Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak używać programu Dumpchk.exe do sprawdzania pliku zrzutu pamięci

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Aby wyświetlić wersję tego artykułu przeznaczoną dla systemów Microsoft Windows NT i Microsoft Windows 2000, zobacz 156280.
Streszczenie
W tym artykule opisano program Dumpchk, który jest narzędziem wiersza polecenia pozwalającym sprawdzić, czy plik zrzutu pamięci został utworzony poprawnie. Narzędzie Dumpchk nie wymaga dostępu do symboli.
Więcej informacji
Narzędzie Dumpchk znajduje się na dysku CD z systemem Windows XP. Zainstaluj zestaw narzędzi obsługi systemu, uruchamiając program Setup.exe z katalogu Support\Tools na dysku CD-ROM. Narzędzie Dumpchk jest domyślnie instalowane w folderze C:\Program Files\Support Tools.

Narzędzie Dumpchk ma następujące opcje wiersza polecenia:
  DUMPCHK [opcje] <PlikZrzutu>   -? Wyświetla składnię polecenia.   -p Wyświetla jedynie nagłówek (bez sprawdzania).   -v Określa tryb pełny.   -q Przeprowadza szybki test. Niedostępne w systemie Windows XP.				
W wersji narzędzia Dumpchk.exe dla systemu Windows XP są dostępne dodatkowe opcje:
  -c Przeprowadza sprawdzanie poprawności zrzutu.  -x Przeprowadza dodatkowe sprawdzanie pliku, które zajmuje kilka minut.  -e Przeprowadza badanie zrzutu.  -y <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania symboli do badania zrzutu.    Jeśli ścieżka poszukiwania symboli jest pusta, to jest używany dysk CD-ROM.  -b <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania obrazu do badania zrzutu.    Jeśli ścieżka poszukiwania symboli jest pusta, to jest używana ścieżka %SystemRoot%\System32.  -k <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu jądra.  -h <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu warstwy HAL				
Narzędzie Dumpchk wyświetla niektóre podstawowe informacje z pliku zrzutu pamięci, a następnie sprawdza wszystkie wirtualne i fizyczne adresy znajdujące się w pliku. Jeśli w pliku zrzutu pamięci wystąpią jakieś błędy, to narzędzie Dumpchk zaraportuje je. Poniżej podano przykład wyniku działania polecenia Dumpchk:
  Filename . . . . . . .Memory.dmp  Signature. . . . . . .PAGE  ValidDump. . . . . . .DUMP  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  DirectoryTableBase . .0x00030000  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000  PsLoadedModuleList . .0x801463d0  PsActiveProcessHead. .0x801462c8  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000  ExceptionCode. . . . .0x80000003  ExceptionFlags . . . .0x00000001  ExceptionAddress . . .0x80146e1c  NumberOfRuns . . . . .0x3  NumberOfPages. . . . .0x1f5e  Run #1   BasePage . . . . . .0x1   PageCount. . . . . .0x9e  Run #2   BasePage . . . . . .0x100   PageCount. . . . . .0xec0  Run #3   BasePage . . . . . .0x1000   PageCount. . . . . .0x1000  **************  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList  **************  **************  **************--> Performing a complete check (^C to end)  **************  **************  **************--> Validating all physical addresses  **************  **************  **************--> Validating all virtual addresses  **************  **************  **************--> This dump file is good!  **************				
Jeśli w jakiejkolwiek części danych wyjściowych wystąpi błąd, to plik zrzutu jest uszkodzony i nie można przeprowadzić analizy.

W tym przykładzie najważniejsze informacje (z punktu widzenia debugowania) znajdują się w następującej części danych wyjściowych narzędzia Dumpchk:
  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000				
Tych informacji można użyć, aby określić, jakiego rodzaju błąd zatrzymania jądra wystąpił i, w pewnym zakresie, jaka była używana wersja systemu Windows.
sprawdzanie zrzutu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315271 — ostatni przegląd: 12/01/2007 02:21:00 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbhowto kbinfo kbenv KB315271
Opinia