JAK: Zmuszanie użytkowników do zamknięcia programów i wylogowania się po okresie nieaktywności w systemie Windows XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314999
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak automatycznie zakończyć uruchomione przez użytkownika programy i wylogować użytkownika ze stacji roboczej po określonym czasie.

Pozostawione bez obsługi stacje robocze, do których są zalogowani użytkownicy, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji. W wielu sieciach użytkownicy mogą pozostawić działające programy i mogą być zalogowani przez nieokreślony czas. W pakiecie Microsoft Windows 2000 Resource Kit umieszczono narzędzie Winexit.scr, którego można używać do automatycznego zamykania programów użytkowników i wylogowywania ich ze stacji roboczych.

Jak skonfigurować wygaszacz ekranu Winexit.scr

  1. Użyj Eksploratora Windows do znalezienia pliku Winexit.scr w folderze pakietu Windows 2000 Resource Kit na dysku twardym.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plikWinexit.scr, a następnie kliknij polecenieZainstaluj.
  3. Pojawi się okno dialogowe Właściwości ekranu z aktywną kartą Wygaszacz ekranu. WpisWygaszacz ekranu wylogowywaniajest automatycznie zaznaczony. Kliknij przycisk Ustawienia.
  4. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj zakończenie aplikacji, aby wymuszać zamknięcie programów.
  5. W poluOdliczaj przeznsekundwpisz liczbę sekund czasu wyświetlania okna dialogowego przed wylogowaniem użytkownika.
  6. W poluKomunikat o wylogowywaniuwpisz komunikat pojawiający się podczas odliczania przed wylogowaniem. Kliknij przycisk OK.
  7. W oknie dialogowymWłaściwości ekranukliknij przycisk Podgląd.
  8. Zobaczysz okno dialogoweAutomatyczne wylogowywanie. Jest w nim wyświetlany komunikat o wylogowywaniu i czasomierz odliczania. Kliknij przyciskAnuluj.
  9. Kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

OpcjaWymuszaj zakończenie aplikacjiwymusza zamknięcie programów, nawet jeśli zawierają niezapisane dane. Jeśli nie chcesz używać tej opcji, programy zawierające niezapisane dane nie będą zamykane i użytkownik nie zostanie wylogowany. Dobrą zasadą korporacyjną jest automatyczne zapisywanie dokumentów użytkowników, jeśli jest używana opcjaWymuszaj zakończenie aplikacji.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 314999 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:27:29 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB314999
Opinia