Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacja 1 i systemu Microsoft Dynamics CRM 2016 z dodatkiem Service Pack 1 (lokalnie)

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3154952
WPROWADZENIE
Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacja 1 i dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Dynamics CRM 2016 (lokalnie) są teraz dostępne.

W tym artykule opisano aktualizacje i zmiany, które są uwzględnione w tej aktualizacji.

Ta aktualizacja jest dostępna dla wszystkich języków, które są obsługiwane przez program Microsoft Dynamics CRM 2016.

Aby zobaczyć wszystkie nowe funkcje w tej wersji, przejdź do następującej witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM Customer Center:


Funkcje podglądu, które są dostępne w programie Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacja 1 i Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (lokalnie) podlegają oddzielnymDodatkowe warunki użytkowania.
Więcej informacji

Tworzenie nazw numer i plików dla tej aktualizacji

Pakiet aktualizacjiNumer kompilacjiNazwa pliku (wersje 32-bitowe)Nazwa pliku (wersje 64-bitowe)
Microsoft Dynamics CRM Server 20168.1.0000.0359Nie dotyczyCRM2016-Server-KB3154952 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2016 dla Microsoft Office Outlook8.1.0000.0371CRM2016-Client-KB3154952-ENU -LangID-i386.exeCRM2016-Client-KB3154952-ENU -LangID-amd64.exe
Router poczty E-mail programu Microsoft Dynamics CRM 20168.1.0000.0359CRM2016-Router-KB3154952 -LangID-i386.exeCRM2016-Router-KB3154952 -LangID-amd64.exe
Pakiet językowy 2016 programu Microsoft Dynamics CRM8.1.0000.0359CRM2016-Mui-KB3154952 -LangID-i386.exeCRM2016-Mui-KB3154952 -LangID-amd64.exe
Rozszerzenia raportowania programu Microsoft Dynamics CRM 20168.1.0000.0359Nie dotyczyCRM2016-Srs-KB3154952 -LangID-amd64.exe

Aktualizacja programu Microsoft Dynamics CRM Online 2016 1

Dla programu Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacji 1 wersja jest 8.1.0.362.

Informacje o aktualizacji

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacja 1 i Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (lokalnie) są teraz dostępne.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
PobierzPobierz teraz pakiet 3154952.

Informacje dotyczące instalacji

Instalacja aktualizacji systemu Windows

Aby automatycznie zainstalować program Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 (lokalnie), należy użyć witryny Windows Update. Ta aktualizacja będzie dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update w 3 kwartale 2016.

Można skonfigurować system Windows, aby automatycznie instalował zalecane aktualizacje. Ustawienie to usuwa problemy niekrytyczne i pomaga poprawić komfort pracy z. Aktualizacje opcjonalne nie są pobierane lub instalowane automatycznie po wybraniu tego ustawienia.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach instalowania aktualizacji systemu Windows, przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Aby zainstalować dodatek Service Pack 1 (lokalnie) programu Microsoft Dynamics CRM 2016 przy użyciu witryny Windows Update, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz Aktualizacja w polu Rozpocznij wyszukiwanie .
 2. Na liście wyników kliknij Windows Update.
 3. W okienku nawigacji kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka najnowsze aktualizacje dla tego komputera.
 4. Jeśli pojawi się komunikat, że Państwa, że ważne aktualizacje są dostępne lub które monituje o przejrzenie ważnych aktualizacji, zaznacz rodzaj sprawdzenia pola dla wszystkich aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Kliknij przycisk dowolnej aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.
 5. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje.
 6. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie kliknij Zakończ (Jeśli aktualizacja wymaga tej akcji). Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby wprowadzić hasło administratora, wpisz hasło. Potwierdź, że akceptujesz te warunki, jeśli zostanie wyświetlony monit o tym.

Instalacja ręczna

Aby ręcznie zainstalować program Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (lokalnie), wykonaj następujące kroki.

 1. Przejdź do następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:
 2. W wyszukiwania wpisz3154952, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. Kliknij Dodaj Aby dodać aktualizację do koszyka.
 4. Kliknij przycisk Pobierz.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, określ folder, do którego chcesz pobrać aktualizację, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie kliknij przycisk zgadzam się aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Gdy aktualizacja została pobrana do określonej lokalizacji, kliknij przycisk Zamknij.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu usługi Microsoft Update kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
323166 bazy wiedzy Jak pobierać aktualizacje i sterowniki z wykazu rozszerzenia Windows Update

Informacje na temat dodatkowych instalacji

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji, zamknij wszystkie istniejące sesje programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie uruchom nową sesję programu Microsoft Dynamics CRM.
 • Po deprovision pakiet językowy, ustawienia języka wszystkich użytkowników programu Microsoft Dynamics CRM, którzy używają tego języka zostaną przywrócone domyślne ustawienia języka. Proces reprovisioning nie aktualizuje ustawienia języka użytkowników. Użytkownikom trzeba zresetować swoje ustawienia języka w sekcji Opcje osobiste, po zalogowaniu się do programu Microsoft Dynamics CRM 2016.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można odinstalować Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics CRM 2016 z serwera Microsoft Dynamics CRM, które można przywrócić poprzednią wersję programu.

Problemy rozwiązane w programie Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacja 1 i programu Microsoft Dynamics CRM 2016 S1 (lokalnie)

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacja 1 i Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (lokalnie) rozwiązać następujące problemy:

 • Poprawka: Nazwy właściwości nawigacji nieprawidłowe podczas uaktualniania z programu CRM 2016 RTM programu CRM 2016 aktualizacja 1.0.
 • Przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail zatrzymuje przetwarzanie dla wszystkich organizacji.
 • Przy użyciu Internet w obliczu wdrażania aplikacji OWA nie jest załadowany w przeglądarce krawędzi.
 • W trybie redagowania w programie OWA jest dodanie znanych potencjalnego klienta w polu "Do" i zgłasza błąd, klikając przycisk Ponów próbę.
 • Nieprawidłowe numery są wyświetlane dla ostatnich przypadkach i możliwości w formularzu rekordu.
 • Nie można utworzyć szans sprzedaży, jeśli istnieje przepływu procesów biznesowych.
 • Nie można dodać członków z jednej listy marketingowej do innej.
 • Aktualizacja logiki reguł tworzenia rekordu automatycznie aktualizuje dane dotyczące obiektu jednostki.
 • Działalności, kontakty i zadania nie są synchronizowane podczas nawiązywania połączenia programu CRM Online programu Exchange z lokalnymi w trybie hybrydowy.
 • RetrieveInlineSearchResults nie filtruje typy wyszukiwania przez uprawnienie Odczyt/Append.
 • Niepoprawnie zmodyfikowano data wyświetlana w okienku społecznych dla zapisów czynności utworzone po 6:30 PM.
 • Duże przepływy pracy są powolne do uruchomienia programu CRM Online.
 • Aplikacje IOS i Android Dynamics CRM nie można skonfigurować w przypadku wielkich wartości w adresie URL organizacji.
 • Fix: Brak publikacji okno dialogowe Ostrzeżenie gdy użytkownik wykonuje wszelkie działania w konfiguracji źródła działań.
 • Nawigacja po działaniu związanym z siatki rekordu jest przekierowywany do formularza zamiast widoku.
 • Metody kontroli elementu OptionSet dla pola StatusCode nie działa.
 • Edytuj zbiorczo w podmioty powoduje, że pola Przyczyna stanu przywrócić wartość domyślną.
 • Nieprawidłowe łącze Następna strona dla jednostek powiązanych.
 • Oferta produktów, zamówionego produktu i formy produktu faktury są aktualizowane.
 • Klonowanie produktu powoduje dzielenie obrazu.
 • Pulpit nawigacyjny wydajności synchronizacji po stronie serwera powinien mieć nazwę lub opis, który wskazuje, że jest do rozwiązywania problemów.
 • właściwości nawigacji Utwórz które mają taką samą nazwę dla jednostki.
 • Nie można dodać kontakty z statyczną listę marketingową do innego.
 • Podczas próby użycia aplikacji CRM dla programu Outlook w programie Internet Explorer lub Microsoft Edge pojawia się komunikat "Sprzedaż wiązana, aby zamknąć okno przeglądarki sieci Web".
 • Wychodzące wiadomości E-mail i wiadomościami E-mail przychodzącymi zatrzymanie przetwarzania dla organizacji.
 • Odinstalowanie rozwiązania zarządzane powoduje, że reguły biznesowe są nieaktywne.
 • (Tylko 1 aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM Online 2016) Niska wydajność podczas otwierania Dostosuj System i innych widoków skojarzonych.
 • (Tylko 1 aktualizacji programu Microsoft Dynamics CRM Online 2016) Błąd podczas instalowania przykładowe dane na fiński (1035), węgierski (1038) i norweski języków (1044).

Poprawki i aktualizacje, które należy włączyć lub ręcznie skonfigurować

Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacja 1 zawiera aktualizacje, które należy skonfigurować ręcznie. Te dołączyć Portal, usługa pola oraz projektów produktów. Te wymagają klienta, aby zainstalować rozwiązanie z portalu Office 365. Aby otrzymywać aktualizacje produktów, musisz zdecydować się.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zainstalowania aktualizacji produktu w systemie Microsoft Dynamics CRM 2016 lub Microsoft Dynamics CRM Online zobacz następujący temat Microsoft TechNet:

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje o plikach dla programu Microsoft Dynamics CRM Online 2016 aktualizacja 1 i Microsoft Dynamics CRM 2016 SP1 (lokalnie)

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3154952 — ostatni przegląd: 09/23/2016 00:47:00 — zmiana: 9.0

Microsoft Dynamics CRM 2016

 • kbqfe kbsurveynew kbmt KB3154952 KbMtpl
Opinia