Użytkownicy pakietu Office 365 komunikat o błędzie "Dostęp do opcji nie zostały zamienione na" w programie Outlook w sieci web

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3147131
PROBLEM
Office 365 użytkownicy w danej organizacji nie można wyświetlać ani zmieniać ustawień poczty w programie Outlook w sieci web (dawniej znany jako aplikacji sieci Web programu Outlook). Kiedy próbują uzyskać dostęp do opcji poczty w programie Outlook w sieci web, otrzymali następujący komunikat o błędzie:

Dostęp do opcji nie została włączona.
PRZYCZYNA
Ten problem może wystąpić w następujących scenariuszach:
  • Scenariusz 1: MyBaseOptions Rola nie jest włączony na zasady przypisywania ról, która jest przypisana do skrzynki pocztowej
  • Scenariusz 2: Niedawno przełączeniu plany usługi Office 365.
ROZWIĄZANIE
Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z następujących methodsas odpowiednie dla Ciebie sytuacji.

Scenariusz 1: MyBaseOptions Rola nie jest włączony na zasady przypisywania ról, która jest przypisana do skrzynki pocztowej

  1. Połączyć się Exchange Online przy użyciu zdalnego programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Połączyć się z usługą Exchange Online za pomocą zdalnego programu PowerShell.
  2. Uruchom następujące polecenie, aby zidentyfikować zasadę przypisywania ról, która jest przypisana do skrzynki pocztowej:
    Get-mailbox <mailboxUPN> | FL *RoleAssignmentPolicy 
  3. Otwórz Centrum administracyjnego programu Exchange, kliknij przycisk uprawnienia, a następnie kliknij ról użytkowników.
  4. Wybierz określone zasady przypisywania ról w kroku 2, a następnie kliknij przycisk Edytuj .
  5. Zaznacz pole wyboru MyBaseOptions, a następnie kliknij przyciskZapisz.

Scenariusz 2: Niedawno przełączeniu plany usługi Office 365

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z zespołem Obsługa bilingu. Aby to zrobić, przejdź doSkontaktuj się z usługi Office 365 dla wsparcia biznesowego - Pomoc administracyjna.
WIĘCEJ INFORMACJI
Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365 .

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

속성

문서 ID: 3147131 - 마지막 검토: 04/01/2016 23:45:00 - 수정: 4.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3147131 KbMtpl
피드백