Komputer nie jest uruchamiany po zmianie partycji aktywnej przy użyciu narzędzia Zarządzanie dyskami

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 228004
Symptomy
Po oznaczeniu partycji podstawowej jako aktywnej przy użyciu przystawki Zarządzanie dyskami systemu Windows komputer może nie zostać uruchomiony i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Brak pliku NTLDR.

Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Del, aby zrestartować komputer.
Przyczyna
To zachowanie może występować, jeżeli partycja oznaczona jako aktywna nie zawiera plików rozruchowych systemu Windows lub plików rozruchowych innego systemu operacyjnego. Na komputera z procesorami Intel partycja systemowa musi być partycją podstawową oznaczoną jako aktywna do celów związanych z uruchamianiem. Ta partycja musi znajdować się na dysku, do którego komputer uzyskuje dostęp podczas uruchamiania. Tylko jedna partycja systemowa może być oznaczona jako aktywna w danej chwili. Jeżeli konieczne jest korzystanie z innego systemu operacyjnego, należy oznaczyć jego partycję systemową jako aktywną przed ponownym uruchomieniem komputera.
Rozwiązanie
WAŻNE: Przed wykonaniem kroków wymienionych poniżej, należy się upewnić, że została wykonana prawidłowa kopia zapasowa ważnych plików danych.

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących procedur:
 • Spróbuj zmienić partycję aktywną przez wykonanie rozruchu przy użyciu dyskietki, a następnie ręcznie zmienić partycję aktywną przy użyciu narzędzi dyskowych:
  1. Wykonaj rozruch w trybie wiersza polecenia przy użyciu dyskietki rozruchowej systemu Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me).
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie fdisk, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Po wyświetleniu monitu o włączenie obsługi dużych dysków kliknij przycisk Tak.
  4. Kliknij opcję Set active partition (Ustaw partycję aktywną), naciśnij numer partycji przeznaczonej do uaktywnienia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Naciśnij klawisz ESC.
  6. Wyjmij dyskietkę rozruchową, a następnie ponownie uruchom komputer.
 • Uruchom komputer przy użyciu dysku rozruchowego systemu Windows XP.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  305595 JAK: Tworzenie dysku rozruchowego dla partycji NTFS lub FAT w systemie Windows XP
 • Jeżeli partycja niepoprawnie oznaczona jako aktywna zostanie sformatowana przy użyciu systemu plików FAT, FAT32 lub NTFS, ten problem można usunąć przy użyciu Konsoli odzyskiwania systemu Windows.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  314058 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP
  UWAGA: Partycja systemowa oznacza wolumin dyskowy zawierający pliki niezbędne do uruchomienia systemu Windows (np. Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com). Na komputerach z procesorami Intel x86 partycja systemowa musi być partycją podstawową oznaczoną jako aktywna. Na komputerach z procesorami Intel x86 jest to zawsze dysk 0, tzn. dysk przeszukiwany przez system BIOS podczas uruchamiania systemu operacyjnego.

  Korzystając z Konsoli odzyskiwania, należy skopiować plik Ntldr z dysku CD-ROM z systemem Windows XP do katalogu głównego bieżącej partycji aktywnej. Wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom komputer przy użyciu dyskietki instalacyjnej systemu Windows XP lub dysku CD-ROM z systemem Windows XP.
  2. Po wyświetleniu ekranu „Instalator — Zapraszamy!” naciśnij klawisz F10 lub R, aby naprawić instalację.
  3. Naciśnij klawisz C, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
  4. Skopiuj plik Ntldr z dysku CD-ROM z systemem Windows XP do katalogu głównego partycji systemowej przy użyciu następujących poleceń, naciskając klawisz ENTER po wprowadzeniu każdego z nich:
   1. Wpisz polecenie cd .., aby zmienić katalog bieżący na katalog główny dysku C.

    Należy zwrócić uwagę na spację między literą „d” i dwiema kropkami (..) w tym poleceniu.
   2. Wpisz literę stacji dysków CD-ROM.
   3. Wpisz polecenie cd i386.
   4. Wpisz polecenie Copy ntldr c:.
   5. Wpisz polecenie Exit.
  Jeżeli partycja nie była formatowana przy użyciu systemu Windows, konieczne może być również skorzystanie z polecenia fixboot Konsoli odzyskiwania w celu przystosowania partycji aktywnej do rozruchu.
Jeżeli można już uruchomić system Windows, zalecane jest ponowne skonfigurowanie oryginalnej partycji systemowej jako partycji aktywnej przy użyciu narzędzia przystawki Zarządzanie dyskami systemu Windows, a następnie ponowne uruchomienie komputera.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315261 — ostatni przegląd: 06/13/2006 07:23:00 — zmiana: 2.5

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbenv kbprb KB315261
Opinia