Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Wykluczanie folderów z profilu mobilnego w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL315415
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak użyć zasad grupy, aby zapobiec kopiowaniu na serwer określonych folderów zawartych w profilu użytkownika mobilnego.

Profil użytkownika mobilnego jest przechowywany na komputerze z systemem Windows 2000 Server i jest ładowany na kliencką stację roboczą podczas logowania się użytkownika. Ten profil określa środowisko systemu Windows 2000 i obejmuje wszystkie ustawienia specyficzne dla użytkownika, takie jak używane programy, kolory ekranu oraz połączenia sieciowe i połączenia drukarek. Gdy użytkownik wylogowuje się z komputera, profil jest kopiowany na komputer serwera.

Aby zapobiec kopiowaniu niektórych folderów na serwer podczas wylogowywania się użytkownika z komputera klienckiego, można użyć zasad grupy.

Tworzenie obiektu zasad grupy

Możesz zmodyfikować istniejący lub utworzyć nowy obiekt zasad grupy. Aby utworzyć nowy obiekt zasad grupy:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieUżytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartęZasady grupy, a następnie kliknij przyciskNowy.
 4. Wpisz nazwę dla nowej zasady (na przykładModyfikowanie profilu mobilnego), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przyciskWłaściwości, a następnie kliknij kartęZabezpieczenia.
 6. Wyczyść pole wyboruStosowanie zasad grupydla tych grup zabezpieczeń, do których ta zasada ma nie być stosowana. Zaznacz pole wyboruStosowanie zasad grupydla tych grup, do których ta zasada ma być stosowana. Gdy skończysz, kliknij przyciskOK.

Wykluczanie folderów z profili mobilnych

Poddaj edycji obiekt zasad grupy, aby wykluczyć określone foldery z profili mobilnych:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenieUżytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartęZasady grupy, kliknij obiekt zasad grupy, z którym chcesz pracować, a następnie kliknij przyciskEdytuj.
 4. W folderzeKonfiguracja użytkownikarozwiń węzełSzablony administracyjne, rozwiń węzełSystem, a następnie kliknij węzełLogowanie/Wylogowywanie.
 5. Na liście Zasady kliknij dwukrotnie pozycjęWyklucz katalogi w profilu mobilnym.
 6. Kliknij opcjęWłączona.
 7. W poluWyklucz z profilu mobilnego następujące katalogiwpisz odpowiednie nazwy folderów oddzielone średnikami (;).

  UWAGA: Domyślnie profile systemu Windows 2000 są przechowywane w folderzeDocuments and Settings\nazwa użytkownika(gdzienazwa użytkownikajest nazwą użytkownika, do którego należy profil) na komputerze lokalnym. Jest on uważany za folder „główny” profilu i nie jest uwzględniany przy określaniu folderów do wykluczenia. Na przykład, aby wykluczyć z profilu mobilnego pulpit, wpisz nazwępulpitw poluWyklucz z profilu mobilnego następujące katalogi. Upewnij się, że każdy wpis na liście jest oddzielony średnikiem.
 8. Po wykluczeniu folderów z profili mobilnych kliknij przyciskOK.
 9. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przyciskZamknij, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o zasadach grupy, kliknij przyciskStart, kliknij poleceniePomoc, kliknij kartęIndeks, wpisz tekstzasady grupyw poluWpisz słowo kluczowe, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

188692 How to Prevent Certain Folders from Uploading to Central Profile


Właściwości

Identyfikator artykułu: 315415 — ostatni przegląd: 12/07/2015 08:33:09 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv kbnetwork KB315415
Opinia