Jak dodać kartę sieciową OEM innej firmy do instalacji RIS

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano problemy związane z dodawaniem karty sieciowej, wymagającej sterownika OEM (Original Equipment Manufacturer), do obrazu Usług instalacji zdalnej (RIS) opartej na dysku CD-ROM.
Więcej informacji
Dodawanie karty sieciowej, wymagającej sterownika OEM, do obrazu usług RIS opartego na dysku CD-ROM wiąże się z wykonaniem niektórych działań, które należy przeprowadzić podczas dodawania sterownika do typowej instalacji nienadzorowanej.

Ze względu jednak na to, że metoda instalacji rozpoczyna się od użycia środowiska PXE (Pre-Boot eXecution Environment), a potem następuje przejście do korzystania z protokołu SMB (Server Message Block), sterownik karty sieciowej oraz jego plik .inf muszą być dostępne podczas instalacji w trybie tekstowym. Jeśli sterownik i jego plik .inf nie są dostępne, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Serwer sieciowy nie obsługuje uruchamiania systemu Windows 2000. Instalator nie może kontynuować. Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć.
Gdy klient PXE, na którym działa Kreator instalacji klienta (CIW) łączy się z serwerem RIS, karta sieciowa używa interfejsu Universal Network Device Interface do komunikowania się z serwerem RIS. Gdy Instalator systemu Windows przełączy się do protokołu SMB, nastąpi wykrycie karty sieciowej i załadowanie odpowiedniego sterownika. Dlatego sterownik musi być dostępny.

Dodawanie sterownika OEM karty sieciowej do obrazu RIS

Dowiedz się u producenta OEM, czy dostarczony sterownik karty sieciowej jest podpisany cyfrowo. Jeśli sterowniki dostarczone przez producenta zawierają plik katalogu (.cat), to prawdopodobnie są poprawnie podpisane. Sterowniki podpisane przez firmę Microsoft zostały zweryfikowane i przetestowane pod kątem działania w systemie Windows. Jeśli sterownik nie został podpisany, ale mimo to chcesz go użyć, pamiętaj o dodaniu następującego parametru instalacji nienadzorowanej do pliku .sif znajdującego się w folderze RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\I386\Templates:
[Unattended]
DriverSigningPolicy = Ignore
Należy zauważyć, że jeśli sterownik OEM jest aktualizacją dołączonego sterownika systemu Windows XP (na przykład, jeśli sterowniki mają te same nazwy), wówczas pliki muszą być podpisane, gdyż w przeciwnym wypadku Instalator użyje dołączonego sterownika.
 1. Na tym serwerze RIS skopiuj dostarczone przez producenta OEM pliki .inf oraz .sys karty sieciowej do folderu RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_name\i386. Dzięki temu Instalator będzie mógł użyć sterownika podczas części instalacji przebiegającej w trybie tekstowym.
 2. Na tym samym poziomie co folder i386 w obrazie RIS utwórz folder $oem$. Użyj następującej struktury:
  \$oem$\$1\Drivers\Nic
 3. Skopiuj do tego folderu pliki sterownika dostarczone przez producenta OEM. Zwróć uwagę na folder, w którym plik .inf szuka sterowników. Niektórzy producenci umieszczają plik .inf w folderze i kopiują pliki sterownika z podfolderu. Jeśli ma miejsce taka sytuacja, utwórz identyczną strukturę folderów poniżej folderu utworzonego w tym kroku.
 4. Wprowadź następujące zmiany w pliku .sif używanym do instalacji tego obrazu:
  [Unattended]
  OemPreinstall = yes

  OemPnpDriversPath = \Drivers\Nic
  Zatrzymaj, a następnie ponownie uruchom usługę instalacji zdalnej (BINLSVC) na serwerze RIS. W tym celu w wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po każdym z nich:
  net Stop binlsvc
  net Start binlsvc
  Zatrzymanie i ponowne uruchomienie usługi instalacji zdalnej jest niezbędne, ponieważ warstwa protokół Boot Information Negotiation Layer (BINL) musi wczytać wszystkie pliki .inf związane z kartą sieciową i utworzyć pliki .pnf w obrazie. Jest to czasochłonne zadanie wykonywane jedynie podczas uruchamiania usługi instalacji zdalnej.
Jeśli masz kilka kart wymagających sterowników OEM, wykonaj powyższe czynności dla każdej karty sieciowej. Należy zauważyć, że te zmiany nie wpływają na działanie klientów PXE, którzy dołączyli sterowniki karty sieciowej, i mogą oni używać tego obrazu do instalacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315279 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:30:37 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbenv kbinfo kbnetwork kbsetup KB315279
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)