Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Składnia i opcje diagnostycznego programu narzędziowego do połączeń sieciowych Ipconfig

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 117662.
Streszczenie
W tym artykule powiedziano, jak uruchamiać program narzędziowy Ipconfig i podano wykaz opcji, których można używać.

Program Ipconfig.exe jest dołączony do systemu Windows XP. Ten program narzędziowy dostarcza informacji diagnostycznych na temat konfiguracji sieciowej protokołu TCP/IP. W programie Ipconfig można stosować różne polecenia protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), co umożliwia aktualizację lub zwolnienie konfiguracji sieciowej protokołu TCP/IP.
Więcej informacji
Aby uruchomić program narzędziowy Ipconfig.exe, należy w wierszu polecenia wpisać polecenie ipconfig i dopisać odpowiednie opcje.

SKŁADNIA
ipconfig [/? | /all | /renew karta | /release karta | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid karta | /setclassid karta identyfikator_klasy
W nazwie połączenia karty sieciowej można używać symboli wieloznacznych (* i ?).

OPCJE
  /?       Wyświetla ten komunikat pomocy  /all      Wyświetla pełne informacje o konfiguracji  /release    Zwalnia adres IP dla określonej karty  /renew     Odnawia adres IP dla określonej karty  /flushdns   Przeczyszcza bufor programu rozpoznawania nazw DNS  /registerdns  Odświeża wszystkie dzierżawy DHCP i ponownie rejestruje nazwy DNS  /displaydns  Wyświetla zawartość buforu programu rozpoznawania nazw DNS  /showclassid  Wyświetla wszystkie identyfikatory klas DHCP dozwolone dla określonej karty sieciowej  /setclassid  Modyfikuje identyfikatory klas DHCP				
Wywołanie domyślne (bez podanych parametrów) powoduje wyświetlenie jedynie adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej dla każdej z kart sieciowych powiązanych z protokołem TCP/IP.

Wywołanie programu Ipconfig z opcją /all powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnych wartości konfiguracyjnych protokołu TCP/IP, łącznie z adresem IP, maską podsieci, bramą domyślną oraz konfiguracją usługi nazw internetowych systemu Windows (WINS) i DNS.

Wywołanie z opcjami /release i /renew bez podanej nazwy karty sieciowej powoduje zwolnienie lub odnowienie dzierżawionych adresów IP wszystkich kart sieciowych powiązanych z protokołem TCP/IP.

Wywołanie z opcją /setclassid bez podania identyfikatora klasy powoduje usunięcie identyfikatora klasy.

PRZYKŁADY
  ipconfig          Wyświetla informacje  ipconfig /all       Wyświetla szczegółowe informacje  ipconfig /renew      Odnawia wszystkie karty sieciowe  ipconfig /renew EL*    Odnawia wszystkie połączenia, których nazwy rozpoczynają się od EL  ipconfig /release *siec*  Zwalnia wszystkie połączenia zgodne ze wzorcem, na przykład „Połączenie sieciowe 1” i „Połączenie sieciowe 2”                   				
Należy zwrócić uwagę, że opcji /Release i /Renew można używać, tylko w przypadku gdy system jest skonfigurowany do pracy z protokołem DHCP.
IP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314850 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:25:25 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork KB314850
Opinia