Opcje wiersza polecenia programu Explorer.exe w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera listę opcji wiersza polecenia, których można używać z Eksploratorem Windows (Explorer.exe).
Więcej informacji
Z programem Explorer.exe można używać opcji /n, /e, /root (wraz z obiektem) i /select (wraz z obiektem).
  Opcja         Funkcja  ----------------------------------------------------------------------   /n           Otwarcie nowego okna z jednym okienkiem dla domyślnego             zaznaczenia. Jest to zazwyczaj katalog główny dysku,             na którym jest zainstalowany system Windows. Jeśli okno jest już             otwarte, otwierany jest jego duplikat.  /e           Otwarcie Eksploratora Windows w jego widoku domyślnym.  /root,<obiekt>  Otwarcie widoku okna podanego obiektu.  /select,<obiekt> Otwarcie widoku okna z zaznaczonym podanym folderem,             plikiem lub programem.  Przykłady  -----------------------------------------------------------------------  Przykład 1: Explorer /select,C:\TestDir\TestProg.exe        Otwarcie widoku okna z zaznaczonym programem TestProg.  Przykład 2: Explorer /e,/root,C:\TestDir\TestProg.exe        Otwarcie Eksploratora z rozwiniętym dyskiem C i zaznaczonym programem TestProg.  Przykład 3: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare        Otwarcie widoku okna podanego udziału.  Przykład 4: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare,select,TestProg.exe        Otwarcie widoku okna podanego udziału z zaznaczonym programem TestProg.				
shell
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314853 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:25:34 — zmiana: 1.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB314853
Opinia