Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Pusta strona Aktywacja systemu Windows w Kreatorze aktywacji produktu Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314935
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Symptomy
Po uruchomieniu Kreatora aktywacji produktu Windows może pojawić się pusta strona „Aktywacja systemu Windows”, a kontynuacja procesu aktywacji może się nie powieść.
Przyczyna
Ten problem może mieć następujące przyczyny:
 • Rejestr jest uszkodzony lub został zmodyfikowany.
 • Pliki zostały uszkodzone w czasie instalacji systemu Windows XP lub ich brakuje.
 • Wystąpił problem z rozdzielczością wideo.
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby rozwiązać ten problem:
 1. Uruchom ponownie komputer, naciśnij klawisz F8 podczas uruchamiania, a następnie wybierz opcję Włącz tryb VGAw menuZaawansowane opcje systemu Windows. Uruchom Kreatora aktywacji produktu Windows, a następnie spróbuj dokonać ponownej aktywacji systemu Windows XP. Jeżeli aktywacja systemu Windows XP jest możliwa, pomiń pozostałe kroki. Jeżeli nie można dokonać aktywacji systemu Windows XP, przejdź do następnego kroku.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonęMój komputer, kliknij polecenieWłaściwości, kliknij kartęSprzęt, a następnie kliknij przyciskMenedżer urządzeń. Prawym przyciskiem myszy kliknij kartę wideo, a następnie kliknij polecenieWyłącz,aby komputer został uruchomiony przy użyciu standardowego sterownika wideo VGA. Uruchom ponownie komputer, uruchom Kreatora aktywacji produktu Windows, a następnie spróbuj dokonać ponownej aktywacji systemu Windows XP. Jeżeli aktywacja systemu Windows XP jest możliwa, pomiń pozostałe kroki. Jeżeli nie można dokonać aktywacji systemu Windows XP, przejdź do następnego kroku.
 3. Zlokalizuj następujący klucz Rejestru i skojarzone z nim wartości:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.htm
  "PerceivedType"="text"
  (Default) = "MozillaHTML"
  "Content Type"="image/x-xbitmap"
  Jeżeli ten klucz Rejestru nie istnieje, przejdź do następnego kroku. Jeżeli ten klucz istnieje, dokonaj edycji następujących wartości:
  "PerceivedType"="text"
  (Default) = "htmlfile"
  "Content Type"="text/html"
  Uruchom ponownie komputer, uruchom Kreatora aktywacji produktu Windows, a następnie spróbuj dokonać ponownej aktywacji systemu Windows XP. Jeżeli aktywacja systemu Windows XP jest możliwa, pomiń pozostałe kroki. Jeżeli nie można dokonać aktywacji systemu Windows XP, przejdź do następnego kroku.
 4. Zdekompresuj nową kopię pliku Actshell.htm z dysku CD z systemem Windows XP do folderu Windows\System32\Oobe, aby zastąpić istniejącą kopię pliku Actshell.htm:
  1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby to zrobić, naciśnij klawisz F8 podczas uruchamiania, a następnie wybierz opcjęTryb awaryjnyw menuZaawansowane opcje systemu Windows.
  2. Usuń oryginalny plik Actshell.htm z folderu Windows\System32\Oobe. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zlokalizowania i usunięcia pliku, skorzystaj z narzędzia Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows XP.
  3. Po włożeniu dysku CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM kliknij przyciskStart, kliknij polecenieUruchom, wpisz poleceniecmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wpisz polecenieexpandlitera dysku CD-ROM:\i386\actshell.ht_ c:\windows\system32\oobe\actshell.htm, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Uruchom ponownie komputer, uruchom Kreatora aktywacji produktu Windows, a następnie spróbuj dokonać ponownej aktywacji systemu Windows XP. Jeżeli aktywacja systemu Windows XP jest możliwa, pomiń pozostałe kroki. Jeżeli nie można dokonać aktywacji systemu Windows XP, przejdź do następnego kroku.
 5. Naprawianie istniejącej instalacji systemu Windows XP:
  1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM, uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz ENTER po pojawieniu się pierwszego ekranu opcji umożliwiających instalację systemu Windows XP.
  2. Kliknij przyciskAkceptuj,aby zaakceptować umowę licencyjną. Instalator powinien teraz wykryć bieżącą instalację.

   OSTRZEŻENIE: Jeżeli Instalator nie wykryje istniejącej instalacji, naprawa instalacji może być niemożliwa i nie należy kontynuować wykonywania tej procedury. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na kontynuację, bieżąca instalacja zostanie utracona i zostanie utworzona czysta instalacja.
  3. Po pojawieniu się monitu o naprawienie istniejącej instalacji systemu Windows XP naciśnij klawisz R. Instalator systemu Windows XP uruchomi uaktualnienie na miejscu istniejącej instalacji systemu Windows XP. Należy zauważyć, że istnieje możliwość utraty niektórych niestandardowych ustawień plików systemowych.
wpa
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314935 — ostatni przegląd: 01/14/2002 11:31:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbtool kbenv kbsetup kbui kbprb KB314935
Opinia