JAK: Instalowanie i konfigurowanie łączników SMTP w programie Exchange 2000 Server

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314961
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak zainstalować i skonfigurować łączniki protokołu Simple Mail Transport Protocol (SMTP). Przy użyciu łączników SMTP można szyfrować ruch wiadomości przesyłanych przez łącze i można wymagać surowszego uwierzytelniania niż w przypadku łączników grup routingu.

Podczas instalowania łącznika SMTP trzeba określić lokalne serwery czołowe, których będzie używał łącznik, a także zasięg łącznika, technikę rozsyłania wiadomości i przestrzeń adresową.

Instalowanie łączników SMTP

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Jeśli są włączone grupy administracyjne, rozwiń grupę administracyjną, z którą chcesz pracować.
 3. Jeśli jest dostępny, rozwiń węzełRouting Groups, a następnie rozwiń grupę routingu, której chcesz użyć jako inicjatora połączenia.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Connectors, wskaż polecenie New, a następnie kliknij polecenie SMTP Connectors.
 5. W oknie dialogowym Properties kliknij kartę General.
 6. W polu Namewpisz opisową nazwę łącznika.
 7. Wybierz jedną z następujących opcji routingu:
  • Aby do routingu używać inteligentnego hosta, kliknij opcjęForward all mail through this connector to the following smart hosts, a następnie wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) lub adres IP serwera, przez który chcesz rozsyłać wiadomości. Jeśli użyjesz adresu IP, ujmij go w nawias.
  • Aby do routingu używać rekordów DNS MX, kliknij opcjęUse DNS to route to each address space on this connector. Kolejność rekordów MX określa, które serwery są używane.
 8. Określ przynajmniej jeden serwer czołowy:
  1. Kliknij przycisk Add.
  2. W oknie dialogowymAdd Bridgeheadkliknij serwer wirtualny SMTP, którego chcesz używać, a następnie kliknij przyciskOK.
 9. Musisz określić zasięg łącznika. Kliknij kartęAddress Space, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
  • Jeśli łączysz dwie organizacje programu Exchange:
   1. Ustaw zasięg łącznika jakoEntire Organization.
   2. Kliknij przycisk Add.
   3. W oknie dialogowymAdd Address Spacekliknij typ adresuSMTP, a następnie kliknij przyciskOK.
   4. Wprowadź domenę e-mail i koszt. Koszty łącznika są wartościami z zakresu od 1 do 100, przy czym najniższy koszt ma najwyższy priorytet przy routingu.
  • Jeśli łączysz dwie grupy routingu:
   1. Ustaw zasięg łącznika jakoRouting Group.
   2. Kliknij przycisk Add.
   3. W oknie dialogowymAdd Address Spacekliknij typ adresuSMTP, a następnie kliknij przyciskOK.
   4. Wprowadź domenę e-mail i koszt. Koszty łącznika są wartościami z zakresu od 1 do 100, przy czym najniższy koszt ma najwyższy priorytet przy routingu.
   5. Kliknij kartęConnected Routing Groups, a następnie kliknij przyciskAdd.
   6. Zaznacz grupę routingu, z którą chcesz ustanowić połączenie.
  Dla typu adresu SMTP jako domenę e-mail możesz wprowadzić gwiazdkę (*), aby łącznik rozsyłał wiadomości dla wszystkich domen należących do danej grupy routingu.

 10. Dla typu adresu SMTP jako domenę e-mail możesz wprowadzić gwiazdkę (*), aby łącznik rozsyłał wiadomości dla wszystkich domen należących do danej grupy routingu.Jeśli chcesz zezwolić serwerowi lokalnemu na przekazywanie wiadomości do domen w innej organizacji lub grupie routingu, kliknij opcjęAllow messages to be relayed to these domains.
 11. Dla typu adresu SMTP jako domenę e-mail możesz wprowadzić gwiazdkę (*), aby łącznik rozsyłał wiadomości dla wszystkich domen należących do danej grupy routingu.Kliknij przycisk OK.
 12. Dla typu adresu SMTP jako domenę e-mail możesz wprowadzić gwiazdkę (*), aby łącznik rozsyłał wiadomości dla wszystkich domen należących do danej grupy routingu.Później można ustawić opcje dostarczania, zabezpieczenia wychodzące, ograniczenia dostarczania, ograniczenia zawartości i sterowniki zaawansowane.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314961 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:27:20 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB314961
Opinia