Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Program instalacyjny systemu Windows XP przestaje odpowiadać (zawiesza się) w trakcie fazy „Przygotowywanie instalacji”

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Zmiany te można wprowadzić, aby obejść określony problem. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.
Symptomy
Podczas próby uaktualnienia komputera z systemem Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie (SE) lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) program instalacyjny może przestać odpowiadać (zawiesić się) w trakcie fazy „Przygotowywanie instalacji”. Ponadto program instalacyjny może uruchomić się ponownie po dłuższym okresie pozornej bezczynności.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy na komputerze zainstalowano dowolny program antywirusowy.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i zwalczanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Anuluj program instalacyjny systemu Windows XP, aby przywrócić system operacyjny Windows 98, Windows 98 SE lub Windows Me.
  2. Wyłącz lub odinstaluj program antywirusowy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, zajrzyj do dokumentacji programu lub odwiedź witrynę sieci Web producenta oprogramowania antywirusowego.
  3. Uruchom ponownie program instalacyjny systemu Windows XP, aby zainstalować nowy system operacyjny.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje o rozwiązywaniu problemów z Instalatorem w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310064 JAK: Rozwiązywanie problemów z instalacją systemu Windows XP przeprowadzaną jako uaktualnienie systemu Windows 98 lub Windows Me
Aby uzyskać dodatkowe informacje o programie instalacyjnym systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306824 Release notes for Windows XP Setup contained in the Home.txt file
Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie przygotowania komputera z systemem Windows 98 lub Windows Millennium Edition do uaktualnienia do systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316639 JAK: Przygotowywanie do uaktualnienia systemu Windows 98 lub Windows Millennium Edition do systemu Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Norton AntiVirus lub skontaktować się z firmą Symantec Corporation, odwiedź następującą witrynę firmy Symantec w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oprogramowania antywirusowego firmy McAfee lub skontaktować się z firmą McAfee, odwiedź następującą witrynę firmy McAfee w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programów Inoculan, InoculateIT lub eTrust Antivirus lub skontaktować się z firmą Computer Associates, odwiedź następującą witrynę firmy Computer Associates w sieci Web:Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
compatibility report upgrade advisor block Fatal error 545ff58h
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315323 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:30:48 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbprb ocsso KB315323
Opinia