywne zawieszanie jest wyłączona. Ponadto na karcie Zarządzanie energią głównego koncentratora USB nie jest wyświetlane pole wyboru Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii.
Czy problem został rozwiązany?
 • Aby sprawdzić, czy poprawka automatyczna zadziałała, należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli teraz komputer rozpoznaje urządzenie USB, problem został rozwiązany i to koniec pracy z tym artykułem.
 • Jeśli problem nie został rozwiązany, można również skontaktować się z pomocą techniczną.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z portami USB w systemie Windows XP lub Windows Server 2003, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310575 Zaawansowane porady dotyczące rozwiązywania ogólnych problemów z urządzeniami USB w systemie Windows XP
925196 Komputer z systemem Windows XP nie może wykryć stacji dysków USB, urządzenia Apple iPod lub innego zewnętrznego dysku twardego
810090 Urządzenia uniwersalnej magistrali szeregowej mogą nie zawsze być wykrywane podczas uruchamiania komputera lub wznawiania jego pracy w systemie Windows 2000 lub Windows XP
892050 Urządzenie USB podłączone do koncentratora USB 2.0 nie jest wykrywane w Windows XP z dodatkiem SP 2, Windows Server 2003 z dodatkiem SP 1 lub wersjach systemu Windows Server 2003 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
Jeśli te artykuły nie ułatwiają rozwiązania problemu lub występują symptomy inne niż opisane w niniejszym artykule, należy poszukać dodatkowych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby wyszukiwać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Szukaj w pomocy technicznej firmy Microsoft.
automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314634 — ostatni przegląd: 10/13/2009 16:42:18 — zmiana: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)

 • kbmsifixme kbfixme kbresolve kbbug kbenv kbfix kboswin2000fix kbui kbwinxpsp1fix KB314634
Opinia