Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opcje wiersza polecenia narzędzia Instalatora systemu Microsoft Windows Msiexec.exe

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 227091.
Streszczenie
Ten artykuł zawiera listę opcji wiersza polecenia dla narzędzia Instalatora systemu Windows, programu Msiexec.exe. Msiexec.exe to program, który interpretuje pakiety i instaluje produkty.
Więcej informacji
To są dostępne opcje wiersza polecenia dla programu Msiexec.exe. Programu Msiexec.exe nie można uruchomić bez określania przynajmniej jednej opcji.
  Opcja Parametry                Opis  ------------------------------------------------------------------------  /i   Pakiet|Kod_produktu           Instaluje lub konfiguruje produkt.  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Pakiet|Kod_produktu Naprawia produkt.                           p - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku.                          o - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku 							lub jest zainstalowana starsza wersja pliku.                          e - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku 							lub jest zainstalowana taka sama lub starsza wersja pliku.                          d - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku 							lub jest zainstalowana inna wersja pliku.                                                    c - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku 							lub zapisana wartość sumy kontrolnej jest inna niż wartość obliczona.                          a - Wymusza ponowne zainstalowanie wszystkich plików.                          u - Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wpisy rejestru właściwe dla użytkownika.                          m - Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wpisy rejestru właściwe dla komputera.                          s - Zastępuje wszystkie istniejące skróty.                          v - Uruchamia z pliku źródłowego i ponownie buforuje pakiet lokalny.  /a   Pakiet                 Opcja instalacji administracyjnej. Instaluje produkt w sieci.  /x   Pakiet|Kod_produktu           Odinstalowuje produkt.  /j   [u|m]Pakiet               Anonsuje produkt.      or [u|m]Pakiet /t Lista_prz     Wartości właściwości      or[u|m]Pakiet /g ID_języka       użyte w wierszu polecenia zostaną zignorowane.                          u - Anonsuje produkt bieżącemu użytkownikowi.                           m - Anonsuje produkt wszystkim użytkownikom.                           g - Identyfikator języka.                          t - Zastosowuje listę przekształceń do zaanonsowanego pakietu.  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Plik_dziennika   Określa ścieżkę pliku dziennika i wskazuje flagi, które mają być rejestrowane.                          i - Komunikaty o stanie.                          w - Ostrzeżenia inne niż krytyczne.                          e - Wszystkie komunikaty o błędzie.                          a - Uruchomienia akcji.                          r - Rekordy właściwe dla akcji.                          u - Żądania użytkownika.                          c - Początkowe parametry interfejsu użytkownika.                          m - Brak pamięci.                           p - Właściwości terminalu.                          v - Dane wyjściowe w trybie pełnym.                          + - Dołącza do istniejącego pliku.                                ! - Czyści poszczególne linie w pliku dziennika.                          "*" - Symbol wieloznaczny.                          Rejestruje wszystkie informacje, ale użycie opcji v nie jest uwzględnione. 						  Aby uwzględnić tę opcję, wpisz „/l*v”.  /p   Poprawka/Pakiet             Zastosowuje poprawkę. Aby zastosować poprawkę na zainstalowanym obrazie 						  administratora, wpisz następujące opcje:                          /p [PakietPoprawki]                          /a [Pakiet]  /q   n|b|r|f                 Ustawia poziom interfejsu użytkownika.                          q , qn - Brak interfejsu użytkownika.                          qb - Podstawowy interfejs użytkownika.                          qr - Ograniczony interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji wyświetlane 						     jest modalne okno dialogowe.                          qf - Pełny interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji wyświetlane jest 							 modalne okno dialogowe.                          qn+ - Brak interfejsu użytkownika. Jednak po zakończeniu instalacji wyświetlane 							 jest modalne okno dialogowe.                          qb+ - Podstawowe okno dialogowe. Po zakończeniu instalacji wyświetlane 							 jest modalne okno dialogowe. Jeśli użytkownik anuluje instalację, modalne 							 okno dialogowe nie zostanie wyświetlone.                          qb- - Podstawowe okno dialogowe bez modalnych okien dialogowych. 							 Przełącznik „/qb+-” nie jest obsługiwanym poziomem interfejsu użytkownika.  /y   moduł                  Wywołuje interfejs API (Application Programming Interface) DllRegisterServer 						  systemu rejestrujący moduły, które są wpisane w wierszu polecenia 						  (na przykład „msiexec /y my_file.dll”). Ta opcja jest używana tylko w przypadku 						  informacji rejestru, których nie można dodać przy użyciu tabel rejestru 						lub pliku .msi.  /z   moduł                  Wywołuje interfejs API (Application Programming Interface) DllUnRegisterServer systemu 						  wyrejestrowujący moduły, które są wpisane w wierszu polecenia (na przykład 						  „msiexec /z my_file.dll”). Ta opcja jest używana tylko w przypadku 							informacji rejestru, 						  których nie można dodać przy użyciu tabel rejestru lub pliku .msi.
Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz temat „Opcje wiersza polecenia” w pomocy Instalatora systemu Windows lub odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314881 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:26:31 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo KB314881
Opinia