Pakiet zbiorczy poprawek 3146711 dla.NET Framework 4.5, 4.5.1 i 4.5.2 w systemie Windows

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3146711
W tym artykule opisano pakiet zbiorczy poprawek 3146711, który jest dostępny dla.NET Framework firmy Microsoft 4.5.2, 4.5.1 i 4.5. Aby uzyskać więcej informacji o problemach rozwiązywanych przez ten pakiet zbiorczy, zobacz "Problemów rozwiązywanych przez ten pakiet zbiorczy poprawek".
Rozwiązanie
Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.

PobierzPobierz teraz pakiet (x86 i x64).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Uwaga: Aby sprawdzić wersję aktualizacji poprawki, sprawdź wartość słowa kluczowego Release, aby okreœliæ wersjê zainstalowanego. Aby być zgodny z przodu, można sprawdzić wartość, która jest większa lub równa wartości, które są wymienione w poniższej tabeli.

Wersja pakietu zbiorczego poprawek Wartość DWORD uwolnienia
3146711 pakiet poprawek dla programu.NET Framework 4.5 i nowsze wersje 380035
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ustalenia wersji.NET Framework Zobacz Jak: ustalić, które wersje.NET Framework są zainstalowane.
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć.NET Framework 4.5.2, 4.5.1 lub 4.5 zainstalowany.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, jeśli są używane wszystkie plików podlegających usterce. Zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji.NET Framework, przed zastosowaniem tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet poprawek nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Problemów rozwiązywanych przez ten pakiet zbiorczy poprawek

Problem ASP.NET

Rywalizacja w obrębie i złe wyniki na System.Web.BufferAllocator po uruchomieniu aplikacji sieci web na komputerach, które mają więcej niż 32 rdzeni.

Napraw: Twierdzenie zostało wyeliminowane przez usunięcie blokady globalnego w System.Web.BufferAllocator.

Problem Windows Forms

PrintPreviewDialog interfejsu użytkownika Windows Forms jest inicjowana bardzo powoli, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Drukarka sieciowa jest używana.
  • Preferencje użytkownika na tej drukarce, takie jak ustawienia dupleksu są modyfikowane.
Dodaliśmy optymalizacji wydajności do tego scenariusza. Jeśli ustawienia strony nie zostały zmodyfikowane dla określonej strony, firma Microsoft nie ponownego zastosowania (poprzez dostęp do buforu wydruku) ustawień drukarki dla tej strony. Jeśli aplikacja zmienia ustawienia drukarki przy użyciu QueryPageSettings Program obsługi zdarzeń, wydajność generowania podglądu wydruku dotyczy stron nie poprawi nawet, jeśli ustawiono flagę opt-in .

Aby włączyć opcję Optymalizacja, następujący klucz, powinny zostać dodane do pliku app.config, w zależności od wersji systemu.NET Framework:

.NET Framework 4.5.2:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration>   < appSettings >       < add key="OptimizePrintPreview" value="true" />   < /appSettings ></configuration>
.NET Framework 4.6 lub nowszy:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration> < runtime>   < AppContextSwitchOverrides value = "Switch.System.Drawing.Printing.OptimizePrintPreview=true" /> < /runtime></configuration>
Jeśli aplikację można uruchomić w każdej wersji systemu.NET Framework, należy użyć obu przełączników w tym samym pliku.

Aby zrezygnować, Usuń przełącznik lub zestaw wartości false.

Problem ClickOnce

ClickOnce został zaktualizowany do obsługi protokołu TLS 1.1 i 1.2. ClickOnce będzie automatycznie wykrywał, który protokół TLS jest wymagane w czasie wykonywania. Nie istnieją żadne dodatkowe czynności wymagane w ClickOnce, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: ClickOnce nadal obsługuje protokół TLS 1.0 dającej się przewidzieć przyszłości, mimo że jest nie są już uważane za zgodnych z interfejsem PCI.​

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3146711 — ostatni przegląd: 04/14/2016 13:05:00 — zmiana: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5, Windows 7 Service Pack 1, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Standard

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB3146711 KbMtpl
Opinia