Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Usuwanie profili użytkowników za pomocą narzędzia do usuwania profili użytkowników (Delprof.exe) w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315411
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak usunąć profile użytkowników z komputera z systemem Windows 2000 za pomocą narzędzia do usuwania profili użytkowników (Delprof.exe).

Narzędzie Delprof.exe jest dostępne w zestawie Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Jest to narzędzie wiersza polecenia, które służy do usuwania profili użytkowników z lokalnego lub zdalnego komputera z systemem Windows 2000. Profile użytkowników mogą się rozrastać i zajmować znaczną ilość miejsca na dysku, szczególnie jeśli tego samego komputera używa kilku użytkowników. W związku z tym celowe może być użycie narzędzia Delprof.exe w celu zwolnienia miejsca na dysku przez usunięcie profili, które nie są już wymagane. Jeśli to możliwe, wygodniejsze może być jednak użycie graficznego interfejsu użytkownika zamiast narzędzia wiersza polecenia.

Aby usunąć profile użytkowników, trzeba zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy.

Omówienie narzędzia Delprof.exe

Dla narzędzia Delprof.exe używana jest następująca składniadelprof /q /i /p /c:\\nazwa komputera/d:liczba dni. Z narzędziem Delprof.exe można używać następujących parametrów:
 • /q: Ten parametr uruchamia narzędzie Delprof.exe w trybie cichym. W przypadku użycia tego parametru nie pojawiają się monity o potwierdzenie usunięcia każdego profilu.
 • /i: Ten parametr ignoruje wszelkie błędy, jakie mogą wystąpić.
 • /p: Ten parametr określa, że wyświetlany jest komunikat z monitem o potwierdzenie usunięcia każdego profilu.
 • /c:\\nazwa komputera: Ten parametr określa nazwę komputera, na którym ma być uruchomione narzędzie Delprof.exe.
 • /d: liczba dni: Ten parametr określa liczbę dni, po której narzędzie Delprof.exe uważa profile za nieaktywne. Profile, które nie były używane przez okres dłuższy niż określony przez ten parametr, są usuwane.
OSTRZEŻENIE: Narzędzie Delprof.exe usuwa wszystkie dane, które są przechowywane w profilu użytkownika. Obejmują one ustawienia pulpitu, elementy ulubione, dane specyficzne dla programów, które są zawarte w folderze Dane aplikacji, oraz zawartość folderu Moje dokumenty. Używając tego narzędzia, trzeba zdawać sobie sprawę, które dokumenty użytkownika mogą zostać usunięte.

Przykłady

Jak użyć narzędzia Delprof.exe do usunięcia profili użytkowników z komputera zdalnego

W następującym przykładzie opisano, jak użyć narzędzia Delprof.exe do usunięcia profili użytkowników z komputera zdalnego o nazwie Serwer1. Zwróć uwagę, że jeśli w tym poleceniu nie określisz nazwy komputera, narzędzie Delprof.exe zostanie uruchomione domyślnie na komputerze lokalnym.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz poleceniedelprof /p /c:\\Serwer1, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Dla każdego profilu użytkownika przechowywanego na serwerze Serwer1 w oknie wiersza polecenia zostaje wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia profilu. Może pojawić się na przykład komunikat podobny do następującego:
  Usunąć \\Serwer1\D$\Documents and Settings\Użytkownik1? (Tak/Nie/Wszystkie)
 3. W przypadku każdego profilu użytkownika, dla którego pojawia się monit o usunięcie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz literęy, a następnie naciśnij klawisz ENTER, jeśli chcesz usunąć profil.
  • Wpisz literęn, a następnie naciśnij klawisz ENTER, jeśli nie chcesz usunąć profilu.
 4. Wpisz polecenieexit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć wiersz polecenia.

Jak użyć narzędzia Delprof.exe do usunięcia profili użytkowników po określonym okresie braku aktywności

W następującym przykładzie opisano, jak użyć narzędzia Delprof.exe do usunięcia z komputera lokalnego profili użytkowników, które są nieaktywne od 30 dni:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz poleceniedelprof /p /d:30, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Dla każdego profilu użytkownika, który nie był używany na danym komputerze od 30 dni, zostaje wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia profilu. Może pojawić się na przykład komunikat podobny do następującego:
  Usunąć \\MÓJKOMPUTER\D$\Documents and Settings\Użytkownik2? (Tak/Nie/Wszystkie)
 3. W przypadku każdego profilu użytkownika, dla którego pojawia się monit o usunięcie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz literęy, a następnie naciśnij klawisz ENTER, jeśli chcesz usunąć profil.
  • Wpisz literęn, a następnie naciśnij klawisz ENTER, jeśli nie chcesz usunąć profilu.
 4. Wpisz polecenieexit, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć wiersz polecenia.

Rozwiązywanie problemów

Przy próbie użycia narzędzia Delprof.exe do usunięcia profili użytkowników może pojawić się następujący komunikat:
Otwarcie listy profili nie powiodło się.
Odmowa dostępu.
Takie zachowanie może wystąpić w przypadku nie zalogowania się do komputera jako administrator lub członek grupy Administratorzy.

Aby rozwiązać ten problem, zaloguj się do komputera jako administrator lub członek grupy Administratorzy, a następnie użyj narzędzia Delprof.exe do usunięcia odpowiednich profili użytkowników.Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Delprof.exe, w wierszu polecenia wpisz poleceniedelprof /?, a następnie naciśnij klawisz ENTER.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usuwania profili użytkowników w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
264735 Deleting a User Profile Removes the My Documents Folder
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zestawu Windows 2000 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 315411 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:32:54 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool KB315411
Opinia