Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak usunąć menedżera rozruchu LILO systemu Linux

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób usunięcia menedżera rozruchu LILO systemu Linux z głównego rekordu rozruchowego (MBR, Master Boot Record).
Więcej informacji
Zainstalowany na komputerze system Linux umożliwia podwójny rozruch przez załadowanie menedżera rozruchu o nazwie LILO bezpośrednio do rekordu MBR. Aby usunąć program LILO, należy wykonać odpowiednią procedurę.

Jeśli system Linux jest zainstalowany

W wierszu polecenia uruchom polecenie lilo i użyj opcji -u lub -U. Drugim parametrem musi być nazwa urządzenia. Różnica między tymi opcjami polega tylko na tym, że opcja -u powoduje sprawdzenie sygnatury czasowej bieżącego rekordu MBR i zarchiwizowanego rekordu MBR, a opcja -U nie sprawdza tej sygnatury.
 • Jeśli program LILO jest zainstalowany w rekordzie MBR dysku głównego podłączonego do podstawowego kontrolera IDE, wpisz polecenie:
  lilo -u /dev/hda
  gdzie dev to katalog urządzenia, hd oznacza dysk twardy IDE, a opcja a wskazuje dysk główny w podstawowym kanale IDE.

 • Aby użyć tego polecenia w przypadku dysku SCSI, wpisz:
  lilo -u /dev/sda
  gdzie sd oznacza dysk SCSI, a opcja a wskazuje pierwszy dysk w łańcuchu SCSI.

 • Jeśli dysk ma kilka partycji, wskaż partycję, z której chcesz odinstalować program LILO, przez dodanie numeru odpowiadającego numerowi partycji na dysku. Należy zauważyć, że pierwsza partycja ma numer 1 (nie 0). Na przykład aby usunąć program LILO z pierwszej partycji na pierwszym dysku SCSI, wpisz polecenie:
  lilo -u /dev/sda1
  Należy zwrócić uwagę, że parametr sda nie jest powiązany z identyfikatorem SCSI.

Jeśli system Linux nie jest już zainstalowany

UWAGA: Poniższa procedura nie jest obsługiwana przez firmę Microsoft i może być wykonywana przez użytkownika wyłącznie na własne ryzyko. Firma Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone dane. Z tej procedury należy korzystać tylko w ostateczności.

WAŻNE: Uruchomienie polecenia fdisk /mbr powoduje usunięcie sygnatury dysku z rekordu MBR. Jeśli dysk należy do odpornego na uszkodzenia zestawu systemu Windows, po wykonaniu tego polecenia nie będzie rozpoznawany jako członek tego zestawu.
 1. Uruchom komputer w trybie MS-DOS, a następnie wpisz następujące polecenie:
  fdisk /mbr
 2. Uruchom ponownie komputer.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
ntldr rozruch boot
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315224 — ostatni przegląd: 12/01/2007 02:03:00 — zmiana: 1.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbinfo kbsetup kb3rdparty KB315224
Opinia
l>ml>