Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Używanie zasad grupy do zdalnego instalowania oprogramowania w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314934
Streszczenie
W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak użyć zasad grupy do automatycznej dystrybucji programów na komputerach klienckich lub wśród użytkowników.

Zasad grupy można używać do dystrybucji programów komputerowych, stosując następujące metody.

Przypisanie oprogramowania

Program można przypisać użytkownikom lub komputerom. Jeśli przypiszesz program użytkownikowi, program zostanie zainstalowany podczas logowania użytkownika do komputera. Gdy dany użytkownik po raz pierwszy uruchomi program, instalacja zostanie sfinalizowana.

Jeśli przypiszesz program komputerowi, program zostanie zainstalowany podczas uruchamiania komputera i będzie dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy zalogują się do danego komputera. Gdy jeden z użytkowników po raz pierwszy uruchomi program, instalacja zostanie sfinalizowana.

Opublikowanie oprogramowania

Program można opublikować dla użytkowników. Podczas logowania użytkownika do komputera opublikowany program zostaje wyświetlony w oknie dialogowymDodawanie/Usuwanie programówi można go zainstalować z tego okna.

UWAGA: Zautomatyzowana instalacja programów oparta na zasadach grupy systemu Microsoft Windows 2000 wymaga, aby na komputerach klienckich był używany system Windows 2000 lub nowszy.

Tworzenie punktu dystrybucji

Aby opublikować lub przypisać program komputerowy, musisz utworzyć punkt dystrybucji na serwerze publikacji:
 1. Zaloguj się na komputerze serwera jako administrator.
 2. Utwórz udostępniony folder sieciowy dla pakietu Instalatora oprogramowania Microsoft (MSI), który chcesz rozpowszechnić.
 3. Ustaw uprawnienia dla tego udziału, tak aby zezwolić na dostęp do pakietu dystrybucyjnego.
 4. Skopiuj lub zainstaluj pakiet MSI w punkcie dystrybucji. Na przykład, aby rozpowszechnić pakiet Microsoft Office XP, w celu skopiowania plików do punktu dystrybucji uruchom instalację administracyjną (setup.exe /a).

Tworzenie obiektu zasad grupy

Aby utworzyć obiekt zasad grupy (GPO), który posłuży do dystrybucji pakietu oprogramowania:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, wskaż polecenieNarzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieUżytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartęZasady grupy, a następnie kliknij przyciskNowa.
 4. Wpisz nazwę dla nowej zasady (na przykładDystrybucja pakietu Office XP), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przyciskWłaściwości, a następnie kliknij kartęZabezpieczenia.
 6. Wyczyść pole wyboruStosowanie zasad grupydla grup zabezpieczeń, do których nie chcesz stosować tej zasady. Zaznacz pole wyboruStosowanie zasad grupydla grup, do których chcesz ją zastosować. Gdy skończysz, kliknij przyciskOK.

Przypisywanie pakietu

Aby przypisać program komputerom z systemem Windows 2000 lub Windows XP Professional albo użytkownikom, którzy logują się do jednej z tych stacji roboczych:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, wskaż polecenieNarzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieUżytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartęZasady grupy, zaznacz żądany obiekt zasad grupy, a następnie kliknij przyciskEdytuj.
 4. W folderzeKonfiguracja komputerarozwiń węzełUstawienia oprogramowania.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzełInstalacja oprogramowania, wskaż polecenieNowy, a następnie kliknij poleceniePakiet.
 6. W oknie dialogowymOtwieraniewpisz pełną ścieżkę UNC (Universal Naming Convention) do folderu udostępnionego zawierającego żądany pakiet MSI, na przykład\\serwer plików\udział\nazwa pliku.msi.

  WAŻNE: Nie wyszukuj tej lokalizacji. Musisz użyć ścieżki UNC do folderu udostępnionego.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij opcjęPrzypisany, a następnie kliknij przyciskOK. Pakiet zostaje wyświetlony w prawym okienku oknaZasady grupy.
 9. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przyciskOK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Zarządzany pakiet oprogramowania zostanie automatycznie zainstalowany po uruchomieniu komputera klienckiego.

Publikowanie pakietu

Aby opublikować pakiet dla użytkowników komputera i udostępnić go do instalacji za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, wskaż polecenieNarzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieUżytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartęZasady grupy, zaznacz żądany obiekt zasad grupy, a następnie kliknij przyciskEdytuj.
 4. W folderzeKonfiguracja użytkownikarozwiń węzełUstawienia oprogramowania.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzełInstalacja oprogramowania, wskaż polecenieNowy, a następnie kliknij poleceniePakiet.
 6. W oknie dialogowymOtwieraniewpisz pełną ścieżkę UNC (Universal Naming Convention) do folderu udostępnionego zawierającego żądany pakiet MSI, na przykład\\serwer plików\udział\nazwa pliku.msi.

  WAŻNE: Nie wyszukuj tej lokalizacji. Musisz użyć ścieżki UNC do folderu udostępnionego.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij opcjęOpublikowany, a następnie kliknij przyciskOK. Pakiet zostaje wyświetlony w prawym okienku okna Zasady grupy.
 9. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przyciskOK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 10. Testowanie pakietu:
  1. Zaloguj się do stacji roboczej z systemem Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional, używając konta, dla którego opublikowano pakiet.
  2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. W systemie Windows XP kliknij przyciskStart, a następnie kliknij poleceniePanel sterowania.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonęDodaj/Usuń programy(albo kliknij przyciskDodaj lub usuń programy), a następnie kliknij przycisk Dodaj nowe programy.
  4. W oknie dialogowymDodawanie programów z sieci lokalnejkliknij opublikowany program, a następnie kliknij przyciskDodaj. Program zostaje zainstalowany.
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Ponowne rozmieszczanie pakietu

Zdarza się, że celowe może być ponowne rozmieszczenie pakietu oprogramowania — jeśli na przykład jest on uaktualniany lub modyfikowany. Aby ponownie rozmieścić pakiet:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, wskaż polecenieNarzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieUżytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartęZasady grupy, kliknij obiekt zasad grupy, który był użyty do rozmieszczenia pakietu, a następnie kliknij przyciskEdytuj.
 4. Rozwiń kontenerUstawienia oprogramowania, zawierający elementInstalacja oprogramowania, który był użyty do rozmieszczenia pakietu.
 5. Kliknij kontenerInstalacja oprogramowaniazawierający pakiet.
 6. W prawym okienku oknaZasady grupykliknij dany program prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenieWszystkie zadania, a następnie kliknij polecenieRozmieść ponownie aplikację. Pojawia się następujący komunikat:
  Ponowne rozmieszczenie tej aplikacji spowoduje powtórne jej zainstalowanie wszędzie tam, gdzie jest ona już zainstalowana. Czy chcesz kontynuować?
 7. Kliknij przycisk Tak.
 8. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przyciskOK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Usuwanie pakietu

Aby usunąć opublikowany lub przypisany pakiet:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przyciskStart, wskaż polecenieProgramy, wskaż polecenieNarzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieUżytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartęZasady grupy, kliknij obiekt zasad grupy, który był użyty do rozmieszczenia pakietu, a następnie kliknij przyciskEdytuj.
 4. Rozwiń kontenerUstawienia oprogramowaniazawierający elementInstalacja oprogramowania, który był użyty do rozmieszczenia pakietu.
 5. Kliknij kontenerInstalacja oprogramowaniazawierający pakiet.
 6. W prawym okienku oknaZasady grupykliknij dany program prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenieWszystkie zadania, a następnie kliknij polecenieUsuń.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcjęNatychmiast odinstaluj oprogramowanie od użytkowników i z komputerów, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Kliknij opcjęZezwalaj użytkownikom na kontynuowanie używania oprogramowania, ale uniemożliwiaj nowe instalacje, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Rozwiązywanie problemów

Opublikowane pakiety są wyświetlane na komputerze klienckim po użyciu zasad grupy do ich usunięcia

Ta sytuacja może wystąpić, jeśli użytkownik odinstalował program, ale jeszcze nie próbował go użyć. Gdy użytkownik po raz pierwszy uruchomi opublikowany program, instalacja jest finalizowana. Wtedy zasady grupy usuwają program.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak używać zasad grupy do rozmieszczania oprogramowania, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304953 JAK: Rozmieszczanie pakietu Office XP przez sieć
302430 Informacje dotyczące sposobu wdrożenia oprogramowania w określonej grupie za pomocą zasad grupyWłaściwości

Identyfikator artykułu: 314934 — ostatni przegląd: 04/09/2003 08:03:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv kbsetup KB314934
Opinia