JAK: Rozwiązywanie problemów z zamykaniem systemu Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano ogólne procedury, których można używać do rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu Windows 2000.

Kiedy system Windows 2000 jest zamykany, do urządzeń, usług systemowych i programów zainstalowanych na komputerze są wysyłane komunikaty powiadamiające je, że system Windows przygotowuje się do zamknięcia. System operacyjny czeka na odpowiedzi działających programów, aby zagwarantować, że programy zapiszą niezapisane dane na dysk twardy i prawidłowo zakończą pracę. Każde urządzenie, usługa i działający program zwykle odpowiada na komunikat zamknięcia komunikatem stwierdzającym, że program może zostać zamknięty.

Podczas próby zamykania mogą wystąpić między innymi następujące symptomy:
 • Komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się). Kiedy występuje ten symptom, może wyświetlić się ciemnobłękitny lub czarny ekran.
 • Komputer nie wyłącza się po wyświetleniu komunikatu „Można bezpiecznie wyłączyć komputer”.
 • Na ekranie pojawia się komunikat o błędzie.
Do typowych przyczyn problemów z zamykaniem należą następujące problemy:
 • wadliwe lub niezgodne sterowniki urządzeń;
 • usługi systemowe, które odpowiadają nieprawidłowo albo wysyłają do systemu komunikaty o zajętości;
 • wadliwe lub niezgodne programy.
Powrót do początku

Jak rozwiązywać problemy z zamykaniem systemu Windows 2000

Aby rozwiązać problemy z zamykaniem i wyizolować przyczynę niepoprawnego zamykania, posłuż się następującymi metodami:
 • Zidentyfikuj przyczynę problemu z zamykaniem za pomocą Menedżera zadań.
 • Cofnij ostatnie zmiany w konfiguracji komputera.
 • Zidentyfikuj przyczynę problemu z zamykaniem za pomocą trybu awaryjnego.
 • Sprawdź, czy ustawienia w pamięci CMOS i systemie BIOS komputera są poprawne.
Powrót do początku

Jak używać Menedżera zadań do identyfikowania przyczyny trudności z zamykaniem

Za pomocą Menedżera zadań określ programy działające w danym momencie na komputerze. Ręcznie zamknij każdy program wyświetlony w Menedżerze zadań, zamknij system i ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy problem z zamykaniem został rozwiązany. W tym celu wykonaj procedurę opisaną w poniższej sekcji.

UWAGA: Nie wszystkie programy działające w danym momencie na komputerze mogą być wyświetlone na karcie Aplikacje Menedżera zadań.
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 2. Kliknij kartę Aplikacje.
 3. W kolumnie Zadanie kliknij program, który należy zamknąć, a następnie kliknij przycisk Zakończ zadanie.
 4. Zamknij Menedżera zadań.
 5. Zamknij komputer.
Powrót do początku

Jak cofnąć ostatnie zmiany w konfiguracji komputera

Jeśli problem z zamykaniem występuje bezpośrednio po zmianie konfiguracji komputera (na przykład po zainstalowaniu lub uaktualnieniu programu, usługi lub sprzętu obsługiwanego przez sterownik urządzenia), cofnij ostatnią wprowadzoną zmianę. Usuń na przykład ostatni zainstalowany sterownik lub program, a następnie zamknij i ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy można prawidłowo zamknąć system.

Powrót do początku

Jak używać trybu awaryjnego do identyfikowania przyczyny trudności z zamykaniem

Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zostaje załadowany minimalny zbiór najważniejszych sterowników i usług. Tryb awaryjny to przydatne narzędzie diagnostyczne, którego należy używać do identyfikacji i rozwiązywania problemów wywoływanych przez uruchamiane automatycznie wadliwe sterowniki, programy lub usługi.

Aby określić, czy komputer zamyka się prawidłowo w trybie awaryjnym:
 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu komunikatu „Wybierz system operacyjny do uruchomienia” naciśnij klawisz F8.
 3. W menu Opcje zaawansowane systemu Windows użyj klawiszy strzałek do zaznaczenia pozycji Tryb awaryjny i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Jeśli na komputerze jest używany podwójny rozruch lub rozruch wielokrotny, kliknij pozycję Microsoft Windows 2000 na wyświetlanej liście, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zamknij komputer.

  Jeśli komputer zamyka się prawidłowo w trybie awaryjnym, powtórz kroki 1-4, aby ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym, a następnie przejdź do kroku 6 i wykonaj kolejne kroki w tej procedurze, aby zidentyfikować przyczynę problemu z zamykaniem i rozwiązać go.
 6. Wyświetl plik dziennika rozruchu Ntbtlog.txt i sprawdź, które urządzenia i usługi nie zostały załadowane podczas uruchomienia komputera w trybie awaryjnym.

  Plik Ntbtlog.txt znajduje się w folderze %SystemRoot% (domyślnie folder Winnt). Plik można otworzyć i wyświetlić w programie Notatnik. Plik Ntbtlog.txt zawiera listę urządzeń i usług załadowanych (i niezaładowanych) podczas uruchomienia komputera w trybie awaryjnym.

  UWAGA: Jeśli występują sterowniki lub usługi innych firm, uruchamiane na komputerze w trybie normalnym, lecz nie w trybie awaryjnym, to przyczyną problemów z zamykaniem mogą być sterowniki lub usługi innych firm.
 7. Uruchom komputer ponownie w trybie normalnym, a następnie albo usuń sterowniki dla każdego sterownika i usługi zidentyfikowanych w pliku Ntbtlog.txt jako potencjalna przyczyna niepoprawnego zamykania, albo zatrzymuj lub wyłączaj po kolei poszczególne usługi.

  Do usuwania i wyłączania urządzeń i ich sterowników służy Menedżer urządzeń.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zarządzania urządzeniami za pomocą Menedżera urządzeń, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  199276 How to Manage Devices in Windows
  244601 Jak rozwiązywać problemy z nieznanymi urządzeniami wyświetlanymi w Menedżerze urządzeń
  125174 Objaśnienie kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń
 8. Zamknij komputer, aby sprawdzić, czy problem z zamykaniem został rozwiązany.
 9. Po zidentyfikowaniu wywołującego problemy sterownika lub usługi zainstaluj ponownie usługę lub sterownik, jeśli istnieje podejrzenie, że to plik był uszkodzony, albo skontaktuj się z producentem, aby poinformować go o zachowaniu sterownika i uzyskać informacje o ewentualnych aktualizacjach mogących rozwiązać problem z zamykaniem.
315419 JAK: Korzystanie z Menedżera urządzeń w celu konfigurowania urządzeń w systemie Windows 2000
Powrót do początku

Jak sprawdzić, czy ustawienia CMOS/BIOS komputera są poprawne

OSTRZEŻENIE: Ta procedura może wymagać zmiany ustawień CMOS oraz BIOS komputera. Niepoprawne zmiany ustawień BIOS komputera mogą prowadzić do poważnych problemów. Ustawienia CMOS użytkownik zmienia na własną odpowiedzialność.

Niepoprawne lub uszkodzone ustawienia pamięci CMOS i systemu BIOS mogą wywoływać problemy z uruchamianiem i zamykaniem systemu. Aby uzyskać informacje o poprawnych ustawieniach pamięci CMOS i systemu BIOS dla posiadanego komputerach oraz o sposobie sprawdzania i zmiany tych ustawień, zapoznaj się z dokumentacją komputera lub skontaktuj się z producentem komputera. Aby upewnić się, że system BIOS komputera jest aktualny, skontaktuj się z producentem komputera, aby dowiedzieć się, jakie najnowsze aktualizacje systemu BIOS komputera są dostępne.

Powrót do początku

Jak używać instalacji równoległej do identyfikowania przyczyny trudności z zamykaniem

Aby skorzystać z instalacji równoległej do rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu:
 1. Zainstaluj nową kopię systemu Windows 2000 na oddzielnej partycji w komputerze (utwórz instalację równoległą), a następnie po kolei instaluj sterowniki i programy w instalacji równoległej.
 2. Zamykaj i ponownie uruchamiaj komputer po zainstalowaniu każdego programu i sprawdzaj, czy pojawiają się problemy z zamykaniem.

  Jeśli wystąpi problem, ostatni zainstalowany sterownik lub program może być źródłem trudności z zamykaniem systemu.
 3. Usuń albo uaktualnij sterownik lub program z oryginalnej instalacji i przetestuj, czy zamknięcie systemu Windows jest wówczas poprawne.

  Jeśli problem zostanie rozwiązany, usuń instalację równoległą systemu Windows.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu przy użyciu trybu awaryjnego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266169 Jak rozwiązywać problemy ze stanem wstrzymania, stanem hibernacji i zamykaniem komputera w systemie Windows 2000
Powrót do początku


Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania równoległej kopii systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266465 How to Perform a Parallel Installation of Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach trybu awaryjnego w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
202485 Opis rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów ze sterownikami urządzeń i problemów sprzętowych w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
244617 How to Use Driver Verifier to Troubleshoot Device Drivers in Windows 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania konkretnych problemów z zamykaniem systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
261939 Stop 0x00000027 RDR_FILE_SYSTEM Error Message During Shutdown
263560 Stop 0x0000009F During Shutdown, Standby, or Restart
309660 FtDisk May Cause a STOP Error 0x000000D1 Error Message When You Shut Down Your Computer
245835 STOP 0x9f in Ntoskrnl.exe When Shutting Down or Restarting Computer
296838 Windows 2000 Shutdown Process Stops and Error Message Refers to Devldr Program
309645 Cannot Shut Down, Restart, Log Off, Stand By, or Hibernate When Computer Is Docked
242495 Troubleshooting Advanced Power Management in Windows 2000
285461 Windows 2000 Does Not Shut Down Correctly with Adaptec Easy CD Creator 4.0 or Earlier Installed
269696 Windows 2000 Professional May Hang During Shutdown with Veritas Backup Exec Desktop Edition 4.4.1
262575 Computer Hangs During Shutdown Because of Resource Conflict
Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 315409 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:32:43 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB315409
Opinia