Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak ustalić, który sterownik wideo jest ładowany w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 200435.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano procedury, które można wykonywać przy usuwaniu problemów ze sterownikiem wideo podczas uruchamiania systemu Windows XP. W szczególności artykuł opisuje sposób ustalania, które sterowniki wideo są ładowane.
Więcej informacji
Jeśli sterownik wideo nie jest ładowany prawidłowo, może to oznaczać, że inny program spowodował podmianę niektórych plików. Symptomy wskazujące na ten przypadek są następujące:
 • System przechodzi do domyślnego uruchamiania w trybie VGA lub uruchamia się jedynie po wybraniu trybu VGA z menu uruchamiania systemu.
 • Sterownik wideo nie ładuje się poprawnie.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby sprawdzić, które dokładnie sterowniki wideo powinny być załadowane przez system operacyjny Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 2. Zlokalizuj następujący klucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\DeviceMap\Video
 3. Wartość Device\Video0 wskazuje klucz rejestru zawierający lokalizację sterownika wideo, który zgodnie z konfiguracją systemu Windows powinien zostać załadowany.

  Na przykład może to być wartość:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sterownik_wideo\Device0
 4. Zlokalizuj następujący klucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sterownik_wideo\Device0
  Aby zobaczyć ustawienie tej wartości, kliknij dwukrotnie wartość InstalledDisplayDrivers. To ustawienie zawiera sterownik, który został załadowany.
Jeśli to ustawienie zawiera inną lokalizację w rejestrze, podczas uruchamiania systemu Windows może być ładowany sterownik innej firmy. Jeśli na przykład jest zainstalowany program pcAnywhere firmy Symantec, wpis Device0 nie zawiera nazwy pliku. Wartość Device0 zawiera natomiast inną lokalizację w rejestrze, a dopiero w tej lokalizacji jest podana nazwa sterownika karty graficznej. Na przykład:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AW_HOST\Video0.
Sprawdź, czy:
 1. Sprawdź, czy plik lub pliki sterownika, których nazwy są wyświetlane w kluczu rejestru, znajdują się w folderze WinNT\System32 folder, gdzie WinNT jest nazwą folderu, w którym został zainstalowany system Windows. Właściwe pliki mają rozszerzenie dll.
 2. Sprawdź, czy te pliki znajdują się także w folderze WinNT\System32\Drivers. Pliki mają rozszerzenie sys.
Jeśli te łącza i wartości nie są poprawne, albo jeśli brakuje plików wskazanych w kluczu rejestru, popraw łącza i wartości tak, aby system był poprawnie uruchamiany.

Jeśli łącza i wartości są poprawne, a pliki są dostępne, może występować konflikt sterownika wideo. Sprawdź, czy są zainstalowane najnowsze sterowniki dla używanej karty wideo.

Poniższy przykład przedstawia ustawienia rejestru w przypadku stosowania karty wideo S3:
HKEY_LOCAL_MACHINE\hardware\DeviceMap\Video

Wartość Device\Video0 = \REGISTRY\Machine\System\ControlSet001\Services\s3\Device0

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\s3\Device0

Wartość InstalledDisplayDrivers = s3 vga
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z wyświetlaniem obrazu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
162577STOP: C0000143 MISSING DISPLAY_DRIVER.DLL
154754 STB PowerGraph Video VLB Display Adapter Not Detected
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314854 — ostatni przegląd: 08/07/2006 13:54:07 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbdisplay kbhardware kbinfo KB314854
Opinia